2018 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 bolu üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

BÖLÜM 1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNU TANITIMI
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü 1993-1994 öğretim yılında, Eğitim Fakültesine bağlı olarak
kurulmuş ve 1995 yılında yüksekokul olmuştur. 1993-1994 öğretim yılından itibaren
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’ne, 2000-2001 öğretim yılından itibaren
Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne ve 2003-2004 öğretim yılından itibaren de Spor
Yöneticiliği Bölümü’ne lisans düzeyinde öğrenci almaya başlanmıştır.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun genel amacı Türk Milli Eğitiminin
genel amacı doğrultusunda ilk ve ortaöğretim kurumlarına beden eğitimi öğretmeni
yetiştirmek, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra
teşkilatları ve spor kulüplerine çeşitli branşlarda antrenör ve yönetici yetiştirmek, ayrıca
özel sektörde çeşitli alanlarda (turizm, endüstri, belediyeler vb.) görev yapabilecek
liderler yetiştirmektir. Üniversite düzeyinde çalışabilecek, geleceğin akademisyenlerinin
temellerini atmak da hedeflerimiz arasındadır.
Yüksekokulumuz, öğrencilerimizin eğitimleri süresince uluslararası işbirliğine
önem vermektedir. Bu bağlamda yüksekokulumuzun Erasmus+ kapsamında 11 farklı
Avrupa Üniversiteleriyle, yılda 22 öğrenci değişim kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca
Yüksekokulumuz, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor
Yöneticiliği Bölümlerinde, öğrencilerimize 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık okuma
fırsatı sunmaktadır.
YÜKSEKOKUL YÖNETİMİ
Yüksekokul Müdürü : Doç. Dr. Ümid KARLI
MüdürYardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi Hanifi ÜZÜM
MüdürYardımcısı : Doç. Dr. Kerim SÖZBİR
BÖLÜM BAŞKANLIKLARI
Antrenörlük Eğitimi Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz UÇAN
BedenEğitimiÖğretmenliğiBölümü : Doç. Dr. Ünal KARLI
Spor Yöneticiliği Bölümü : Doç. Dr. Hasan Birol YALÇIN
6
BÖLÜMLER

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar AnabilimDalı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana faaliyet gösteren
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünün temel amacı; ilköğretim ve ortaöğretim
düzeyinde, çağdaş ve nitelikli beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmektir.
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünün temel hedefi nitelikli öğrenci alarak, bu
öğrencilerin her yönden gelişimlerini sağlamaktır. Böylece mezun olan öğrencilerimizin
erken yaşta ve geniş sayıda ulaştıkları genç nüfusa sporu sevdirerek, sporu hayatlarının
bir parçası haline getirmelerine katkı sağlamaları hedeflenmektedir.
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde yer alan dersler, alanında kendilerini
yetiştiren nitelikli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Öğretmenlik formasyon
dersleri, alan bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşan programı, zorunlu ve seçmeli
olarak iki farklı şekilde sunulmaktadır. Öğrencilere zorunlu derslerle eğitimleri
verilirken, seçmeli derslerle de (tenis, masa tenisi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi,
badminton, ritmik cimnastik, kaya tırmanışı, dağcılık vb.) ilgi duydukları alanlara
yönlendirilerek gelişmeleri sağlanır.
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun olan öğrencilerin devlet
okulları ve özel okullarda Beden Eğitimi Öğretmenliği, çeşitli alanlarda (turizm,
belediyeler vb.) liderlik, devlet ve özel spor örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda görev
yapma imkanı vardır.
7

