2018 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 kahramanmaraş besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

A. AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1 :
Bu kılavuz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel
Yetenek Sınavı Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına
ilişkin esasları düzenler (Yüksekokulumuz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi
bölümlerinde eğitim vermektedir. Bölümler ve yüksekokulumuz hakkında detaylı bilgi için lütfen
http://besyo.ksu.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz).
Madde 2 :
Bu kılavuz adayların ön kayıt başvurusu, yetenek sınavı, değerlendirme, tercih, yerleştirme, ek
yerleştirme tespit ve usulleri ile kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.

B. 2018-2019 ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV TAKVİMİ

TARİH FAALİYET
Ön Kayıt 1-10 Ağustos 2018
Özel Yetenek Sınavı 14 Ağustos 2018
Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması – İlanı ÖSYM sisteminden Orta öğretim Başarı
Puanlarının elde edilmesini takiben
İtiraz Hakkı Sonuçların ilanını takiben 3 iş günü
DİKKAT :Sınav süresi ve sonuçların ilanı, başvuru sayısına bağlı olarak belirtilen tarihleri
aşabilir.

C. TANIMLAR (Kısaltmalar)

Madde 3 :
Bu kılavuzda geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
KISALTMA TANIM
ÖYS Özel Yetenek Sınavı
TYT-P Temel Yeterlik Testi Puanı
OBP Orta Öğretim Başarı Puanı
ÖYSP Özel Yetenek Sınav Puanı
ÖYSP-SP ÖYSP Standart Puanı
YP Yerleştirme Puanı
6

D. GİRİŞ ESASLARI:

Madde 4 :
a. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun bölümlerinin eğitim
programlarına ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olarak TYT puanı, ÖYSP- SP ve OBP ile birlikte kendi
yapacakları tercihleri değerlendirilerek öğrenci alınır. Yüksekokula alınacak olan öğrencilerin bölümlere
göre dağılımları Tablo 1. de gösterilmiştir.
b. Tüm programların giriş sınavına başvuran adayların herhangi bir sağlık, fiziksel ve zihinsel engelinin
bulunmaması gerekir. Diğer koşullar için EK-4’ebakınız.
Tablo1 :Bölümlere göre alınacak öğrenci sayıları:
BÖLÜM
KONTENJAN
BAYAN (35) ERKEK (55) ENGELLİ
BAYAN (5)
ENGELLİ
ERKEK (5)
TOPLAM
(100)
Antrenörlük Eğitimi 13 23 2 2 40
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği 22 32 3 3 60
Madde 5 :
2018 yılında TYT’nin herhangi bir puan türünden, Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş, ham olarak
200 ve daha fazla TYT puanı alan T.C. vatandaşı adaylar.

E. ÖN KAYITLAR

Madde 6 :
Ön kayıtlar, 01 – 10Ağustos 2018 tarihleri arasında online sistem olarak
http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx internet adresinden elektronik ortamda
başlayacaktır. Elektronik ortamda kayıt için izlenecek yolları bu maddenin “ b ve c” şıkkında bulabilirsiniz.
Elektronik ortamda ön kayıt işlemlerini yapan adaylardan;
a. Görevlilerin ilgili belgeleri (Mezuniyet / Diploma Belgesi) onaylamasıyla ön kayıt işlemleri tamamlanmış
olacaktır.
b. Tüm adayların ön kayıt işlemleri, adayın elektronik ortamda gerekli işlemleri tamamladıktan sonra, mesai
saatleri içerisinde merkezi sistemden kayıt onayı verilecek ve onayını takiben alınacak “Ön Kayıt İşlemi
tamamlanmıştır/onaylanmıştır” uyarısı ile tamamlanacaktır.
c. Elektronik ortamda kayıt için izlenmesi gereken adımlar:
Online sisteme kayıt olmanız sınava başvurduğunuz anlamına gelmez. Bu yüzden sisteme kayıt olduktan
sonra, SINAV KAYIT işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir. İlgili açıklamalar EK 4 te yapılmıştır
(Bkz. EK 4).

