2018 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 burdur üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

AMAÇ VE KAPSAM

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük eğitimi programına 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında
aşağıdaki şartlara uygun olarak belirtilen kontenjanlarda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci
alınacaktır. Kılavuz içerisinde müracaat şartları, kontenjanlar, sınavın uygulanış, puanlama
ve kesin kayıt bilgileri yer almaktadır.
Kılavuzun hazırlanmasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BESYO Özel Yetenek
Giriş Sınavı “Sınav Yönergesi” esas alınmıştır. Sınav üst kurulu gerekli gördüğü hallerde
sınav sisteminde değişiklik (tarih, saat, yer, puanlama vb.) yapma hakkına sahiptir.

A: MÜRACAAT ŞARTLARI

 

ÖN KAYIT:

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile
Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 2018–2019 Eğitim-Öğretim yılı için öğrenci alınacaktır. Söz konusu
programlara 2018-YKS sınavına girmiş olmak ve Temel Yeterlilik Testinden (TYT)’den Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için en az 210, Antrenörlük Eğitimi bölümü için 180, milli
sporcular için (Her iki bölümde de) 150, Engelli adaylar için 100, ham puan almış olanlar başvuru
yapabilir.
Ön kayıtlar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ön kayıt bürolarında 09.00-12.00 ve 13.30-17.00
saatleri arasında yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve şartları uyan adaylar; Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine ön kayıt yaptırabilirler. İsteyen
adaylar her iki bölüme de ön kayıt yaptırabilir. Yabancı uyruklu öğrenci sınavı Üniversitemiz, yabancı
uyruklu öğrenci alım yönergesine göre yapılacaktır. Sınav uygulama esasları BESYO Web sayfasında
yayınlanacaktır.

GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Form dilekçe ön kayıt sırasında adaylara verilecektir).
2- 2018 Yılı TYT ve AYT sınav Sonuç Belgesinin aslı ve 1’er adet fotokopisi (İnternet çıktısı).
3- Herhangi bir spor dalında Antrenörlük eğitimi bölümü için aynı branşta en az 3, Beden eğitimi ve
spor öğretmenliği bölümü için aynı branşta en az 2 yıl sicil lisans vizesini yaptırmış lisanslı sporcu
olmak ( Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Sicil Lisans biriminden, futbol için ASKF’den,
lisans vize tarihlerini gösteren bilgisayar çıktısı ıslak imzalı ve onaylı belge) Adayın son lisans vize
tarihi 01 Haziran 2018 tarihi ve öncesinde yaptırmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan
vize istenilen minimum sürelere dahil edilmez.
4- T.C. Kimlik numarası bulunan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi.
5- Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak “SPOR YARIŞMALARINA GİRMESİNDE SAKINCA
YOKTUR” İbareli Sağlık Belgesi.
6- Lise Diplomasının aslı ve 1 adet fotokopisi. ( Diplomaları henüz hazırlanmamış veya tek ders
sınavına kalmış olanlar, okullarından durumunu gösteren resmi yazılı bir belge getireceklerdir).
7- 4.5 x 6 cm ebadında 3 adet adayın son altı aylık durumunu gösteren fotoğrafı. (TC numarası ve
isimler fotoğrafın arka yüzünde yazılı olacak).
8- Milli sporcuların fotoğraflı “Milli Sporcu Belgesi”. (12.05.2011 tarih 27932 sayılı resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik’ e uygun
olarak hazırlanmış milli sporcu belgesi.
9-Engelli adaylar için engelini gösterir(bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum
bozukluğu) resmi onaylı belge aslı ve fotokopisi (Engel düzeyi en az %40 olmalıdır). Engelli
adaylarda en az 3 yıl özel sporcu lisansına sahip olma şartı aranacaktır.
10-Spor Lisesi mezunu adaylar ön kayıt anında görevli personele mezuniyet alanlarını belirteceklerdir.
11-Aday aynı alandan geliyorsa “Spor Lisesi” (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik
program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim
görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra
kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır)
NOT: Eksik evrak ile kayıt yaptıran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

