2018 Malatya İnönü Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Malatya İnönü Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 malatya üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

BAŞVURU KOŞULLARI

 T.C. vatandaşı olmak,
 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmiş ve 1. oturum Temel Yeterlilik
Testinden (TYT) en az 240.00 puan (Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenmemiş
ham puan) almak,
 Ortaöğretim kurumlarının Spor Lisesi, Spor Meslek lisesi ve Özel Güzel Sanatlar ve
Spor Liselerinden mezun olan adaylar için 2018 TYT’den en az 180.00 puan
(OBP eklenmemiş ham puan), herhangi bir spor branşında milli olan sporcular için
ise en az 160.00 puan (OBP eklenmemiş ham puan) almak,
 Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak,
 Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum
bozuklukları(OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif
bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar))
2018 TYT‘den en az 100.00 (OBP eklenmemiş ham puan) puan almak ve
durumlarını tam teşekküllü bir devlet ve/veya üniversite hastanesinden aldıkları
“sürekli engelli sağlık raporu” ile belgelemek kaydıyla özel yetenek sınavına
kabul edilirler. Süreli özürlü raporları kabul edilmeyecek olup, engelli raporlarının
geçerli sayılabilmesi için de Sınav Başvuru Tarihinden en az bir yıl önce alınmış
olması gerekmektedir.
Önemli Not: İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına
katılım için başvuru ücreti alınmamaktadır.

SINAV GÜNÜ İSTENECEK BELGELER

 Başvuru formu (https://oys.inonu.edu.tr/sbf internet adresi üzerinden yapılan başvuru
tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde
her aday için kişisel olarak hazırlanarak imzalanmış olan başvuru formu).
 Sağlık raporu (herhangi bir sağlık kurumundan, tek bir doktordan alınmış olması
Yeterlidir. Tam teşekküllü rapora ihtiyaç yoktur. Rapor “İnönü Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına ve fiziksel olarak zorlayıcı bir teste
girmesinde sakınca yoktur” ibareli olmalıdır. Raporda doktorun ismi, diploma
numarası ve imzası mutlaka yer almalıdır).
 Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu
okul müdürlüğü tarafından onaylı nüshası).
 Milli sporcu kontenjanına başvuran adayların, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün
Milli Sporcu belgesi verilmesi hakkında resmi gazetede yayınlanan 12.05.2011 tarih
ve 27932 sayılı yönetmeliğin 7. Maddesinin a ve b bendine uygun olarak katıldıkları
yarışma türüne göre (A) veya (B) sınıfı milli sporcu belgesine sahip olduklarını
gösterir resmi belgenin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir. (A) sınıfı belge almaya
hak kazanabilmek için Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunları, Büyükler
kategorisindeki dünya şampiyonaları finalleri, Büyükler kategorisindeki Avrupa
şampiyonaları finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların
büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finallerine, (B) sınıfı belge
almaya hak kazanabilmek için Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki dünya
ve Avrupa şampiyonaları finalleri, Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve dünya
şampiyonalarındaki grup eleme müsabakaları, Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılan
branşların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri, Dünya ve
Avrupa şampiyonası yapılmayan branşların ümitler, gençler ve yıldızlar
kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri, Üniversite oyunları, Akdeniz
Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları,
Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen dünya
şampiyonaları, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen
dünya şampiyonaları, Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen
dünya askeri oyunları ile Avrupa ve dünya şampiyonaları, Olimpik branşlarda
uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi branşlarda en az 17
ülke sporcusu, takım sporlarında ise en az 9 ülke takımının katıldığı diğer uluslararası
yarışma veya turnuvalara katılmış olmak gerekmektedir.
*İstenilen tüm belgeler sınav günü ve saatinde sınav salonuna alınırken kimlik
kontrol memuruna teslim edilecektir.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 03-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında
https://oys.inonu.edu.tr/sbf internet adresinden online olarak yapılacaktır. Otomasyon
üzerinden başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda çıktısını aldıkları, kendilerine ait
başvuru formunu imzalayıp ekinde istenen tüm belgeleri sınav günü ve saatinde sınav
salonuna alınırken kimlik kontrol memuruna teslim edeceklerdir.
BAŞVURU İŞLEM ADIMLARI
ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Fakültemiz bünyesinde bulunan Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği ve Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümlerine Tablo 1’de belirtilen
sayıda öğrenci alınacaktır.
Tablo 1. Bölümlere Göre Alınacak Öğrenci Kontenjanları
BÖLÜMLER
Bölümler
Engelli Aday
Kontenjanı
Milli Sporcu
Kontenjanı
Erkek
Genel Kontenjan
Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Toplam
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1 3 3 9 6 18 40
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü
– – 1 3 14 22 40
Engellilerde Egzersiz ve
Spor Eğitimi Bölümü 2 2 2 2 16 16 40
Toplam 3 5 6 14 36 56 120
Not: Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavında Engelli Aday ve Milli Sporcu
kontenjanları dolmadığı takdirde, kontenjanlar normal adaylara aktarılacaktır.

