2018 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı

2018 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı

2018 aydın üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

ÖZEL YETENEK SINAVLARINA İLİŞKİN ESASLAR

1. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına
göre öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi I. ve II. öğretim,
Rekreasyon I. ve II. öğretim ile Spor Yöneticiliği I. ve II. öğretim programlarına öğrenci
seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılacaktır:
2. T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Özel Yetenek gerektiren eğitim
programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler uygulanacaktır.
3. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı seçme
ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanan 2018 Yükseköğretim Kurumları
Sınavı (YKS) Kılavuzunun 4. maddesinde (Yerleştirme Puanları Hesaplanırken OBP
6
Bu Puanlara Nasıl Eklenecek Ve Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacaktır?) ve 6. maddesinde
(Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi) belirtilen hususlara göre yapılacaktır.
4. Başvurular Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin web sayfası üzerinden kabul
edilecektir.
1. Özel Yetenek Sınav Aşamaları:
Özel Yetenek Sınavı iki aşamada yapılacaktır:
I. Aşama Motorsal testler (40 puan): Bu testler geriye top atma (13 puan),dikey sıçrama
(13 puan), 60 m. sürat koşusu (14 puan)’ndan oluşur. Motorsal testlerden en az 15 puan
alan adaylar spor dalı (branş) sınavına girmeye hak kazanırlar. 15 puan toplayamayan
adaylar elenirler.
II. Aşama Spor Dalı (Branş) Sınavı (60 puan): Adayların değerlendirmeye girebilmesi
için branş sınavlarından en az 15 puan almış olmaları gerekmektedir. Eğer adaylar
“Antrenörlük Eğitimi Bölümünü” tercih edecekler ise; branş sınavından en az 40 puan
almak zorundadırlar.

2. Kontenjanlar:

2.1. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Rekreasyon (I. ve II. öğretim), Spor Yöneticiliği (I. ve
II. öğretim) programlarında spor dalı (branş) kontenjanı yoktur. Yerleştirme işlemleri
adayların branşlarına bakılmaksızın en yüksek yerleştirme puanı (YP) ve adayların
bölüm tercih sırasına göre yapılır.
2.2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. ve II. öğretim programları spor dalı (branş)
kontenjanları bulunur. Bu kontenjanlar doldurulamadığı takdirde diğer spor dallarının
(branş) kontenjanları arasında aktarım yapılır. Bu aktarımlar, II. aşamaya geçen
adayların başvuru sırasında tercih ettikleri branşlardaki kişi sayılarına göre (daha fazla
tercih edilen branştan daha az tercih edilen branşa doğru) belirlenir. Branş kontenjanları
Tablo 1.’de belirtilmiştir.
Tablo 1. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Branş Kontenjan Tablosu (I. ve II. öğretim
programları için)
Branş
Futbol
Basketbol
Hentbol
Voleybol
Atletizm
Tenis
Yüzme
Badminton
Güreş
*Ritmik Cimnastik
Kontenjan
E K E K E K E K E K E K E K E K E K K
8 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2
TOPLAM 10 5 5 5 4 2 2 2 2
2
* Ritmik cimnastik branşını sadece kadın adaylar tercih edeceklerdir.
7
 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜNE KESİN KAYIT HAKKI
KAZANMALARI DURUMUNDA BRANŞ KONTENJANI
UYGULANDIĞINDAN ADAYLAR GİRMİŞ OLDUKLARI BRANŞDAN
EĞİTİMLERİNE DEVAM ETMEK ZORUNDADIR. EĞİTİM SÜRESİNDE
BRANŞ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAZ.

