2018 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 ısparta üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

BAŞVURU ESASLARI VE KONTENJANLAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri programına (bölümüne)
ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olarak 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu’nun Özel
Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi esaslarına uygun yapılan değerlendirmeye göre öğrenci alınır.
Tablo 1: Sınav ve Yerleştirme İle İlgili Önemli Bilgiler
Ön Kayıt Tarihi
27-29 Ağustos 2018
(09:00-17:00 saatleri arasında
Şahsen başvuru ile)
Sınava Giriş Aday Sırası
Açıklaması 31 Ağustos 2018
Temel Yeterlilik Testi (TYT)
En az Puan Şartı
TYT en az 180.000 Puan
(Milli Sporcu TYT en az 150.000 Puan)
(Engelli Sporcu TYT en az 100.000 Puan)
Sınav Tarihi 03-07 Eylül 2018
Sınav Başlama Saati 09:00
Sınav Şekli Özel Yetenek (Koordinasyon) Sınavı
Sınav Yeri SDÜ Doğu Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi Atatürk
Spor Salonu
Geçici Sınav Sonuç Listesi
İlanı 10 Eylül 2018
Sınav Sonucu İlanına İtiraz 11 Eylül 2018
İtiraz Sonuçları ve
Nihai Sonuç Listesi İlanı 12 Eylül 2018
Asil Kayıt 17 – 18 Eylül 2018
Yedekten Kayıt Hakkı İlanı 19 Eylül 2018
Yedek Kayıt 20 – 21 Eylül 2018
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 7
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümüne Özel
Yetenek Sınavı ile Tablo-2 de belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır. Tablo-2’de belirtilen kontenjanlar
dolmadığı takdirde aşağıda belirtilen yol izlenecektir:
 Tüm adayların hangi öğretime yerleşecekleri (engelli ve milli sporcu adaylar kendi aralarında
değerlendirilmek suretiyle) YP sıralamasına göre en yüksek puanlı aday 1. öğretimden
başlayacak şekilde belirlenecek ve duyurulacaktır.
 1. Öğretimde boş kalan kontenjan açığına, ilgili sayı kadar 2. Öğretime kayıt yaptıran en yüksek
YP puanlı aday/adaylar kaydırılacaktır.
 YEDEK Listenin ilanında; 2. Öğretimde ilgili branşın boş kalan kontenjan açığı öncelikle kendi
branşından ilan edilecektir. Yedeği olmayan branşlar ise Sınav Üst Kurulu tarafından Takım ve
Bireysel Sporlarda başvuru oranı yüksek olan branşlar baz alınarak yedek listeye dahil
edilecektir.
 Tüm adaylar sadece Tablo 2’de belirtilmiş olan branşlarda başvuru yapabileceklerdir. Engelli ve
milli sporcu adaylar için ayrılan kontenjanlara yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda ilgili
kontenjanlar diğer adaylara kullanılacaktır.
Tablo 2: Programa Alınacak Öğrenci Kontenjanları
Kategori
Bölümler 1.ve 2. Öğretim Genel Toplam
Spor Bilimleri
Engelli ya
da Milli
Olmayan
Aday
Milli
Aday*
Engelli
Aday*
90
64
16 10
Takım
Sporları
Basketbol 7
Futbol 11
Hentbol 5
Voleybol 6
Bireysel
Sporlar
Masa Tenisi 5
Yüzme 5
Taekwondo 5
Tenis 5
Kayak 5
Karate 5
Güreş 5
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 8

