2019 Hakkari Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Hakkari Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Hakkari Besyo Yetenek Sınavı İçin Tıklayınız

 

1.2. Ön Kayıt Tarihi 
Adaylar 5 Ağustos – 9 Ağustos 2019 Tarihleri arasında http://oys.hakkari.edu.tr
adresinden ilgili bağlantıya tıklayarak ön kayıtlarını yapabilirler. Elektronik ortamda başvuru
işlemini süresinde tamamlamayan adaylar sınava alınmazlar. Çevrimiçi Ön kayıt sırasında
sisteme yüklenilmesi istene belgelerin eksiksiz ve okunaklı olması başvuru sahiplerinin
sorumluluğundadır. Eksik veya okunamayan evrakların bulunduğu başvurular kabul
edilmeyecektir. “Sayın …… Başvurunuz Değerlendirme Aşamasındadır” ifadesi
görülünceye kadar işlem sürdürülmelidir. Başvurunun eksiksiz yapılması durumunda gerekli
kontroller sonrası başvurunuzun onaylandığı bilgisi cep telefonunuza kısa mesaj ile
gönderilecektir. Adalar başvuru onayı sonrası sistem tarafından oluşturulan ÖYS Sınav Giriş
Belgelerini, Online Başvuruda beyan edilen ve ÖYS kılavuzunda belirtilen belgelerin aslını ve
iki(2)’şer fotokopisini yanlarında bulundurmak zorundadır.
1.3. Sınav Günü İstenecek Belgeler
a. ÖYS Sınav Giriş Belgesi: http://oys.hakkari.edu.tr adresi üzerinden yapılan başvuru
sonunda her adaya özgü düzenlenen kişisel ve başvuru bilgilerini gösterir belge.
b. Sağlık raporu: Sağlık raporu için tek doktordan alınmış rapor yeterlidir. Tam
teşekküllü rapora ihtiyaç yoktur. Rapor “fiziksel olarak zorlayıcı bir teste girmesinde
sakınca yoktur” ibareli olmalıdır. Doktorun ismi, diploma numarası ve imzası yer
almalıdır.
c. Mezuniyet belgesi: Mezuniyet belgesi ya da diplomanın aslı ve fotokopisi (Belge veya
diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan
adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru
yapabileceklerdir. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar, bu
durumlarını belgeledikleri takdirde, evrak kaydını yaptırabilirler.)
d. Milli Sporcu Belgesi: Milli sporcu kontenjanına başvuracak adayların Tokyo 2020 yaz
olimpiyatlarında yer alan branşlarda (Atletizm, artistik yüzme, atıcılık, atlama,
badminton, basketbol, binicilik (at terbiyesi, üç günlük yarışma, engel atlama), bisiklet
(bmx, dağ, yol, pist), boks, eskrim, futbol, golf, güreş (serbest, greko-romen), halter,
jimnastik (artistik, ritmik), hentbol, hokey, judo, kano (slalom-sprint), kürek, yüzme
maratonu, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, plaj voleybolu, ragbi, su topu,
3
taekwondo, tenis, trambolin, triatlon, voleybol, yelken, yüzme) milli olmaları
gerekmektedir. Milli sporcu kontenjanına başvuran adayların, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün Milli Sporcu belgesi verilmesi hakkında resmî gazetede yayınlanan
12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı yönetmeliğin 7. Maddesinin a ve b bendine uygun
olarak katıldıkları yarışma türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı milli sporcu belgesine
sahip olduklarını gösterir resmi belgenin aslını veya noter onaylı suretini sınav öncesi
teslim etmeleri gerekmektedir.
e. Kimlik Belgesi: Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı ve fotokopisi
f. Fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet 4.5 x 6 cm boyutlarında biyometrik
fotoğraf
İstenilen tüm belgeler sınav günü ve saatinde sınav salonuna alınırken kimlik kontrol
memuruna teslim edilecektir.
1.4. Sınav Tarihi ve Yeri
Yer: Hakkari Gençlik v Spor İl Müdürlüğü (Spor Salonu- Merkez/HAKKARİ)
Tarih : 21-22 Ağustos 2019
Saat : 09:00
Yer/Adres: Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu Merkez/HAKKARİ
Sonuçların İlanı: Dekanlık ve Rektörlük onayını takiben 2 iş Günü içerisinde üniversitemizin
https://www.hakkari.edu
.tr adresli sayfasında yayınlanacaktır.
