Böbrek Taşı Ve Taş Ameliyatı Olmak Polis-Bekçi-Asker Olmaya Engel Mi?

Böbrek Taşı Ve Taş Ameliyatı Olmak Polis-Bekçi-Asker Olmaya Engel Mi?

Polis ve Asker akademi tarafından yapılan Polis-Bekçi-Asker alımlarında Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğine göre  adaylara sağlık raporu aldırılır.

Tüm işlemler sağlık yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Öğrenci alımlarında sağlık yönetmeliğinin A bendi sadece geçerli olmaktadır. Diğer bölümler eleme nedeni olarak sayılmakta.

Böbrek Taşı ve Ameliyatı İle İlgili Sağlık Yönetmeliğindeki Madde;

Ürolojik nerfolojik sistemde fonksiyonel bozukluk oluşturmamak, komplikasyon yapmamak, tekrarlayan enfeksiyonlara neden olmamak, diğer organlarda ve sistemde mevcut ürolojik nerfolojik durumla bağlantılı olarak yapısal veya fonksiyonel bozukluk bulunmamak koşuluyla:

0,5’den küçük olan üriner sistem taşları sağlam kabul edilir.

Üriner sistem taşlarının boyutlarından ve sayısından bağımsız olmak üzere, organ veya doku kaybına neden olmamak, anatomik bütünlüğü bozmamak, organ ve sistem fonksiyonlarında kayba neden olmamak koşuluyla, üriner sistem taşları için yapılmış olan 3 ve 3’ten başarılı cerrahi girişimler sağlam kabul edilir.

YAZAR BİLGİSİ