2018 İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı

2018 İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı

2018 izmir üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

Ön Kayıt Başvuru Şartları:

 Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak
 Sağlık ve fiziksel herhangi bir engeli bulunmamak (Engelli adaylar hariç)
 Adaylar, “2018-(YKS )Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Temel Yeterlilik
Testi (TYT) belirtilen taban puanlara göre müracaat edeceklerdir. Buna
göre; TYT ham puan türlerinden, milli sporculardan 150 puan ve daha
yukarı, engelli sporculardan 150 puan ve daha yukarı, genel kontenjandan
başvuracak adaylardan 220 puan ve daha yukarı puan almış olmak.
 Milli sporcular için 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı resmi gazetede
yayınlanan “milli sporcu belgesi verilmesi hakkında yönetmeliğe uygun,
Spor Genel Müdürlüğü’nce verilen A,B ve C (C Milli sporcuların, ferdi
branşlarda Türkiye Şampiyonasında ilk 3 dereceye girme şartı aranır.) milli
sporcu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı gereğince engelli adaylar
(bedensel, görme, işitme engeli, MR (mental retardasyon-zihinsel engelli)
ile yaygın gelişimsel bozuklukları (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar)
bulunanlar) durumlarını engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri ve
milli sporcu ya da son iki yıl lisanslı spor yapmış olma şartı
aranacaktır.
Ön Kayıt Başvuruları İçin Gerekli Belgeler:
 Adaylar İzmir Demokrasi Üniversitesi resmi internet sitesinde
(http://www.idu.edu.tr/) yer alan link aracılığı ile ön kayıt başvuru formu
internet çıktısı.
 Fotoğraf (4 adet)(4,5 x 6 cm ebadında)(Adayın açık olarak tanınmasına
imkân verecek şekilde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun ve son 1 (bir) ay
içinde çekilmiş vesikalık)
 C. Kimlik No yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi ya da pasaport (Kayıt
esnasında aslı gösterilecektir)
 Lise Diploması Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir.)
 2018 TYT Sonuç Belgesi
 Spor Bilimleri Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavına Girmesinde
Sakınca Yoktur ibareli resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış belge
 Milli sporcular için 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı resmi gazetede
yayınlanan “milli sporcu belgesi verilmesi hakkında yönetmeliğe uygun,
Spor Genel Müdürlüğü’nce verilen A,B ve C (C Milli sporcuların, ferdi
branşlarda Türkiye Şampiyonasında ilk 3 dereceye girme şartı aranır.) milli
sporcu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı gereğince engelli adaylar
(bedensel, görme, işitme engeli, MR (mental retardasyon-zihinsel engelli)
ile yaygın gelişimsel bozuklukları (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar)
bulunanlar) durumlarını engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri
ve milli sporcu ya da son iki yıl lisanslı spor yapmış olma şartı
aranmaktadır.

AÇIKLAMALAR

Başvuru belgelerinin bir dosya içinde sunulması gerekmektedir. Özel
yetenek sınavlarına katılabilmek için, adayın süresi içinde ön kayıt
işlemlerini tamamlamış olması gereklidir. Adaylar gerekli belgeleri eksiksiz
olarak ilgili adrese şahsen ya da bir yakını aracılığıyla elden teslim etmek
zorundadır. Posta ya da kargo ile belge teslimi yapılamaz. Adaylar başvuru
yaptıktan sonra sınavın tüm kurallarını kabul etmiş sayılır. Adayların özel
yetenek sınavı ve yerleştirme süresince İzmir Demokrasi Üniversitesi
tarafından yapılacak ilgili tüm duyuruları takip etmek ve gereğini yerine
getirmek adayın sorumluluğundadır. Sınav Düzenleme Kurulu gerekli
gördüğü hallerde sınavın başlama zamanı, süresi ve yeri ile ilgili değişiklik
yapabilir

İzmir besyo hazırlık kursu-izmir besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.