1.5. Başvuru Koşulları
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi(TYT) puan
türlerinin birisinden:
• Milli sporcu olduğunu belgeleyen adaylarla, spor lisesi veya liselerin “SPOR”
alan / kol / bölümlerinden mezun olan adayların ve en az 150.000 veya daha
yüksek puan almış olmaları
• Diğer tüm adaylar için en az 160.000 veya daha yüksek puan almış olmaları,
4
1.6. Özel Yetenek Sınavı Genel Hükümleri
a. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yayımladığı, ‘2019
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’ndaki ‘Özel Yetenek Sınavı İle
Seçme Yöntemi’ başlığı altında yer alan temel ilke ve kurallar ile TYT Puanı ve
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) katkısına ilişkin hükümleri, bu sınav için de geçerlidir.
Bu dönem içerisinde YÖK ve ÖSYM tarafından yapılacak olan değişiklikler aynen
uygulanır.
b. Yerleştirme Puanları eşit olan adaylardan, başvuruda kullanılan TYT Puanı daha yüksek
olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması durumunda, OBP’si yüksek olan aday
tercih edilir.
c. Sınav sonucunda asıl ve yedek aday listeleri Dekanlık onayını takiben iki iş günü içinde
Eğitim Fakültesi Dekanlığınca ilan edilir. Adaylar sonuçlara, listelerin ilan
edilmesinden sonraki ilk iş günü mesai saati bitimine kadar Eğitim Fakültesi
Dekanlığına şahsen dilekçe ile itiraz edebilirler.
d. Gerekli hallerde sınavlar ile ilgili, tarih, yer ve şekil değişikliğinde Sınav Üst Kurulu
tam yetkilidir. Yapılan değişiklikler adaylara sınav öncesinde duyurulur. Adayların,
kurul tarafından yapılan değişikliklere itirazları kabul edilemez.
e. Belgelerinde sahte veya yanlış beyanda bulunup bu durumun sınavdan önce veya sınav
sırasında tespit edilmesi durumunda sınava alınmazlar veya sınavları iptal edilir, bu
durumun sınavdan sonra tespit edilmesi durumunda ise gerekli yasal işlemler başlatılır.
Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge veya belgeler ile
kaydını yaptırmış olanların bu durumları, eğitim–öğretim sürecinin hangi aşamasında
tespit edilirse edilsin, Fakülte ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem
yapılır.
f. Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü durumlarda sınav parkurunda ve öğrenci
kontenjanlarının aktarımı konusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
1.7. Özel Yetenek Sınavı Uygulama Koşulları
1.7.1. Sınav Giriş Belgesi
Adaylara Ön başvuru Sonunda sistem tarafından ÖYS Sınav Giriş Belgesi verilecektir.
Adaylar bu belgenin çıktısını alıp sınav günü yanlarında bulundurmakla sorumludur. Adaylar
5
sınava girerken bu belgeyi diğer resmi kimlik belgesi ile birlikte yanında bulundurmak ve
istenildiğinde göstermek zorundadır. Adayların testin sonunda aldığı puan, ÖYS Sınav Giriş
Belgesinde ilgili bölüme anında işlenir. Bu kartın üzerindeki puan ile Özel Yetenek Sınav
Komisyonu’nun tuttuğu kayıtların uyuşmaması halinde Sınav Komisyonu’nun tutmuş olduğu
kayıtlar esas alınır.
1.7.2. Sınav Kıyafeti
Adaylar, sınava girerken spor yapmaya uygun spor kıyafeti; genel olarak tişört, şort-tayt,
eşofman, spor ayakkabısı vb. giymelidir. Kıyafetlerde siyasi, dini, etnik vs. simgeler işaretler
ve yazılar kesinlikle bulunmamalıdır. Bu kurallara uymayan katılımcıların Koordinasyon testi
geçersiz sayılacaktır.
