Aile Bakanlığı KPSS’siz İşçi ve Personel Alımı Yapıyor.

Aile Bakanlığı KPSS’siz İşçi ve Personel Alımı Yapıyor.

Aile Bakanlığı birçok şehirde KPSS’siz ve KPSS 60 puanla personel ve işçi alımı yapıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve birçok şehirde en az ilkokul mezunları arasından KPSS’siz , ön lisans ve lisans mezunları arasından ise 60 KPSS ile kamu personeli ve kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. Biz de bu yazımızda söz konusu personel alımı hakkında son bilgilere yer verdik.

ALIM YAPILAN KADROLAR

Aile Bakanlığı tarafından yayınlanan personel alımlarında kadroların şu şekilde olduğu görüldü:
 • BÜRO GÖREVLİSİ
 • SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
 • MUHASEBECİ
 • TEMİZLİK ELEMANI
 • EVDE HASTA YAŞLI BAKIMI ELEMANI
 • ŞOFÖR
 • BEDEN İŞÇİSİ

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Personel alımlarına başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
 • 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak
 • Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
 • İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak
 • Başvuru yapacak adaylar aktif ilanlardan sadece bir tanesine başvuru yapabilir. Başvuru yapılan ilan mülakat sürecini tamamladıktan sonra aday başka bir ilana başvurulabilecektir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
 • Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

  ALIM YAPAN YERLERE AŞAĞIDAKİ TABLODDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

  BAŞVURU LİNKİ

  Bu ilanlara başvuru için: https://vakifilan.aile.gov.tr/AnnouncementList.aspx

 

YAZAR BİLGİSİ