Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bünyesine Sözleşmeli Personel ve İşçi Alımı İlanı Yayınladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bünyesine Sözleşmeli Personel ve İşçi Alımı İlanı Yayınladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü  nün son dakika yayınladığı habere göre 59 sözleşmeli kamu personeli alınacağını duyurdu.

““Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 59 adet sözleşmeli personel alınacaktır.” Yayınlanan haberde bu ifadelere yer verildi ve başvuru ile alakalı detaylar şu şekilde ;

  1. Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

Olmak.

  • Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lise

Mezunları için 2020 KPSS (P94), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lisans mezunları

İçin 2020 KPSS (P3) puan türü esas alınacaktır.

4-Tecrübe istenen pozisyonlar için adaydan başvuruda bulunacakları pozisyonda

Çalıştıklarını gösterir belgenin (Kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış veya barkotlu hizmet belgesi)

Taranarak sisteme yüklenmesi gerekecektir.

  • 18 yaşını doldurmuş olup 01 Ocak 1992 ve sonrasında doğmuş olmak,
  • Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda

Çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla htps://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkotlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.

  • Yetki belgesi/sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları

Pozisyon için istenen belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi gerekecektir.

  • Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden

İşe Alınma başlıklı Ek 1. Maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet

Sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi

Veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren

Bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden

İstihdam edilemez.” Hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler

Atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

  • Kamu görevinden ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır

Başvuru koşulları dışında öğrenmemiz gereken  bir şey daha var o da hangi pozisyonlar da alım olduğu , alımlar şu şekilde ;

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başlayacak olup 1 Ağustos 2022 tarihine kadar  https://kmu.edu.tr  adresi üzerinden , internetten yapılabilecek. Adaylar başvuruda kimlik, e-Devlet Kapısından da alınabilecek mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, tecrübe belgesi, SGK tescil ve hizmet dökümü ve ilave belgeleri sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi ile müracaatını yapabilecek.

Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Bu makalemizde size yeni yeni personel alımlarından bahsettik bizi dikkate aldığınız için teşekkür ederiz.

YAZAR BİLGİSİ