2018 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 samsun üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

4.2. ÖZEL YETENEK SINAV BAŞVURULARI

4.2.1. Genel Başvuru Şartları
 T.C. vatandaşıolmak,
 Kamu haklarından mahrumbulunmamak,
 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek Temel Yetenek Test sınavından (TYT)
en az 150 puan almış olmak (Milli adaylar da aynı koşula tabidir).
 Sınav hazırlık kurs ücreti olan 100 TL’yi belirtilen hesaba yatırarak dekontunu
teslim etmiş olmak.
 Engelli kontenjanından başvuru yapacak adaylar için en az 3 (üç) yıllık sporcu lisansına
sahip olmak.
DİKKAT:
 BAŞVURACAK ADAYLARDA SPORCU LİSANSI OLMASI ZORUNLU
DEĞİLDİR. Ancak adayların ilgili spor dalında sporcu lisansının bulunması
sportif özgeçmiş kriterlerinde belirtildiği gibi puanla değerlendirilir.
 Adaylar sınava hazırlık kurs ücretini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu
Spor Bilimleri Fakültesi Samsun Ziraat Bankası şubesine (IBAN numarası
TR140001001479097123955120), herhangi bir bankanın internet şubesinden
ya da Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilir. Eksik ücret yatırıldığında
başvuru geçersiz sayılacaktır.
 Özel Yetenek Sınavına ÖSYM 2018 sınavında merkezi yerleştirme sistemi ile
herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da başvuru
yapabilir.
Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Şartları
 Yabancı uyruklu adaylar ilk başvurularını OMÜ Rektörlüğü ilgili birimine
yapacaklardır.
(http://oidb.omu.edu.tr/sites/oidb.omu.edu.tr/files/2018%20uluslararasi%20ogrenci
.pdf)
10
 Yabancı uyruklu adayların özel yetenek sınavına başvurabilmesi için Ondokuz Mayıs
Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı uluslararası öğrenci alım mevzuatına göre
gerekli şartları taşımaları gerekmektedir.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesine girecek yabancı uyruklu öğrencilerin toplam
kontenjanı 110 olarak belirlenmiştir. Bu kontenjanın bölümlere göre dağılımı aşağıdaki
gibidir.
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(BSÖ) için 30,
 Antrenörlük Eğitimi (ANT) için 40 (I. öğretim 20 + II. öğretim 20)
 Spor Yöneticiliği Bölümü (SYB) için 40 (I. öğretim 20 + II. öğretim 20)
Engelli Adayların Başvuru Şartları
 Engelli bütün adaylar başvurularını (Yabancı Uyruklu Adaylar hariç) Yaşar Doğu Spor
Bilimleri Fakültesi resmi web sayfasındaki sınav kayıt linkinden özel yetenek sınavı
kılavuzunda belirtilen doğrultuda çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır.
 Engelli adayların başvuru yapabilmeleri için TYT sınavından en az 100 puan almış
olmaları gerekmektedir.
 Engelli adaylar başvurularında engel durumlarını bir üniversite veya devlet hastanesinden
aldıkları “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemelidir.
 Engelli adaylar sadece Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü dışındaki bölümlere sınav
başvurusu yapabilirler. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuracak engelli adaylar
sadece aynı bölümde uzmanlık dalı eğitimi verilen spor dallarından başvuru yapabilirler.
Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerine başvuran adaylar için herhangi bir
kısıtlama yoktur.
 Engelli kontenjanından başvuru yapacak tüm adaylar için aynı spor dalından olmak
koşulu ile en az 3 (üç) yıllık sporcu lisans şartı aranmaktadır.
4.2.2. Adayların Sınav Öncesi Teslim Edecekleri Belgeler
Adaylar Tablo 1’de yer alan evrakları İllinois Çeviklik Testi sınav esnasında
(13.08.2018) fakülte binasında kurulan Sportif Özgeçmiş Teslim Bürosu’na teslim etmeleri
zorunludur.
11
TABLO 1. Sportif Özgeçmiş Teslim Bürosu’na verilmesi gereken belgeler
BELGE AÇIKLAMA
1
Özel Yetenek Sınav Başvuru
Belgesi Online başvuru sonucu alınan BAŞVURU BELGESİNİN çıktısı
2
ATM, banka şubesi ya da
internetten yatırılan sınav
hazırlık kurs ücret dekontu
Adaylar, dekontu sınav günü yanında bulundurmak zorundadırlar. Başvuru
sırasında fazla ya da eksik ücret yatırıldığında veya yanlış
başvuru yapıldığında yatırılan ücret kesinlikle iade edilmeyecektir.
3
Fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet,
pasaport veya evlilik cüzdanı
Adaylar, bu belgelerden
bulundurmak zorundadırlar.
herhangi birini sınav günü yanında
4 Sportif özgeçmiş belgeleri
Adaylar İllinois Çeviklik Test sınavı esnasında (13.08.2018 saat 0800
-1700
arası) “sporcu özgeçmişlerini” gösteren resmi kurumlardan alınmış belgelerin
asıllarını SPORTİF ÖZGEÇMİŞ TESLİM BÜROSU’NA TESLİM
ETMELİ, ayrıca sınav süresince de bu evrakların suretlerini yetkililer
tarafından istenmesi durumunda gösterilebilecek şekilde muhafaza
etmelidir.
5 1 adet vesikalık fotoğraf Son 6 ay içinde çekilmiş
6
Engelli Sağlık Kurulu Raporu
(engelli adaylar için) Üniversite veya hakem statüsündeki devlet hastanelerinden alınan rapor
geçerli olmaktadır.
4.2.3. Tercih Yapılabilecek Bölüm ve Programlar
1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(BSÖ) – Birinci Öğretim
2. Antrenörlük Eğitimi (ANT) – Birinci Öğretim
3. Antrenörlük Eğitimi (ANT) – İkinci Öğretim
4. Spor Yöneticiliği (SYB) – Birinci Öğretim
5. Spor Yöneticiliği (SYB) – İkinci Öğretim
6. Rekreasyon Bölümü (REK) – Birinci Öğretim
*Adaylar özel yetenek sınav başvuruları sırasında bölümlerin ilgili programlarından BİRİNE VEYA
TAMAMINA BAŞVURU yapabilirler.

4.3. BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

Başvuru:
OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavına başvurular, 31 Temmuz
– 12 Ağustos 2018 tarihleri arasında OMÜ resmi web sayfası (http://omu.edu.tr) ve Yaşar
Doğu Spor Bilimleri Fakültesi resmi web sayfasındaki (http://sbf.omu.edu.tr) sınav kayıt
linkinden 12 Ağustos 2018 günü saat 17:00’a kadar çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.
Adaylar başvurularını gerçekleştirdikten ve başvuruları fakültemiz tarafından
onaylandıktan sonra başvuru belgelerinin (bkz.Tablo1) çıktılarını alarak ıslak imzalı
orijinal nüshasını Sportif Özgeçmiş Teslim Bürosu’na teslim etmek ve bir nüshalarını da
sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
12
Başvuru hakkında dikkat edilmesi gereken genel hususlar;
 Eksik belge ile Sportif Özgeçmiş Teslim Bürosu’na gelen adayların evraklarını
(millilik belgesi, müsabaka cetveli, lisanslar vb.) tamamlaması için ek süre
verilmeyecektir.
 Her aday, ilgili kontenjanlara yalnızca tek bir spor dalından müracaat edebilir.
 Özel yetenek sınavı başvurusu yapan her aday bu kılavuzda bulunan bütün kuralları
kabul etmiş sayılır.
Sınav Tarihi:
Özel Yetenek Sınavı, 13-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında OMÜ, Yaşar Doğu Spor
Bilimleri Fakültesi tesislerindeyapılacaktır.
NOT: Başvuru fazla olması durumunda Özel Yetenek Sınav Yürütme Komisyonu
tarafından sınav süresi uzatılabilir.
13

4.4. SPOR DALLARI VE KONTENJANLARI

YüksekÖğretimKurulu tarafından açıklanan kontenjanlar dikkate alınarak spor dallarına göre
bölümlere alınacak öğrencisayıları Tablo 2’de yer almaktadır. Buna göre dört bölüme, engelli ve milli
adaylar da dâhilolmaküzere toplam355öğrencikontenjanı verilmiştir. YabancıUyruklu adaylar
bu kontenjanlara dahildeğildir.
TABLO 2. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’ne Alınacak Öğrencilerin Bölümlere Göre Spor Dalı
Kontenjanları
SPOR DALLARI BSÖ ANT
I. ÖĞRETİM
ANT
II.ÖĞRETİM
SYB
I. ÖĞRETİM
SYB
II. ÖĞRETİM REK
K E K E K E K E K E K E
FUTBOL 2 8 3
1kaleci *
7oyuncu
3
1 kaleci*
7 oyuncu 2 3 1 4 1 2
HENTBOL 2 3
1kaleci *
1 oyuncu 2 1 2 2 2 2 3 1 2
BASKETBOL 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2
VOLEYBOL 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2
GÜREŞ 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 – –
YÜZME VE
SUALTI SPORLARI 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2
ATLETİZM 2 2 – – – – 1 2 2 2 – –
BADMİNTON 1 2 – – – – 1 2 1 2 1 1
MASA TENİSİ 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1
TENİS 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1
TAEKWONDO 1 1 1 2 1 2 – 1 – – – –
JUDO 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 – –
KARATE 1 2 – – – – 1 2 1 2 – –
ORYANTİRİNG 1 1 – – – – 1 1 1 2 1 1
OKÇULUK 1 1 1 2 1 1 – – – – 1 1
DİĞER OLİMPİK
SPOR DALLARI 2 3 – – – – 2 3 1 1 2 3
ENGELLİLER ** – – 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
TOPLAM 23 42 24 31 21 34 21 34 24 36 16 20
MİLLİLER *** 10 5 5 5 – 4
TOPLAM 75 60 60 60 60 40
* Antrenörlük Eğitimi Bölümü futbol ve hentbol kontenjanında kaleciler kendi içerisinde değerlendirilecektir. Bu
değerlendirmede kalecilerin en az 50 puan alması zorunludur. Kaleci kontenjanları kullanılamadığı durumda, bu
kontenjanlar aynı spor dalında kaleci dışındaki adaylara aktarılacaktır.Dolayısıyla kaleci kontenjanıiçin sportif özgeçmiş
değerlendirmesinden en az 50 puan alamayan aday, aynı spor dalında “kaleci” dışındaki kontenjanından değerlendirmeye
alınır.
Not: Kaleci kontenjanına başvuran adaylar aynı zamanda kaleci kontenjanı bulunmayan diğer bölüm kontenjanlarına da
(kendi branşlarından) başvurabilirler.Adaylar kaleci olduklarınıen az 5 müsabaka cetveli ile belgelemek zorundadırlar.
** Engelli kontenjanlar dolmadığı takdirde kontenjan verilen bölümün yedek listesinde Yerleştirme Puanı (YP)
yüksek olan diğer (engelsiz) adaylar (branş kontenjanlarına bakılmaksızın) ilgili bölüme yerleşmeye hak
kazanacaktır.
*** Bir bölümdeki milli kontenjanlar dolmadığı takdirde öncelikle diğer bölümlerdeki milli adaylar tercihleri
çerçevesinde bu kontenjanlara aktarılacaktır. Şayet bu durumda da milli kontenjanlar dolmazsa, her bölümün yedek
listesinde Yerleştirme Puanı (YP) yüksek olan diğer adaylar (branş kontenjanlarına bakılmaksızın) ilgili bölüme
yerleşmeye hak kazanacaktır. Millilik kontenjanından başvuran aday, diğer bölüm normal kontenjanlarına da (kendi spor
dallarından) başvurabilir.
14

