İstihbarat Polisi Nasıl Olunur?

İstihbarat Polisi Nasıl Olunur?

İstihbarat Başkanlığı eğitim faaliyetleri İstihbarat Akademisi’nde (İSAK) yürütülmektedir.

Günümüzde, suç ve güvenlik ile ilgili konular, toplum hayatındaki yenilikler ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde sürekli değişmektedir. Bu değişim içerisinde, Devlet güvenliği ve toplum huzurunun sağlanması gibi hayati konularda suçu önleme görevi üstlenen istihbarat personelinin eğitimi daima önemini korumuştur.

İstihbarat Polisinin Görevleri Nelerdir?

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve yasal yetkiler çerçevesinde; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirler almak; emniyet ve asayişi sağlamak üzere iç ve dış tehdit oluşturan faaliyetlere karşı ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunarak bu amaçla elde edilen bilgileri hızlı, etkin ve güvenilir bir şekilde değerlendirerek, ilgili makam, kurum ve kuruluşlara gizlilik kurallarına uygun olarak ulaştırmak görevlerini yerine getirir.

İstihbarat Polisini Nasıl Olunur?

İstihbarat branşına geçmeye hak kazanan adaylara 7 hafta süreyle temel eğitim verilmektedir. Temel eğitim çerçevesinde adaylar, hukuki, mesleki ve operasyonel bilgiler ile donatılmaktadır. Eğitimler teorik ve pratik olarak planlanıp uygulanmaktadır.

Kurumsallığın temelini oluşturan bu eğitimle adaylar, istihbarat personeli olma niteliğini kazanmakta, görevinin içeriğine vakıf olmakta, terör ve organize suç örgütlerini her yönüyle tanımakta, örgütler ile mücadelede izleyeceği metot ve taktikleri kurumsal planda öğrenmekte, teknik ve bilişim teknolojisini istihbarat alanında kullanmakta, takip tarassut ve kişisel güvenliğini sağlama yönünde de beceriler kazanmaktadır.

İlerleyen süreçte ise, temel eğitim alan personele, çalıştığı alanlara yönelik uzmanlık eğitimleri verilmektedir.

Eğitimler öncelikle istihbaratın çeşitli birim ve kademelerinde görev yapmış, konusunda bilgi ve tecrübe sahibi, eğitimci formasyonu kazandırılmış uzman istihbarat personelince verilmektedir. Polis Akademisi ve diğer üniversitelerde görev yapmakta olan istihbarat, terör ve akademik alanlarda personelimizin yararlanabileceği düzeyde bilgi ve tecrübeye sahip kişilerde teorik ve pratik eğitimlerde eğitici olarak dâhil edilmektedir.

Öte yandan, söz konusu eğitim çalışmalarımıza paralel olarak, terörizm, istihbarat, devlet güvenliği, teknoloji ve bilişim gibi konular başta olmak üzere, günümüze kadar, Başkanlığımız Eğitim Öğretim Yayın Kurulu tarafından basımı ve dağıtımı uygun görülen (116) kitap yayınlanmıştır.

 

İstihbarat hizmetlerinin kurumsallaşmasına güç katan söz konusu çalışmalar, tüm personelimiz ve ilgili güvenlik birimlerimizin istifadesine sunulmaktadır. Böylelikle, personelimizin istihbarat alanındaki büyük birikimi ve mesleki tecrübelerinin kalıcı olması ve detaylı bilgiye anında ve güvenilir kaynaktan ulaşılması sağlanmaktadır. Yine bu eserler, yurtiçi eğitim hizmetlerinde kullanılmasının yanı sıra, yabancı ülke güvenlik görevlilerine yönelik eğitimler için de temel kaynak oluşturmaktadır.

 

Günümüzde terör ve organize suç örgütlerinin uluslararası alanda faaliyet gösterdikleri bilinmektedir. Bu gerçeklik çerçevesinde, örgütlü suçlarla mücadelede kazanılan bilgi ve tecrübe birikiminin, dost ve komşu ülke polisleri arasında paylaşımı, globalleşen dünyada ayrıca bir öneme sahiptir. Mücadelenin etkinliğine katkı sağlamak amacıyla; güvenlik ve işbirliği anlaşması imzalanan ülkelerle yapılan karşılıklı anlaşmalara bağlı kalınarak, birçok ülke ile eğitim işbirliğine gidilmiştir.

* İç Güvenlik İstihbaratı
* Temel İstihbarat Kavramları ve Yaya Mobil Takip
* Terörle Mücadele İstihbaratı
* Organize Suçlarla Mücadele İstihbaratı
* Yardımcı İstihbarat Elemanı Yöneticiliği
* Operasyon Yöneticiliği
* Teknik ve Elektronik İstihbarat
* Eğiticilerin Eğitimi

* Veri ve Suç Analizi  başta olmak üzere, uluslararası eğitimler düzenlenmekte olup, halen otuzu aşkın ülke ile eğitim işbirliği devam etmektedir.

Kazanan Binlerden Biri de Sen Olmak İçin ;

81 İl’den Binleri Kazandıran Parkur Paketimiz ve TYT – Polis Sözlü Mülakat – KPSS – Bekçi Kitaplarımızı Numarayı Arayarak Temin Etmeyi Unutmayın 05467700021 .

Ek Sorularınızı www.instagram.com/parkur.egitmenim sorabilirsiniz.

YouTube Hesabımızdan Milyonların İzlediği Videoları İzleyerek te Bilgi Sahibi Olabilirsiniz.

https://youtube.com/channel/UC6wDTm7D0bYJZ4llThsdxIA

Kitap Linki : https://www.parkuregitmenim.com/urun-kategori/kitaplar/

Parkur Linki : https://www.parkuregitmenim.com/urun-kategori/parkur/

İstihbarat Polisi Nerelerde Görev Yapar?

Polis, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak üzere, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaştırır.

İstihbarat Polisi Olarak Kadın/Erkek Çalışabilir Mi?

İstihbarat polisi olarak kadın ve erkek çalışabilir herhangi bir sorun teşkil etmemektir.

İstihbarat Polisi Ne Kadar Maaş Alır?

2022 yılı ilk 6 ayında, özel harekat polisi maaşları, 10.700 TL ile 13.000 TL arasında olmuştur. PÖH maaşları, Temmuz 2022 itibarıyla 14.500 TL ile 17.500 arasındadır.

 

YAZAR BİLGİSİ