Kırşehir Besyo Klavuzu 2020

Kırşehir Besyo Klavuzu 2020

Kırşehir Besyo Özel Yetenek Sınavı Klavuzu İçin Tıklayınız..

 

Genel Hükümler

1. Özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine
alınacak tüm adaylar, 2020-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır.

2. 2020–2021 Eğitim-Öğretim yılı KAEÜ-ÖYS; “Koordinasyon” parkurundan
oluşmaktadır. Değerlendirmeye alınacak tüm adaylar (Engelli adaylar, hariç) koordinasyon
parkuru sınavına katılmak zorundadır.

3. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için
de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması
gerekmektedir.

4. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Tablo 4’teki eş
değer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan
türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları zorunludur (Tablo 4 2020 ÖSYM
Kılavuzunda yer alan).

5. Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış
adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına
başvurabilirler.

6. Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik
programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’ de en düşük 800.000 inci başarı
sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

7. Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü için TYT puanından en az
150,000 puan almaları gerekmektedir.

8. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna
girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak
yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının
hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları
gerekmektedir.

9. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan
grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar,
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile ilgili yükseköğretim kurumuna
belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları,
sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan
adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel
yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları
değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi
aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek
sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.

10. Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumları’ndan veya özel hastanelerden
alacakları (yeni tarihli) “Spor Yapmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur”
ifadesi bulunan sağlık raporunu, başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur. Başvuru
sırasında sağlık raporunu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz. Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu’nda öğretimi aksatabilecek herhangi bir sağlık problemi veya engeli
olan adaylar belirlendiğinde, Yüksekokul Müdürlüğü’nce ilgililerden heyet raporu
istenecektir. Heyet raporunda öğretimini aksatacak durumu belgelenen adaylar, sınavı
kazansalar dahi sınavları iptal edilir.

11. Sınava katılacak olan Milli Sporcuların, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’nün Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik kurallarına
uygun olarak alacakları milli sporcu olduklarını gösterir resmi belgeleri, durumlarını
anlatan bir dilekçe ile birlikte başvuru belgelerine eklemeleri ve belgelerin bir nüshasını
sınavın bütün aşamalarında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Milli sporcular,
başvuru ve sınav süresince diğer adaylarla aynı usul ve esaslara tabi olacaklardır
(Koordinasyon Parkuru Hariç). K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların milli sporcu
belgeleri bu sınavlar için geçerli değildir.

12. Milli sporcularda yerleştirme sıralamaları yapılırken; öncelikli olarak Olimpik A Milli
sporcular, kontenjanın dolmaması halinde Olimpik B Milli sporcular, kontenjanın
dolmaması halinde Olimpik C Milli sporcular sırasına göre yerleştirilecektir. (Son 5 yıl
içerisinde Milli sporcu olanlar). Kontenjan dolmaması halinde olimpik olmayan A
Milli sporcular, Olimpik olmayan B Milli sporcular ve Olimpik olmayan C Milli
sporcular sırasına göre yerleştirilecektir (Son 5 yıl içerisinde Milli sporcu olanlar)

13. Tablo 5’te yer alan yükseköğretim programının özelliğine göre, yetenek sınavları
üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.