4.5. SINAV UYGULAMASI

OMÜYDSBF Özel Yetenek Sınav uygulaması İllinois çeviklik testi ve özgeçmiş (dosya)
değerlendirmesi (sportif özgeçmiş değerlendirme kriterleri her birspor dalı için tablolaştırılarak aşağıda
belirlenmiştir) aşamaları ile gerçekleştirilecektir.
4.5.1. İllinois Çeviklik Testi ve Sportif Özgeçmiş (Dosya)Değerlendirmesi
İllinois çeviklik test parkuru; eni 5 m, boyu 10 m ve orta bölümünde 3,3 m aralıklarla düz bir hat
üzerine dizilmiş üç koniden oluşan, parke zeminli spor salonlarında kurulacaktır. Test, her 10 m’de
bir 1800
dönüşler içeren 40 m’si düz, 20 m’si koniler arasında slalom koşusundan oluşmaktadır
(Şekil 1). Test parkurunun başlangıç ve bitiminde 0.01 sn hassasiyetle ölçüm yapan iki kapılı fotoselli
elektronik kronometre sistemi yer almaktadır. Adaylar test parkurunun başlangıç çizgisinden,
yüzüstü yatar pozisyonda ve eller omuz hizasında yerle temas halindeyken (şınav pozisyonu) çıkış
yapacaklardır. Parkuru bitirme zamanısaniye cinsinden kayıt edilecektir. Testi her adaybir kezkoşacak,
teknik bir sorun (fotosel arızası veya benzeri bir durum) oluşmadığı takdirde başka bir deneme
(koşma) hakkı verilmeyecektir. Ön kayıt yaptıran adaylar istedikleri takdirde OMÜ Merkez Kampüsü
içinde bulunan Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi spor salonlarında kurulmuş olan İllinois çeviklik
testi kurs parkurlarında sınav öncesi deneme yapma imkânı bulabileceklerdir. Bunun dışında adayların
sınav esnasında parkurda deneme yapmalarına izin verilmeyecektir.
Şekil 1. İllinois Test Parkuru
15
Sportif özgeçmiş (dosya) değerlendirmesi, her bir spor dalına ait değerlendirme
kriterlerini içeren puanlamadan ibarettir. Spor dalları değerlendirme kıstasları, her spor dalının
özelliklerine göre düzenlenmiş ve adayların hangi seviyede bu spor dalıyla ilgili olduklarını
değerlendirmeye yönelik önceden hazırlanmış puanlama tablolarınıiçermektedir.
Puanlamaya esas olan kriterler bölümlere göre aşağıda belirtilmiştir.
 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü için %30 İllinois çeviklik test puanı + sportif
özgeçmiş değerlendirmesinden alınan puanın %70’i toplanarak ÖSYM’nin vermiş
olduğu standart formüle yerleştirilmesiile hesaplanacaktır.
 Antrenörlük Eğitimi Bölümü (I. ve II. Öğretim) için %30 İllinois çeviklik test puanı +
sportif özgeçmiş değerlendirmesinden alınan puanın %70’i toplanarak ÖSYM’nin
vermiş olduğu standart formüle yerleştirilmesiilehesaplanacaktır.
 Spor Yöneticiliği Bölümü (I. ve II. Öğretim) için %70 İllinois çeviklik test puanı +
sportif özgeçmiş değerlendirmesinden alınan puanın %30’i toplanarak ÖSYM’nin
vermiş olduğu standart formüle yerleştirilmesiile hesaplanacaktır.
 Rekreasyon Bölümü için %70 İllinois çeviklik test puanı + sportif özgeçmiş
değerlendirmesinden alınan puanın %30’i toplanarak ÖSYM’nin vermiş olduğu
standart formüle yerleştirilmesiilehesaplanacaktır.
4.5.2. Milli Adayların Değerlendirilmesi
Milli kontenjanından başvuran adaylar Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde 13-14
Ağustos 2018 tarihleri arasında sadece sportif özgeçmiş değerlendirmesine ve mülakata tabi
tutulacaklardır. Her bir değerlendirme aşaması yüz puan üzerinden hesaplanacaktır. Bu
kapsamda adayların sportif özgeçmiş değerlendirme puanının %60’ı, mülakat puanın ise %40’ı
toplanarak tercihleri doğrultusunda bölümlere yerleştirilmesi gerçekleştirilecektir.
Mülakat kapsamında adayların Milli oldukları spor dallarıyla ilişkili her türlü resmi belge
ve bilgi (lisans, müsabaka cetveli, ulusal ve uluslararası dereceler vb.) sorgulanacaktır. Mülakat
tarihi sınav üst komisyonu tarafından ilan edilecektir.
4.5.3. Engelli Adayların Değerlendirilmesi
Engelli kadın ve erkek adayların değerlendirmeleri ayrı yapılacaktır. Sınava başvuran
engelli adaylar, kılavuzda belirtilen ilgili bölüm ve programlara Yükseköğretim Genel
Kurulu’nun 25.09.2014 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca özel yetenek sınavı ile
alınacaktır.
16
Adayların değerlendirmeleri, TYT puanları dikkate alınmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer
alan formül kullanılmadan) sadece 60 Metre Sürat Testi (Şekil 2) ve Sportif Özgeçmiş (Dosya)
değerlendirme sonuçları ile hesaplanacaktır.
Adayın 60 Metre Sürat Testi puanının sonuç puanına katkısı %20; Sportif özgeçmiş
puanının sonuç puanına katkısı ise %80 oranındadır. Adayların yerleştirme puanı (YP), her iki
değerlendirme türünde kazanılan bu puanların toplanmasıyla hesaplanır.
NOT: 60 metre sürat testi, parke zeminli spor salonunda toplam 60 metrelik bir parkur üzerinde yapılacaktır.
Koşu süreleri parkurun başlangıç ve bitişine yerleştirilecek olan fotosellerle belirlenecektir.
Şekil 2. Engelli Aday Test Parkuru
4.5.4. Yabancı Uyruklu Adayların Değerlendirilmesi
OMÜ Rektörlüğü’nce başarılı bulunan yabancı uyruklu adaylar daha sonra, Yaşar Doğu
Spor Bilimleri Fakültesi’nde 13-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında İllinois Çeviklik Testi ve
mülakata tabi tutulacaklardır. Yabancı uyruklu adayların ilgili bölümlere kesin kayıt hakkı
kazanabilmesi, kendi aralarında yarışacakları bu İllinois Çeviklik Testi ve mülakat
değerlendirmeleri neticesinde gerçekleştirilecektir. Mülakat, yabancı uyruklu adayların sportif
özgeçmişlerini değerlendirmeye yönelik yapılacaktır. Mülakat kapsamında adayların aktif
oldukları spor dallarıyla ilişkili her türlü resmi belge ve bilgi (lisans, müsabaka cetveli, ulusal ve
uluslararası dereceler vb.) sorgulanacak ve 100 puan üzerinden puanlandırılacaktır. Yabancı
uyruklu adayların tercihleri doğrultusunda bölümlere yerleştirilmesi İllinois Çeviklik Testi ve
mülakat sonucunda aldıkları puanların toplanmasıyla belirlenecektir.
17
4.5.5. SporDalları Değerlendirme (Puanlama)Kriterleri Tabloları
Özel Yetenek Sınavında kontenjan ayrılan her bir “spor dalı” ve “diğer olimpik spor dalları” için
Sportif Özgeçmiş puanlamasına esas olan değerlendirme kriterleri aşağıda listelenmiş
tablolarda ayrı ayrı verilmiştir.
PUAN TABLO 3. FUTBOL
100
1- Herhangi bir kategoride milli sporcu olmak (Futbol).
2- Süper ligde süre almış olmak.
90
1-Herhangi bir kategoride milli sporcu olmak (Futsal).
2-Kadınlar 1. Liginde 2015-2016 sezonundan itibaren en az 5 resmi müsabakada
oynamış olmak.
3-TFF 1. Ligde süre almış olmak.
80
1- TFF 2. Ligde süre almış olmak.
2- TFF Kadınlar 2. Liginde 2015-2016 sezonundan itibaren en az 5 resmi müsabakada
oynamış olmak.
70
1- 3. ligde 2012-2013 sezonundan itibaren en az 5 resmi müsabakada oynamış olmak.
2- Kadınlar 3. Liginde 2015-2016 sezonundan itibaren en az 5 resmi müsabakada oynamış
olmak.
3- U21 Süper ve Birinci Lig’inde 2015-2016 sezonundan itibaren en az 5 resmi
müsabakada oynamış olmak.
4- 2013 yılından itibaren Türkiye Gençler (Kulüp) ve Türkiye Liseler şampiyonalarında
ilk 3 dereceye giren takımlarda oynamış olmak.
60
Bölgesel Amatör Liglerde (BAL) 2015-2016 sezonundan itibaren en az 5 resmi
müsabakada oynamış olmak.
50
1- Gelişim Liglerinde (U17 ve U19) 2015-2016 sezonundan itibaren en az 5 resmi
müsabakada oynamış olmak.
2- Okul takımlarında veya Kulüplerde en az 5 yıl ve üzeri lisansa sahip olmak
40 Okul takımlarında veya Kulüplerde en az 4 yıl lisansa sahip olmak
30 Okul takımlarında veya Kulüplerde en az 3 yıl lisansa sahip olmak
20 Okul takımlarında veya Kulüplerde en az 2 yıl lisansa sahip olmak
5 Lisans sahibi olmayan adaylar
18
PUAN TABLO 4. HENTBOL
100
1- Herhangi bir kategoride millisporcu olmak,
2- Liseler arasıDünya (ISF) ve/veyaAvrupaŞampiyonalarında oynamış olmak.
3- THFBayanlar ve Erkekler Süper Ligi’nde en az 3 müsabakada oynamış olmak (THF
tarafından ilgili yıl için onanmış en üst lig).
90
1- Gençler Türkiye Şampiyonası finallerinde ilk üç dereceyi alan takımlarda oynamış olmak.
