2020 Eskişehir Teknik Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı

2020 Eskişehir Teknik Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı

2020 eskişehir üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

ÖNKAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

Spor Bilimleri Fakültesine 2020-2021 öğretim yılı için aşağıda belirtilen sayı ve koşullarda öğrenci alınacaktır.
Başvuru Tarihi ve Yeri
Adaylar, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi başvuru merkezine gerekli belgelerle birlikte
başvurularını şahsen yapacaklardır. Özel Yetenek Sınavına ilişkin uygulama takvimi aşağıda verilmektedir:
Ön Kayıt ve Yetenek Sınavı Tarihleri : 17-20 Ağustos 2020
Belge Değerlendirme Tarihi : 21-24 Ağustos 2020
Liste İlanı ve İtiraz Tarihi : 25-27 Ağustos 2020
Sonuçların İlanı : 28 Ağustos 2020
İnternet Adresi : http://sbfsinav.eskisehir.edu.tr
Kontenjanlar ve Başvuru Taban Puanları
PROGRAM ADI KONTENJANLAR PUANLAR*
HAZIRLIK
(İsteğe Bağlı)
GENEL ENGELLİ
Antrenörlük Eğitimi 36 4 150,00 ‒
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
36 4
TYT’ de ilk
800.000
(sekizyüzbin)’
nin içerisinde
bulunmak,

