Adalet Bakanlığı 500 Personel Alım İlanı Yayımlandı

Adalet Bakanlığı 500 Personel Alım İlanı Yayımlandı

Adalet Bakanlığı 500 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı tarafından az önce bir duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyuruda “Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 500 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır”

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • a) Türk vatandaşı olmak,
 • b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını
  doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)
 • c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü
  veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209,
  1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
 • d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
  gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 • f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır

BAŞVURU TARİHLERİ

İlana başvurular 10 ile 16 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak.

SINAV ÜCRETİ 300 LİRA

Sınava başvuru yapacak adaylar 300 liralık sınav ücretini 10 ile 17 Kasım tarihleri arasında yatıracak.

İLAN METNİNE AŞAĞIDA Kİ KILAVUZDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

https://dosya.co/j7uy5512inq3/adalet-bakanligi-icra-mudur-ve-icra-mudur-yardimcisi-alimi-2022.pdf.html

 

YAZAR BİLGİSİ