B: BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Yüksekokul Anabilim Dalı/Programı Kontenjan
Beden
Eğitimi ve
Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
Toplam Kontenjan Sayısı: 80
Antrenörlük Eğitimi
I. Öğretim Toplam Kontenjan Sayısı : 60
II. Öğretim Toplam Kontenjan Sayısı :60
BÖLÜMLERE GÖRE ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI DAĞILIMI
BÖLÜMLER ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SPOR DALLARI
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü Toplam:80
Erkek:50
Kadın:30
Beden Eğitimi ve Spor
öğretmenliği için spor branşı
sınavı bulunmamaktadır.
Antrenörlük
Eğitimi Bölümü
I. Öğretim
Toplam:60
E:32
K:22
Engelli Öğrenci
E:3
K:3
Atletizm:
Futbol:
Voleybol:
Hentbol:
Basketbol:
Güreş:
Yüzme:
Tenis
Badminton
Atletizm:
Futbol:
Voleybol:
Hentbol:
Basketbol:
Güreş:
Yüzme:
Tenis
Badminton
II.
Öğretim
Toplam:60
E:32
K:22
Engelli Öğrenci
E:3
K:3
Atletizm:
Futbol:
Voleybol:
Hentbol:
Basketbol:
Güreş:
Yüzme:
Tenis
Badminton
Atletizm:
Futbol:
Voleybol:
Hentbol:
Basketbol:
Güreş:
Yüzme:
Tenis:
Badminton:

ÖNEMLİ NOT:

 Antrenörlük bölümünde koordinasyon parkurunda toplam kontenjanın üç (3) katı
sıralamaya giren adayların spor branşlarına göre branş kontenjanları 3/1 şeklinde
belirlenecek ve branş sınavına girmeden önce duyurulacaktır.
 Antrenörlük bölümü için ön kayıtta belirtilen spor branşları kesinlikle sınav esnasında
değiştirilemeyecektir.
 Antrenörlük bölümü için branşlara ayrılan kontenjanlar doldurulamadığı takdirde, boş
kalan kontenjanlar, ön kayıtlarda spor branşlarında başvuru sayısı en çok olan branşa
aktarılacaktır. Kadın ve erkek adayların kontenjanları ayrı ayrı aktarılacaktır.
 Antrenörlük eğitimi için engelli aday başvuru yapmadığı takdirde boş kalan kontenjan
kadın ise kadın kontenjanına erkek ise erkek kontenjanına aktarılacaktır.
 Yedek kontenjanlar cinsiyete göre doldurulamadığı takdirde uygun olan cinsiyet
kontenjanına aktarılacaktır.

C: SINAV ŞEKLİ VE PUANLAMA

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için sınava giren adaylar 2( iki) aşamada
değerlendirileceklerdir.
1. Aşama: Koordinasyon parkuru
2. Aşama: Yerleştirmeye alınacaklardır.
Antrenörlük Eğitimi bölümü;
Antrenörlük Eğitimi için sınava giren adaylar 3(üç) aşamada değerlendirileceklerdir.
1. Aşama: Koordinasyon parkuru
2. Aşama: Spor branşları sınavı
3. Aşama: Yerleştirmeye alınacaklardır.
NOT: Antrenörlük eğitimi için koordinasyon parkuru eleme niteliğinde olup, aldıkları
puana göre kontenjanın üç(3) katı sıralanacaktır. İkinci aşamaya parkur sınavından en iyi
dereceyi almış olan kontenjanın 3 katı sayıda aday katılacaktır. I. Öğretim için (96 erkek, 66
kadın; Engelli 9 erkek, 9 kadın), II. Öğretim için (96 erkek, 66 kadın; Engelli 9 erkek, 9
kadın). Kontenjanların son sıralarındaki adayların (erkek-kadın) puanı ile bu adaylardan daha
aşağıdaki sırada yer alan adayların puanları eşit olursa puan eşitliği ortadan kalkıncaya kadar
sayıda aday da kontenjana dahil edilir. Sıralamaya giremeyen diğer adaylar ikinci aşamaya
geçememiş olur ve Antrenörlük eğitimi sınavından elenirler.