KAYITLAR ve SINAV ŞARTLARI

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizin Spor Bilimleri bölümüne Temel Yeterlilik
Testi (TYT) Puanı ile ön kayıt yaptırılacaktır. Bu programlara Özel Yetenek Sınavı ile alınacak
öğrenciler için belirlenmiş TYT taban puanı ve başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü Özel Yetenek Sınavına ön kayıtlar 27-29 Ağustos
2018 tarihleri arasında 09:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Adayların Süleyman Demirel
Üniversitesi Doğu Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi’ndeki Ön Kayıt Bürosuna şahsen başvurmaları
gerekmektedir. Adayların ön kayıt başvurusunda kurulan kamera ile görüntüleri alınacağından posta
veya vekâleten ön kayıt yaptırılamaz.
Ön Kayıt Koşulları
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- Lise mezunu olmak
3 – Adayın zihinsel, görme ve işitme engeli bulunmaması
4 – Daha önce bir Yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmamış olmak
5 – 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ na giren ve Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ den en
az 180.000 puan alan adaylar ve 150.000 puan alan milli sporcular ön kayıt için müracaat
edebileceklerdir.
6- Tablo 2’de belirtilen branşlarda en az 4 (dört) yıl sporcu lisansına sahip olmak (Sporcu Bilgi
Formu 1 adet aslı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Mühür ve İmzalı-Okul Sporları hariç).
Adayların ibraz ettikleri spor dalındaki vizeli lisans yıllarından herhangi bir yıla ait olmak koşuluyla, en
az üç (3) müsabakaya veya yarışmaya katıldıklarına ilişkin ilgili kurumdan (Spor Genel Müdürlüğü,
Federasyonlar, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu kurumların İl/İlçe Müdürlüklerinden
/temsilciliklerinden) verilen resmi katılım belgesine (müsabaka listesi, müsabaka cetveli, müsabaka
raporu, sonuç belgesi) sahip olmaları gereklidir.
7 – Sınavlara herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumu’na kayıtlı bulunan ya da herhangi bir Yüksek
Öğrenimi kazanmış bulunan adaylar da katılabilir.
8 – Yetenek sınavına başvuracak olan Milli Sporcu adaylardan 200.000 puan ve üzerinde
olanların ön kayıt esnasında milli sporcu kontenjanına ya da milli olmayan adayların kontenjanına
başvuru yaptıklarını belirtmeleri zorunludur. Bu beyan adayın kendi sorumluluğundadır. Milli Sporcu
olan adaylar sadece kendi aralarında değerlendirilecektir, diğer adayların kontenjanına dâhil
edilmeyeceklerdir.
NOT: Fakültemiz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümlerinin her ikisi için
istenilen ön kayıt koşullarını sağlayan adaylar her iki bölüme de başvuru yapabileceklerdir. Fakat
adaylara her 2 bölüm içinde yalnızca 1 aday numarası ve 1 özel yetenek sınav hakkı (2 deneme
hakkı) verilecektir. Birden fazla bölüme yerleştirilen adaylar yalnız bir bölüme kayıt yaptırabilir.
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 9

