TÜBİTAK KPSS’SİZ PERSONEL, İŞÇİ, DAĞITICI, ŞOFÖR VE MEMUR ALIMI BAŞVURUSU İŞKUR’DA BAŞLADI

TÜBİTAK KPSS’SİZ PERSONEL, İŞÇİ, DAĞITICI, ŞOFÖR VE MEMUR ALIMI BAŞVURUSU İŞKUR’DA BAŞLADI

TÜBİTAK KPSS’SİZ PERSONEL, İŞÇİ, DAĞITICI, ŞOFÖR VE MEMUR ALIMI BAŞVURUSU İŞKUR’DA BAŞLADI


TÜBİTAK KPSS’SİZ İŞÇİ, DAĞITICI, ŞOFÖR, PERSONEL VE MEMUR ALIMI YAPACAK.

TÜBİTAK KPSS puan şartı aranmadan işçi ve memur alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak alıma baktığımızda başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı görüldü. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının başvurusuna dair detaylara yer verdik.

KİMLER İLANA BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1)   T.C. Vatandaşı olmak,

2)   Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

3)   Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,

KADROLAR VE BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI


 

YAZAR BİLGİSİ