Kars Sarıkamış Besyo Klavuzu

Kars Sarıkamış Besyo Klavuzu

Kars Sarıkamış Besyo Klavuzu İçin TIKLAYINIZ…

 

Adayların Yüksekokulumuzun Eğitim Programlarına başvurabilmeleri için;
a) T.C.Vatandaşı olmak
b) Fiziksel engelinin bulunmaması
2020 YKS sınavı TYT puanından Başvuru puanı, Milli sporcular, Spor Lisesi ve diğer alan,
kol bölüm çıkışlıları için 150,000 puan almış olmak;( Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü için 800.000 başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Milli sporcular Dahil)
( Adaylardan istenen puanlar Ortaöğretim puanı katılmamış ham puanlardır
3.2 Adaylar ön kayıt başvurularını www.kafkas.edu.tr. internet adresi üzerinden yapacaklardır. Online
kayıt başvuru formu için tıklayınız.
3.3 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük
Eğitimi, Spor Yöneticiliği I. öğretim ve Spor Yöneticiliği II. öğretim programlarına (Bu programlar
bundan böyle “Eğitim Programları” olarak adlandırılacaktır.) öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki
hususlar göz önüne alınarak yapılacaktır.
3.4 Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖYSM), 2020 öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi kılavuzunun, özel yetenek sınavı ile seçme
yöntemi başlığı altında yer alan kural ve hesaplama şekilleri aynen uygulanacaktır.
3.5 Merkezi yerleştirme ile herhangi bir Yükseköğretim programına yerleştirilen veya diğer
Üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
3.6 Eğitim programları için, programın özelliğine göre, Giriş Yetenek Sınavları Yüksekokul
Müdürlüğünce hazırlanıp, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan halinde ifade
edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) denecektir.
3.7 2019-ÖSYS‟de, TYT/AYT puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına
yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık
öğretim programları için de uygulanacaktır. 2019-ÖSYS’de, sınavsız geçiş hakkı ile meslek
yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural
uygulanmayacaktır. Adaylar başvuru formunda 2019 ÖSYS’de TYT/AYT puanı veya özel
Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı 2020 Sınav Kılavuzu 5
yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilip yerleştirilmediklerini
belirteceklerdir. Yanlış beyandan doğacak sorumluluk adaylara aittir.
3.8 Adaylar birden fazla bölüm için ön kayıt yaptırabilirler.
3.9 Adaylar ön kayıt başvurusu sırasında yapmış oldukları tercih sıralamasına göre sınav sonucunda en
fazla 1 asıl listede görüneceklerdir. Diğer tercihler bu sıralama sonrasında dikkate alınmayacağından
adayların tercih sıralamasını dikkatli yapmaları gerekmektedir.
3.10 Sınavın işleyişi esnasında ortaya çıkabilecek olağanüstü hallerde nihai karar sınav komisyonunca
verilir.
3.11 Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kuruluşlarından alacağı yeni tarihli “Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulunun Uygulamalı Özel Yetenek Sınavlarına Girmesinde Bir Sakınca
Bulunmamaktadır” ifadesi bulunan Sağlık Raporunu başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur.
Başvuru sırasında bu raporu temin etmeyen adayların kayıtları yapılmaz. Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulunda okutulacak dersleri yapmasına ve eğitim öğretimine engel olabilecek fiziki görünüm
(kamburluk, organ eksikliği, v.s.) ve konuşma özürü (pelteklik, kekemelik v.s.) gibi engellerden biri
veya birkaçı bulunanlar sınava başvuramazlar. Bu adaylar sınava başvurup sınavı kazansalar dahi
sınavları iptal edilir.
3.12 Özel Yetenek Sınavı 01 Eylül 2020 tarihinde başlayacaktır.
3.13 Milli sporcular için ayrılmış olan kontenjana başvuruda bulunacak adayların; Başbakanlık Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğünden veya ilgili federasyondan, Milli Sporcu Belgesi verilmesi Hakkındaki
Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince, ilgili Federasyon Başkanı, Spor Faaliyetleri Daire Başkanı
ve Genel Müdür tarafından imzalı olarak alınmış ve milli takımlarda sporcu olarak görev aldıklarını
gösterir yeni tarihli standart “Milli Sporcu Belgesi” ile başvuruda bulunmaları gerekir, (2020 yılı
içinde onaylatılmış belgeler kabul edilir.) bu belgeyi getirmeyen adaylar Milli Sporcular için
ayrılmış kontenjana başvuruda bulunamazlar. Milli sporcular için ayrılmış kontenjan dışındaki sınava
başvuruda bulunacak diğer milli sporcuların da yukarıdaki açıklamalara uygun olarak alınacak belge
ile milli sporcu olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. (K.K.T.C ve Yabancı uyruklu
adayların milli sporcu belgeleri geçerli değildir).
3.14 Milli sporcular için ayrılmış kontenjanlara müracaat edecek adayların, milli takımlardan herhangi
birinde sporcu olarak görev almış olmaları ve bunu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden veya ilgili
federasyondan alacakları, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için en az (B) sınıfı,
Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği (Birinci ve ikinci Öğretim) Bölümleri içinde en az (C)
sınıfı “Milli Sporcu Belgesi” ile kanıtlama şartı aranacaktır
3.15 Sınavlar sırasında Yüksekokulumuz tesislerine herhangi bir nedenle zarar verenler hakkında işlem
yapılacak ve verilen zarar tanzim edilecektir. Sınav sırasında sportmenliğe uygun olmayan
davranışlarda bulunan aday sınav komisyonu tarafından diskalifiye edilerek sınav alanından
çıkarılacak ve bu adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.16 Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı üzerinde silinti, kazıntı yapıldığı saptanan adayın sınavı geçersiz
sayılacaktır.
3.17 Özel Yetenek Sınavı sonuçlarını değerlendirme işlemi, iki aşamalıdır. Birinci aşamada, sınava
başvuran tüm adaylar (kadın-erkek ayrı) TYT puanlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru
sıralanır. Yapılan sıralamada en yüksek puana sahip olan toplam erkek aday ve bayan aday
kontenjanının her birinin 4 katı kadar aday, Beceri Koordinasyon testine alınacaktır. TYT puanları
düşük olan adaylar, Beceri Koordinasyon testine girme hakkı edinemezler. İkinci aşamada ise
adayların Beceri Koordinasyon Parkur dereceleri standart puanlara çevrilerek adayların Yerleştirme
Puanı (YP) 2020-ÖSYS Kılavuzu’nda belirtilen formül aracılığıyla hesaplanacaktır ( milli
kontenjanına başvuranlar TYT puanlama sıralaması dışındadır)
3.18 Özel Yetenek Sınavında herhangi bir karışıklık yaşanmaması ve farklı anlamlar yüklenebilecek
siyasi içerik şekildeki kıyafetler giyilmesi yasak olup sınav komisyonun sınava uygun olmayan
kıyafetle sınava gelen öğrenciyi uyarma yetkisi ve sınava almama hakkına sahiptir.
3.19.Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumunun( YÖK)
salgın hastalık nedeniyle yapacağı her hangi bir açıklamadan dolayı sınavın şeklini değiştirme
hakkına sahiptir ( Örneğin; sporcu özgeçmişi ile alım vb.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.