SINAV YERİ VE TARİHİ

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği ve Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümlerine alınacak
öğrencileri belirlemek amacıyla 27-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Spor Bilimleri
Fakültesi spor salonunda tek aşamadan (Labirent koşusu) oluşan Özel Yetenek Sınavı
yapacaktır.
Not: Yabancı uyruklu adayların sınavı 16 Temmuz 2018 tarihinde Spor Bilimleri
Fakültesi spor salonunda gerçekleştirilecektir.

ÖNEMLİ KONULAR

 Her aday kendisine verilen göğüs numarası ile sınava katılmak zorundadır.
 Adaylar kendilerine bildirilen sınav tarihinde sınav alanında bulunmak
zorundadır. Kendi numara sırasına göre sınava katılamayan ve numarası anons
edildiği halde sınav yerinde bulunmayan adaylar daha sonra sınava alınmaz ve
sınavdan diskalifiye edilirler.
 Sınav öncesi kimlik kontrolü ve evrak alımı yapılacağından, adaylar sınav
süresince sınav giriş belgesi ile birlikte, nüfus cüzdanı veya ehliyet gibi özel
kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
 Sınav güvenliği için giriş kapılarında parmak izi okuyucu kullanılacaktır.
 Sınav derecelerinin geçerli sayılabilmesi için elektronik süre ölçer sisteminin
başlatılması ve durdurulması gerekmektedir. Elektronik süre ölçerin durması
için adayın vücudunun tamamının bitişteki iki kapı arasından geçmesi
gerekmektedir. Adayın bitişteki iki kapı arasından geçmemesi, alttan veya üstten
geçmesi durumunda sistem durdurulmadığından elektronik süre ölçer çalışmaya
devam edecektir. Bu tür durumlardan adayın kendisi sorumludur. Eğer süre
durmaz ise aday hakkını kullanmış sayılarak, süre ölçerin durduğu andaki
test süresi adayın derecesi olarak kayıt edilecektir.
 Gerekli hallerde sınav ile ilgili, tarih, yer ve uygulama değişikliğinde sınav üst
komisyonu tam yetkilidir. Yapılan değişiklikler adaylara sınav sırasında
duyurulur. Adaylar, yapılan değişikliklere itiraz edemezler.
 Özel Yetenek Sınavı kameralarla kayıt altına alınmaktadır. Adayların aileleri
veya yakınları isterlerse sınavları https://oys.inonu.edu.tr/canli internet
adresinden canlı olarak izleyebilirler.
 Adayların, sınav üst komisyonunun sınav başlamadan önce veya sınav
sırasında belirleyeceği kurallara ve yapacağı duyurulara uymaları zorunludur.
 Özel Yetenek Sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında
doğabilecek sınavla ilgili ihtilaflı konularda, sınav üst komisyonunun kararları
geçerlidir.
 Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak
raporlar dikkate alınmaz, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmez.
 Özel Yetenek Sınavının tüm aşamalarında sınav uygulama kurallarını ihlal eden
adaylar (sportmenliğe aykırı her türlü davranış, sınav komisyonu, görevliler ve
diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, hakaret veya benzeri durumlar, sınav
düzeneğine ve malzemelerine zarar verme vb durumlar) komisyon kararı ile
sınavdan diskalifiye (ihraç) edilirler. Bunun yanında aday hakkında yasal
işlem başlatılarak varsa vermiş oldukları maddi zararın bedeli tahsil edilir.
 Özel Yetenek Sınavı tek aşamalı (Labirent koşusu) olarak yapılacaktır.