Ön Kayıt İşlemleri ve İstenen Belgeler

Adaylara ön kayıt esnasında birer fotoğraflı aday bilgi formu hazırlanır. Adaylar bu belgeyi ve
kendilerinin getirecekleri kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport) tüm sınav boyunca
yanında bulundurmak zorundadır. T.C Kimlik numarası bulunmayan, belirli olmayan ve özelliğini
kaybetmiş fotoğrafsız ya da fotoğrafı kendisine benzemeyen kimliklerle adayın ön kayıt işlemi yapılmaz.
Ön kayıt için istenen belge ve koşullar aşağıda sıralanmıştır.
1. Lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi, mezun durumunda olanların lise müdürlüğünden
alacakları durumunu belirten bir belge ya da e-devlet uygulamasından alınmış barkotlu mezuniyet
belgesi,
2. 2018–YKS Sonuç Belgesi (Doğrulama Kodu İçeren Bilgisayar çıktısı),
3. Nüfus Cüzdanı Aslı ve 1 adet önlü arkalı fotokopisi,
4. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık 2 adet fotoğraf,
5. ‘Spor Yarışmalarına katılmasında sağlık açısından bir sakınca yoktur’ ibareli Sağlık Raporu
(tam teşekküllü sağlık kuruluşundan olma zorunluluğu yoktur, Aile Hekimliği vb. olabilir) 1 adet aslı,
6. Engelli adaylar için Engel Sınıfı’nı belirten sağlık raporu.
7. Milli Sporcular için –Milli Sporcu Belgesi aslı ya da noter onaylı sureti (Milli Sporcu Belgesinin,
Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden alınması gerekmektedir. Milli Sporcu Belgesi, 12
Mayıs 2011 tarih ve 27932 nolu resmi gazetede yayınlanan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında
Yönetmelik” doğrultusunda belirtilen yarışmalar esas alınarak hazırlanmalıdır. Milli Sporcu Belgesi
3 imzalı (Federasyon Genel Sekreteri, Federasyon Başkanı ve Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanı)
olmalıdır. Üç imzalı olmayan “Milli Sporcu Belgesi” kabul edilmeyecektir. Futbol spor dalından
başvuracak milli sporcuların Milli Sporcu Belgesini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’ndan
almaları gerekmektedir.)
NOT: Bu belgelerden herhangi birinin sureti ile asıllarının birbirine uymaması halinde, belge
sahibinin özel yetenek sınavına başvurusu geçersiz sayılacaktır ve sınava alınmayacaktır.
Ön kayıt sonunda adaylara üzerinde aday numarası, fotoğrafı ve bilgileri olan sınava giriş kartı
verilecektir. Adayın ilan edilecek olan sınav günü ve saatinde bu sınav giriş kartı ve kendisine ait kimlik
belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport) ile hazır bulunması istenecektir.
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 10
Ön Kayıt Başvuru Adresi
Süleyman Demirel Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Atatürk Spor Salonu, Doğu Yerleşkesi,
Çünür/ISPARTA
Tel: 0 246 211 47 53 Fax: 0 246 211 47 88
Sınav Tarihleri
Adayların Özel Yetenek Giriş Sınavına 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında hangi gün gireceği ön
kayıtlardan sonra üniversitemizin ana sayfası (http://w3.sdu.edu.tr/) ile Spor Bilimleri Fakültesi web
sayfasında (http://sporbil.sdu.edu.tr/) açıklanacaktır.
Adayların ilan edilen tarih ve saatte sınav giriş kartları ile sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekmektedir. Sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmazlar ve sınavdan vazgeçmiş sayılırlar. Ancak
çok acil bir mazereti bulunan aday, yazılı olarak müracaat etmesi ve bu talebinin Sınav Yürütme
Kurulunca değerlendirilip onaylanması durumunda bulunduğu gruptaki (kadın-erkek) sınav bitmeden
sınava alınabilecektir.
Sınav Yeri
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Süleyman
Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atatürk Spor Salonunda Doğu Yerleşkesi, Çünür/Isparta’
da yapılacaktır.
Şekil 1: Sınav Yeri Adresi Kare Kodu

2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 11
Sınav Güvenliği
Sınav süresince sınav yerinde teşekküllü bir ambulans, sağlık görevlisi ve güvenlik görevlileri
hazır bulundurulacak ve acil durum anında sınav yerine 1 km uzaklıkta olan üniversitemizin SDÜ
Araştırma Ve Uygulama Hastanesi’ne ulaşılacaktır.
Sınav İtirazı
Sınavla ilgili itirazlar üniversitemizin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR06 0001 0001 3244
8078 9657 23 IBAN numaralı hesabına 200 TL yatırıldıktan sonra sınav itiraz süresi bitimine kadar
ilgili ödeme dekontu ile yazılı olarak Sınav Üst Kuruluna yapılacaktır. İtirazlar ilgili gün ve saatlerin
video kayıtları izlenerek sınav kılavuzunda belirlenen süreç doğrultusunda incelenecek ve ilan
edilecektir.