YERLEŞTİRME

Yerleştirmede hem öğretmenlik bölümü hem de antrenörlük eğitimi bölümü için
aşağıdaki işlemler yapılacaktır.
Yerleştirme puanı (YP) özel yetenek sınavından aldığı puanı (ÖYSP), YÖK’ün 2018
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) kılavuzu Madde 6. da belirtilen özel yetenek sınavı ile
seçme yöntemi esasları ve formülüne göre hesaplanarak yapılacaktır. Adaylar yerleştirme
puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjanlar sayısı kadar
aday sınavı kazanmış olacaktır. Asil aday sayısı kadarda yedek aday sıralanacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Antrenörlük Eğitimi bölümü için, her bir spor dalı ( Branşlar) kendi içinde
değerlendirilecektir. Adayların yerleştirme aşamasına alınması için spor branşı sınavından
toplam 100 puan üzerinden en az 50 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Branş sınavından
50 puanın altında bir skor alan aday diğer puanlarına bakılmaksızın değerlendirme dışı kalır
ve elenir.
Genel Değerlendirme Tablosu

Ç: KESİN VE YEDEK KAYITLAR

Kesin kayıt 12-14-/09/2018 tarihlerinde yapılacaktır. Kesin kayıt tarihi bitiminde kontenjan dolmadığı
takdirde 19/09/2018 tarihleri arasında yedek adaylar yedek sırasına göre çağrılacaktır. Yedek adaylar
verilen 1 (bir) günlük süre içerisinde kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt haklarını yitirirler. Tüm
yedek adayların kayıtları bitiminde açık kontenjan kalsa dahi başka kayıt yapılmayacaktır. Yedek
kontenjandan alınacaklar Yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilecektir. Adaylar ilanları takip
etmek zorundadır. Aksi takdirde her hangi bir hak talep edemezler.
1.Aşama
1.Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği
2.Antrenörlük Eğitimi
Koordinasyon
Parkuru 100 Puan
2.Aşama Antrenörlük Eğitimi Spor Branşları 100 Puan
3.Aşama
1.Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği
2.Antrenörlük Eğitimi
Yerleştirme
Sınav yerleştirme puanlaması
(YP) ÖSYM’nin 2018 ÖSYS
kılavuzu 6. madde esaslarına
göre yapılacaktır.

D: SINAVLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.Sınava girecek tüm adaylar sınav kurallarını peşinen kabullenmiş sayılırlar, sınavın
güvenliğini ihlal eden, sınav araç ve gereçlerine bilerek zarar verenlerden araç -gereç bedeli
tahsil edilecektir. Eksik ya da sahte belge ibraz eden ve sınav sırasında sınav komisyonlarının
ikazlarına uymayanlar sınavdan elenmiş sayılacaklardır ve gerektiğinde haklarında yasal
işlem başlatılacaktır.
2.Adaylar başvuruda verilen fotoğraflı kimlikleri ile birlikte özel kimliklerini (Nüfus cüzdanı,
ehliyet, pasaport) sınav sırasında görevlilere göstermek zorundadır.
3.Adaylar “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” ve Antrenörlük Eğitimi için
koordinasyon parkuru, “Antrenörlük Eğitimi” için spor branşı sınavına, BESYO web
sayfasında ve duyuru panolarında belirtilen gün, yer ve saatte hazır bulunacaklardır.
4.Her sınav öncesi adayların kayıt kontrolleri yapılarak sınava alınacaktır.
5.Adaylar sınava kendilerine verilen göğüs numaralı tişört, spor kıyafetleri ve uygun spor
ayakkabısı ile katılmak zorundadır. Tişörtlerin üzerinde herhangi bir yazı ya da renkli boya
olması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
6.Sınav öncesinde ve sınav esnasında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar
dikkate alınmaz ve adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmez.
7.Tüm sınav aşamalarında adaylar cep telefonu, ses kayıt ve benzeri cihazları sınav yerinde
bulundurmayacaklardır.
8. Hem Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği hem de Antrenörlük eğitimi (I ve II öğretim)
bölümlerine başvuru yapan adaylar ilk girdikleri koordinasyon parkuru derecesi esas alınacak
ve diğer sınav parkurlarına girmeyecektir.