2- LiselerTürkiyeŞampiyonasıfinallerindeilküçdereceyialantakımlardaoynamışolmak.
80
THF Erkekler 1.Ligi’nde, en az 3 müsabakada oynamış olmak.
(THFtarafından ilgili yıliçinonanmış enüst ikincilig)
70
1- THF Bayanlar 1.Ligi’nde, en az 3 müsabakada oynamış olmak (THFtarafından ilgili yıl
için onanmış enüst ikincilig)
2- Yıldızlar Türkiye Şampiyonası finallerinde ilk üç dereceyi alan takımlarda oynamış olmak
3- Ortaokullar Türkiye Şampiyonası finallerinde ilk üç dereceyi alan takımlarda oynamış olmak
60
1- Gençler Türkiye şampiyonası finallerinde oynamış olmak.
2- Liseler Türkiye Şampiyonası finallerinde oynamış olmak.
3- THF Bayanlar ve Erkekler 2.Ligi’nde en az 3 müsabakada oynamış olmak
(THF tarafından ilgili yıl için onanmış en üst üçüncü lig)
50 1- THF Bölgesel Liglerde en az 3 müsabakada oynamış olmak.
2- THF Süper Gençler ve Yıldızlar Liginde en az 3 müsabakada oynamış olmak.
40 Okul ve kulüp takımlarında en az 5 yıl ve üzeri yıl vizeli lisansa sahip olmak.
30 Okul ve kulüp takımlarında en az 4 yıl vizeli lisansa sahip olmak.
20 Okul ve kulüp takımlarında en az 3 yıl vizeli lisansa sahip olmak.
10 Okul ve kulüp takımlarında en az 2 yıl vizeli lisansa sahip olmak.
5 Lisans sahibi olmayan adaylar
19
PUAN TABLO 5. BASKETBOL
100
1- Herhangi bir kategoride milli sporcu olmak.
2- TBF en üst Liginde oynamış olmak.
3- Okullar arası Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında oynamış olmak.
4- TBF Bayanlar ve Erkekler 1. lig müsabakalarında oynamış olmak.
90
1- TBF Erkekler 2. Liginde oynamış olmak.
2- TBF Kadınlar Bölgesel Liginde oynamış olmak
80
1- İkinci lige terfi müsabakalarında oynamış olmak.
2- Kulüpler Gençler ve Yıldızlar Türkiye şampiyonasında en az çeyrek final oynamak.
70 1- TBF Bölgesel Erkekler Liginde oynamış olmak
60
1- Okul Takımları Türkiye Şampiyonası müsabakalarında en az yarı final oynamış olmak.
2- Kulüpler Gençler ve Yıldızlar Türkiye şampiyonasında oynamış olmak.
3- Anadolu Şampiyonasında oynamış olmak.
50 Okul ve kulüp takımlarında en az 6 ve üzeri yıl vizeli lisansa sahip olmak
40 Okul ve kulüp takımlarında en az 5 yıl vizeli lisansa sahip olmak
30 Okul ve kulüp takımlarında en az 4 yıl vizeli lisansa sahip olmak
20 Okul ve kulüp takımlarında en az 3 yıl vizeli lisansa sahip olmak
10 Okul ve kulüp takımlarında en az 2 yıl vizeli lisansa sahip olmak
5 Lisans sahibi olmayan adaylar
20
PUAN TABLO 6. VOLEYBOL
100
1-Büyük, Genç veya Yıldızlar kategorilerinde milli olmak (Okullar arası Dünya
veya Avrupa Şampiyonaları hariç)
2-Voleybol federasyonunca onanmış en üst ligde oynamış olmak. (En az 5
müsabaka cetvelinde isminin yer alması)
90 2010-2016 yılları arası 2. Lig veya sonraki yıllarda 1. Ligde oynamış olmak (En üst
ligin bir alt liginde oynamış olmak, En az 5 müsabaka cetvelinde isminin yer alması)
80 Okullar arası Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak
70 Plaj Voleybolunda Milli olmak
60
1-2010-2016 yılları arası 3. Lig veya sonraki yıllarda 2. Ligde oynamış olmak (En
az 5 müsabaka cetvelinde isminin yer alması).
2-Kulüpler Türkiye Şampiyonalarında Genç, Yıldız veya Küçükler kategorisinde ilk
3 (üç) dereceye girmiş olmak (2010 ve sonrası Voleybol Federasyonundan onaylı
belgeler).
3-Okullar arası Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında oynamış olmak.
50 Okul takımlarında Türkiye Şampiyonasında ilk 3 dereceye girmiş olmak (2010 yılı
ve sonrası sezonlarında en az 5 müsabaka cetvelinde isminin yer alması).
40
1- Türkiye Bölgesel liginde veya Gençler kategorilerinde oynamış olmak (2010 yılı
ve sonrası sezonlarında, başvurulan kategoriye ait en az 5 müsabaka cetvelinde
isminin yer alması)
2-Türkiye Plaj Voleybolu (Büyükler kategorisi) liginde oynamış olmak (2010 yılı ve
sonrası sezonlarının herhangi birinde 5 maç oynadığını belgelemek)
30
Yıldızlar veya Küçükler kategorilerinde oynamış olmak (2010 yılı ve sonrası
sezonlarında, başvurulan kategoriye ait en az 5 müsabaka cetvelinde isminin yer
alması).
25 Okul ve kulüp takımlarında en az 5 yıl ve üzeri yıl vizeli lisansa sahip olmak.
20 Okul ve kulüp takımlarında en az 4 yıl vizeli lisansa sahip olmak.
15 Okul ve kulüp takımlarında en az 3 yıl vizeli lisansa sahip olmak.
10 Okul ve kulüp takımlarında en az 2 yıl vizeli lisansa sahip olmak.
5 Lisans sahibi olmayan adaylar
21
PUAN TABLO 7. GÜREŞ
100
1. Olimpiyat Oyunları katılmış olmak
2. DünyaveyaAvrupaŞampiyonasıfinallerinekatılmışolmak (Gençler ve Yıldızlar)
3. Üniversite Oyunlarına katılmış olmak.
4. Akdeniz oyunları,Karadeniz oyunları,Dünya veGençlikolimpik oyunlarına katılmışolmak
5. (FİSU), (ISF), (CISM) ve askeri oyunlar ile Avrupa ve dünya şampiyonlarına katılmış olmak.
6. TürkiyeGüreşŞampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.
7. Yukarıdaki ve bunların dışındaki kategorilerde A Milli olarak yarışmak.
90
1. TürkiyeSüper Güreşliginde ilkÜçdereceyegirentakımda yarışmış olmak.
2. Türkiye Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde okullar arası düzenlenen güreş
şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.
3. Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlemiş olduğu şampiyonada ilk 8’e girmiş olmak.
4. Balkan Güreş Şampiyonasına katılmış olmak.
80
1. TürkiyeBirinciGüreşligindeilküçdereceyegirentakımda yarışmış olmak.
2. A Milli sporcu belgesi dışında kalan Milli sporcu belgesine sahip olmak.
3. Türkiye ikinci Güreşliginde ilk üç dereceye giren takımda yarışmış olmak.
4. Türkiye Minikler güreş şampiyonasında ilk sekiz derecesine girmiş olmak.
70
1. Türkiye Süper Güreş liginde herhangi bir takımda yarışmış olmak.
2. Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği bölgesel grup müsabakalarında Büyükler, U23,
Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde ilk üç dereceye girmiş olmak.
3. Türkiye Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen okullar arası grup güreş
şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.
4. Türkiye Üniversitelerarası Türkiye güreş müsabakalarında ilk dört dereceyi elde etmiş olmak.
60
1. Güreş il müsabakalarında büyükler, U23, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde ilk üç
dereceye girmiş olmak.
2. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Karakucak Güreş
Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olmak.
50
Güreş Eğitim Merkezlerinde veya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) 1 yıl
süreyle güreş eğitimi almış olmak.
40 Okul ve kulüp takımlarında en az 5 yıl ve üzeri yıl vizeli lisansa sahip olmak.
30
Okul ve kulüp takımlarında en az 4 yıl vizeli lisansa sahip olmak.
20
Okul ve kulüp takımlarında en az 3 yıl vizeli lisansa sahip olmak.
10 Okul ve kulüp takımlarında en az 2 yıl vizeli lisansa sahip olmak.
5 Lisans sahibi olmayan adaylar
23
PUAN TABLO 8. YÜZME VE SUALTI SPORLARI
100
1- A ve B sınıfı milli sporcu olmak (Paletli Yüzme Dahil)
2- Herhangi bir kategoride (Büyük/Genç/Yıldız) Türkiye rekoruna sahip olduğunu
ilgili federasyon onayı ilebelgelemek.
90
1- Yüzme veya Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye
Şampiyonaları’nda ilk üç dereceye girmiş olmak.
2- Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili
yönetmeliğine uygun Yüzme veya Sualtı Sporları Federasyonundan alınan ve
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmış, katıldıkları yarışma türüne
göre C sınıfı milli sporcu belgeye sahip olmak.
80
Bireysel ve Kulüplerarası Kış ve Yaz Türkiye Şampiyonalarının Finallerinde
Açık Yaş kategorisinde veya Açık Yaş Türkiye Şampiyonalarında A Finalinde
yarışmış olmak.
70
Bireysel ve Kulüplerarası Kış ve Yaz Türkiye Şampiyonaları Finallerinde Açık
Yaş kategorisinde veya Açık Yaş Türkiye Şampiyonalarında Finalinde yarışmış
olmak.
60
MEB Türkiye Şampiyonası (Gençler ve Yıldızlar) Finallerinde veya Kulüplerarası