Sonuçların İlanı ve Kesin Kayıt

Özel Yetenek Sınavı sonuçları Sınav Üst Kurulunun onayından sonra belirtilen tarihte açıklanır.
Özel Yetenek Sınav sonuçları Süleyman Demirel Üniversitesi web sayfası http://sdu.edu.tr ve Spor
Bilimleri Fakültesi web sayfasında http://sporbil.sdu.edu.tr/tr/ açıklanacaktır. Adaylara ayrıca şahsen
bir duyuru yapılmayacaktır.
Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilen kesin kayıt süresi içerisinde müracaat etmediği
takdirde kayıt hakkını kaybederler.
Kesin kayıt yaptırmayan adayın yerine yerleştirme puanı sıralaması dikkate alınarak yedek
listeden çağrı yapılarak yerleştirme yapılacaktır.
Kesin Kayıt
Özel yetenek sınavı sonunda adayın elde ettiği yerleştirme puanı (YP) ve bölüm/bölümler için
yapmış olduğu tercih sırası göz önünde bulundurularak en yüksek puanı alan adaydan başlayarak
sıralama yapılır.
Yedek Kayıt
Yedek adaylar belirtilen gün ve tarihte kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt haklarını yitirirler.
Tüm yedek adayların kayıtları bitiminde açık kontenjan kalsa dahi başka kayıt yapılmayacaktır. Yedek
kontenjandan alınacaklar Yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilecektir. Adaylar ilanları takip
etmek zorundadır. Aksi takdirde her hangi bir hak talep edemez.
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 12
Kayıt için istenen belgeler:
1. YKS Sonuç Belgesi
2. Lise Diploması (Aslı)
3. T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının onaylı sureti (2 adet)
4. İkametgâh Belgesi
5. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için herhangi bir Yüksek
Öğretim Kurumuna kayıt olmasında sakınca olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınmış
belge)
6. 20 adet vesikalık fotoğraf (son 1 ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 4×6
cm ebadında vesikalık fotoğraf)
7. Sağlık Raporu (‘’Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerinde öğrenim görmesinde sağlık yönünden
herhangi bir sakınca yoktur’’ ibaresi bulunan tam teşekküllü devlet veya özel hastanelerden
alınmış heyet raporu), (Opsiyonlu En Geç Teslim Tarihi: 26.09.2018).
Önemli Not: Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge veya belgeler ile
kaydını yaptırmış olanların bu durumları eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse
edilsin okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında hukuki işlem yapılır.