F. ÖZEL YETENEK SINAVI

Madde 7 :Özel Yetenek Sınavı, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 8.00 de başlayacaktır.
Madde 8 :Sınava Gelirken Getirilmesi Gerekli Belgeler
Aday sınav günü aşağıdaki belgeleri yanında getirmekle yükümlüdür:
1- Üzerinde Fotoğraf ve TC. Kimlik Numarası bulunan “Kimlik Belgesi”: Pasaport, hüviyet cüzdanı,
ehliyet gibi üzerinde fotoğraf ve TC. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgesi.
7
2- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yetenek Sınavı Kayıt Belgesi :Adayın internet ortamından ön
kayıt işlemini tamamladıktan sonra almış olduğu çıktı sınav kayıt belgesi olarak kullanılacaktır.
Madde 9 :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Giriş
Sınavı K.S.Ü Avşar Yerleşkesi spor tesislerinde yapılır.
Madde 10 :
Sınav türü her iki bölüm için kılavuzda açıklandığı şekilde uygulanacaktır.
Madde 11 :
Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Yetenek Testi sadece koordinasyon parkurundan oluşmaktadır.
Koordinasyon Parkuru
Adaylar parkurda zamana karşı tek hak kullanarak uygulama yapacaklardır. Bu test, spor salonunda
yapılacaktır. Test sonucu, jüri tarafından adayın giriş belgesine yazılarak kendisine bildirilecektir.
Aday başlama fotoselinden “çık” komutuyla “Çıkış Noktasından” koordinasyon parkuruna başlayacak,
bütün istasyonları ve nihayetinde 7. İstasyonu da tamamladıktan sonra bitiriş fotoselinden geçerek
koordinasyon parkurunu tamamlayacaktır. Belirlenen parkurun izlenmemesi durumunda, sınav
uygulayıcılarına karşı disiplinsiz davranışlar ve parkuru erkek adayların 120 sn ve üzerinde, bayan adayların
150 sn ve üzerinde tamamlayanlar diskalifiye edilecek ve puan alamayacaktır.
Koordinasyon Parkurunun Açıklaması;
1. İstasyon :Kasa içerisinde bulunan hentbol topu alınır. 2,50 m yüksekliğinde bulunan file üstünden
aşırtılarak öne düz takla atılır ve top tutularak en az iki kere yere vurulmak şartıyla hedef atışın yapılacağı
yere kadar dripling (top sürme) yapılır.Hentbol topu karşı duvara 2 defa pas olarak atılır, dönen top tutularak
yerden yüksekte olan kaleye bir gol atışı yapılır. Bir gol atılana kadar atışa devam edilir. Kaleye isabet
etmeyen atış için kasa içerisindeki iki adet yedek top kullanılacaktır. Üç top kullanıldığında isabet
sağlanamamış ise diğer istasyona geçilecektir. Hentbol topunun bulunduğu yer ile duvar pas mesafesi 4
metre, kaleye şut mesafesi 5 metredir ).
-Dikkat edilmesi gereken durumlar;
-Topu filenin üzerinden geçirmek üzere atıp takla hareketine geçmiş olsa bile top file üzerinden
geçmediğinde hareket yeniden yapılacaktır.