1.8. Özel Yetenek Sınavına İlişkin Genel Kurallar
a. Sınavlar Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Sınav Üst Kurulu
tarafından yürütülür. Özel Yetenek Sınav Yönerge ve Kılavuzunda karşılığı ve hükmü
bulunmayan durumlarda, Sınav Üst Kurulu kararları uygulanır.
b. Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce getirmeleri gerekli belgelerle
birlikte, sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar.
c. Adaylar sınava göğüs numarasına göre (önce kadın sonra erkek olmak üzere) sınava
alınacaklardır. Adayların göğüs numarası, çevrim içi kayıt sonunda ÖYS Sınav Giriş
Belgesi üzerindeki sıra numarasıdır.
d. Adaylar sınava girerken, ÖYS Sınav Giriş Belgesi, geçerli Kimlik belgesini (T.C. Nüfus
Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı, pasaport) ve sınav günü istenecek belgeleri getirmek ve
kimlik kontrol memuruna ibraz etmek zorundadır. Bu belgeleri yanında bulundurmayan
adaylar sınava alınmazlar.
e. Adaylar, Özel Yetenek Sınavı’nda görev yapan öğretim elemanlarının uyarılarına
uymak zorundadırlar. Sportmenliğe, centilmenliğe ve sınav kurallarına aykırı hareket
ettikleri, sınav parkurundaki cihazlara kasıtlı olarak zarar verdikleri, hakemlere ve diğer
görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulundukları durumlarda sınavdan ihraç
edileceklerdir.
1.8.1. Koordinasyon Test Sonucunun Kaydedilmesi ve Kontrolü
a. Özel Yetenek Sınavı’nda yer alan Koordinasyon Testini bitiren adayın test sonucu,
görevli öğretim elemanı tarafından sınav giriş Belgesine işlenir ve paraf edilir.
b. Adaylar, test sonucunu doğru olarak sınav giriş kartına işlenip işlenmediğini kontrol
ederler.
6
c. Sınav Giriş Belgesi ile test sonuç çizelgesi ve bilgisayara kaydedilen sonucun aynı olup
olmadığını kontrol eden adaylar, test sonuç çizelgesinde ayrılan yeri imzalayarak sınav
salonundan ayrılırlar.
d. Adayların bilgisayar kayıtlarını kontrol etmeleri için kontrol listeleri sınav bitiminden
bir gün sonra Fakülte internet sayfasında ilan edilecektir.
2. Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Test
2.1. Koordinasyon Testi
Bitirme zamanının elektronik bir süre ölçer ile ölçüldüğü 6 farklı istasyondan oluşan bir
testtir (Şekil 1.). Test spor salonunda yapılır. Testte sırasıyla düz takla, sağlık topu taşıma, futbol
slalom top sürme, basket topu ile duvara pas, labirent koşusu, sıçrama istasyonları yer
almaktadır. Aday, bu testte bir (1) hakka sahiptir. Ancak, teknik nedenlerden dolayı (elektrik
kesintisi, teknik donanımın arızalanması vb.) test zamanı elde edilemeyen adaylara bir hak daha
verilir.
Genel Uyarı ve İhlaller:
• Hareketleri sırası ile yapmayan ve/veya eksik tamamlayan ve/veya istasyon
bütünlüğünü bozacak şekilde hata yapan adayların bu test zamanı değerlendirmeye
alınmayacaktır.
• Aday, sınav uygulayıcıları (hakemler, görevliler) tarafından söylenen “HATA” veya
“TEKRAR” kelimesini duyduğu anda hata yaptığı istasyondaki hareketi tekrar eder ve
bir sonraki istasyona geçer.
• Aday, bu testte bir (1) hakka sahiptir. Adayın çıkış çizgisinden başlamaması, her bir
istasyonda belirtilen kurallara uymaması, elektronik süre ölçeri durdurmayacak şekilde
kendini yere atarak testi bitirmesi veya isteyerek testi bırakması durumunda hakkını
kullandığı kabul edilir ve test zamanı kaydedilmez. Sınav Giriş Kartındaki ilgili bölüme
“Geçersiz” ibaresi yazılır.
• Aday herhangi bir istasyonda hakemlerin uyarılarını dikkate almadan diğer istasyona
geçerek parkuru tamamlarsa test zamanı değerlendirmeye alınmaz.
• Koordinasyon testine katılan adaylar itirazlarını kendi test uygulaması bitiminden
sonraki 1 saat içerisinde yazılı ve ıslak imzalı olarak elden şahsen yapmalıdır.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.