ÖZEL YETENEK SINAVI ve PUAN HESAPLAMA YÖNTEMİ

Özel yetenek sınavı adayın sürat, beceri ve çabukluğunu ölçen bir test olup spor salonunda
hazırlanan parkurda belirlenen çizginin gerisinden yüksek çıkış tekniği ile yapılarak bilgisayar destekli
fotosel ile ölçülecektir.
Koordinasyon parkurunda aday zamana karşı yarışır. Adayın parkuru tamamlama derecesi
saniye olarak elektronik göstergede yansıtılacaktır. Bu testte kadın ve erkek adayların dereceleri Tablo
3’ e göre değerlendirilecektir. Her adaya 2 sınav hakkı verilir. Adayın nizami tamamlanmış olan
en iyi süresi otomatik olarak sistem tarafından kayıta alınır. Aday 2 sınav hakkını da kullanmak
zorunda değildir. Sınavını tamamlayan aday sınav yerinden ayrılmadan önce sınav tamamlama çıktı
belgesini, sınava giriş belgesini ve kendisine ait olan kimlik belgesini Sınav Yürütme Komisyonu
masasından almak ve göğüs numarasını teslim etmek zorundadır. Bu aşamada alınmayan belge
evraklar için mesuliyet adayın kendisine aittir.
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 13
Özel Yetenek Sınavı Seçme Yöntemi İle İlgili Puanların Hesaplanması
Adayın başvurduğu programdaki başarı puanının hesaplanması;
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart
puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’ lerin standart puana çevrilmesi için önce aşağıdaki formül ile ÖYSP
dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak daha sonra da bir sonraki sayfada yer alan
formül ile her aday için ÖYSP Standart puanı hesaplanacaktır.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP- SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Sonrasında yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme Puanı=YP ) aşağıdaki formül
kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin; Spor Bilimleri Bölümü için aday liselerin spor
alanından geliyorsa), (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim
kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için
uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için
uygulanmayacaktır.)
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Spor Bilimleri Bölümü için aday genel lisenin
sosyal bilimler alanından geliyorsa)
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P)
2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı
sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 14
Tablo 3. Adayların Özel Yetenek Sınavı Parkurundan Elde Ettikleri Sürelerin Puan Karşılıkları
ERKEK ADAYLAR KADIN ADAYLAR
Derece
(dk:sn,sl) Puan
Derece
(dk:sn,sl) Puan
Derece
(dk:sn,sl) Puan
Derece
(dk:sn,sl) Puan
40,00≤ 100 1:04,00 – 1:04,49 48 45,00≤ 100 1:09,00 – 1:09,49 48
40,01 – 40,99 97 1:04,50 – 1:04,99 47 45,01 – 45,99 97 1:09,50 – 1:09,99 47
41,00 – 41,49 95 1:05,00 – 1:05,49 46 46,00 – 46,49 95 1:10,00 – 1:10,49 46
41,50 – 41,99 93 1:05,50 – 1:05,99 45 46,50 – 46,99 93 1:10,50 – 1:10,99 45
42,00 – 42,49 92 1:06,00 – 1:06,49 44 47,00 – 47,49 92 1:11,00 – 1:11,49 44
42,50 – 42,99 91 1:06,50 – 1:06,99 43 47,50 – 47,99 91 1:11,50 – 1:11,99 43
43,00 – 43,49 90 1:07,00 – 1:07,49 42 48,00 – 48,49 90 1:12,00 – 1:12,49 42
43,50 – 43,99 89 1:07,50 – 1:07,99 41 48,50 – 48,99 89 1:12,50 – 1:12,99 41
