2019 Şanlıurfa Harran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Şanlıurfa Harran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 2019 için tıklayınız

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR !!!

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 75850160-199-E.11624 sayılı yazısı gereğince ÖSYS
  kılavuzunda yayımlanan her bir programın kontenjanının %10’u kadarını engelli öğrenciler için
  ayrılması kararına varılmıştır.
  2. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 23 Erkek, 13
  Kadın, 4 engelli sporcu ve 4 milli sporcu olmak üzere toplam 44 öğrenci alınacaktır. Milli Sporcu ve
  engelli sporcu kontenjanında kadın-erkek ayrımı yapılmayacaktır.
  3. Antrenörlük Eğitimi Bölümü örgün eğitimine 23 Erkek, 13 Kadın, 4 engelli sporcu ve ikinci
  öğretim 27 Erkek, 18 Kadın, 5 engelli sporcu olmak üzere toplam 90 öğrenci alınacaktır.
  4. Tüm programlarda, engelli kontenjanı boş kaldığı takdirde diğer adaylardan kadın-erkek
  ayırmaksızın yerleştirme puanı (YP) en yüksek olan yedek adaylardan tamamlanacaktır.
  5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine (Örgün ve İkili
  öğretim) başvuru yapan adayların 2019 yılında YKS sınavı puan türlerinin herhangi birinden en az
  150 puan almış olmaları gerekmektedir.
  6. Engelli kontenjanına başvuru yapacak adayların “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile
  belgelemeleri kaydıyla 2019 yılı YKS puan türlerinden TYT Puanı en az 100 puan ve üzerinde almış
  olmaları gerekmektedir.
  7. Engelli adaylara yönelik yapılacak özel yetenek sınav içeriği, başvuru evrak tesliminden sonra
  www.harran.edu.tr web sayfamızdan ilan edilecektir.
  8. Online Kayıt Yaptıran adaylar 8 – 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında ön kayıt formu, sağlık
  raporu ve ıslak imzalı özgeçmiş evraklarını teslim etmeleri zorunludur.
  9. Online Kayıt Yaptıran engelli adaylar 8 – 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında ön kayıt formu,
  Engelli Sağlık Raporu ve ıslak imzalı özgeçmiş evraklarını teslim etmeleri zorunludur.
  10. Sınava girecek tüm adayların hükümet tabipliği veya resmi sağlık kurumlarından “Beden
  Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına katılmasında sağlık açısından sakınca
  yoktur” ifadesi bulunan sağlık raporunu başvuru sırasında temin etmeyen adayların kayıtları
  yapılmaz.
  11. Ön kayıt yaptıran adaylar evrakların teslimi için şahsen veya bir yakını tarafından başvuru
  yapabilir. Posta ile kayıt yaptırılamaz.
  12. Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum görüldüğünde,
  aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanuni işlem yapılması yoluna
  gidilecektir.
  13. Kayıtlar ve sınav süresince görevli personele sözlü ya da fiili tacizde bulunan, salon veya sınav
  ekipmanlarına zarar vermeye teşebbüs eden adaylar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
  14. Sınava giriş sırası, adayların TC kimlik numaralarına göre sıralanıp sınav tarihinden önce spor
  salonunun girişine asılacak ve ilgili web sayfasında duyurulacaktır. Adayların ilan edilen sıra

HRÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

numaralarına göre ilan edilen yer ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav sırasını kaçıran
adaylar mazeret kabul edilmeksizin sınava alınmazlar ve sınav haklarını kaybetmiş sayılırlar.
15. Sınav sonunda toplam puanları eşit olan adayların bulunması durumunda, başvurduğu 2019-
YKS TYT puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir.
16. Adayların, herhangi bir şekilde rahatsızlanmasından veya sakatlanmasından Özel Yetenek
Sınavı Komisyonu veya sınavda görev yapan kişiler sorumlu tutulamaz.
17. Sınav esnasında nüfus cüzdanı olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
18. Öz geçmiş tablolarında belirtilen puanlamada karşılığı olmayan branşlar Sınav Jürisi tarafından
değerlendirilecektir.
19. Sınav Jürisi sınav esnasında gerekli gördüğü yerde gerekli değişikliği yapmaya yetkilidir.

ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

Bu yönerge, Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci
alınmasına ilişkin esasları düzenler. Yönerge ilgili bölümlere giriş için ön kayıt yaptıracak adayların
başvuru, değerlendirme, asil ve yedeklerin tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt
koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. Sınavın düzenleme ve yürütülmesiyle ilgili kurullar aşağıdaki
gibidir.

SINAV ÜST KURULU

Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nca Yüksekokul
Müdürü Başkanlığı’nda en az üç kişi Sınav Üst Kurulu’nu oluşturur. Sınav Üst Kurulu sınavların
sağlıklı yürütülmesinden birinci derecede Rektör’e karşı sorumludur.

SINAV ALT KURULU

Yüksekokul Yönetim Kurulu, Özel Yetenek Sınav Alt Kurul üyelerini gerekli gördüğü sayıda
oluşturur. Sınav Alt Kurulu, özel yetenek sınavlarının işleyişinden ve yürütülmesinden Sınav Üst
Kurulu’na karşı sorumludur.

SINAV ALT KURULUNUN GÖREVLERİ

 • Özel yetenek sınav şeklinin belirlenmesi ve bununla ilgili sınav kılavuzunun hazırlanması,
  • Adayların özel yetenek giriş sınav programlarının, yer ve zamanlarının belirlenmesi,
  • Sınavlarda yapılacak testlerin uygulanması ve işleyişi,
  • Sınav görevlilerinin tespit edilmesi,
  • Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi,
  • Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemelerin tespit ve temininin sağlanması,
  • Gerektiğinde çalışma gruplarının oluşturulması ve görevlendirmenin yapılması,
  • Adayların itirazlarının değerlendirilmesi,
  • Sınavların işleyiş ve yürütülmesi ile ilgili her türlü kararın alınması ve uygulanması,
  • Gerektiğinde sınavla ilgili değişikliklerin yapılması,
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.