3. Milli Sporcular

3.1. Milli Sporcular ilgili federasyonlardan aldıkları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor
Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış Milli Sporcu Belgesi (milli oldukları
müsabakaların yer ve tarihleri belirtilmiş olan-belgenin aslı) ile başvuru yapabilirler.
3.2. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Spor Yöneticiliği (I. ve II. öğretim), Rekreasyon (I.
ve II. öğretim) programlarına müracaatlarda millilik branşı aranmaz. Ancak
Antrenörlük Eğitimi Bölümünde Atletizm, Basketbol, Voleybol, Futbol, Hentbol,
Güreş, Tenis, Yüzme, Badminton Ritmik Cimnastik branşlarına ait uzmanlık eğitimi
verildiği için bu branşlar dışında milli sporcu olan adaylar Antrenörlük Eğitimi
Bölümü branş tercihlerinde diğer adaylar gibi motorsal testler ve branş sınavına
girmek zorundadırlar.
3.3. Bölüm tercihlerinde milli sporcuların kendileri için ayrılan kontenjandan fazla olması
durumunda, sporcuların sahip oldukları millilik kategorileri dahilinde (sırasıyla A-BC) olarak değerlendirilir. Aynı kategoride yer alan milli sporcu adaylar arasında puan
eşitliği olması durumunda, I. aşama motorsal testlerden aldıkları puana göre
yerleştirme yapılır. Ayrıca milli sporcular motorsal testlerden en az 15 puan almak
zorundadır. 15 puanı alamayan aday değerlendirmeye alınmaz. Milli sporcu adayların
motorsal testler sınavları, genel adayların I. aşama motorsal testler sınavından hemen
sonra yapılır.
3.4. Milli sporculara ayrılan kontenjanlar boş kaldığı takdirde, boş kalan kontenjanlara
genel adaylar arasından en yüksek puandan başlayarak diğer adaylardan yerleştirmeler
yapılır.
3.5. Milli sporculara ayrılan kadın ve erkek kontenjanlarının boş kalması halinde öncelikli
olarak millilik kategorileri ve I. aşama motorsal testlerden aldıkları puana göre boş
kalan kontenjanlara aktarım yapılır.
3.6. Milli sporcu belgesini başvuru sırasında vererek Milli sporcu kontenjanından
yararlanmak isteyen adaylar milli kategorisinde değerlendirilir.
3.7. Milli sporcu adaylar istedikleri takdirde millilik değerlendirmesi dışında genel
adaylarla sınava girebilirler. Diğer adaylar ile birlikte değerlendirmeleri yapılır.
3.8. Tablo 2’de belirtilen kadın ve erkek kontenjanlarına yeterli başvuru olmadığı
takdirde kadın ve erkek kontenjanları arasında aktarım yapılır. Antrenörlük
bölümünde kadın ve erkek branş kontenjanları boş kaldığı takdirde söz konusu branşta
cinsiyet kontenjanları arasında aktarım yapılır. Milli sporcu kontenjanları için yeterli
sayıda başvuru olmaz ise milli sporcu kontenjanları genel aday kontenjanlarına
aktarılır. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Milli sporcularla ilgili yönetmeliği
çerçevesinde her bölüm için %15 kontenjan Milli sporculara ayrılır. Bu
kontenjanlara yerleştirme işlemi sporcuların Millilik Derecesi göz önünde
bulundurularak yapılır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.11.2010 tarih ve
5773-041785 sayılı yazısında belirtilen, Üniversitelerce ÖSYS Kılavuzunda yer alan
kontenjan dikkate alınarak, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına giriş için milli
sporculara tanınan kontenjanların her biri yüksekokul için %10’dan %15’e
çıkarılması ve bu oranın %75’lik Olimpik branşlara ayrılması, kalan %25’inin ise
diğer branşlardan başvuracak milli sporcular için kullanılması ibaresi dikkate
8
alınacaktır. Bu kontenjanın %50’si takım sporlarına %50’si bireysel sporlara
kullanılır. Kontenjan dolmaması halinde aktarma yapılabilir.
3.9. Antrenörlük Eğitimi Bölümünde Atletizm, Basketbol, Voleybol, Futbol, Hentbol,
Güreş, Tenis, Yüzme, Badminton, Ritmik Cimnastik branşlarına ait uzmanlık eğitimi
verildiğinden (Kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda Antrenörlük Eğitimi
Bölümüne girmiş oldukları branşından eğitimlerine devam etmek zorundadır.
Eğitim süresinde branş değişikliği yapamaz.) diğer branşlardan milli sporcu olup
başvuru yapan adaylar, Antrenörlük Eğitimi Bölümü branş tercihlerinde diğer adaylar
gibi motorsal testler ve branş sınavına gireceklerdir.
3.10. Bölüm tercihlerinde milli sporcuların kendileri için ayrılan kontenjandan fazla olması
durumunda, sporcuların kategorilerine ve I. aşama motorsal testlerden aldıkları puana
göre yerleştirme yapılır.