(Gençler ve Yıldızlar) Türkiye Şampiyonası Finallerinde ilk 8’e girmiş olmak
50
11-12 Yaş Türkiye Şampiyonaları Finalleri’nde (Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası, 23
Nisan, Olimpik Kulaçlar Şampiyonası ve benzeri Şampiyonalar) ilk 8′ e girmiş
olmak.
40
Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonalarında toplamda en az 3 resmi
yarışmaya katıldığını resmi olarak belgelemek.
30
1- Türkiye Şampiyonalarında Yıldızlar kategorilerinde toplamda en az 3 resmi
yarışmaya katıldığını resmi olarakbelgelemek.
2- Bölge şampiyonalarında 4resmiyarışmaya katıldığınıresmiolarak belgelemek
20
1- İl ve okullararası yarışmalarda 4 resmi müsabakaya katıldığını belgelemek
2- Yüzme ve Sualtı Sporları Federasyonlarına ait branşların en az birinden 3 yıl
lisansa sahip olmak.
10
Yüzme ve Sualtı Sporları Federasyonlarına ait branşların en az birinden 2 yıl
lisansa sahip olmak.
5
Lisans sahibi olmayan adaylar
24
TABLO 9a. ATLETİZM – KOŞULAR
Atletizm branşından başvuru yapacak adayların sportif özgeçmiş değerlendirmesi, resmi yarışmalarda gerçekleştirdikleri en iyi derecelere göre yapılacaktır. Sportif
özgeçmiş değerlendirilmesinde sporcuların resmi yarış sonuç belgeleri (Atletizm Federasyonu, Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü) onaylı
ve ıslak imzalı olmalıdır.
Puan Cinsiyet DERECELER
100 m. 110 m. eng. 200 m. 400 m. 400 m. eng. 800 m. 1500 m. 3000 m. eng. 3000 m. 5000 m. 10000 m.
100 Erkekler 10.89 14.73 22.40 49.56 53.65 1:53.00 3:58.00 9.20:00 8.40:00 15:03.36 31:54.39
Kadınlar 12.39 14.47 26.00 58.42 1:03.22 2:13.00 4:45.19 10:14.63 11:30.00 17:50.23 37:51.78
95 Erkekler 10.92 14.78 22.44 49.66 53.86 1:53.36 3:58.68 9.21:00 8.42:00 15:06.72 32:02.14
Kadınlar 12.45 14.56 26.05 58.75 1:03.58 2:13.40 4:46.66 10:18.00 11:39.07 17:56.23 38:04.92
90 Erkekler 10.93 14.80 22.46 49.61 53.91 1:53.54 3:59.04 9:22.00 8:44.00 15:10.11 32:09.93
Kadınlar 12.51 14.65 26.20 59.09 1:03.94 2:13.80 4:48.14 10:21.40 11:43.75 18:02.27 38:18.15
85 Erkekler 10.95 14.83 22.48 49.76 54.07 1.53.72 3:59.36 9.22:00 8.44:00 15:10.11 32:09.93
Kadınlar 12.57 14.74 26.34 59.42 1:04.31 2:14.20 4:49.62 10:24.81 11:48.45 18:08.35 38:31.45
80 Erkekler 10.98 14.88 22.50 49.86 54.28 1:54.08 4:04.00 9.24:00 8.48:00 15:16.95 32:25.68
Kadınlar 12.63 14.87 26.49 59.76 1:04.67 2:14.60 4:51.12 10:28.24 11:53.18 18:14.46 38:44.84
76 Erkekler 11.01 14.93 22.52 49.96 55.49 1:54.44 4:04.68 9.25:00 8.50:00 15:20.40 32:33.63
Kadınlar 12.65 14.96 26.64 1:00.10 1:05.04 2:15.00 4:52.62 10:31.70 11:57.93 18:20.61 38:58.31
73 Erkekler 11.04 14.98 22.54 50.06 55.60 1:54.80 4:05.36 9.26:00 8.52:00 15:23.88 32:41.63
Kadınlar 12.67 15.05 26.79 1:00.44 1:05.41 2:15.40 4:54.13 10:35.17 12:02.72 18:26.80 39:11.86
70 Erkekler 11.07 15.03 22.56 50.16 55.81 1:55.16 4:06.00 9.27:00 8.54:00 15:27.38 32:49.69
Kadınlar 12.73 15.14 26.93 1:00.75 1:05.74 2:16.20 4:55.66 10:38.67 12:07.53 18:33.03 39:25.50
67 Erkekler 11.10 15.08 22.58 50.26 56.02 1:55.52 4:06.68 9.28:00 8.56:00 15:30.90 32:57.80
Kadınlar 12.80 15.23 27.07 1:01.13 1:06.16 2:16.60 4:57.19 10:42.19 12:12.38 18:39.29 39:39.23
64 Erkekler 11.12 15.13 22.66 50.36 56.23 1:55.88 4:07.00 9.29:00 8.56.50 15:34.45 33:05.97
Kadınlar 12.86 15.32 27.24 1:01.48 1:06.53 2:17.10 4:58.73 10:45.73 12:17.25 18:45.60 39:53.04
61 Erkekler 11.14 15.18 22.74 50.46 56.46 1:56.26 4:07.36 9.30:00 9.57.00 15:38.02 33:14.19
Kadınlar 12.93 15.41 27.39 1:01.83 1:06.91 2:17.75 5:00.28 10:49.30 12:22.16 18:51.95 40:06.95
58 Erkekler 11.16 15.23 22.82 50.56 56.67 1:56.62 4:07.68 9.31:00 8.58.50 15:41.62 3:22.48
Kadınlar 12.99 15.50 27.54 1:02.18 1:07.29 2:18.40 5:01.84 10:52.88 12:27.10 18:58.34 40:20.95
55 Erkekler 11.18 15.28 22.90 50.66 56.88 1:56.98 4:.08.00 9.32:00 9.00:00 15:45.24 33:30.82
Kadınlar 13.06 15.60 27.69 1:02.53 1:07.68 2:19.06 5:03.41 10:56.50 12:32.07 19:04.77 40:35.04
52 Erkekler 11.20 15.33 22.98 50.76 57.09 1.57.34 4:08.68 9.33:00 9.01:50 15:48.89 33:39.23
Kadınlar 13.13 15.69 27.85 1:02.89 1:08.06 2:19.73 5:05.00 11:00.13 2:37.07 19:11.25 40:49.24
49 Erkekler 11.22 15.38 23.06 50.86 57.30 1.57.70 4:09.20 9.34:00 9.03:00 15:52.57 33:47.70
Kadınlar 13.19 15.79 28.00 1:03.25 1:08.45 2:20.39 5:05.40 11:03.79 12:42.11 19:17.77 41:03.53
46 Erkekler 11.24 15.43 23.14 50.96 57.51 1:58.06 4:09.90 9.35:00 9.04:50 15:56.28 33:56.24
Kadınlar 13.26 15.88 28.16 1:03.61 1:08.84 2:21.06 5:06.00 11:07.48 12:47.18 19:24.33 41:17.92
43 Erkekler 11.26 15.48 23.22 51.08 57.72 1:58.42 4:10.60 9.36:00 9.06:00 16:00.01 34:04.84
Kadınlar 13.33 15.97 28.32 1:03.97 1:09.23 2:21.74 5:06.40 11:11.19 12:52.28 19:30.95 41:32.42
40 Erkekler 11.28 15.53 23.30 50.20 57.93 1:58.78 4.11.90 9.37:00 9.07:50 16:03.78 34:13.51
Kadınlar 13.40 16.07 28.48 1:04.33 1:09.63 2:22.42 5:06.80 11:14.92 12:57.42 19:37.61 41:47.02
37 Erkekler 11.30 15.58 23.38 51.32 58.14 1:59.14 4:12.80 9.38:00 9.08.00 16:07.57 34:22.24
Kadınlar 13.50 16.17 28.55 1:04.70 1:10.03 2:23.10 5:07.20 11:18.69 13:02.60 19:44.31 42:01.73
34 Erkekler 11.32 15.63 23.46 51.44 58.35 1:59.50 4:13.70 9.39:00 9.09.50 16:11.40 34:31.05
Kadınlar 13.60 16.26 28.70 1:05.07 1:10.43 2:23.79 5:07.50 11:22.48 13:07.82 19:51.07 42:16.54
31 Erkekler 11.34 15.68 23.48 51.56 58.44 1:59.86 4:13.90 9.40:00 9.11:00 16:15.26 34:39.93
Kadınlar 13.70 16.36 28.74 1:05.44 1:10.83 2:24.48 5:07.70 11:26.30 13:13.07 19:57.88 42:31.48
28 Erkekler 11.36 15.73 23.50 51.68 58.54 2:00.22 4:14.20 9.41:00 9.12.50 16:19.14 34:48.89
Kadınlar 13.80 16.46 28.78 1:03.97 1:09.23 2:25.17 5:08.00 11:30.15 13:18.36 20:04.74 42:46.52
25 Erkekler 11.38 15.78 23.52 51.80 58.64 2.00.58 4:14.60 9.42:00 9.14:00 16:23.07 34:57.92
Kadınlar 13.90 16.56 28.82 1:05.82 1:11.24 2:25.88 5:08.40 11:34.02 13:23.69 20:11.65 43:01.69
22 Erkekler 11.40 15.83 23.54 51.92 58.74 2:00.96 4:14.70 9.43:00 9.15:50 16:27.02 35:07.03
Kadınlar 13.94 16.66 28.86 1:06.20 1:11.65 2:26.58 5:08.60 11:37.93 13:29.06 20:18.62 43:16.97
19 Erkekler 11.41 15.88 23.56 52.04 58.84 2.01.32 4:14.80 9.44:00 9.17:00 16:31.01 35:16.21
Kadınlar 13.98 16.76 28.90 1:06.58 1:12.06 2:27.20 5:08.80 11:41.87 13:34.47 20:25.64 37:51.78
17 Erkekler 11.43 15.93 23.58 52.16 58.94 2.01.68 4:14.90 9.44.50 9.18:50 16:35.04 35:25.49
Kadınlar 14.00 16.36 28.94 1:06.96 1:12.48 2:27.50 5:09.00 11:45.84 13:39.93 17:50.23 38:04.92
15 Erkekler 11.44 16.00 23.60 52.21 59.04 2:02.00 4:15.00 9.45:00 9.20:00 16:39.07 35.35.08
Kadınlar 14.02 16.86 29.00 1:07.34 1:12.90 2:28.80 5:10.00 10:49.54 13:45.43 17:56.23 38:18.15
10 En az 2 yıllık atletizm sporcu lisansına sahip olup, listede belirtilen herhangi bir resmi derecesi olmayan veya ibraz etmeyen sporcular
5 Lisans sahibi olmayan adaylar
25
TABLO 9b. ATLETİZM – ATMALAR/ATLAMALAR
Puan Cinsiyet
DERECELER
Uzun
atlama
Üç
Adım
uzun
atlama
Yüksek
atlama
Sırıkla
yüksek
atlama
Gülle
atma
Disk
atma
Cirit
atma
Çekiç
atma Dekatlon Heptatlon
100 Erkekler 7.15 15.09 1.99 4.30 15.00 44.50 59.00 57.00 5500
Kadınlar 5,40 11,60 1,65 3,10 12,40 40,00 40,00 40,00 4500
95 Erkekler 7.10 15.04 1.97 4.25 14.95 44.10 58.30 56.30 5450
Kadınlar 5,36 11.54 1,64 3,05 12,30 39,60 39,60 39,60 4450
90 Erkekler 7.08 15.01 1.95 4.20 14.90 43.70 57.60 55.60 5400
Kadınlar 5,32 11.48 1,63 3,03 12,20 39,20 39,20 39,20 4400
85 Erkekler 7.06 14.99 1.93 4.15 14.85 43.30 56.90 54.90 5350
Kadınlar 5,28 11.42 1,62 3,00 12,10 38,80 38,80 38,80 4350
80 Erkekler 6.99 14.94 1.92 4.10 14.80 42.90 56.20 54.20 5300
Kadınlar 5,24 11.36 1,61 2,98 12,00 38,40 38,40 38,40 4300
76 Erkekler 6.92 14.89 1.91 4.05 14.75 42.50 55.50 53.50 5250
Kadınlar 5,20 11.30 1,60 2,95 11,90 38,00 38,00 38,00 4250
73 Erkekler 6.85 14.84 1.90 4.00 14.70 42.10 54.80 52.80 5200