44,00 – 44,49 88 1:08,00 – 1:08,49 40 49,00 – 49,49 88 1:13,00 – 1:13,49 40
44,50 – 44,99 87 1:08,50 – 1:08,99 39 49,50 – 49,99 87 1:13,50 – 1:13,99 39
45,00 – 45,49 86 1:09,00 – 1:09,49 38 50,00 – 50,49 86 1:14,00 – 1:14,49 38
45,50 – 45,99 85 1:09,50 – 1:09,99 37 50,50 – 50,99 85 1:14,50 – 1:14,99 37
46,00 – 46,49 84 1:10,00 – 1:10,49 36 51,00 – 51,49 84 1:15,00 – 1:15,49 36
46,50 – 46,99 83 1:10,50 – 1:10,99 35 51,50 – 51,99 83 1:15,50 – 1:15,99 35
47,00 – 47,49 82 1:11,00 – 1:11,49 34 52,00 – 52,49 82 1:16,00 – 1:16,49 34
47,50 – 47,99 81 1:11,50 – 1:11,99 33 52,50 – 52,99 81 1:16,50 – 1:16,99 33
48,00 – 48,49 80 1:12,00 – 1:12,49 32 53,00 – 53,49 80 1:17,00 – 1:17,49 32
48,50 – 48,99 79 1:12,50 – 1:12,99 31 53,50 – 53,99 79 1:17,50 – 1:17,99 31
49,00 – 49,49 78 1:13,00 – 1:13,49 30 54,00 – 54,49 78 1:18,00 – 1:18,49 30
49,50 – 49,99 77 1:13,50 – 1:13,99 29 54,50 – 54,99 77 1:18,50 – 1:18,99 29
50,00 – 50,49 76 1:14,00 – 1:14,49 28 55,00 – 55,49 76 1:19,00 – 1:19,49 28
50,50 – 50,99 75 1:14,50 – 1:14,99 27 55,50 – 55,99 75 1:19,50 – 1:19,99 27
51,00 – 51,49 74 1:15,00 – 1:15,49 26 56,00 – 56,49 74 1:20,00 – 1:20,49 26
51,50 – 51,99 73 1:15,50 – 1:15,99 25 56,50 – 56,99 73 1:20,50 – 1:20,99 25
52,00 – 52,49 72 1:16,00 – 1:16,49 24 57,00 – 57,49 72 1:21,00 – 1:21,49 24
52,50 – 52,99 71 1:16,50 – 1:16,99 23 57,50 – 57,99 71 1:21,50 – 1:21,99 23
53,00 – 53,49 70 1:17,00 – 1:17,49 22 58,00 – 58,49 70 1:22,00 – 1:22,49 22
53,50 – 53,99 69 1:17,50 – 1:17,99 21 58,50 – 58,99 69 1:22,50 – 1:22,99 21
54,00 – 54,49 68 1:18,00 – 1:18,49 20 59,00 – 59,49 68 1:23,00 – 1:23,49 20
54,50 – 54,99 67 1:18,50 – 1:18,99 19 59,50 – 59,99 67 1:23,50 – 1:23,99 19
55,00 – 55,49 66 1:19,00 – 1:19,49 18 1:00,00 – 1:00,49 66 1:24,00 – 1:24,49 18
55,50 – 55,99 65 1:19,50 – 1:19,99 17 1:00,50 – 1:00,99 65 1:24,50 – 1:24,99 17
56,00 – 56,49 64 1:20,00 – 1:20,49 16 1:01,00 – 1:01,49 64 1:25,00 – 1:25,49 16
56,50 – 56,99 63 1:20,50 – 1:20,99 15 1:01,50 – 1:01,99 63 1:25,50 – 1:25,99 15
57,00 – 57,49 62 1:21,00 – 1:21,49 14 1:02,00 – 1:02,49 62 1:26,00 – 1:26,49 14
57,50 – 57,99 61 1:21,50 – 1:21,99 13 1:02,50 – 1:02,99 61 1:26,50 – 1:26,99 13
58,00 – 58,49 60 1:22,00 – 1:22,49 12 1:03,00 – 1:03,49 60 1:27,00 – 1:27,49 12
58,50 – 58,99 59 1:22,50 – 1:22,99 11 1:03,50 – 1:03,99 59 1:27,50 – 1:27,99 11
59,00 – 59,49 58 1:23,00 – 1:23,49 10 1:04,00 – 1:04,49 58 1:28,00 – 1:28,49 10
59,50 – 59,99 57 1:23,50 – 1:23,99 9 1:04,50 – 1:04,99 57 1:28,50 – 1:28,99 9
1:00,00 – 1:00,49 56 1:24,00 – 1:24,49 8 1:05,00 – 1:05,49 56 1:29,00 – 1:29,49 8
1:00,50 – 1:00,99 55 1:24,50 – 1:24,99 7 1:05,50 – 1:05,99 55 1:29,50 – 1:29,99 7
1:01,00 – 1:01,49 54 1:25,00 – 1:25,49 6 1:06,00 – 1:06,49 54 1:30,00 – 1:30,49 6
1:01,50 – 1:01,99 53 1:25,50 – 1:25,99 5 1:06,50 – 1:06,99 53 1:30,50 – 1:30,99 5
1:02,00 – 1:02,49 52 1:26,00 – 1:26,49 4 1:07,00 – 1:07,49 52 1:31,00 – 1:31,49 4
1:02,50 – 1:02,99 51 1:26,50 – 1:26,99 3 1:07,50 – 1:07,99 51 1:31,50 – 1:31,99 3
1:03,00 – 1:03,49 50 1:27,00 – 1:27,49 2 1:08,00 – 1:08,49 50 1:32,00 – 1:32,49 2
1:03,50 – 1:03,99 49 1:27,50≥ 1 1:08,50 – 1:08,99 49 1:32,50≥ 1
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 15