4. Öğrenci Kontenjanları

2018-2019 Özel Yetenek Sınavında öğrenci alınacak bölümler ve kontenjanları ve Tablo
2.’de belirtilmiştir.
Tablo 2. Öğrenci Kontenjanları
BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Kadın Erkek Kadın
Milli
Erkek
Milli
Engelli Toplam
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
SSsSpor Eğitimi
17 22 3 7 1 50
Antrenörlük Eğitimi (I. Öğretim) 17 22 3 7 1 50
Antrenörlük Eğitimi (II. Öğretim) 17 22 3 7 1 50
Rekreasyon (I. Öğretim) 14 19 2 3 2 40
Rekreasyon (II. Öğretim) 14 19 2 3 2 40
Spor Yöneticiliği (I. Öğretim) 14 19 2 3 2 40
Spor Yöneticiliği (II. Öğretim) 14 19 2 3 2 40
Toplam 107 142 17 33 11 310

5. Aday Kabul Koşulları

5.1. T.C. vatandaşı olmak,
5.2. 2018 Yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT)‘den en az 150 puanı almış olmak (bu puan
türlerinden en yüksek olanı kullanılır),
5.3. Eğitim öğretim faaliyetlerine (ders, kamp, etkinlik vb.) katılımına engel olabilecek
bedensel, zihinsel ve konuşma engeli bulunmamak. (Hekim raporu).
5.4. Engelli Adaylar İçin Başvuru Koşulları
 Bedensel Engelli Adaylar İçin;
En düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz altı kesiği olup
takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı bacak
güçsüzlüğü bulunan bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen, merdiven
9
inip çıkabilen, günlük yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez
takılmamış, bacaklarda sportif donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan
beden kazanma gücünden azalma oranı %25-50 olan ortopedik engelliler,
 İşitme Engelli Adaylar İçin;
İşitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle duyabilen veya dudak okumayı
kullanabilen ve sözel iletişimi olan, denge merkezinde hasarı olmayan (sağlık kurulu
raporunda belirtilmeli) işitme engelliler,
 Görme Engelli Adaylar İçin;
Sportif sınıflandırmada B2 ve B3 düzeyinde olma, A4 boyutundaki kağıda 12 punto ile
yazılmış yazıları görebilen ve bir başkasının yardımı olmadan günlük etkinliklerini
yerine getirebilen görme engelliler,
Yukarıda belirtilen sağlık durumlarını üniversite veya devlet hastanesinden alınan “engelli
sağlık kurulu raporu” ile belgelemelidir.
Ayrıca;
“Spor yapmasında sağlık açısından engeli yoktur” ifadesinin yer aldığı resmi sağlık
kurumlarından (aile sağlığı merkezleri vb) rapor/belge alınmalıdır.

6. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adaylar Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi resmi internet sitesinde
(http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/besyo/) yer alan link aracılığı ile ön kayıt işlemleri en geç
02 Temmuz 2018-06 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Sınava girecek
adayların kesin kayıtları 31 Temmuz-06 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
6.1 Başvuruyu takiben aşağıdaki belgeler (a, b, c şıklarında istenilenler) en geç 06 Ağustos
2018 tarihine kadar şahsen Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilecektir.
6.2. 4,5 x 6 ebadında son üç ayda çekilmiş, adayın açık olarak tanınmasına imkân verecek
şekilde 4 adet vesikalık fotoğraf,
6.3. Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan ve üzerinde “spor yapmasında sakınca yoktur”
ibaresi yer alan sağlık raporu,
6.4. Milli Sporcular ilgili federasyonlardan aldıkları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel
Müdürlüğü tarafından onaylanmış Milli Sporcu belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği
ile başvuru yaparlar. İlgili belge için fotokopi veya faks kabul edilmez. Milli Sporcu,
millilik belgesini başvuru sırasında ibraz etmezse gireceği sınavda diğer adaylar gibi
değerlendirilir.
6.5. Adaylar başvuru onay sonucunu http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/besyo/ adresindeki
linkten sisteme giriş yaparak kontrol edeceklerdir. Sistemde başvurusu onaylanmış
görünen adaylar sınava girme hakkını kazanırlar.

7. Sınav Komisyonları;

Sınav Düzenleme Kurulu tarafından oluşturulur. Komisyon üyeleri
öncelikle Dekanlık öğretim elemanlarından seçilir; zorunlu hallerde üniversitenin diğer
fakülte ve yüksekokulların ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanlarından
görevlendirme yapılabilir.
10