Kadınlar 5,16 11.24 1,59 2,93 11,80 37,60 37,60 37,60 4200
70 Erkekler 6.78 14.79 1.89 3.95 14.65 41.70 54.10 52.10 5150
Kadınlar 5,12 11.18 1,58 2,90 11,70 37,20 37,20 37,20 4160
67 Erkekler 6.71 14.74 1.88 3.90 14.60 41.30 53.40 51.40 5100
Kadınlar 5,08 11.12 1,57 2,88 11,60 36,80 36,80 36,80 4120
64 Erkekler 6.64 14.69 1.87 3.85 14.55 40.90 52.70 50.70 5050
Kadınlar 5,04 11.06 1,56 2,85 11,50 36,40 36,40 36,40 4080
61 Erkekler 6.57 14.64 1.86 3.80 14.50 40.50 52.00 50.00 5000
Kadınlar 5,00 11.00 1,55 2,83 11,40 36,00 36,00 36,00 4040
58 Erkekler 6.50 14.59 1.85 3.75 14.45 40.10 51.30 49.30 4960
Kadınlar 4,96 10.90 1,54 2,80 11,20 35,60 35,60 35,60 4000
55 Erkekler 6.47 14.54 1.84 3.72 14.40 39.70 50.60 48.50 4920
Kadınlar 4,92 10.80 1,53 2,78 11,00 35,20 35,20 35,20 3960
52 Erkekler 6.45 14.49 1.83 3.69 14.30 39.30 49.90 47.80 4880
Kadınlar 4,88 10.70 1,52 2,75 10,80 34,80 34,80 34,80 3920
49 Erkekler 6.43 14.44 1.82 3.66 14.20 38.90 49.20 46.00 4840
Kadınlar 4,84 10.60 1,51 2,73 10,60 34,40 34,40 34,40 3880
46 Erkekler 6.41 14.39 1.81 3.63 14.10 38.50 48.50 45.50 4800
Kadınlar 4,80 10.50 1,50 2,70 10,40 34,00 34,00 34,00 3840
43 Erkekler 6.39 14.34 1.80 3.60 14.00 38.10 47.80 45.00 4760
Kadınlar 4,76 10.40 1,49 2,68 10,20 33,60 33,60 33,60 3800
40 Erkekler 6.37 14.29 1.79 3.58 13.90 37.70 46.10 44.50 4720
Kadınlar 4,72 10.35 1,48 2,65 10,00 33,20 33,20 33,20 3760
37 Erkekler 6.35 14.24 1.78 3.56 13.80 37.30 45.40 44.00 4680
Kadınlar 4,68 10.30 1,47 2,63 9,90 32,80 32,80 32,80 3720
34 Erkekler 6.33 14.19 1.77 3.54 13.70 36.90 44.70 43.50 4640
Kadınlar 4,64 10.25 1,46 2,60 9,80 32,40 32,40 32,40 3680
31 Erkekler 6.31 14.14 1.76 3.52 13.60 36.50 43.10 43.00 4600
Kadınlar 4,60 10.20 1,45 2,58 9,75 32,00 32,00 32,00 3640
28 Erkekler 6.29 14.09 1.75 3.50 13.50 36.10 42.50 42.50 4560
Kadınlar 4,58 10.15 1,44 2,55 9,70 31,60 31,60 31,60 3600
25 Erkekler 6.27 14.04 1.74 3.48 13.40 36.00 42.40 42.00 4520
Kadınlar 4,56 10.10 1,43 2,53 9,60 31,20 31,20 31,20 3560
22 Erkekler 6.25 13.99 1.73 3.46 13.30 35.50 42.30 41.50 4480
Kadınlar 4,54 10.05 1,42 2,50 9.50 30,80 30,80 30,80 3520
19 Erkekler 6.23 13.94 1.72 3.44 13.20 35.00 42.20 41.00 4440
Kadınlar 4,52 10.00 1,41 2,45 9.40 30,40 30,40 30,40 3480
17 Erkekler 6.21 13.89 1.71 3.42 13.10 34.50 42.10 40.50 4400
Kadınlar 4,50 9.95 1,40 2,40 9,20 30,00 30,20 30,20 3440
15 Erkekler 5.99 13.85 1.70 3.40 13.00 34.00 42.00 40.00 4460
Kadınlar 4,48 9.90 1,35 2,35 9,00 29.60 30.00 30.00 3420
10 En az 2 yıllık atletizm sporcu lisansına sahip olup, listede belirtilen herhangi bir resmi derecesi olmayan veya ibraz etmeyen sporcular
5 Lisans sahibi olmayan adaylar
26
PUAN TABLO 10. BADMİNTON
100
1- Büyükler kategorisinde millisporcu olmak
2- Okullar arasıDünya veya Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak
90
1- Türkiye Büyükler veya Gençler Turnuvalarında ilk 4’e girmiş olmak
2- Gençler kategorisinde millisporcu olmak (17 ve 19 yaş altı kategorilerinde)
3- Büyükler veya Gençler InternationalChallengeCup turnuvasına katılmış olmak
4- Büyükler veyaGençler AvrupaRankingŞampiyonasında ferdiolarak yarışmışolmak
5- Gençler Balkan Şampiyonasında ilk 5’e girmiş olmak
6- Süper Ligde 3 maç oynamış olmak
80
1-TürkiyeBüyükler veya GençlerTurnuvasında en az çeyrek finaloynamış olmak
2-TürkiyeLiseler arasışampiyonalarında bireysel veya takımolarak ilk 4’ e girmiş olmak
3-9/11/13/15 yaş altı Türkiye Şampiyonasında ilk 4’e girmiş olmak
4-Ferdi veyatakımhalindedüzenlenen1.Lig’de en az5müsabakada yer aldığınımüsabaka
cetveli ile belgelemek (federasyon onayı ile)
5-Birinci Lig’de 5 maç oynamış olmak
6-13/15 yaş kategorisi, Balkan Şampiyonası’nda ilk 5’e girmiş olmak
70
1-Büyükler veya Gençler (17 ve 19 yaş altı kategorilerinde) Türkiye şampiyonalarında ilk 10
sırada yer almak
2-TürkiyeOrtaokullar arasışampiyonalarındabireyselveyatakımolarakilk4’egirmişolmak
3- İkinci Lig’de 5 maç oynamış olmak
60 Toplamda en az 3 kere Türkiye Şampiyonasında (9/11/13/15 yaş altı) ilk 8’e girmiş olmak
50 Anadolu Yıldızlar Liginde ilk 4’e girmiş olmak
40 En az 2 kere Büyükler veya Gençler Türkiye ferdi müsabakalarına katılmış olmak
35 Toplamda en az 5 kere Türkiye Şampiyonasına (9/11/13/15 yaş altı) katılmış olmak
30 Okul ve kulüp takımlarında en az 5 yıl ve üzeri yıl vizeli lisansa sahip olmak.
25 Okul ve kulüp takımlarında en az 4 yıl vizeli lisansa sahip olmak.
20 Okul ve kulüp takımlarında en az 3 yıl vizeli lisansa sahip olmak.
15 Okul ve kulüp takımlarında en az 2 yıl vizeli lisansa sahip olmak.
5 Lisans sahibi olmayan adaylar
27
PUAN TABLO 11. TENİS
100
1. Milli sporcu olmak
2. Büyükler Uluslararası Profesyonel Tenis Turnuvalarının Ana Tablo maçlarında oynamış
olmak
3. ITF/TE(International Tennis Federation/Tennis Europe) Gençler (14 yaş kategorisi ve
üstü), Uluslararası veya Türkiye Tenis Federasyonun düzenlediği Büyükler ya da
Gençler (14 yaş kategorisi ve üstü performans) Ferdi turnuvalarında en az yarı final
oynamış olmak
90
ITF/TE Gençler (14 Yaş kategorisi ve üstü) Uluslararası veya Türkiye Tenis Federasyonun
düzenlediği Büyükler ya da Gençler (14 yaş kategorisi ve üstü performans) Ferdi
turnuvalarında en az çeyrek final oynamış olmak
80 1. ITF/TEGençler(14Yaşkategorisi veüstü)müsabakalarında ilk16’ ya girmiş olmak
2. Uluslararası veya Türkiye Tenis Federasyonu’nun düzenlediği Büyükler ya da Gençler (14
yaş kategorisi ve üstü performans) ferdi turnuvalarda ilk 16’ ya girmiş olmak
70
1. ITF/TE Gençler (14 Yaş kategorisi ve üstü) müsabakalarında ana tablo oynamış olmak
2. Uluslararası veya Türkiye Tenis Federasyonun düzenlediği Gençler (14 yaş kategorisi
ve üstü performans) ferdi turnuvalarda ana tablo oynamış olmak
3. Liseler Türkiye Şampiyonasında ilk 2’ye giren takımlarda oynamış olmak
4. Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda ilk 4’e girmiş olmak
60
1. Türkiye Tenis Federasyonun düzenlediği 3 ayrı Büyükler ya da Gençler (12 Yaş ve
üstü performans) tenis turnuvasına katılarak oynamış olmak
2. Liseler Türkiye Şampiyonasında ilk 4’e giren takımlarda oynamış olmak
50 Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda ilk 8’e girmiş olmak
40 Liseler Türkiye Şampiyonasında ilk 8’e giren takımlarda oynamış olmak
30 En az 4 yıllık lisanslı sporcu olmak, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 3
ayrı Tenis Turnuvasında oynamış olmak
20 Okul ve kulüp takımlarında en az 3 yıl vizeli lisansa sahip olmak.
10 Okul ve kulüp takımlarında en az 2 yıl vizeli lisansa sahip olmak.
5 Lisans sahibi olmayan adaylar
28
PUAN TABLO 12. MASA TENİSİ
100
1- Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Universiade,
Üniversiteler Arası Türk Spor Oyunları veya Balkan Şampiyonasında yarışmış olmak
2- Türkiye Büyükler Takım veya Ferdi Şampiyonada ilk üçe girmek
3- Milli Sporcu olmak
90
Büyükler, Gençler, Yıldızlar Türkiye Takım veya Ferdi Şampiyonalarında ilk sekize
girmiş olmak
80 Türkiye Süper Lig veya 1. Lig’de sporcu olarak en az beş müsabakada yarışmış olmak
70 Türkiye 2. Lig’inde en az beş müsabakada yarışmış olmak
60 Türkiye 3. Ligi’nde en az beş müsabakada yarışmış olmak
50 Minikler Türkiye Şampiyonasında ilk sekize girmiş olmak
40 Terfi Ligi’nde yarışmış olmak
30 Okul ve kulüp takımlarında en az 4 yıl vizeli lisansa sahip olmak.
20 Okul ve kulüp takımlarında en az 3 yıl vizeli lisansa sahip olmak.
10 Okul ve kulüp takımlarında en az 2 yıl vizeli lisansa sahip olmak.
5 Lisans sahibi olmayan adaylar
29
PUAN TABLO 13. TAEKWONDO
100
1- Büyükler, Ümitler, Gençler kategorilerinde Olimpiyat Oyunları veya Gençlik
Olimpiyatları’nda yarışmış olmak
2- Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Dünya Şampiyonası veya
Avrupa Şampiyonası’nda yarışmış olmak
3- Dünya veya Avrupa Takımlar Kupası /Şampiyonası’nda müsabakaya katılmış olmak
