2019 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı – Karaman

2019 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı – Karaman

2019 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı – Karaman için tıklayınız

Başvuruların Değerlendirilmesine Esas Puan Türü

Madde 6. (1) 2019-YKS’ye girmiş A veya B millî sporcu olan adaylardan 2019-TYT
puanı en az 150 ve üzeri almış olanlar
(2) Ortaöğretim spor lisesi ve diğer liselerden mezun olan adaylardan 2019-TYT puanı
en az 150 ve üzeri almış olanlar,
(3) 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-YKS’nin hiçbir
oturumuna girmeden 2019 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci
alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 2018-TYT Dönüştürülmüş
Puanı olanlar,
(4) Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer
alan yaygın gelişimsel bozukluklar) 2018-TYT veya 2019-TYT puanı en az 100 ve üzeri
puan almış olanlar sınava başvurabilirler. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2
yıl süreyle geçerlidir.
Madde 7. İlgili mevzuat ve bu esaslar ile belirtilen koşulları taşımayan adayların
başvuruları geçersiz sayılır. Koşulları taşımadığı hâlde sınavlara katılan veya kayıt yaptıran
adayların sınav sonuçları ve kayıtları iptal edilir. Gerekli şartları taşımadıkları sonradan
anlaşılanların kayıtları silinir.
Sınav Kaydı ve Ön Eleme
Madde 8. Sınav kayıtları çevrim içi (on-line) olarak yapılacaktır. Sınav kayıtları
tamamlandıktan sonra ön eleme yapılarak sınava girecekler belirlenecektir. Bu sayı, Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü Normal ve İkinci Öğretim
Programları için belirlenen öğrenci kontenjanlarının 10 katı (490 kadın, 770 erkek) olarak
belirlenmiştir. Spor Lisesi Mezunları, Millî Sporcu ve Engelli Adaylar için ön eleme
yapılmayacak olup, başvuran adayların tamamı sınava alınacaktır. Ön eleme adayların TYT
puanları dikkate alınarak yapılacaktır.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri için belirlenen
öğrenci kontenjanlarına sınav kaydı yaptırarak ön elemeyi geçen adayların özel yetenek
sınavına katılmaması durumunda sınav kaydı için yedek aday listesi ilan edilmeyecektir.
Sınav Kaydı, Başvurunun Yapılmasına İlişkin Esaslar ve Sınav Takvimi
Madde 9. Sınav kaydı için adayların elektronik ön kayıt sistemine
http://onkayitbesyo.kmu.edu.tr yükleyecekleri belgeler aşağıda verilmiştir:

1) 2019-YKS Sonuç Belgesi,
2) Engelli Adaylar için 2018-YKS veya 2019-YKS Sonuç Belgesi,
3) Özel kimlik belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi,
Pasaport vb., adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu resmi belgeler özel kimlik belgesi
olarak kabul edilir),
4) Lise diploması aslı veya onaylı fotokopisi ya da geçici mezuniyet belgesi,
5) 1 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde çekilmiş),
6) A veya B Millî Sporcu olanlar için Spor Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış
Millîlik Belgesi’nin aslı veya onaylı fotokopisi (Bakınız EK-1),
Millî sporcular için Millîlik Belgesi [Millî Sporcu Belgesi, 12.05.2011 tarih ve 27932
Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan “Millî Sporcu Belgesi Verilmesi
Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak A ve B sınıfı Millî Sporcu Belgesi],
7) Resmî bir sağlık kurumundan alınan (üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, özel
hastaneler veya aile hekimleri) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek
Sınavına girmesinde veya spor yapmasında bir sakınca olmadığını belirten ıslak imzalı
sağlık raporu,
5
8) Sağlık sorunu olmadığına ilişkin kişisel beyan (çevrim içi (on-line) kayıt esnasında
beyan edilecektir).
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel
yetenek sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’nda sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin
yanı sıra doğa sporları, su sporlarına katılmayı gerektiren bazı kamp derslerini içermektedir.
Bu nedenle giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince
karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu
kabul etmiş sayılırlar.
9) Engelli adaylar için Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
10) 2018 YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel
yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar için Yerleştirme Sonuç Belgesi,
11) Adaylar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi Normal
Öğretim ve Antrenörlük Eğitimi İkinci Öğretim Bölümleri için bir veya birden fazla tercih
yapabileceklerdir.
Çevrim içi (on-line) kayıt sistemine belge yüklemeyen, başvuru süresi bittikten sonra
yüklenmeden getirilen belgeler ile başvuruya gelen veya posta yoluyla yapılan kayıt
başvuruları dikkate alınmayacaktır. Bu gibi hâllerde aday sınava başvurmamış sayılacaktır.
Kayıtla İlgili Önemli Açıklamalar
1) Özel yetenek sınavı sırasında adaya çevrim içi (on-line) kayıt formu imzalattırılarak
üzerinde fotoğrafı bulunan “Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” verilecektir. Sınav Giriş
Belgesi’ni ibraz etmeyen aday özel yetenek sınavına alınmayacaktır. Aday sınav sırasında bu
belge ile birlikte yanında Özel Kimlik Belgesi’ni de bulundurmak zorundadır. Adayın soğuk
damgalı fotoğrafının bulunduğu belgeler Özel Kimlik Belgesi olarak kabul edilir (Nüfus
Cüzdanı, Pasaport, Sürücü Belgesi vb.).
2) Adaylar çevrim içi (on-line) başvurularını http://onkayitbesyo.kmu.edu.tr
adresinden yapacaklardır. Adaylar için sınav ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve uymaları gereken
kuralları içeren “Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları” http://kmu.edu.tr/besyo adresinde
yayınlanacaktır.
3) İlan edilen tarihte özel yetenek sınavına gelmeyen adaylar özel yetenek sınav
hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kendisine sınava giriş hakkı verilmesini talep
edemez. Aynı şekilde eksik ve geçersiz evrak ile sınav kaydı için başvuranların başvuruları da
geçersiz sayılacaktır.
6
4) Adayların sınava alınma sıraları, çevrim içi (on-line) kayıt sırasında belirlenen sıra
numarasıdır. Belirlenen sıra numarasına göre sınav vakti geldiğinde sınava girmeyen aday
sınava giriş hakkından feragat etmiş sayılacak ve kesinlikle sınava alınmayacaktır.
Sınavda adaylara yalnızca bir hak verilecektir. Sınava önce kadın, sonra erkek en
sonunda da millî ve engelli adaylar, sınav komisyonunun belirlediği sıraya göre
alınacaklardır. Sırası gelen aday özel kimlik belgesiyle birlikte özel yetenek sınavı kimlik
belgesini yanında getirmek zorundadır. Bu belgeler kontrol edildikten sonra aday sınava
alınacaktır.
Adayların sınav esnasında kullanacakları malzemelerin üzerine herhangi bir yazı,
amblem, herhangi bir gurubu temsil eden logo, işaret, Millî Güvenlik Kurulu tarafından
tanımlanmış terör örgütlerinin propagandasını içeren yazılar vs. yazmaları yasaktır. Kurallara
uygun davranmayan adaylar sınava alınmazlar.
Sınav Kayıt ve Sınav Tarihleri Aşağıdaki Gibidir:
Çevrim içi (on-line) kayıtlar
Tarih: 20 Temmuz – 04 Ağustos 2019
(Sistem Kapanış 04 Ağustos 2019 Pazar Günü Saat: 23.59)
Adres: http://onkayitbesyo.kmu.edu.tr
Ön elemeyi geçerek özel yetenek sınavına giriş hakkı kazanan aday listelerinin
açıklanması
Tarih: 09 Ağustos 2019
Sınav tarihi
Tarih: 19-22 Ağustos 2019
Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Salonu
Not: Sınav ilan edilen tarihlerde tamamlanamaz ise sonraki günlerde devam edecektir.
Sınav sonuçlarının açıklanması
Tarih: 29 Ağustos 2019
(İlan edilen genel kontenjan kadar asil ve yedek listesi ile her bir bölümün kontenjanı
için aşağıda belirtilen kesin ve yedek kayıt tarihlerinde adaylar yerleştirme puanına
göre ilan edilecektir.)

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.