8. İtirazlar

8.1. Özel yetenek sınavları devam ederken aldığı I. Aşama Motorsal Testler ve II. Aşama
Branş sınav puanlarına itirazı olan adaylar, ilgili aşamanın (I ve II. aşama) sınav
sonuçlarının açıklanmasını takip eden ilk iş günü saat 17.00’ye kadar Fakülte
Dekanlığına dilekçe ile yazılı başvuruda bulunabilirler. Aday itiraz başvurusu için
tutanak karşılığında 250 TL öder. Adayların itirazları Sınav Düzenleme ve Yürütmr
Kurulu tarafından incelenir. Aday itirazında haklı ise sınav puanında gerekli düzeltme
yapılarak itiraz ücreti iade edilir. Aksi durumda itiraz ücreti geri ödenmez.
8.2. Giriş Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra, sınav sonuç kontrol listeleri resmi
internet sitesinde ve Fakülte binasındaki panolarda ilan edilecektir. Adayların listelerde
kendilerine ait verilere (TYT puanı, OBP, mezuniyet alanı, program tercihleri, Motorsal
Testler ve Branş Sınavı ham puanı) ilişkin olası yanlışlıklara itirazları, ilanı takip eden
iki (2) iş günü içinde saat 17.00’ye kadar yazılı olarak Fakülte Dekanlığına yapılır. Bu
konudaki itirazlar için itiraz bedeli yatırılmaz. Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak
itirazlar dikkate alınmaz.

ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ

Aşamalar Tarih Saat Yer
1. Başvuru
İnternet Başvuru:
02.07.2018-
06.08.2018
08.30–12.00
13.00–17.00
Ön Başvuru:
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Web Sayfası
Başvuru
Evrakları
Son Teslim
Tarihi:
06.08.2018
08.30–12.00
13.00–17.00
Başvuru Evraklarının Teslimi:
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Merkez Kampüs / AYDIN
2. Adayların
Sınava Giriş
Sıralamaları İlanı
07.08.2018 17.00 ‘dan
sonra
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Merkez Kampüs / AYDIN
www.akademik.adu.edu.tr/yo/besyo/
Branş Sınavları:
Kılavuzda belirtilen yerde yapılacaktır
3.Özel Yetenek
Sınavı 08.08.2018 Sınav Başlama
Saati: 08.00 Sınav kadın adaylar ile başlar
4.Yerleştirme
Puanları (YP) İlanı
5.Bölüm Tercih
Süresi
6.Yerleştirme
Listelerinin İlanı
7. Asil Adayların
Kesin Kayıtları
Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı
tarafından ilan
edilecektir
08.30–12.00
13.00–17.00
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Merkez Kampüs AYDIN 8.Yedek Adayların
Kesin Kayıtları
11
Not: Müracaat eden aday sayısına göre ilan edilen tarihlerde değişiklik yapılabilir.
Değişiklikler internet sayfasından ve Fakülte duyuru panosunda ilan edilir. İnternet üzerinden
alınan bilgi ve belgeler resmi nitelik taşımaz. Aday açıklanan puanların kontrolünü yapmakla
sorumludur. Hata olması durumunda Fakülte Kayıt-Kabul Bürosu’na bizzat başvurarak hatayı
düzelttirmesi esastır.

ÖZEL YETENEK SINAVININ YAPILACAĞI YERLER

I. Aşama: Motorsal Testler: 08 Ağustos 2018 tarihinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi spor tesislerinde başlayacaktır. Milli sporcu adayların Motorsal Testler
sınavları, genel adayların I. aşama Motorsal Testler sınavından hemen sonra yapılır. Engelli
adayların Motorsal Testler sınavları, milli sporcu adayların sınavından hemen sonra yapılır.
II. Aşama: Branş Sınavları: Branş sınavları (Atletizm, Futbol, Voleybol, Basketbol, Hentbol,
Tenis, Yüzme, Güreş, Badminton ve Ritmik Cimnastik) I. aşama olan Motorsal Testler
tamamlandıktan sonra Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi spor tesislerinde
yapılacaktır. Atletizm branşlarından sırıkla yüksek atlama ve çekiç atma branşlarına başvuru
olması halinde Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Kardeşköy’de bulunan
atletizm sahasında yapılacaktır. Diğer atletizm branş sınavları Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi atletizm pistinde yapılacaktır.
II. Aşama Ön Koşulu: Motorsal Testlerden , 40 tam puan üzerinden en az on beş (15) puan
alan adaylar spor dalı (branş) sınavlarına girmeye hak kazanacaktır. II. aşamaya girmeye hak
kazanan adaylar Motorsal Testlerin tamamlanmasının ardından açıklanacaktır.
BÖLÜM TERCİHLERİNİN YAPILMASI
Motorsal Testler ve Spor dalı (branş) aşamaları tamamlandıktan sonra adayların yerleştirme
puanları (YP) Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasında ilan edilir ve adaylar kendilerine verilen
süre içerisinde sistem üzerinden bölüm tercihlerini yaparlar. Her programın kontenjanları için
asil ve yedek aday listeleri oluşturulur. Aday listeleri Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi,
Rekreasyon, Spor Yöneticiliği Bölümleri için puan sıralaması ve adayın program tercihlerine
göre oluşturulur. Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ise branş kontenjanları, puan sıralaması ve
adayın branş tercihleri göz önünde bulundurularak yapılır. Sınav sonunda Yerleştirme Puanı eşit
olan adaylardan Özel Yetenek Sınavı Puanı daha yüksek olan aday tercih edilir, yine eşitlik söz
konusu ise TYT’deki puan türüne bakılmaksızın en yüksek puana sahip olan adaylar yerleştirilir.
12