 Sınava giren adaylara tek hak verilir. Sınavlarda parkuru tamamlamadan kendi
isteği ile sınavı bırakan (terk) adaylara (teknik bir arızaya bağlı olmadığı
takdirde) tekrar bir hak verilmez.
 Sınavda elektronik süre ölçerin kaydettiği dereceler Özel Yetenek Sınav
programına otomatik olarak aktarılır ve değerlendirmeler bu program tarafından
yapılır.
 Adaylar, Labirent Koşusu parkurundan 30 puan ve üzerinde puan almaları
durumunda değerlendirmeye hak kazanırlar.
 Sınava başvuru yapan adaylar bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş
sayılırlar.
 Engelli adaylar Özel Yetenek Sınavına girmek zorundadır. Engelli adaylar kendi
içerisinde değerlendirilecek olup, Labirent Koşusu parkurundan 30 puan ve
üzerinde puan almaları durumunda değerlendirmeye hak kazanırlar. Parkuru
belirlenen baraj derecesinin üstünde tamamlayan adaylar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Önemli Not: 2018 Özel Yetenek Sınavında adayların sıra numaraları dikkate
alınacak ve sırasını kaçıran adaya, daha sonrasında kesinlikle sınava girme hakkı
verilmeyecektir.
ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULANIŞI
LABİRENT KOŞU PARKURU
İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2018 Özel Yetenek Sınavı Labirent
Koşusu şeklinde tek aşamada gerçekleştirilecektir. Adaylar başlangıç ve bitişinde fotosel
olan ve 8 kulvardan oluşan labirent içerisinde koşacaklardır. Adayın dönüşlerde konilerden
tutması ve parkur düzeneğini bozması yasaktır. Koşu esnasında parkur düzeneğini bozan
aday bozduğu kısmı düzeltmekle mükelleftir. Kulvar atlayan aday koşudan diskalifiye
edilir.
 Adaylara tek hak verilir ve elde ettiği süre değerlendirmeye alınır.
 Labirent koşu parkuru baraj süreleri tüm adaylar için sınav günü ilan edilecektir.

SINAV SONUÇLARINININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 Sınav verileri Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı analiz programına online
olarak aktarılacak ve değerlendirmeler bu program tarafından yapılacaktır.
 Adaylar toplam 100 puan üzerinden en az 30 puan almak zorundadır. Özel Yetenek
Sınav Puanı (ÖYSP) 30 puanın altında olan adaylar değerlendirmeye
alınmayacaklardır.
 Yabancı uyruklu adayların sınav başarısının değerlendirilmesinde YÖS puanı %70,
ÖYSP puanı ise %30 oranında etki edecektir. Yabancı uyruklu adaylardan
Yerleştirme Puanı 65 puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacaktır.
 Özel Yetenek Sınav P uanı (ÖYSP), Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) ve 2018
Y K S 1 . O t u r u m TYT Puanlarından hesaplanan yerleştirme puanı (YP) en
yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak asıl ve yedek aday listeleri oluşturulur.
Adayların aldıkları yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, Özel Yetenek Sınavı
Puanı yüksek olana öncelik tanınır. Bu puanın da eşit olması halinde TYT ve
Ortaöğretim başarı puanı (OBP) yüksek olana öncelik tanınır. Söz konusu listeler,
sınav üst komisyonunun onayını takiben ilan edilir.
 Özel yetenek giriş sınavı puanlarının hesaplanması, 2018 Yüksek Öğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar
doğrultusunda yapılacaktır.