4- Dünya, Avrupa veya Üniversite Oyunlarında yarışmış olmak
90 Büyükler, Ümitler veya Gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonası’nda ilk iki dereceye
girmiş olmak
80 Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde A veya B milli olmak
70
1- Büyükler, Ümitler veya Gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü olmak
2- Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonası’nda ilk iki dereceye girmiş olmak
60 Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü olmak
50 Federasyonunun düzenlediği bölgesel grup müsabakalarında Büyükler, Ümitler, Gençler
veya Yıldızlar kategorilerinde ilk üç dereceye girmek
40
1- Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde, okullar arası düzenlenen Türkiye müsabakalarında
ilk iki dereceye girmek
2- Üniversiteler arası müsabakalarda ilk 3 dereceye girmiş olmak
3- Minikler kategorisinde Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3’e girmiş olmak
30 İl müsabakalarında Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde ilk 3
dereceye girmek
20 En az 4 yıllık lisanslı taekwondo sporcusu olmak
10 Taekwondo branşında siyah kuşak sahibi olmak
5 Lisans sahibi olmayan adaylar
30
PUAN TABLO 14. JUDO
100
1- Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Olimpiyat Oyunları veya
Gençlik Olimpiyatları’nda yarışmış olmak
2- Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Dünya Şampiyonası veya
Avrupa Şampiyonalarına, Dünya veya Avrupa Takımlar kupası /Şampiyonaları’nda
yarışmış olmak
3- Dünya, Avrupa veya Üniversite Oyunları veya Şampiyonaları’nda yarışmış olmak
90 Büyükler, Ümitler veya Gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları’nda ilk iki
dereceye girmiş olmak
80
1-Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde milli olmak
2-Büyükler, Ümitler veya Gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları’nda üçüncü
olmak
70 Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları’nda ilk iki dereceye girmiş olmak
60 Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları’nda üçüncü olmak
50 Federasyonunun düzenlediği bölgesel grup müsabakalarında Büyükler, Ümitler, Gençler
veya Yıldızlar kategorilerinde ilk üç dereceye girmiş olmak
40
1-Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Okullar arası düzenlenen Türkiye
müsabakalarında ilk iki dereceye girmiş olmak
2-Minikler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak
30 İl müsabakalarında veya İl seçmelerinde, Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar
kategorilerinde ilk 3’e girmiş olmak
20 En az 4 yıllık lisanslı sporcu olmak
10 Kahverengi kemer sahibi olmak
5 Lisans sahibi olmayan adaylar
31
PUAN TABLO 15. KARATE
100
1- Büyükler, ümitler, gençler kategorilerinde Dünya veya Avrupa Şampiyonalarına,
Dünya veya Avrupa kulüpler kupasında yarışmış olmak
2- Dünya, Avrupa veya Üniversite Şampiyonası’nda yarışmış olmak
3- Dünya Okul Sporları Şampiyonası’nda yarışmış olmak
90 1- Avrupa oyunlarına veya Akdeniz oyunlarında yarışmış olmak
2- Büyükler, ümitler veya gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk iki dereceye
girmiş olmak
80
1- Büyükler, gençler, ümitler kategorilerinde milli olmak
2- Büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında üçüncü olmak
70 1- Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk iki dereceye girmiş olmak
2- Yıldızlar kategorilerinde milli olmak
60 1- Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında üçüncü olmak
50 1- Gençler, ümitler veya yıldızlar kategorilerinde okullar arası düzenlenen Türkiye
müsabakalarında ilk iki dereceye girmek
2- Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak
40
1- Minikler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmek
2- Federasyonunun düzenlediği bölgesel grup müsabakalarında büyükler, ümitler, gençler
veya yıldızlar kategorilerinde ilk üç dereceye girmiş olmak
30 İl müsabakalarında büyükler, ümitler, gençler veya yıldızlar kategorilerinde ilk 3 dereceye
girmiş olmak
20 En az 4 yıllık lisanslı karate sporcusu olmak
10 Karate branşında siyah kuşak sahibi olmak
5 Lisans sahibi olmayan adaylar
32
PUAN TABLO 16. ORYANTİRİNG
100 Milli sporcu olmak veya ISF Dünya Şampiyonası’nda yarışmış olmak
90
Türkiye şampiyonalarında büyükler kategorisinde ferdi ve/veya takım halinde ilk 3’e girmiş
olmak
80
Türkiye şampiyonalarında gençler kategorisinde ferdi ve/veya takım halinde ilk 3’e girmiş
olmak
70 Yıldızlar Türkiye şampiyonasında ferdi ve/veya takım halinde ilk 3’e girmiş olmak
60
1- Türkiye okullar arası müsabakalarda ferdi ve/veya takım halinde ilk 3’e girmiş olmak
2- Türkiye Üniversiteler arası müsabakalarda ferdi ve/veya takım halinde ilk 3’e girmiş
olmak.
50 Büyükler Türkiye şampiyonasında ilk 10’a girmiş olmak
40
1- En az 6 yıl lisanslı sporcu olmak ve en az 4 müsabakaya katılmış olmak
2- Gençlerde kulüpler veya okullar arası Türkiye şampiyonasına katılmış olmak
30 En az 5 yıl lisanslı sporcu olmak ve en az 3 müsabakaya katılmış olmak
20 En az 4 yıl lisanslı sporcu olmak ve en az 3 müsabakaya katılmış olmak
10 En az 3 yıl lisanslı sporcu olmak ve en az 2 müsabakaya katılmış olmak
5 Lisans sahibi olmayan adaylar
33
PUAN TABLO 17. OKÇULUK
100
Büyükler kategorisinde Olimpiyat, Dünya veya Avrupa Şampiyonasında yarışmış
olmak veya A milli takımda yer almış olmak.
90
1- Gençler kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında yarışmış olmak
2- Üniversite oyunları, Dünya Kupası veya Avrupa Oyunlarında yarışmış olmak
80 Avrupa kupası, Akdeniz oyunları veya Gençlik Olimpiyatlarında yarışmış olmak.
70 Yıldızlar (kadet) kategorisinde Dünya veya Avrupa Şampiyonasında yarışmış olmak
60
1-B milli olmak
2-Büyükler kategorisinde Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen yurt içi
yarışmalarda ferdi olarak ilk 3’e girmiş olmak
50
1-Gençler kategorisinde Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen yurt içi
yarışmalarda ferdi olarak ilk 3’e girmiş olmak
2-Büyükler kategorisinde Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen yurt içi
yarışmalarda takım olarak ilk 3’e girmiş olmak
40
1-Gençler kategorisinde Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen yurt içi
yarışmalarda takım olarak ilk 3’e girmiş olmak
2-Yıldızlar (kadet) kategorisinde Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen yurt içi
yarışmalarda ferdi olarak ilk 3’e girmiş olmak
30
Yıldızlar (kadet) kategorisinde Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen yurt içi
yarışmalarda takım olarak ilk 3’e girmiş olmak
20 Son 3 yıl aralıksız lisanslı sporcu olmak ve en az 4 müsabakada yarışmış olmak
10 Son 2 yıl aralıksız lisanslı sporcu olmak ve en az 3 müsabakada yarışmış olmak
5 Lisans sahibi olmayan adaylar
34
PUAN TABLO 18a. ENGELLİ ADAYLAR (BİREYSEL SPORLAR)
Ön koşul En az 3 yıllık lisansa sahip olmak
100 1- Paralimpik oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olmak
2- Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak
90 Paralimpik oyunlarında yarışmış olmak
80 Dünya ve Avrupa şampiyonalarında yarışmış olmak
70 Uluslararası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı turnuvalarda ilk üçe girmiş olmak
60 Uluslararası en az 10 ülke veya 16 sporcunun katıldığı turnuvalarda yarışmış olmak
50 Uluslararası bir turnuvada yarışmış olmak
40 1- Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak
2- Üniversitelerarası ve liselerarası yarışmalarda ilk üç dereceye girmiş olmak
30 Türkiye şampiyonalarında yarışmış olmak
20 Lisanslı ve faal olarak son üç yılda yarışmış olmak
10 Son 5 yıl içerisinde en fazla iki yıl ara vererek lisanslı sporcu olmak
5 En az 3 yıllık lisansa sahip olmak
35
PUAN TABLO 18b. ENGELLİ ADAYLAR (TAKIM SPORLARI)
Ön koşul En az 3 yıllık lisansa sahip olmak
