KOM(Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele)Polisi Nasıl Olunur?

KOM(Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele)Polisi Nasıl Olunur?

Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk kez 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan, günümüzde Türkiye’deki tüm il ve ilçelerde örgütlenmiş iç güvenlikten sorumlu devlet teşkilatıdır.

Türkiye’nin uluslararası alandaki önemi; toplumsal, ekonomik, siyasal ve jeopolitik özellikleri ile yakından bağlantılıdır. Türkiye; devamlı yenilenen dünya politikası ile coğrafi konumunun kendisine sağladığı rolü dikkatli ve akılcı politikalarla daha da geliştirerek bölgenin ve dünyanın saygın ülkeleri arasına girmeyi başarmıştır.

Siyasi manevraların ve akıl oyunlarının çokça yapıldığı bir coğrafyada, ülkemizin çıkarları adına ele alınması gereken konuların başında ülkelerle ilişkilerin geldiği göz ardı edilmemelidir.

Geçmişte olduğu gibi günümüz dünyasında da ülkelerle ilişkiler karşılıklı çıkar üzerine kurulmaktadır. Güvenlik, sosyo-kültürel ve ekonomik etkenler toplumların genel yapısını ve siyasetini biçimlendiren en önemli unsur olarak geçerliliğini korumaktadır.

Özellikle, ülkemiz ile en uzun kara sınırına sahip olan komşumuz Suriye’de devam eden iç savaş ortamı ile ortaya çıkan terör örgütleri ve göçmen sorunu yalnızca bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyasını değil tüm dünyayı etkilemeye başlamış, fakat ülkemizin izlediği bütünleyici ve barışçıl politika ile güvenlik alanında attığı akılcı ve stratejik adımlar sayesinde Türkiye, bu denli sert bir coğrafyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır.

KOM Polisinin Görevleri Nelerdir?

a) Yurtdışından Türkiye’ye veya Türkiye’den yurtdışına yönelik veyahut yurtiçinde çeşitli yollarla yapılan kaçakçılık faaliyetleri ile ulusal veya uluslararası düzeyde organizasyon oluşturarak yasalara aykın biçimde haksız menfaat veya yüksek kazanç sağlamak amacıyla, ekonomik veya idari yapay doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya ele geçiren suçlarla mücadele edilmesi, suç konusu mallara ve bu tür suçlardan elde edilen kazançlara el konulması ve aynı tür suçlan işleme olanaklının ortadan kaldırılması maksadıyla, yetki ve görev veren ilgili mevzuat çerçevesinde, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, istihbarat elde etmek, değerlendirmek, suçun men ve takibi amacıyla gerekli tedbirler almak, gerektiğinde adli kolluk görevi ifa etmek, operasyonlar düzenlemek ve düzenlemek

b) Kontrollü teslimatın uygulanması amacıyla il birimlerinden ve yurtdışından gelen taleplerle ilgili olarak ilgili adli makamlar nezdinde karar isteminde ulunmak ve kontrollü teslimatın uygulanmasını yönetmek veya koordine etmek

c) il binmelerinin çalışmalarına ve yürütülecek operasyonlara yön vermek, talep edildiğinde veya Başkanlıkça gerekli görüldüğünde il birimlerini merkez veya diğer il birimler personeli ile takviye etmek,

ç) Mücadelesiyle görevli olduğu suçlarla ilgili birden fazla ili kapsayan ve/veya uluslararası boyuttaki operasyonel çalışmaları koordine etmek d) Yürütülen operasyonların sonuçları değerlendirmek yurtiçi ve yurtdışı uzantılanni tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak

e) Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yürütülen İşbirliği faaliyetlerine katılmak buralarda alınan karar ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak,

f) Başkanlığın görev alanı kapsamındaki ki veya çok taraflı güvenlik işbirliği anlaşmalarının uygulanmasını

terin ve takip etmek bu gçevede yurdi ve yurtiçimibar görevlilerle ya da tespit edilen kanun uygulayıcı birimlerin irtibat noktalarına meat çerçevesinde işbirliği ve bilgi paylaşımında bulunmak

g) Kaçakçılık ve organize suçlasta mücadelede gerekli idari ve hukuki alt yapı eksikliklerini gidermek ve

geliştirmek amacıyla mevzuat çalismalan yürütmek

ğ) Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede ülkemizin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili olarak, idan ve hukuki alanda gerekli uyum çalismalarını yürütmek ibili faaliyetlerine katılmak buralarda alınan karar ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak

KOM Polisliği Nasıl Kazanılır?

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele polisi olmak için ayrı bir okul bulunmamaktadır. Polis okulunu bitiren adayın emniyette birim atamaları yapılır. Atamanız nereye yapıldı ise o birime göre çalışıyorsunuz. Ancak kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele polisi için bazen okullarında seçmeler yapılabiliyor o zaman direkt kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele polisi olabiliyorsunuz.

Kazanan Binlerden Biri de Sen Olmak İçin ;

81 İl’den Binleri Kazandıran Parkur Paketimiz ve Tyt – Polis Sözlü Mülakat – KPSS – Bekçi Kitaplarımızı Numarayı Arayarak Temin Etmeyi Unutmayın 05467700021 .

Parkur ve Kitap Kelimelerine Tıklayarak Ürünlerimize Gidip Sipariş Verebilirsiniz ☺️

Ek Sorularınızı www.instagram.com/parkur.egitmenim sorabilirsiniz.

YouTube Hesabımızdan Milyonların İzlediği Videoları İzleyerek te Bilgi Sahibi Olabilirsiniz.

https://youtube.com/channel/UC6wDTm7D0bYJZ4llThsdxIA

Kitap Linki : https://www.parkuregitmenim.com/urun-kategori/kitaplar/

Parkur Linki : https://www.parkuregitmenim.com/urun-kategori/parkur/

KOM Polisi Olarak Kadın Erkek Çalışabilir Mi?

Evet hem kadın olarak hem de erkek olarak rahatlık ile çalışabilirsiniz.

Kom Polisi Maaşları Ne Kadar?

Ocak 2022 tarihinde 9.706 TL olan polis maaşı Temmuz zammı sonrasında 13.747 TL oldu.

 

YAZAR BİLGİSİ