TANIMLAMALAR

ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı): İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin
yapmış olduğu sınavda, adayın 100 üzerinden aldığı puanı,
ÖYSP-SP (ÖYSP Standart Puanı): Özel Yetenek Sınav Puanının ÖSYM’ nin
belirlediği formülle ağırlıklandırılmasını,
OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı): Ortaöğretim bitirme notunun (100 üzerinden
diploma notu) 5 ile çarpılması sonucu dönüştürülen puan türünü,
2018 TYT PUANI (TYT-P): 2018 YKS 1.oturum TYT puanlarının en yükseğini,
YP (Yerleştirme Puanı): Adayın özel yetenek sınavında aldığı puandan elde edilen
ÖYSP-SP ile OBP ve TYT-P (2018-TYT Puanı), YÖK kılavuzunda belirtilen esaslara
göre hesaplanması ile elde edilen kesin kayıt için sıralama puanını ifade etmektedir.
ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı – Standart Puanı) HESAPLANMASI
ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra, her aday için
ÖYSP-SP hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılarak her adayın
ÖYSP-SP belirlenecektir (Bu formüller, herhangi bir değişiklik olması halinde 2018 YKS
Sınav Kılavuzuna göre düzenlenecektir).
Bu durumda her adayın bir ÖYSP – SP’ si olacaktır. ÖYSP – SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur. Hesaplamalarda adayın Orta Öğretim Başarı
Puanı (OBP)’nın ve 2018 YKS 1. Oturum TYT Puanının en yükseği kullanılacaktır.

YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI

Adaylar YP’lerine göre, en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve kontenjan
sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Tüm bölümler için Tablo 1’de belirtilen
kontenjanlar dikkate alınacaktır.
Yerleştirmeye esas olacak puan (YP), aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
 Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik
program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve
öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacak, ilgili ortaöğretim
kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP=(1,17xÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
 Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP=(1,17xÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
2017 yılında merkezi sistem veya özel yetenek sınavı sonucu herhangi bir
yükseköğretim programına (açık öğretimin kontenjansız programları hariç) yerleştirilen
adaylar 2018 yılı TYT puanı ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilirken
OBP’ye uygulanan katsayılar yarıya düşürülür (2018 YKS Kılavuzu;
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KILAVUZ_05062018.pdf).

TERCİH İŞLEMLERİ

Tercih işlemleri adayların internet ortamında ön kayıt sırasında oluşturdukları sistem
kayıtları (kullanıcı adı ve şifre) kullanılarak yapılacaktır. Yerleştirme puanı belirlenen
adaylar 3-5 Eylül 2018 tarihinde https://oys.inonu.edu.tr/sbf internet adresinden girmek
istedikleri bölümler için tercih yapacaklardır. Adaylar tercih ettikleri bölüm içerisinde en
yüksek puandan en düşük puana doğru bilgisayar tarafından sıralama yapılarak kontenjan
dâhilinde yerleştirmeye tabi tutulacaktır.