SINAVIN UYGULANIŞINA İLİŞKİN ESASLAR

a) Sınavlar Fakülte Dekanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde önceden ilan edilmiş olan
gün, saat ve yerde yapılır.
b) Başvurusunu yapan adaylara Fakülte Dekanlığına Sınav Düzenleme ve Yürütme Kurulu
tarafından mühürlenerek onaylanmış, fotoğraflı Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı verilir.
Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı üzerinde silinti, kazıntı yaptığı saptanan adayların sınavları
geçersiz sayılacaktır.
c) Adaylar sınava girerken Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı yanında, ikinci bir geçerli kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) görevliye göstermek zorundadır.
d) Adaylar sınava, sınav öncesinde kendilerine dağıtılan göğüs numarasını takarak girmek
zorundadırlar.
e) Başkasının yerine sınava girmeye teşebbüs edenler saptandığında her iki adayın sınavı
geçersiz sayılarak, durum adli makamlara ve İlgili Kurumlara bildirilir.
f) Adaylar Özel Yetenek Sınavlarına eşofman, şort, forma, tişört, spor ayakkabısı, yüzme
sınavına mayo, bone ile güreş mayosu, tenis raketi ile katılmak zorundadır. Bunların dışında
giysi ve aksesuar (saat, küpe, kolye, halhal, hızma vb.) kullanılamaz. Atletizm Branş sınavı
sırıkla yüksek atlama için adaylar kendilerine ait sırığı getirmek zorundadır.
g) Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce, belgeleri ve spor malzemeleriyle sınav
yerinde hazır bulunmalıdır.
h) Adayda bulunan belgelerle başvuruda Fakülte Dekanlığına teslim ettiği belgeler arasında bir
uyuşmazlık olması durumunda, okulda bulunan belgeler esas alınacaktır.
i) Sınav kurallarına uymayan, sınav görevlilerinin sınavla ilgili uyarılarını dikkate almayan,
sınavın işleyişini bozan adayların sınavları geçersiz sayılır.
j) Sınavlarda testleri tamamlamadan bırakan adaylara teknik bir nedenden kaynaklanmadığı
sürece testi tekrarlama hakkı verilmez.
k) Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlanmalar için alınacak raporlar
dikkate alınmaz, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmez.
l) Her aday mutlaka kendi sırasında sınava girmek zorundadır.
m) Kapalı alanlarda yapılacak olan sınavlara adaylar dışında hiç kimse sınav alanına
alınmayacaktır.
13
SINAV SİSTEMİ
Sınav Türleri Adaylar Puanlama Değerlendirme %
I. AŞAMA:
Motorsal
Testler
Geriye Top Atma Kadın/Erkek 13
Dikey Sıçrama Kadın/Erkek 13 40
60m. Sürat Testi Kadın/Erkek 14
II AŞAMA:
Spor Dalı
(Branş)
Sınavı
Atletizm, Basketbol,
Futbol, Güreş, Hentbol,
Tenis, Voleybol, Yüzme,
Badminton, Ritmik
Cimnastik
Kadın/Erkek 60 60
TOPLAM 100 100
Özel Yetenek Sınavı I. Aşama Motorsal Testler kadın adaylar ile başlar. Adaylar gruplar
halinde anons edildikten sonra kimlik kontrolleri yapılarak sınav alanına alınırlar. Anons
edildiği halde sınav alanına zamanında gelmeyen adaylar sınav haklarını tamamen
kaybederler. Adaylar ısınmalarını saha dışında yaparlar. Adaylara ısınmaları için ek süre ve
deneme hakkı verilmez. Mazereti bulunan aday bulunduğu grubun sınavı bitmeden mazeretini
sınav düzenleme kuruluna yazılı olarak bildirir (mazeretini belgelendirerek). Adayın
mazeretinin sınav düzenleme kurulu tarafından da kabul edilmesi durumunda adaya sınava
girme hakkı verilir. Grup sayıları sınav günü sınav komisyonu tarafından belirlenecektir.
Kılavuzda hükmü bulunmayan haller: Bu kılavuzda hükmü bulunmayan konularda Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
hükümleri uygulanır.
Yürütme: Bu kılavuz hükümlerini, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi Dekanı yürütür

 

Aydın besyo hazırlık kursu-aydın besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.