-Topu file üzerinden geçirip takla hareketini yaparken topun kaçması durumunda top alıp gelinecek
harekete kaldığı yerden devam edilecektir.(harekete devam edilmemesi durumunda diskalifiye olacaktır.)
2. İstasyon :Denge aleti üzerinden başlangıç ve bitiş noktasına kadar düşmeden geçilir.(Denge aletinin
üzerinden bitiş çizgisine varmadan düşen aday tekrar başa döner)
3. İstasyon :Futbol topu alınarak ayak ile parkurda belirtilen istikametlerde dripling (top sürme) yapılır.
Dripling bitiminde adayın kendi istediği mesafede 1,5 m genişliğinde, 1 m yüksekliğindeki kaleye bir isabet
şartı ile şut atılır (Kaleye bir isabet sağlanana kadar atışa devam edilir. Kaleye isabet etmeyen şutlar için
kasa içerisindeki iki adet yedek top kullanılacaktır. Üç top kullanıldığında isabet sağlanamamış ise diğer
istasyona geçilecektir. Slalom sırasında aday hangi engel arasında hata yaparsa hata yapılan yerden tekrar
slaloma devam edilir, slalomun başına dönülmez).
4. İstasyon :Basketbol topu alınır, topla parkurda belirtilen istikametlerde dripling (top sürme) yaptıktan
sonra istediği şekilde (ters, düz, önden, turnike, smaç, şut vb.) bir isabet şartı ile potaya atış yapılır (Topun
potaya girmemesi durumunda basketbol potasına bir isabet sağlanana kadar atışa devam edilir. Slalom
sırasında aday herhangi bir engel arasında hata yaparsa hata yapılan yerden tekrar slaloma devam edilir,
slalomun başına dönülmez). İsabetli atış sonrası topun kasaya konması mecburidir.
8
5. İstasyon :Aday sıçrama tahtası üzerinden belirlenen sıraya uyarak öne, sola, öne, sağa, öne olmak üzere
istediği gibi sıçrayarak geçecektir.
6. İstasyon :Önce 2,5 metrelik mesafe koşulur, aynı mesafe geri geri koşularak başlangıç çizgisine gelerek
1.tur tamamlanır. 2.turda aynı şekilde; 5 metre öne ve geriye koşularak tamamlanır. 7. istasyona geçilir.
(Koşularda (öne ve geriye) en az bir ayağın (sağ veya sol) çizgiye teması gerekir. Geriye koşularda ise
kesinlikle dönülmeden ve yangalog koşu yapılmadan geri geri koşarak tamamlanacaktır. Hata yapılan bölüm
hatanın yapıldığı yerden tekrarlanacaktır. Hata yapılan yer düzeltilip kaldığı yerden parkura devam
edilecektir.)
7. İstasyon :Aday A ve B noktalarında bulunan kasa içerisindeki farklı topları her seferinde bir tane olmak
koşulu ile yer değiştirecektir. (İstediği kasadan başlangıç yapılabilir.)
9
ENGELLİ OLMAYAN ADAYLAR İÇİN SINAV PARKURU
4m
5m
Bi
tiş
2.İSTASYON
5.İSTASYON
gıç
lan
Baş
1.İSTASYON
4.İSTASYON
5m
3.İSTASYON
3,30m
4m
5m
5m
7.İSTASYON
A
B
3 2 1
2,5
m
2,5
6.İSTASYON
DUVAR
10
ENGELLİ ADAYLAR İÇİN SINAV PARKURU
gıç
lan
Baş
1.İSTASYON
5m
2.İSTASYON 3.İSTASYON
4m
4m
5m
5m
4.İSTASYON
A
B
Bi
tiş
11