100 Milli Takımda yer alarak Takım halinde Dünya Kupalarında ilk üç dereceye girmiş olmak
90 Milli Takımda yer alarak Takım halinde Dünya Kupalarına yarışmacı olarak katılmış
olmak
80 Milli Takımda yer alarak Takım halinde uluslararası turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş
olmak
70 Milli Takımda yer alarak Takım halinde uluslararası turnuvalara yarışmacı olarak girmiş
olmak
60
Türkiye Süper Liginde oynamak (Süper Lig olmayan branşlarda en üst ligde oynamak) ve
ilk üç dereceye girmek
50 Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceyi almak
40 Türkiye Süper Liginde oynamak (Süper Lig olmayan branşlarda en üst ligde oynamak)
30
Kulüpler Bölge turnuvalarında ilk üçe girmiş olmak veya il birincisi olmak (Okullar arası
yarışmalara katılan takımlar için de geçerlidir).
20
Son 3 yılda lisanslı ve faal olarak yarışmış olmak (Müsabaka cetveli ile belgelenmelidir
(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü onaylı).
10
Son beş yıl içerisinde en fazla iki yıl ara vererek lisanslı sporcu olmak (Müsabaka cetveli
ile belgelenmelidir).
5
En az 3 yıllık lisansa sahip olmak.
36
Puan TABLO 19. DİĞER OLİMPİK SPOR DALLARI
100 1- Olimpiyat oyunlarında yarışmış olmak
2- Dünya/Avrupa şampiyonalarında yarışmış olmak
90 Ümit veya genç milli olmak
80 Akdeniz ve Balkan şampiyonalarında ilk 8’e girmiş olmak
70 Yıldız milli olmak
60 Türkiye şampiyonu olmak
50 Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak
40 Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak
30 Türkiye şampiyonalarında ilk 10’a girmiş olmak
20 Spor dalında en az 5 yıllık sporcu lisansına sahip olmak
10 Spor dalında en az 4 yıllık sporcu lisansına sahip olmak
37
4.6. ÖZEL YETENEK YERLEŞTİRMEYE ESAS OLAN PUANLARIN HESAPLANMASI
1- Özel Yetenek yerleştirme puanının hesaplanması; ÖSYM tarafından yayımlanan “2018
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda belirtilen esaslar içerisinde yapılacaktır.
Yetenek sınavları fakültemizce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan
hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir.
Fakültemiz, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP), ÖSYM’nin
resmi internet sitesinden 2018-YKS sonuçları açıklandıktan sonra temin edinebilecektir.
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplaması için aşağıdaki üç puanın belli ağırlıklarla çarpılarak
toplamı alınacaktır.
 ÖYSP Standart Puanı(ÖYSP-SP)
 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
 2018 TYT puanı (TYT-P)
2- Sportif Özgeçmiş Puanının (SÖP) ağırlıklandırmaya (hesaplanmaya) girebilmesi için bu puanların standart
puanlara çevrilmesi gerekir. SÖP’lerin standart puana çevrilmesi için önce SÖP dağılımının ortalaması ve
standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak SÖP Standart
PuanıHesaplanacaktır.
İlk aşama:
Tüm adaylar İllinois Çeviklik Testine tabi tutulacak olup, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
Bölümlerine ayrılan spor dalı kontenjanlarının 6 katı kadar aday ilk aşamayı geçmiş kabul edilecektir. İlk
aşamayı geçen adaylar fakültemize ait web sayfasında ilan edilecektir.
İkinci aşama:
İlk aşamayı geçen adayların İllinois Çeviklik Testi Standart Puanı (İÇTP-SP), ilgili bölümler için
belirlenen yüzde oranına göre hesaplanıp toplam yerleştirme puanına katkı sağlayacaktır (bkz:sayfa 7).
Daha sonra adayların Sportif özgeçmişleri değerlendirilecek ve böylece adaylara ait Sportif Özgeçmiş
Standart Puanı (SÖP) hesaplanarak toplam yerleştirme puanına katkı sağlayacaktır. Son olarak ise
adayların ÖYSP Standart Puanı hesaplanarak bölümlere ayrılan spor dalı kontenjanlarına göre asil ve
yedek listeler ilan edilecektir.
NOT: Değerlendirmeler her spor dalı için kendi içerisinde yapılacaktır.
38
Bu durumda her adayın bir ÖYSP-Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50,
standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (Liselerin spor bölümü ve Güzel Sanatlar LiselerininSpor
alan/kol/bölümünden mezun olanadaylar)
YP = (1,17 x ÖYSP – SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 TYT-P) + (0,03 x OBP)
b) Aday diğer alanlardangeliyorsa
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 TYT-P)
Hesaplamalarda adı geçen terimlerin açıklanması:
İÇTP = İllinois Çeviklik Testi Puanı
İÇTP-SP = İllinois Çeviklik Testi Standart Puanı
SÖP = SportifÖzgeçmişiPuanı
SÖP-SP = Sportif Özgeçmiş Standart Puanı
OBP = OrtaöğretimBaşarıPuanı
TYT-P = Temel Yeterlik Testi Puanı
YP = YerleştirmePuanı
39
3- 2017-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya
düşürülecektir. Bu kural, Açık Öğretim programları için de uygulanacaktır.
2017-ÖSYS’de, sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans
programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP Puanlarına göre en
yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış
olacaktır.
4- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ÖSYM tarafından YKS sınavları açıklandıktan sonra
öğrenileceğinden puanların hesaplanabilmesi için YKS sınavlarının açıklanması beklenecektir.
5- Yükseköğretim Genel Kurulunun 25/09/2014 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca; engelli
öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli ve otizm spektrum bozukluğu) özel
yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara, YKS puanları değerlendirmeye katılmadan (YKS
kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek
(yetenek sınavını kazanan öğrencilerin) kayıtlarının yapılması uygun görülmüştür.
4.7. SPORTİF ÖZGEÇMİŞE AİT ONAYLI BELGELER VE KABUL EDİLME KOŞULLARI
1- Sportif Özgeçmiş puanına esas teşkil edecek belgelerin her spor dalına ait değerlendirme kriterleri
kılavuzda tablolar halinde sunulmuştur. Her bir aday kendine uyan kriterlere ait istenilen (Tescilli
Lisans, Müsabaka Cetvelleri, Millilik Belgesi; Kazanılan dereceler v.b ) belgeleri usulüne uygun
(ilgili resmi kurumlar) temin etmek zorundadır.
2- “Milli Sporcu” kontenjanından sınava başvuracak adaylar, ilgili Federasyon ve Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine (Resmi Gazete, Sayı: 27932, 12
Mayıs 2011) uygun olarak düzenlenmiş millilik belgesinin, Genel Müdür veya Genel Müdür
Yardımcısı imzalı aslı veya noter onaylı örneği ile müracaat edeceklerdir.
3- Aday, spor dalına ait sportif özgeçmişi ile ilgili istenen belgeleri komisyona tam ve eksiksiz
olarak teslim etmek zorundadır.
4- Adayların başvurduğu spor dalında lisanslı sporcu olduklarını gösteren ve ilgili kurumca verilen
lisansın/belgenin aslının veya aynı kurum tarafından aslı gibidir kaydıyla onaylanmış suretinin
verilmesi, Sportif Özgeçmiş puanına esas teşkil edecek belgelerin aslı ya da aslı gibidir kaydıyla
onaylanmış suretinin (Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, Milli
Eğitim Bakanlığı veya bu kurumların İl/İlçe Müdürlüklerinden /temsilciliklerinden alınarak)
verilmesi zorunludur.
40
5- Amatör liglerde oynayan futbolcuların, Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden
futbolcu bilgileri sayfasından çıktı alarak, bulunduğu ilin Futbol İl Temsilcisi ve ASFK Başkanlığı
tarafından onaylı belgeyi getirmesi zorunludur.
6- Türkiye Güreş Liglerinde yarışan kulüp sporcuları, federasyondan onaylı takım listelerini ibraz
etmek zorundadır. Güreş eğitim merkezlerinde kalmış olan güreşçiler ilgili merkezlerde kaldıklarına
dair ilgili birim müdürlüklerinden belge getirmek zorundadırlar.
7- Sahte evrak veren adaylar hakkında yasal işlem başlatılacak olup; kayıt hakkı kazanmış ve eğitimöğretime başlamış olsa bile sınavı geçersiz sayılarak fakülte ile ilişiği kesilir.
Not: İstenilen bütün belgeler sınav gününde (13 Ağustos 2018 günü saat 08.00-17.00 saatleri arasında)
Sportif Özgeçmiş Teslim Bürosu’na verilecektir.

