2019 Çorum Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Çorum Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Çorum Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı için tıklayınız

BAŞVURULARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Spor Bilimleri Fakültesi Özel yetenek Sınavı’na başvuru yapmak isteyen adaylar,
başvurularını www.hitit.edu.tr ve www.sbf.hitit.edu.tr adreslerinde verilen
başvuru linkinden yapacaklardır. Başvurularda işletim sistemlerinin
uyumsuzluğundan kaynaklanabilecek herhangi bir aksaklıkla karşılaşılmaması için
cep telefonu, tablet vb. mobil iletişim cihazları değil, bilgisayar kullanılması
önerilmektedir.

Adayların başvuru yapabilmeleri için gerekli şartlar şöyledir:

 1. Genel kategoriden ya da Milli kategorisinden başvuru yapacak adayların TYT
  Puanının 150 ve üzerinde olması gerekmektedir.
  b. Engelli kontenjanından başvuracak adaylar için gerekli asgari TYT Puanı
  100’dür.
  c. Adayların üniversite öğrencisi olmayı engelleyecek herhangi bir hukuki
  sorunu bulunmamalıdır.
  d. Engelli adayların, tam teşekküllü ve bu konuda yetkilendirilmiş hastaneden
  almış oldukları, engelli olduğunu yüzdelik derece ile gösteren raporlarını başvuru
  anında ibraz etmeleri gerekir. Sınavın başarıyla tamamlanması ve kayıt hakkının
  kazanılması halinde engelli adaylardan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve
  Araştırma Hastanesi’nden engel durumunu belirtir güncel raporu (eski rapor
  tarihinin ne olduğuna bakılmaksızın) almaları istenecek ve bu rapor doğrultusunda
  kayıt hakkı kazanma durumu karara bağlanacaktır.
  Adayların başvuru esnasında dikkate alınacak olan TYT Puanı, sınav sonuç
  belgesinde “Ek Puanlar Dahil Edilmemiş Olan” puandır. Aşağıdaki örnek sınav sonuç
  belgesinde, başvurularda hangi puanın esas alınacağı gösterilmiştir.
  Online başvurular esnasında adaylar, sınav ve (yerleştirilmeleri halinde) kayıt
  işlemleri süresince iletişim kanalı olmak üzere, kendilerine ait bir mobil telefon
  numarasını sisteme tanıtacaklardır. Sisteme tanıtılan mobil telefon numarasına
  yapılacak olan bildirimler resmi tebliğ niteliği taşıyacak olduğundan, adaylara
  başka herhangi bir iletişim kanalından bireysel bilgilendirme yapılmayacaktır. Bu
  nedenle, kayıt esnasında sisteme tanıtılmış olan mobil telefon numarasının
  öğretmenine, antrenörüne, arkadaşına vb. değil, ADAYIN KENDİSİNE AİT olması
  gerekmektedir.
  A. Engelli Kontenjanından Başvurular
  Engelli kontenjanından başvuracak olan adayların, herhangi bir branşta
  gerçekleştirilmiş olan Paralimpik Avrupa Şampiyonası, Dünya Paralimpik
  Şampiyonası veya Paralimpik Oyunlarda müsabık olarak yer almış olmaları
  gerekmektedir. Paralimpik Milli takımlardan herhangi birinde müsabık olarak yer
  almış olan sporcular da başvuru yapabileceklerdir. Engelli adayların engel oranı
  %40 ve üzerinde olmalıdır.

Engelli adaylar, özel yetenek sınavına başvurularını ONLINE olarak yapacaklar ve
başvuruların tamamlanabilmesi için web sitesinde yer alan form doldurularak
onaylanacaktır. Engelli bireylerin, özel yetenek sınavına engelli aday
kategorisinden kabul edilebilmeleri için engelli olduklarını “engelli sağlık kurulu
raporu” ile belgelemeleri gerekmektedir.
Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan
grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) olanlar, durumlarını “engelli sağlık
kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilecektir.
B. Millilik Kontenjanından Başvuran Adaylar İçin
Özel yetenek sınavına başvurular ONLINE olarak yapılacak olup, başvuruların
tamamlanabilmesi için adaylar tarafından web sitesinde yer alan form
doldurularak onaylanacaktır. Artistik Cimnastik, Atletizm, Badminton, Basketbol,
Futbol, Güreş (yalnızca minder güreşi), Hentbol ve Voleybol branşlarından birinde
milli olan sporcular tüm bölümleri tercih edebilirler. Bu branşların dışında kalan
branşlarda milli olan sporcular ise, Antrenörlük Eğitimi Bölümü haricinde kalan
tüm bölümlere başvuru yapabilirler.
Milli kategorisinden başvurabilmek için adayların şu kriterleri sağlıyor olmaları ve
durumlarını belgelemeleri gerekmektedir:
a. A, B ve C Milli adayların Olimpik veya Paralimpik branşlardan birinden
millilik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
b. C Milli adaylar için Millilik belgelerinin son iki yıl içerisinde (1 Ocak 2017 ve
sonrası) iştirak ettikleri ve yarışmış oldukları bir organizasyondan alınmış olması
zorunludur. 31 Aralık 2016 tarihinde ya da öncesinde iştirak edilen bir müsabaka
nedeniyle alınmış olan C Millilik belgeleri, belgenin veriliş tarihine bakılmaksızın
geçerli sayılmayacaktır.