G. SINAVINDEĞERLENDİRİLMESİ

Adayın yerleştirme puanı (YP), aşağıda detayı verilen istatistik yöntemlerle standartlaştırılarak
hesaplanacak, ÖSYM’nin belirlediği katsayılardan oluşan formül uygulanarak adayların yerleştirme
puanı belirlenecektir (Sınav değerlendirmesinde kadın ve erkek adaylar ayrı gruplar olarak
değerlendirmeye tabi tutulmaktadır).
Tablo 2. Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Hesaplanmasında Oranlar (ÖYSP)
ÖZEL YETENEK
SINAVI AŞAMALARI KOORDİNASYON PARKURU ÖYSP
BÖLÜMLER Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP)
Katkı oranı (%)
Toplam
Oranı
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü
(ÖYSP) % 100 %100
Antrenörlük Eğitimi
Bölümü (ÖYSP) % 100 %100
12
a. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP)Hesaplanması
Öğrenci adaylarının yerleştirilmeleri; 2018–(YKS) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı
Kılavuzu’nda yer alan “Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi Esasları” dikkate alınarak
gerçekleştirilecektir. Puanların eşitliği halinde sırasıyla; TYT puanı, OBP yüksek olan aday kesin
kayıt hakkı kazanacaktır.
Not : Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkuru’ndan puan alamayan
adaylar için Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) hesaplanmayacak ve diskalifiye
edilecektir.
b. Tercih ve Puanlama
Adayların tercih ettikleri bölümler için ayrı olmak üzere Tablo 2 dikkate alınarak başarı puanı
hesaplanacaktır (Örn. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Başarı Puanı ve sıralaması, Antrenörlük
Eğitimi Bölümü Başarı Puanı ve sıralaması). Her iki bölümü tercih eden adaylar tercih sırasına göre
en yüksek puandan başlamak üzere tercih ettikleri bölümün kontenjanı kadar öncelikli tercih ettikleri
bölümün kazananlar listesinde yer alacaktır. Tercih sırasına göre kesin kayıt hakkı kazanan adaylar
ilgili bölümün listesi dolana kadar sıralanarak yerleştirilecek, verilen süre içerisinde kesin kayıt
yaptırılmadığı takdirde aday hakkını kaybedecek ve boş kalan kontenjana daha önce
yerleştirilmeyenlerden tekrar başvuru alınacaktır.
Her iki bölümü tercih eden adaylardan tercih sırası dikkate alınarak boş kalan kontenjan
tamamlanana kadar yerleştirilmeye devam edilecektir. Kesin kayıt yaptıranlar yerleştirilmiş
sayılacaktır. Kesin kayıt yaptırmayanlardan dolayı oluşan boş kontenjan açıklandığında adayların bu
haktan yararlanabilmeleri için belirtilen sürede şahsen bir dilekçe ile müracaat etmeleri
gerekmektedir. Belirtilen sürede kayıt için müracaat edilmeyen haklar kullanılmış sayılarak yerine
yeni müracaatlar alınacaktır. Engelli kontenjanına kayıt yaptırmayan adayların yerine boş kalan
kontenjanlara o bölümü tercih eden yedekte kalan adaylar yerleştirilecektir. Yüksekokulumuza kayıt
süresinin bitmesi ile boş kalan kontenjana kayıt yapılamayacaktır.
Sınav sonunda Yerleştirme puanı eşit olan adayların sıralamasında puan türüne bakılmaksızın
sırasıyla TYT puanının ve orta öğretim başarı puanının yüksekliği esas alınacaktır.
c. Adayların Yerleştirme Puanına Göre Sıralanması
1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Adaylar yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve
Bayanlarda ilk 22 ve erkeklerde ilk 32 aday olmak üzere toplam 54 aday, engelli adaylar için
bayanlarda ve erkeklerde 3’er aday olmak üzere toplam 6 aday listede yer alacaktır. Asıl listeden
kesin kayıt süresi sonunda kayıt yaptırmayan adayların yerine daha önce yerleştirilmemiş adayların
başvurusu için gerekli duyurular yapılacaktır.
2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Adaylar yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve
Bayanlarda ilk 13 ve erkeklerde ilk 23 aday, olmak üzere toplam 36 aday, engelli adaylar için
bayanlarda ve erkeklerde 2’şer aday olmak üzere toplam 4 aday listede yer alacaktır. Asıl listeden
kesin kayıt süresi sonunda kayıt yaptırmayan adayların yerine daha önce yerleştirilmemiş adayların
başvurusu için gerekli duyurular yapılacaktır.
Not 1 : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Milli Sporcu kontenjanı ayrıldığından Üniversitemizce
Milli Sporcu kontenjanı kullanılmayacaktır.
13

H. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Madde 15: Sınav sonucu olan yerleştirme puanları (YP) Orta Öğretim Başarı Puanlarının ÖSYM
sisteminden elde edilmesinden sonra http://www.ksu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.
I. ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ GENELKURALLAR
a. Sağlıkla İlgili Uyarı
Katılacağınız Özel yetenek sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler, zihinsel ve ruhsal açıdan
zorluklar içermektedir. Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda sürdürülen eğitim/öğretim
programı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler olan dersleri içermektedir. Adayların sınav nedeniyle
uğrayacakları ruhsal ve/veya bedensel herhangi bir sakatlık veya zarardan dolayı üniversitemiz hiçbir
şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu nedenle Yüksekokul giriş sınavına başvuran adaylar
gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü
sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
b. Sınavla İlgili Uyarı ve Kurallar
BELİRLENEN SINAV ALANLARINA ADAYLAR SINAV KAYIT BELGESİ VE ÖZEL
KİMLİK BELGESİ İLE ALINACAK, ADAY DIŞINDA HİÇ KİMSE SINAV ALANLARINA
ALINMAYACAKTIR.
1. Adaylar sınav kılavuzunda belirtilen sınav kurallarına uymak zorundadır. Kendilerine bildirilen
sınav saatlerinden en az bir saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gereklidir.
2. Başvurular sırasında online kayıt sisteminden alınan fotoğraflı sınav kayıt belgesi ve özel kimlik
belgesini getirmeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
3. Adaylar sınava spor kıyafeti ile katılacaktır (spor ayakkabısı, şort ve beyaz tişört). Ayrıca, adaylar
beyaz tişörtlere sınav görevlilerince verilecek göğüs numarası tutturulacaktır. Kıyafetin herhangi bir
yerine yazı ya da işaret sembol oluşturmayacaklar. Aksi durumda aday sınava alınmayacaktır.
4. Sınav anında meydana gelen sakatlıklar sonucu alınacak raporlar daha sonra sınav hakkı verilmesi
için geçerli olmayacaktır.
5. Adaylar, sınava aday numarası sırasına göre alınacaktır. Aday numarası sınav öncesi
http://besyo.ksu.edu.tr/web adresinden ilan edilecektir.
6. Kendi aday numarasının içinde bulunduğu saat diliminde sınava gelmeyen adayın, sınava alınması
ile ilgili mazeret durumu Özel Yetenek Sınavı Uygulama Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
Mazeretin geçerli kabul edilme zorunluluğu yoktur.
7. Özel yetenek sınavının bitirildiği ana kadar sınava girmeyen adaylar, (Sağlık raporu vb.), herhangi
bir hak talep edemezler, (Sınav, aday sıra numarası en son aday anons edildikten sonra mazereti kabul
edilen adaylar anons edilecek ve sınav bitirilmiştir /tamamlanmıştır anonsu yapılarak
sonlandırılacaktır.)
8. Sınav kurallarına ve görevlilerin uyarılarına uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların sınavın genel düzenini bozucu hareketleri ve olumsuz davranışları sınav komisyonu
tarafından tutanakla belirlendiği takdirde adayların sınavı geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye
alınmayacaktır.
14
9. Sınavda herhangi bir hileye başvurduğu saptanan adayların sınavı geçersiz sayılacak ve hakkında
yasal işlem yapılacaktır.
10. Sınav esnasında teknik nedenlerden dolayı hakkını kullanamayan veya kullandığı halde skoru
belirlenemeyen adaylara sınav komisyonunun kararıyla bir hak daha verilir.
11. Teste katılan ancak herhangi bir nedenle terk eden veya diskalifiye edilen adaylar, değerlendirmeye
alınmazlar.
12. Kapalı devre sınav yayını yapılacak olup, yayın adaylar ve yakınları tarafından izlenebilecektir.
13. Sınav yerlerinde, tarihlerinde ve tüm sınavla ilgili aşamalarda zorunlu hallerde Sınav Üst Kurulu
tarafından gerekli değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikler adaylara Yüksekokulumuz web
sayfasından http://besyo.ksu.edu.tr/duyurulacaktır.
14. Adaylar test parkuru sonucu ile ilgili herhangi bir itiraz için ilgili testin bitiminden hemen sonra
aynı gün (sınavı mesai saati sonunda bitenler bir sonraki gün) içerisinde Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Vakıfbank Kahramanmaraş Şubesi nezdindeki
TR 59 0001 5001 5800 7294 0056 42 nolu hesaba 100,00 TL yatırdığına dair makbuz ve
dilekçe ile KSÜ Özel Yetenek Sınavı Uygulama Kuruluna başvuracaklardır (Müracaatlar en geç
adayın sınavının bitimini takiben 1 saat içinde yapılır.) Şikâyet konusu Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Uygulama Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.
Gerekliyse kamera kayıtları tekrar izlenerek sonuç adaya bildirilir.
15. Üniversitemizce Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimine giriş için
yapılacak olan Özel Yetenek Sınavına başvuran adaylar bu kılavuzdaki yazılı kuralları peşinen kabul
etmiş sayılırlar.
16. Adayların sınava giriş işlemleri ile ilgili düzenlemeler Yüksekokulumuz web sayfasından
http://besyo.ksu.edu.tr/ duyurulacaktır.
Dikkat! Kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek
yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM Yönetim Kurulu kararları
gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir.

 

Kahramanmaraş besyo hazırlık kursu-kahramanmaraş besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.