ÖZEL YETENEK SINAV PARKURU VE KURALLARI

1) Başlama (Fotosel Başlaması): Aday fotosel öncesinde çizilen kutunun içerinden başlamak
zorundadır. Adayın kutu dışarısından başlama yaparak avantaj sağlayıcı davranışında Sınav Yürütme
Komisyonu tarafından aday durdurulacak ve başlama tekrarlatılacaktır. Adayın bu davranışında ısrar
etmesi halinde, bu durum adayın o hakkı için DİSKALİFİYE sebebidir. Bu istasyonda fotoseli
başlatmayacak şekilde geçiş yapılması adayın kendi kusuru olup Sınav Yürütme Komisyonu tarafından
aday durdurulacak ve başlama tekrarlatılacaktır.
2) Minderde düz takla: Bu istasyonda aday yerde bulunun minder üzerinde ileri doğrusal bir düz
takla atmalıdır. Adayın attığı düz takla minderin yan kenarlarından başladığı ya da bittiği takdirde
Sınav Yürütme Komisyonu tarafından aday durdurulacak ve takla tekrarlatılacaktır. Adayın bu
davranışında ısrar etmesi halinde, bu durum adayın o hakkı için DİSKALİFİYE sebebidir.
3) Sıçrama: Bu istasyonda aday yerde bulunan bank (yerden yüksekliği: 36 cm, uzunluğu: 3 m ve
genişliği: 19 cm) üzerinden çift ayakla 6 adet sıçrama yapmalıdır. Aday tüm sıçramalarını çift ayakla
yapmak zorundadır. Adayın tek ayakla sıçrama yapması, bankın üstüne basarak destek alması, bankı
düşürmesi durumunda Sınav Yürütme Komisyonu tarafından aday durdurulacak ve sıçrama istasyonu
baştan tekrarlatılacaktır. Adayın bu davranışında ısrar etmesi halinde, bu durum adayın o hakkı için
DİSKALİFİYE sebebidir.
4) File üzerinden sağlık topu atma: Bu istasyonda adayın kutu içerisinde bulunan sağlık topunu
(Erkekler adaylar için 3 kg, Kadın adaylar için 2 kg), 4 defa 3 m yüksekliğindeki file üzerinden diğer
tarafa atarak kendisinin de file altından geçip yakalaması gerekir. Adayın elinden sağlık topunu
düşürmesi, filenin diğer tarafına geçirememesi durumunda aday başarılı olarak attığı top sayısından
devam ettirilmek suretiyle istasyona kaldığı yerden devam eder. Başarılı olarak 4 defa atılan top, kutu
içerisine tekrar çıkmayacak şekilde bırakılmalıdır. Adayın başarılı olarak 4 defa top atamamaya yada
topu kutunun içerisine bırakamamaya ısrar etmesi durumunda, bu durum adayın o hakkı için
DİSKALİFİYE sebebidir.
5) Huni dışından dönüş: Bu istasyonda aday huninin dışından dönüş yaparak geçmelidir. Adayın
huninin, iç yanından geçiş yapması halinde Sınav Yürütme Komisyonu tarafından aday durdurulacak
ve geçiş tekrarlatılacaktır. Adayın bu davranışında ısrar etmesi halinde, bu durum adayın o hakkı için
DİSKALİFİYE sebebidir.
6) Denge tahtası üzerinden geçiş: Bu istasyonda aday denge tahtası (yerden yüksekliği: 64 cm,
uzunluğu: 5 m ve genişliği: 9 cm) üzerinden en sonda işaretlenmiş olan renkli şeride kadar düşmeden