 1. Genel Kontenjandan Başvuran Adaylar İçin

Özel yetenek sınavına başvurular ONLINE olarak yapılacak olup, başvuruların
tamamlanabilmesi için adaylar tarafından web sitesinde yer alan form
doldurularak onaylanacaktır. Artistik Cimnastik, Atletizm, Badminton, Basketbol,
Futbol, Güreş (yalnızca minder güreşi), Hentbol ve Voleybol branşlarından birinden
“Branş Puan Tabloları” içerisinde yer alan kriterlere göre herhangi bir puan almayı
başarabilen adaylar tüm bölümleri tercih edebilirler. Bu tablolardan herhangi bir
puan alamayan adaylar ise, Antrenörlük Eğitimi Bölümü haricinde kalan tüm
bölümlere başvuru yapabilirler.

ÖZEL YETENEK SINAVININ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN
UYGULANMASI

 1. Engelli Kontenjanından Başvuran Adaylar İçin
  Engelli adaylar, TYT puanları değerlendirmeye alınmaksızın (kılavuzda yer
  alan formül kullanılmadan) “Engelli Aday Değerlendirme Komisyonu” tarafından
  uygulanacak olan bir yetenek sınavına katılacak ve tüm engelli adaylar kendi
  aralarında değerlendirilecektir. Yetenek sınavında başarılı olan adaylar, önceden
  belirlenmiş olan kontenjan miktarları esas alınarak başarı sıralarına ve
  tercihlerine göre yerleştirilecektir.
  B. Millilik Kontenjanından Başvuran Adaylar İçin
  Millilik kontenjanından başvuran adaylara sınav yapılmayacak, A Milli olan
  sporcuların Özel Yetenek Sınavı Uygulama Puanı 100; B Milli olan sporcuların Özel
  Yetenek Sınavı Uygulama Puanı 80 ve C Milli olan sporcuların Özel Yetenek Sınavı
  Uygulama Puanı 60 olarak kabul edilecek ve hesaplanacak olan yerleştirme
  puanları esas alınarak kendi aralarında sıralanacak ve kontenjanlar dahilinde
  yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Millilik kontenjanından başvuru sayısının
  kontenjan üzerinde olması halinde, yerleştirme hakkı kazanamayan adayların
  herhangi bir şekilde engelli kontenjanından ya da genel kontenjandan
  yerleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Millilik kontenjanından başvuru yapan
  adaylar diğer kategorilerden herhangi birinde (engelli ya da genel) yerleştirme
  işlemine tabi tutulmayacaklar, adaylar böyle bir uygulamanın yapılması talebinde
  bulunamayacaklardır.
  C. Genel Kontenjandan Başvuran Adaylar İçin
  Genel kontenjandan başvuracak olan adayların özel yetenek sınavları
  koordinasyon parkuruna katılım sağlanması ile gerçekleştirilecektir. Artistik
  Cimnastik, Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Güreş, Hentbol ve Voleybol
  branşlarından herhangi birinden puan alabilen adayların aldıkları puanların
  %20’si ile, koordinasyon parkurundan elde ettikleri dereceye karşılık gelen puanın
  %80’i toplanarak Özel Yetenek Sınavı puanları oluşturulacaktır. Bu puan
  kullanılarak, ÖSYM tarafından belirtilmiş olan formül kullanılarak adayların
  Yerleştirme Puanları hesaplanacak ve bu puanlar esas alınarak yerleştirme
  işlemleri gerçekleştirilecektir.

SINAVA İLİŞKİN GENEL KURALLAR

Aşağıdaki kurallar tüm adaylar için geçerlidir.
a. Adayların sınava girebilmeleri için kendileri tarafından sistemden alınmış
olan sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi
dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus
cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk

vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi
Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik
numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerli kimlik belgesi olarak
kabul edilecektir. Bunların dışında; Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları vb. diğer
tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
b. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince
kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası
bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde
soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel
bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya
daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile
geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. 2017 yılından itibaren
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından eski Nüfus Cüzdanları yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir. Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik
kartı, süresi geçerli pasaport ya da askerlik hizmetine devam etmekte olanlar için
asker olduklarını gösterir belge dışında herhangi bir belge (ehliyet, kurum kimliği
vb.) kabul edilmeyecektir. Sınava girilebilecek olan belgelerin fotokopileri, onaylı
suretleri vb. ile sınava girilemeyecektir. Sınava girmeden önce kimliğini kaybetmiş
olunması halinde, nüfus müdürlüklerinden alınmış belge ile sınava girilebilecektir.
Sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan
adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır.
c. Adaylar kendileri için planlanmış olan tarih ve saatte sınava katılacaklardır.
d. Sınav saatinde, belirtilen sınav yerinde bulunmayan adaylara tekrar sınav
hakkı verilmeyecektir.
e. Diğer üniversitelerin sınavlarına girmek için veya başka bir nedenle gün,
grup ve saat değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir. Hangi üniversitenin sınavına
gireceğine adaylar karar vermelidirler.
f. Adayların sınav malzemeleri üzerinde herhangi bir siyasi, örgütsel vb. simge
bulunmayacak, bulunduran adaylar sınava alınmayacaktır.
g. Özel yetenek sınav süresince siyasi/örgütsel işaret, hareket yapan veya
siyasi/örgütsel eylemlerde bulunan adaylar diskalifiye edilecektir.
h. Sınavlar öncesinde, sırasında ya da sonrasında adayların sportmenliğe aykırı
davranışı, sınav komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü ve/veya fiili saldırı,
hakaret vb. gerçekleştiren ya da sınav uygulama kurallarını ihlal ettiği tespit edilen
adaylar diskalifiye edilecek ve gerekli durumlarda haklarında hukuki işlemler
başlatılacaktır.
i. Genel kategoriden başvuru yapan adayların sınavı, ileriki sayfalarda
detayları verilmiş olan koordinasyon parkurunda yapılacaktır.

Çorum besyo hazırlık kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.