Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Besyo Sınavı 2019

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Besyo Sınavı 2019

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Besyo Sınavı 2019 için tıklayınız

 1. BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1. Başvuru Koşulları

Spor Bilimleri Bölümü Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda gösterilmiştir:
1. T.C. Vatandaşı olmak
2. Adaylar, “2019-(ÖSYS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu”nda belirtilen
taban puanlara göre müracaat edeceklerdir. Buna göre; TYT ham puan türlerinin en az
birinden, liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan ve milli sporculardan
170.000 ve daha yukarı, spor alan/kol/bölümleri dışındaki bir alan/kol/bölümünden
başvuracak adaylardan 200.000 ve daha yukarı puan alanlar müracaat edeceklerdir.
3. 2018-YKS’de, YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ile ilgili
katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de
uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı
bulunmayan programlarına 2018-YKS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
Adaylar durumlarını ön kayıt esnasında bildirmek zorundadırlar. Yanlış beyanda
bulunanların sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecektir.
4. Herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
48. maddesindeki şartları taşımak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya
akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Omurga bozuklukları, aşırı
kamburluk, pelteklik, kekemelik, düztabanlık vs. engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar ön
kayıt için başvuramazlar. Bu adaylar sınava başvurup sınavı kazansalar dahi sınavları iptal
edilecektir.
5. 2010 ve sonrasında milli olan sporcuların elde etmiş oldukları A, B ve C Sınıfı Milli
Sporcu Belgesini ibraz eden adaylar, kılavuzda ilan edilen millilik kontenjanından
değerlendirmeye tabi olurlar (A ve B Sınıfı Milli Sporcu Belgeleri hem olimpik hem
olimpik olmayan branşlarda kabul edilecek olup C Sınıfı milli sporcu belgeleri sadece
olimpik branşlar için kabul edilecektir).
6. Milli sporcular ilgili kontenjan için kendi aralarında sıralama için sınava tabi tutulurlar. İlgili
millilik kontenjanı için yeterli başvuru olmaz ise kontenjan aktarımı sınava giren diğer
adaylardan yedek sıralamasına göre tamamlanacaktır.
7. Genel kontenjan için sporcu özgeçmişi sunmak zorunlu değil isteğe bağlıdır; engelli
kontenjanlar için ise sporcu özgeçmişi sunmak zorunludur. Aday Sporcu Özgeçmiş Puanı
(SÖP) tablosundaki en üst seviyedeki kriterine uygun puanı alabilmek için sporcu özgeçmişini
belgelendirmek zorundadır. Bu belgeler ilgili federasyon temsilciliklerinden, Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden ya da Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
ıslak imzalı ve onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır.
8. Engelli kontenjanına başvuran adaylar:

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon)
ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu,
RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla ve kılavuzda belirtilen kriterlere göre spor özgeçmişine sahip adaylar
özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl
süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu
raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara
başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül
kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre
değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
Not: Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar bu sınava da başvurabilirler.
Ancak, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar başvuru
yapamazlar.

3.2. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formları (Online temin edilecektir. www.ybu.edu.tr),
  2. 2 adet 4.5×6 cm boyutunda son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde,
  uygun çekilmiş fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Adı ve Soyadı yazılacaktır.),
  3. Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik kartı aslı ve bir adet fotokopisi, (T.C.
  Vatandaşlık Numarası yazılı olma şartı vardır)
  4. Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından ve/veya Özel Hastanelerden
  alacakları “Üniversitelerin Uygulamalı Spor Bölümleri Özel Yetenek Sınavına
  Girmesinde ve Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ifadesi bulunan sağlık raporunu,
  başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur. Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen
  adayların kayıtları yapılmaz.
  5. Lise Mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi (Belge veya diploma üzerinde
  alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken
  adaylar, bu durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler).
  6. Milli sporcular için Millilik Belgesi. Milli Sporcu Belgesi, 12.05.2011 tarih ve 27932 Sayılı
  Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında
  Yönetmelik”e uygun olarak A, B ve C Sınıfı Milli Sporcu Belgesi (C Sınıfı Belgeler için
  yalnız olimpik branşlar kabul edilecektir).
  7. 2019 TYT sınav sonuç belgesi
  8. Sporcu Özgeçmiş durumu belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği. (Belgeler ilgili
  federasyon temsilciliklerinden, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden ya da Spor

Genel Müdürlüğü tarafından ıslak imzalı ve onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler
geçersiz sayılır.) (Sporcu özgeçmiş belgeleri zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.)
3.3. Başvuru Belgesinin Alınması
Sınava başvurmak isteyen adaylar tablo 1’de belirtilen tarihlerde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
internet adresi (www.ybu.edu.tr) üzerinden online olarak başvuru formunu temin edebileceklerdir.
3.4. Başvuru Formu ve İstenilen Belgelerin Teslimi
Adayların başvuru formu ve gerekli belgelerini, ön kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.
Adaylar başvuru formunu, eksiksiz olarak doldurup istenilen belgeleri tamamlayarak başvuruda
bulunabileceklerdir. Başvuru, adayın kendisi ya da bir yakını tarafından yapılabilir. Posta ile veya
eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.
Başvuru kaydı yaptıran adaylar, Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’ndaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
Başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile başvuru belgelerindeki bilgilerin çelişmesi durumunda
adayların başvurusu reddedilecektir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.