29.Dönem POMEM Detayları. Alım Ne Zaman Geliyor?

29.Dönem POMEM Detayları. Alım Ne Zaman Geliyor?

29 Dönem POMEM Alım İlanı Geliyor.

2022 yılı polis alımı olan POMEM için yeni duyuru bekleniyor. 2022 yılı ön lisans KPSS sonuçları ile birlikte adaylar POMEM polis alımı ilanının ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Biz de bu yazımızda POMEM polis alımı hakkında son bilgilere yer verdik.

LİSANS KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Geçen haftalarda lisans mezunu adayların katılımı ile gerçekleşen KPSS’nin sonuçları açıklandı. KPSS’nin açıklanmasının ardından gözler ön lisans KPSS’ye çevrildi.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI

1 milyon civarında adayın beklediği ön lisans KPSS’nin sonuçları ise 3 Kasım 2022 tarihinde açıklandı.

SONUÇ SONRASI POMEM ALIMI

KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler POMEM polis alımına çevrilecek. lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından yapılacak POMEM polis alımında adaylardan KPSS puanı istenecek. Başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

– T.C. vatandaşı olmak,

– Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

– KPSS’den lisans mezunları için en az 60, ön lisans mezunları için en az 65 almış olmak,

– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

– Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

– Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

– 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

– Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

– Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

İLAN NE ZAMAN?

Lisans ve ön lisans KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan hazırlığı hızlanacak ve aralık ayında ilanın gelmesi bekleniyor. 29. dönem POMEM polis alımı ile en az 10 bin polis alımı yapılması bekleniyor. Bu alımda en az ön lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabileceklerdir.

YAZAR BİLGİSİ