4.8. ASIL VE YEDEK LİSTELERİN OLUŞTURULMASI

 Özel Yetenek Sınavının birinci (İllinois Çeviklik Testi) ve ikinci (sportif özgeçmiş) aşaması
sonrasında ilgili komisyonlar adayların değerlendirmesini yaparlar ve böylece adayların Yaşar
Doğu Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan hangi bölümü kazandıkları dekanlık
tarafından ilan edilir.
 Özel Yetenek Sınavı İllinois Çeviklik Testi değerlendirmesi, her bir spor dalında başvuran aday
ile aynı spor dalında başvuran diğer adaylar arasında (örneğin; futbolcu ile futbolcu; basketbolcu
ile basketbolcu) kadın ve erkek öğrenci kontenjan durumuna göre yapılarak ilan edilir. İllinois
Çeviklik Testi, adayın ikinci aşama değerlendirmesine katılabileceğini belirler. Nitekim bu test
sonrasında sadece spor dallarına ayrılan kontenjanın altı (6) katı kadar aday, sınavın ikinci kısmı
olan sportif özgeçmiş (dosya) değerlendirme aşamasına geçme hakkı kazanmış olur.
 Sportif Özgeçmiş dosya değerlendirmesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
tarafından belirlenmiş komisyonlarca yapılır. Komisyonlar; adayların sportif özgeçmişine ait
evrakları inceler, evraklar üzerinde araştırma yapar ve adayın sportif özgeçmişinden kaç puan
aldığını, spor dallarının değerlendirme kıstaslarını dikkate alarak belirler. Adayın
değerlendirilmesi, “ÖZEL YETENEK YERLEŞTİRMEYE ESAS OLAN PUAN FORMÜLÜ VE
DEĞERLENDİRME” başlığı altında açıklanan formüllere göre (Yerleştirme puanı = YP) hesaplanır.
YP puanına göre kazanan adayların her spor dalı için sıralaması ayrı ayrı yapılır.
 Yerleştirme puanı en yüksek adaydan başlamak üzere tüm adayların tercih sıralaması da dikkate
alınarak her bölüm ve spor dalı için asıl ve yedek listeler dekanlık tarafından kılavuzda belirtilen
tarihlerde ilan edilir.
41
NOT: Asıl ve yedek listelerin belirlenmesi aşamasında adayların yerleştirme puanlarının (YP) eşit olması
durumunda sportif özgeçmiş (SÖP) puanı yüksek olan aday tercih edilir. Bu puanın da eşit
olması halinde TYT puanı yüksek olan aday; yine eşitlik olur ise Orta Öğretim Başarı Puanı
(OBP) yüksek olan aday tercih edilir.
Yerleştirme yapılırken şu kriterlere dikkat edilir;
 Aday kayıt sırasında yapmış olduğu tercih sıralamasına göre yerleştirilir. Asıl listede olduğu
halde yerleştirildiği bölüme kesin kayıt yaptırmayan adaylar daha sonraki yerleştirmelerde
değerlendirmeye alınmaz.
 Bölümler için ilan edilen spor dalı kontenjanı dolmadığı takdirde, Yerleştirme Puanı (YP)
yüksek olan diğer spor dallarından başvuran adaylar ilgili bölüme yerleşmeye hak kazanacaktır.
 Belirtilen kayıt tarihleri içerisinde öğrenci kontenjanlarının dolmaması durumunda, adaylar
yerleştirme puanı dikkate alınarak, ilgili bölümlere kayıt yaptırmaya hak kazanabilir.
 Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı gerekli gördüğü durumlarda özel yetenek sınavı
öğrenci kontenjanı aktarımı konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4.9. KESİN KAYIT DÖNEMİ İŞLEMLERİ

Kesin Kayıt
Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olan adayların kesin kayıt listeleri hem OMÜ
(www.omu.edu.tr) hem de Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakülte web sayfasından
(http://sbf.omu.edu.tr)ilan edilecek olup, kayıt ile ilgili takvim Tablo 20.’de verilmiştir.
42
Tablo 20. Kesin Kayıt Tarihleri
ADAYLAR SONUÇ İLAN TARİHİ KAYIT TARİHİ
I. Asil ve Yedek liste
14 Ağustos 2018 Salı
Saat 18.00
15-17 Ağustos 2018
Saat 08.00
-17.00
II. Asil ve Yedek liste
17 Ağustos 2018 Cuma
Saat 18.00
27-29 Ağustos 2018
Saat 08.00
-17.00
III. Asil ve Yedek liste
29 Ağustos 2018 Çarşamba
Saat 18.00
31 Ağustos – 4 Eylül 2018
Saat 08.00
-17.00
IV. Asil ve Yedek liste
4 Eylül 2018 Salı
Saat 18.00
5-7 Eylül 2018
Saat 08.00
-17.00
V. Asil ve Yedek liste
7 Eylül 2018 Cuma
Saat 18.00
10-12 Eylül 2018
Saat 08.00
-17.00
Kontenjan dolmaması
durumunda
13 Eylül 2018 Perşembe saat 08.00
-17.00 a kadar yedeklerden kayıt masasına başvuru
yapan adaylar puan sıralamasına göre açık kalan kontenjanlara saat 18.00 da kesin
kayıt yapacaktır.
Başvuru durumuna göre Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu, sınav tarihlerinde ve kesin kayıt tarihlerinde değişiklik
yapma hakkına sahiptir.
43
Özel Yetenek Sınav Sonucunda Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylardan
Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler
 Adayın, mezunolduğu okuldanaldığıdiplomanın aslı veya mezuniyet belgesi.
 Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 4 adet 4,5 x 6 cm. ebatlarında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde ve önden
çekilmiş; adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır).
 Sağlık Kurulu Raporu. Aday, kesin kayıtta ibraz edemediği taktirde Sağlık durumu beyanname
(belirtilen tarihe kadar sağlık kurulu raporunu getirmediğim takdirde kaydımın silinmesini kabul
ediyorum) ibareli dilekçesi alınacaktır.
 29 yaşından büyük adayların (erkek) askerlik şubelerinden alacakları Askerlik
Durum Belgesi.

5. GENEL KURALLAR

 Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi için başvuru yapan tüm adaylar, özel yetenek giriş
sınavı kılavuzunu okumuş ve kılavuzda yazılışartları kabul etmişsayılırlar.
 Özel yetenek başvurusu esnasında sahte evrak veren ve yalan beyanda bulunan adayların
belgeleri değerlendirmeye alınmaz. Belgelerinde sahte evrak veya beyanda bulunan
adayların sehven kayıtları yapılmış olsa dahi tespit edildikleri anda okulla ilişikleri kesilir.
 Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan, düzeni bozan, sınav kurul ve komisyonlarına
sözlü veya fiili saldırıda bulunan ve uyarılara uymayan adaylarla ilgili gerekli tutanaklar
tutulur ve bu adayların başvuruları geçersiz sayılır.
 Özel yetenek başvuru sonuçları genel kontroller yapıldıktan sonra Fakültemiz resmi web
sitesinden (http://sbf.omu.edu.tr) liste halinde yayınlanacaktır. Ayrıca, bu listelerde adayların
İllinois çeviklik testine giriş gün ve saatleri kadın ve erkek olarak ilanedilecektir.
 İllinois çeviklik testi sonuçlarına göre dosya değerlendirmesine alınacak (her bir spor dalı
kontenjanının 6 katı kadar) kadın ve erkek adayların listeleri Fakültemiz resmî web
sitesinden (http://sbf.omu.edu.tr) duyurulacaktır.
 Sınav kurul ve komisyonlarına itiraz, adayların durumlarını (şikayetlerini) anlatan bir dilekçe
ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Samsun Ziraat Bankası
şubesi hesabına (IBAN numarası TR140001001479097123955120), Yüz Türk Lirası (100 TL)
yatırılması ile mümkün olacaktır (Dekont dilekçe ekinde sunulmalıdır).
 Özel yetenek sınav sonuçların ilanını müteakip birinci iş günü içerisinde sınav ile ilgili yapılmayan
itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonucunda haklı çıkan adayların yatırdığı ücret geri ödenir.
İtirazları haksız bulunan adayların ise ücretleri geri ödenmez.
 Adaylar sınav sonuçlarına şahsen itiraz edebilirler. Aday dışında başka bir kişinin itiraz
etme hakkı yoktur. Ayrıca adaylar, kendileri dışındaki adaylar hakkında da itirazda
bulunamazlar.
 Özel Yetenek Değerlendirme Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda aday tarafından ibraz
edilen belgelerle ilgili yetkili kurumlar tarafından yeniden inceleme talebinde bulunabilir.

 

Samsun besyo hazırlık kursu-samsun besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.