2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 16
geçmelidir. Adayın bu şeritten önce düşmesi, şeride ulaşmadan atlayarak avantaj sağlaması
durumunda Sınav Yürütme Komisyonu tarafından aday durdurulacak ve denge tahtasının başından
başlayarak yeniden nizami geçiş yapması istenecektir. Adayın nizami olmayan geçişte ısrar etmesi
halinde, bu durum adayın o hakkı için DİSKALİFİYE sebebidir.
7) Huni dışından dönüş: Bu istasyonda aday huninin dışından dönüş yaparak geçmelidir. Adayın
huninin, iç yanından geçiş yapması halinde Sınav Yürütme Komisyonu tarafından aday durdurulacak
ve geçiş tekrarlatılacaktır. Adayın bu davranışında ısrar etmesi halinde, bu durum adayın o hakkı için
DİSKALİFİYE sebebidir.
8) Çapraz slalom geçişi: Bu istasyonda adayın slalom araları 2’şer metre olan 8 adet slalomu
geçmesi istenir. Geçiş yaparken slalom çubuklarını devirmesi, slalom çubuklarını koluyla açarak geçiş
yapması, eksik slalom geçmesi durumlarında Sınav Yürütme Komisyonu tarafından aday durdurulacak
ve geçiş istasyon başından tekrarlatılacaktır. Adayın nizami olmayan geçişte ısrar etmesi halinde, bu
durum adayın o hakkı için DİSKALİFİYE sebebidir.
9) Renklerine göre sağlık topu dağıtma: Bu istasyonda adayın ortadaki kasa içerisinde bulunan
farklı renklerdeki (Kırmızı, siyah, beyaz, mavi) sağlık toplarını (Ağırlık: 4 kg) aynı renkte bulunan
çevredeki kutulara (merkezdeki kutuya uzaklık: 4 m) dağıtması istenir. Aday istediği renkte toptan
dizilime başlayabilir. Adayın yanlış renk dağılımı yapması, kutu içerisine topun tam yerleştirilmemiş
olması durumlarında Sınav Yürütme Komisyonu tarafından aday uyarılacak ve nizami dağılımı ya da
yerleştirmeyi yapması istenecektir. Adayın nizami olmayan dağılımda ısrar etmesi halinde, bu durum
adayın o hakkı için DİSKALİFİYE sebebidir.
10) Sürat Koşusu: Bu istasyonda aday başlangıç noktası olan iki adet huninin arasından geçerek
sürat koşusu yapmak zorundadır. Sürat koşusu bitiş fotoseline kadar sürmelidir. Adayın başlangıç
noktası olarak belirlenen iki huni arasından koşusuna başlamaması durumunda Sınav Yürütme
Komisyonu tarafından aday durdurulacak ve başlangıç noktası olarak belirlenen iki huni arasından
koşusuna başlaması istenecektir. Adayın nizami olmayan koşu başlangıcında ısrar etmesi halinde, bu
durum adayın o hakkı için DİSKALİFİYE sebebidir.
11) Bitiş (Fotosel Bitişi): Bu istasyon yetenek sınavının tamamlanması gereken son istasyonudur.
Adayın fotosel çubukları arasından geçiş yapması gerekir. Bu istasyonun tamamlanması esnasında
adayın dik bir vücutla geçiş yapmadığı (sıçrayarak, uçuş yaparak kendini atması vb.) durumlarda
fotoselin durmaması halinde adayın geri dönüp fotoselden geçiş yaparak süreyi durdurması istenir. Bu
hatalardan dolayı yaşanan süre kaybından aday mesul tutulur. Adayın nizami olmayan fotosel
geçişinde ısrar etmesi halinde, bu durum adayın o hakkı için DİSKALİFİYE sebebidir.
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
17
Şekil 2. Özel Yetenek Sınav Parkuru
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
18
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SPOR TESİSLERİ
ATATÜRK SPOR SALONU (Doğu Yerleşkesi)
Kapalı alan 16.700 m2
, salon oturma alanı 9450 m2
, 30×60 m2 saha yerleşim alanı (Basketbol, Voleybol, Hentbol
standartlarına uygun) 2500 seyirci kapasitesi.
Spor Bilimleri Fakültesi Performans Laboratuvarı (250 m2
)
Elit ve Amatör sporcuların fiziksel, fizyolojik (nabız, tansiyon, Anaerobik–Aerobik Güç, solunum testleri),
kondisyonel testleri (kuvvet, sürat, dayanıklılık testleri) yapılabilmektedir. Ayrıca sedanter (aktif spor yapmayan)
bireylere de sağlık amaçlı testler yapılabilmektedir.
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 19
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 20
Kondisyon Salonları (2 adet) 500 m2
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 21
Ferdi Sporlar Salonu (250 m2
)
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 22
Stepaerobik-Pilates Salonu (250 m2
)
Squash Salonları 4 adet (224 m2
)
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 23
29 EKİM OLİMPİK YÜZME HAVUZU (Doğu Yerleşkesi)
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 24
BATI YERLEŞKESİ SPOR TESİSLERİ
Batı Yerleşkesi Spor Salonu
Kondisyon-Aerobik Step Salonu
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 25
Açık ve Kapalı Tenis Kortları (2 açık+5 kapalı)
Açık Spor Alanları
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 26
Halı Sahalar
30 Ağustos Futbol Sahası
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 27
Plaj Voleybolu (Beachvolley) Sahası
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 28
SDÜ DAVRAZ OTEL (Davraz Kayak Merkezi)
Üniversitemize ait bir (1) otel bulunmaktadır. Burada Kayak, Snow Board ve kızak sporları yapılabilmektedir.
Kayak Sporuna ait Teknik Malzemeler de bulunmaktadır.
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu

 

Isparta besyo hazırlık kursu-ısparta besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.