Adalet Bakanlığı 4000 Zabıt Katibi, 900 Mübaşir Alımı Yapacağını Duyurdu

Adalet Bakanlığı 4000 Zabıt Katibi, 900 Mübaşir Alımı Yapacağını Duyurdu

Adalet Bakanlığı 4 Bin Zabıt Katibi ve 900 Mübaşir Alacak. İşte Başvuru Şartları ve Tarihi.

Adalet Bakanlığı 2022 yılninın kalan günlerinde zabıt katibi ve mübaşir alımı yapılmayacak. Personel alımının müracaatı önümüzdeki yıl başlayacak. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında yapılacak sözleşmeli zabıt katibi alımında müracaatta dair bulgular yazımızda.

ZABIT KATİBİ VE MÜBAŞİR ALIMINDA BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı 2023 yılsinde gerçekleştireceği katip ve mübaşir alımında şartlar şu şekilde olacak:

– Türk vatandaşı olmak,
– İlk defa atanacaklar amacıyla yapılacak sınavın son müracaat günü olan 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
– Merkezî sınavın yapıldığı yılnin Ocak Ayı ayının birinci günü itibarıyla Zabıt kâtibi, mübaşir unvanları amacıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,
– Askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
– 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde kabul edilen suçlardan mahkûm olmamak,
– 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri gizli kalmak kaydı ile vazifesini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
– Kamu haklarından mahrum olmamak,
– Arşiv incelemesi neticesi olumlu olmak.

ZABIT KATİBİ ALIMI ÖZEL ŞARTLARI

Katip alımına müracaat yapacak adaylarda aranan özel şartlar şu şekilde:

– Fakülte ya da yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu ya da meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans ya da ceza infaz ve emniyet hizmetleri uygulamaı, lise ya da meslek liselerinin adalet kısmı ve alakalı mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen uygulama ya da alanları ile başka lise ve dengi okulların bilgisayar ya da bilişim teknolojileri meydanlarından mezun olmak, (Bu bentte kabul edilen öğretim kurumlarından mezun olanlardan ilaveten daktilo ya da bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

– Yukarıda kabul edilenlar dışında, en az lise ya da dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarı ile tamamladığını belgelemek ya da en son müracaat tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar neticesi verdiği daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarı ile tamamlayan aday buna dair resmi belgeyi, daktilo ya da bilgisayar sertifikası tespit edilen aday ise sertifikayı e-devlet müracaatı sırasında sisteme yükleyecektir.)

MÜBAŞİR KADROSU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Mübaşir alımına müracaat yapacak adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir.

BAŞVURU NASIL?

Personel alımında müracaatlar 2023 yılında Mart ayında yapılacak

YAZAR BİLGİSİ