Sınav Sonucunun Duyurulması:

sınav sonuçları sınav bitiminden en geç 3 (üç) gün sonra BESYO Müdürlüğü tarafından
yazılı, görsel ve elektronik ortamda ilgililere duyurulur.
Sınava itirazlar ve önemli notlar:
1.Sınav tarihinden önce adayların ön kayıtta beyan ettikleri puanların elektronik ortama
(bilgisayar) aktarılmış hali, bir başka ifadeyle başvuru sonuçları BESYO Web sayfasında ve
bina duyuru panosunda ilan edilecektir.
2. Aday ilan edilen bu puanlarını özel yetenek sınavına girmeden önce kontrol etmek
zorundadır. Aday bilgilerinde yanlışlık olması durumunda aday yetenek sınavına girmeden
önce itirazını yazılı olarak bizzat kendisi “Sınav Kurulu” na yapmak zorundadır. Başvuru
listesine sınav sonunda yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
3.Sınav puanları sınavın her aşamasından sonra ilan edilecektir.
4.Adaylarca ilan edilen sınav aşama sonuçlarına yapılacak itirazlar bir sonraki aşama
başlamadan önce “Sınav Kurulu’na” yapılabilir. Daha sonra yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.
5.Sınavın uygulanması esnasında teknik donanım ya da görevlilerden kaynaklanan hataların
varlığı durumunda, itirazınızı hemen yazılı olarak “Sınav Kuruluna” yapınız. Sınav Kurulu
adayın kendisinin de bulunacağı ortamda itirazı derhal değerlendirecektir.
6.Toplu itirazlar kabul edilmeyecektir.
7.Her bir itiraz için ayrı bir dilekçe yazılmalıdır.
8.Sınavlara belirtilen gün, yer ve saatte gelmeyen adaylara sonradan sınav hakkı verilmez.
9.Sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, kendi yerine başkasını sınava sokan, sınav
kurallarına uymayan ve komisyon üyelerine saygı sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan
adaylar ihraç edilir. Sınavın herhangi bir aşamasında sınavdan ihraç edilen aday sınavın diğer
aşamalarına da giremez.
10.Sınav düzenini bozacak davranışta bulunan aday ve izleyiciler güvenlik güçleri tarafından
kampüs alanı dışına çıkarılacaktır.
11.Kesin Sınav Sonuçları ilan edildikten sonra itiraz aday tarafından 48 saat içinde “Sınav
Kuruluna” yazılı olarak yapılır. Sınav üst kurulu bir gün içerisinde inceler ve karar alır.
Alınan karar kesin olup adaya yazılı olarak tebliğ edilir.
12.Belirtilen süre (İlan tarihinden itibaren 48 saat içinde) içerisinde yapılmayan itirazlar
kabul edilmez.
13. Sınava başvuru yapan adaylar bu SINAV ESASLARI hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
ÖNEMLİ NOT: 2018 Özel Yetenek Sınavında adayların sıra numaraları dikkate alınacak ve
sırasını kaçıran adaya daha sonrasında kesinlikle sınava girme hakkı verilmeyecektir. Sınava
sırasından önce veya sonra girmek isteyen adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Aday
ilan edilen sırada sınava girmek zorundadır. Tüm adaylar “Beden Eğitimi ve Spor
öğretmenliği, Antrenörlük eğitimi” belirtilen “koordinasyon parkuruna gireceği” gün ve
tarihte, Saat 08:30’ da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor salonu önünde hazır
bulunacaktır.

E. YÜRÜRLÜK:

1. Bu esaslarda belirtilmeyen hususlarda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek
Sınav Üst Komisyonunun verdiği kararlar uygulanır. (Sınav Üst Kurulu komisyonu sınavla
ilgili olarak her türlü değişikliği yapma yetkisine sahiptir.) Yapılan değişiklikler adaylara
sınav sırasında duyurulur. Adaylar, yapılan değişikliklere itiraz edemezler.
2. Bu esaslar; 2018- 2019 Eğitim Öğretim yılı için geçerlidir.
3. Bu esaslar Senatonun onay tarihinde yürürlüğe girer.

 

Burdur besyo hazırlık kursu-burdur besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.