Rekreasyon 45 5 180,00 +
* Asgari başvuru için gerekli puanlara “Ortaöğretim Başarı Puanı” eklenmemiş olacaktır.
Başvuru için gerekli belgeler ve malzemeler aşağıda belirtilmiştir:
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe formu başvuru sırasında temin edilecektir.)
2. 2019 ya da 2020 TYT Sonuç Belgesi (TYT puanlarının 2 (iki) yıl geçerliliği olduğundan adayın
2019 ya da 2020 TYT puanlarından yüksek olan sonuç belgesi)
3. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (Fakülte Dekanlığı tarafından onaylanacaktır.)
4. Adayların Aile Hekimliğinden alınmış Sağlık Raporu fotokopisi (Aday Sağlık raporunun aslını
ibraz edecek ve fotokopisi Fakülte Dekanlığı tarafından onaylanacaktır. Bu rapor olmadan
kesinlikle başvurular kabul edilmeyecektir.)
5. Covid-19 sebebiyle tüm adayların başvuru esnasında eldiven-maske kullanması ve başvuru
ortamında fiziksel mesafeyi koruması zorunludur. Kullanılmamış temiz eldiven ve maskesi
olmayan aday sınav alanına alınmayacaktır.
6. Başvurular sırasında adaya verilecek fotoğraflı Aday Belgesi
7. Antrenörlük Eğitimi Programına başvuracak adayların Antrenörlük Eğitimi Programı tarafından
istenen Spor Özgeçmişine ilişkin belgeler (Tablo 1)
8. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuracak adayların Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Programı tarafından istenen Spor Özgeçmişine ilişkin belgeler (Tablo 2)
9. Rekreasyon Programına başvuracak adayların Rekreasyon Programı tarafından istenen Rekreatif
Özgeçmişine ilişkin belgeler (Tablo 3)
ÖNEMLİ UYARI: Başvuru için gerekli belgelerin fotokopi yoluyla çoğaltılması adayın
sorumluluğundadır. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından fotokopi hizmeti verilmeyecektir.
Özel Yetenek Sınavı
El Kavrama Kuvvet Testi
Tüm adayların ölçümleri, elektronik el kavrama kuvveti ölçüm cihazı ile yapılacaktır. Tüm adaylara, tercih edeceği
baskın elinden iki ölçüm hakkı verilecektir. Erkeklerde 20 kg, kadınlarda 10 kg değerine ulaşanlar veya geçenler,
sınavdan 100 PUAN alacaklardır. Bu kuvvet değerlerini elde edemeyen ve sınava girmeyen adayların puanı sıfır(0)
olarak kabul edilecek ve buna göre değerlendirilecektir.
Sayfa 2/2
Engelli Adayların Önkayıt ve Başvuru Koşulları
Engelli adaylardan bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile yaygın gelişimsel
bozuklukluğu, otizm spektrum bozukluğu (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluğu,
sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluğu olanlar
1. Üniversite veya hakem statüsündeki devlet hastanesinden aldıkları “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile engel
durumunu belgelemeleri kaydıyla, 2019 ya da 2020 TYT sınavından en az 100 puan ve üzerinde olması
durumunda, özel yetenek sınavına kabul edilir. (TYT puanlarının 2 (iki) yıl geçerliliği bulunmaktadır.)
2. Yukarıda belirtilen engeli olan adaylar başvurularını aşağıda belirtilen tarihlerde gerekli olan evraklar ile
birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ön kayıt masasına kendileri teslim
edeceklerdir.
3. Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. “Engelli Sağlık Kurulu
Raporu’nun” sınav başvuru tarihinden en fazla 6 ay önce alınması ve sağlık kurulunda başvuran adayın engel
durumu ile ilgili uzman hekimin bulunması gerekmektedir. Bir üniversite veya devlet hastanesinden
alınmayan raporlar kabul edilmez.
4. Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon Bölümlerine başvuracak engelli
adayların; Paralimpik spor dalları kapsamında yer alan spor dallarında en az üç (3) yıllık sporcu lisansına
sahip olması zorunludur. (Tablo 3)
5. Fakültemiz Bölümlerine başvuracak engelli adayların ibraz ettikleri Paralimpik spor dalında (Tablo 3) vizeli
lisans yıllarından herhangi bir yıla ait olmak koşuluyla, en az bir (1) müsabakaya veya yarışmaya
katıldıklarına veya derece yaptıklarına ilişkin ilgili kurumdan (Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Milli
Eğitim Bakanlığı veya bu kurumların İl/İlçe Müdürlüklerinden/temsilciliklerinden) verilen resmi belgeye
(müsabaka listesi, Müsabaka cetveli, müsabaka raporu, sonuç belgesi) sahip olmaları gerekmektedir. (Tablo
4)
Daha Önceki Yıllarda Sınava Giren Adaylar
2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı
sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.
Yükseköğretim Yürütme Kurulunca, 2019-YKS ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan
ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların
da 2019 kayıt tarihlerinde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılmasına, bu adayların mezun
olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri
halinde asıl kayıtlarının yapılmasına, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici
kayıtlarının silinmesine ve bu durumda olup belirlenen kayıt tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan
adayların kayıtlarının yapılmayacağına karar verilmiştir. Bu karar gereği; 2019-YKS için lise son sınıf
öğrencisi durumunda eğitim bilgisi mevcut olup, 2019-YKS’de bir yükseköğretim programına
yerleştirildiği hâlde belirtilen tarihe kadar mezun olamadığı için yerleştirildiği programa kayıt
yaptıramayan adaylardan, 2019-YKS’ye başvuranların OBP’lerinin çarpılacağı katsayılar yarıya
düşürülmeyecektir (2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, s.32).
Yedek Adayların Kayıt Koşulları
Yedek adayların kesin kayıtları belirtilecek tarihlerde mesai saatleri (08:30-18:00) içerisinde
yapılacaktır. Yedek adaylarla ilgili ilanlar https://sporbilimleri.eskisehir.edu.tr adlı internet adresinden, aynı
zamanda Spor Bilimleri Fakültesi duyuru panosunda yapılacaktır. Bu nedenle, yedek adayların kesin kayıt için
istenilen belgeler ile birlikte, belirtilecek tarihlerde mesai saatleri içerisinde (08:30-18:00) şahsen
başvurmaları gerekmektedir. Sonuçlar hakkında adaylara, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından posta
ya da telefon yolu ile haber verilmeyecektir.

 

Eskişehir besyo hazırlık kursu-eskişehir besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.