2020 MSÜ ( Milli Savunma Üniversitesi ) Başvuruları ve Aşamaları

2020 MSÜ ( Milli Savunma Üniversitesi ) Başvuruları ve Aşamaları

 

     2020 MSÜ ( Milli Savunma Üniversitesi )                     Başvuruları ve Aşamaları

 

2020 Msü başvuru ve şekli klavuzu için tıklayınız

2020 MSÜ HAKKINDA 

Sınav Ücreti 100 TL‘dir

Akbank,Finansbank,Kuveyt Türk Katılım Bankası , Halkbank .
Ziraat Bankası isesadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Harp Okullarına : Erkek – Kadın Öğrenci Alınacak

Astsubay MYO : Sadece ERkek Öğrenci Alınacak

Harp Okulu Yaşı : 1 Ocak 2000 ve Sonrası Doğumlular

Astsubay MYO yaş : 1 Ocak 1999 ve Sonrası Doğumlular

En Az 2018 Yılında Lise Mezunu Olmak

MSÜ Tercih Tarihi : 13 Nisan 2020 – 01 Mayıs 2020

Erkek Boy Sınırı : En Az 165

Bayan Boy Sınırı : En Az 160

 

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

2020-2021 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri
öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci
Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), yapılacaktır.
Bu kılavuz, 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ), başvuru,
sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2’nci seçim aşamalarına başvuru, 2’nci
seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.

1.1. Sınava başvurular, 7 Ocak-10 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

1.2. Sınav, 29 Mart 2020 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır.

1.3. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

1.4. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim
kurumlarına yerleştirme/yatay, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.
1.5. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması
zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara
uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.
1.6. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri
gerekmektedir.
DİKKAT: Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim

Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

1. Harp Okulları için;
a. 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine
(TYT) girmeleri gerekmektedir (2019-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar,
2020-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan
belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar).
b. 2020-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.
2. Astsubay Meslek Yüksekokulları için
2020-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT)
girmeleri gerekmektedir (2019-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2020-YKS
TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini
göz önünde bulundurmalıdırlar.).
Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek
öğrenci alınacaktır.
DİKKAT:
Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne girmeyen veya 2019-YKS-TYT
puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek
Yüksekokulları için ise 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı
200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.
2019-YKS-TYT Puanını kullanmak isteyen adayların 2020-YKS başvuru tarihlerinde 2020-YKS
başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca bu adaylar, Milli Savunma Bakanlığı’nın ve Milli
Savunma Üniversitesi’nin YKS-TYT puanı için bir baraj puan belirleyeceğini göz önünde
bulundurmalıdırlar.

2. 2020-MSÜ BAŞVURU
2.1. BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru
koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve
sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine
durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir
haktan yararlanamayacaklardır.
Adayların sınava başvurabilmeleri için aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler
ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer
vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.),
2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO)
sadece erkek öğrenci alınacaktır.
3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak
2000 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01
Ocak 1999 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.
Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21
ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın
öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2000 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.
4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2020 yılında Harp Okulları ve
Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine
bakılmaksızın 2018 ve 2019 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.),
2017 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem
tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2017
ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).
Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek
tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri
Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca
belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak,
6) ÖSYM Başkanlığınca 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri
Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek
Yüksekokulları tercihlerini, 13 Nisan 2020 – 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında
personeltemin internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre
içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına
çağrılmayacaklardır.).
7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;
a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 20 Haziran 2020 tarihinde
yapılacak 2020-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış (2019-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2020-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda
MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda
Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2020-YKS TYT taban puanı almış olmak
b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan 2020-
YKS TYT (2019 YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2020-YKS TYT oturumuna
katılmayabilirler, ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde
bulundurmalıdırlar.) ile 21 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT)
katılmış, 2020-YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma
Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,
c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim
aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci
adaylıkları sonlandırılır.
3
8) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör
örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu
imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin
propagandasını yapmamış olmak,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen
çalışmamakta olmak,
d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii,
ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere
kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden
mahkûmiyeti bulunmamak,
e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı
halleri bulunmamak,
9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden
hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
10) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,
11) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız
olarak birlikte yaşamamak,
12) “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip
olmak,
13) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve
yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,
14) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer
seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
15) “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda
Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak
Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet
senetlerini düzenlemek,
16) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,
NOT: Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için
asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki
değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.
DİKKAT: Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine
(AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen
veya 2019-TYT puanını kullanmak için 2020-YKS’ye başvuru yapmayan adaylar, hiçbir surette askeri
okullara yerleştirilmeyecektir.
4
2.2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

2020 msü başvuruları
Sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde
ÖSYM’nin  internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı
yapılmayacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet
aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, istedikleri bir
başvuru merkezinden yapacaklardır. Başvuru Merkezleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ile ÖSYM Sınav
Koordinatörlükleri yetkisindeki başvuru merkezlerinden oluşacaktır. Başvuru merkezleri ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş
gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru merkezlerinde başvuru yapılabilmesi için adayın
başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak
internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday
şifreleri ile) veya diledikleri bir Başvuru Merkezinde yapacaklardır.
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM
tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
Adayların, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınan ortaöğretim bilgileri
başvuru ekranına yansıtılacaktır. Bu bilgilerinde güncelleme gereken adaylardan;
 Son sınıf öğrencileri kendi okullarına,
 Mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
başvurarak, MEB e-Okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-Okul
sistemindeki bilgilerin güncellenme işleminin sınava başvuru süresinden sonra tamamlanabileceği
durumlarda adaylar, sınava mevcut bilgileriyle başvuru yapabileceklerdir.
MEB e-Okul sistemi dışında kalan ortaöğretim kurumunda (MEB’e bağlı olmayan yurt dışı okullar, KKTC
ortaöğretim kurumları) öğrenim gören/mezun olan adaylardan ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi
bulunmayanlar veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri,
ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru esnasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. Başvuru
tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamayacaktır. Eğitim bilgisi
ekleme/düzeltme/değişiklik vb. amaçlı ÖSYM’ye gönderilen dilekçeler, mezuniyet/öğrenim durumu
belgeleri, Merkezimizce işleme alınmayacaktır.
Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday
Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru
Merkezlerine şahsen başvuracaklardır.
Bir Başvuru Merkezinden başvuracak adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile
birlikte aşağıdaki kimlik belgelerinden birinin aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur:
 Nüfus cüzdanı
 T.C. Kimlik Kartı
 Geçerlilik süresi dolmamış pasaport
Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında T.C. Kimlik Kartı
edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeni kimlik
kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacak “fotoğraflı, imzalı-mühürlü” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu”
Geçici Kimlik Belgesi’nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.