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE KESİN KAYIT

Sınav sonuçları; adayların tercihleri doğrultusunda en yüksek yerleştirme puanına göre
sıralanarak yerleştirme işlemi tamamlanacak ve ilan edilecektir. Birinci tercihinde istediği
bölüme giremeyen/kazanamayan adaylar ikinci tercih işlemlerini yapacaklardır. İkinci tercih
işlemlerinin duyurusu İnönü Üniversitesi ana sayfası olan inonu.edu.tr internet adresinden
duyurulacak ve adaylara yeniden tercih yapma fırsatı tanınacaktır. İkinci tercih işleminden
sonra herhangi bir bölüme yerleşen/kazanan aday kayıt yaptırmadığı takdirde tekrar tercih
işlemi yapamayacak ve kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. İkinci yerleştirme işleminden
sonra eğer hala bölümlerde eksik kontenjan olursa adaylar yedek listeden sıralı olarak
yerleştirilecektir. Adayların bölüm tercih sıralaması yerleştirmede dikkate alınacaktır.
Yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda ise 2018 YKS 1. Oturum TYT sınav puanı
yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları 10-11 Eylül 2018 tarihleri
arasında İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Boş
kalan kontenjanlarla ilgili tercih, yerleştirme ve kayıt işlemleri İnönü Üniversitesi ana
sayfası olan inonu.edu.tr internet adresi üzerinden duyurulacak ve adaylara yeniden tercih
yapma fırsatı tanınacaktır.
Adayların sınavda elde ettikleri derece ve başarı puanları; İnönü Üniversitesi ana
sayfası olan inonu.edu.tr internet adresinden, sınavın yapıldığı yerdeki ilan panosundan ve
adayın bireysel otomasyon alanından ilan edilecektir. Adayların kayıt ile ilgili süreçleri
İnönü Üniversitesi ana sayfası olan inonu.edu.tr internet adresinden takip etmeleri kendi
sorumluluklarındadır.

SINAV SONUCU VE PUANLARINA İTİRAZ

 Sınav test sonuçlarına resmi itirazlar için; “İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi Sınav Komisyonuna” itiraz konusunun açıkça belirtilmiş olduğu bir dilekçe
ve T.C. Ziraat Bankası İnönü Üniversitesi Şubesi (0183) 52559557-5002 nolu
hesabına 50.00 TL yatırdığına dair “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav
İtirazı” ibareli dekontla birlikte başvurulur.
 Sınav bitiminde, adayların elde ettiği dereceler elektronik değerlendirme programına
kaydedilir ve adaylar için hesaplanan standart puanlar ilan edilir. Adaylar, kendi
derecelerini takip ederek yanlışlık olduğu düşünülen konudaki itirazını bir dilekçe ve
banka dekontu ile birlikte sınav komisyonuna iletebilirler.
 Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunabilirler. Adayların kendisi
dışında bir başkasının yaptığı itirazlar kabul edilmez. Müracaatlar adayın kendi sınav
bitimini takiben yapılabilir. Sınav sonuçlarının ilan tarihinden sonra yapılacak
itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
 Aday, uygulama sırasında yapmadığını düşündüğü bir hatadan dolayı diskalifiye
edilmiş ise test bataryaları kaldırılmadan önce sınav komisyonuna dilekçe ile
başvurabilir.
 Özel yetenek sınavında görevli öğretim elemanlarınca hareketin tekrar edilmesi
(geri dön, düzelt vb.) kararına uymayan ve devam eden adaylar diskalifiye edilir ve
itiraz hakkı verilmez.
 Şikâyet konusu olan sınav bölümü incelenmeye değer bulunması halinde, adayın
uygulaması Sınav Üst Komisyonu tarafından kamera kayıtlarından tekrar
incelenerek itiraz karara bağlanır ve adaya bildirilir.
 İtiraz ücretleri hiçbir durumda adaya geri ödenmez.

YÜRÜRLÜK

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı, İnönü Üniversitesi
Lisans Programları Özel Yetenek Sınav Yönergesine göre gerçekleştirilecektir.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 Adayın 2018 TYT Sonuç Belgesinin aslı ve beş adet onaysız fotokopisi,
 Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli geçici
mezuniyet belgesi,
 Nüfus Cüzdan Suretinin onaylı belgesi,
 İkametgâh ile ilgili beyanı,
 Erkek adaylar için Askerlik çağına gelmiş ise askerlik ile ilişiğinin olmadığına
dair askerlik durum belgesi,
 l2 adet fotoğraf (4,5 x 6 ebadında, son altı ay içinde çekilmiş),

 

Malatya besyo hazırlık kursu-malatya besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.