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

SporSağlıkBilimleriAnabilimDalı
Hareket veAntrenmanBilimleriAnabilimDalı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde bulunan Antrenörlük Eğitimi
Bölümünün temel amacı, spor alanında ihtiyaç duyulan nitelikli antrenörler
yetiştirmektir. Son yıllarda spor alanında meydana gelen ilerlemeler dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de sporda uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir. Bu yüzden antrenörlük
alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün sistemli olarak üniversitelerde
yetiştirilmesikaçınılmaz hale gelmiştir.
Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel hedefi, bilimsel temellerde yapılan
antrenmanların ve spor faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını ve üst düzeyde sporcu
(dünya ve olimpiyat şampiyonları) yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda temelde
antrenman (hareket) eğitimini esas alan bu bölümde, birçok bilim alanında yapılan
çalışmalar çerçevesinde (anatomi, fizyoloji, beslenme, biyomekanik, psikoloji,
sosyoloji, yönetim, istatistik vb.) eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Öğrenciler,
uzmanlaştıkları alanda yoğun bir eğitim alırken, bunun yanı sıra spor bilimlerine ait çok
sayıda ders görmektedirler.
Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bölümümüz, değişik branşlarda
antrenörler (artistik cimnastik, atletizm, badminton, basketbol, fitness, futbol, güreş,
hentbol, tenis, voleybol vb), spor uzmanları, spor koordinatörleri ve spor alanında bilim
adamları yetiştirmek amacındadır.
Son yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığı; spor kulüpleri, sponsorluk ve
antrenörlük yasası ile spor alanında yapısal değişiklikler yaratarak, lisans mezunu spor
adamlarına iş olanakları yaratma çabasıiçerisindedir.
Bölümümüz mezunlarının uzmanlık alanlarında antrenörlük, çeşitli alanlarda
(turizm, belediyeler vb.) liderlik, devlet ve özel spor örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda
görev yapma imkanı vardır. Ayrıca mezunlarımız, Eğitim Fakültelerinden aldıkları
pedagojik formasyon eğitimiyle de beden eğitimi öğretmeni olabilmektedirler.
8

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Spor Yönetim Bilimleri AnabilimDalı
Spor Yöneticiliği Bölümünün temel amacı; gerek devlete bağlı, gerekse özel
sektör spor kuruluşları ve örgütlerinde spor yöneticisi ihtiyacını karşılamaktır. Spor
yöneticisi olmak isteyen öğrenciler, üniversite ortamının sağladığı; sosyo-kültürel
düzeyi yüksek, bilimsel temellere dayalı bilgilerle, evrensel bir program içeriğinde
yetiştirileceklerdir.
Dört yıllık eğitimin içerisinde; hukuk, iktisat, muhasebe, pazarlama, rekreasyon,
bilgisayar, işletme gibi genel alan bilgisinin ardından, spor hukuku, spor pazarlaması,
spor sosyolojisi, spor yönetimi gibi spor alanına özgü daha özel konular yer almaktadır.
Ayrıca çok çeşitli alanlarda seçmeli dersler sunularak, spor yöneticiliği lisans
programında okuyan öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini yetiştirme imkanı
sağlanmaktadır.
Spor Yöneticiliği Bölümünün temel hedefi, ülkemizde sporun yönetiminde söz
sahibi olacak yöneticilerin, yönetim biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktır.
Böylece fitness salonları gibi özel küçük işletmelerden, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü ya da büyük spor kulüplerinin çeşitli kademelerinin yönetimi gibi geniş bir
yelpazede görev yapma imkanı oluşmaktadır. Ayrıca mezunlarımız, Eğitim
Fakültelerinden aldıkları pedagojik formasyon eğitimiyle de beden eğitimi öğretmeni
olabilmektedirler.
9

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

YÜKSEK LİSANSPROGRAMI
Yüksekokulumuzda; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği
Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı ve Sosyal
Bilimler Enstitüsünü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı olmak üzere 3 ayrı alanda yüksek
lisans eğitimi yapılmaktadır.
DOKTORA PROGRAMI
Yüksekokulumuzda; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Spor Yöneticiliği
Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise Antrenörlük Eğitimi Anabilim
Dalı olmak üzere 2 ayrı alanda doktora eğitimi yapılmaktadır

BURS

Yüksekokulumuz bölümlerini birinci sırada kazanan adaylara İzzet Baysal Vakfı
tarafından karşılıksız burs verilmektedir. Ayrıca bölüm tarafından belirlenen başarılı ve
maddi durumu iyi olmayan öğrencilere de Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
tarafından burs sağlanmakta ve üniversitemizin spor tesisleri ile ilgili hizmetlerinde
kısmistatülüçalışmaolanağı sunulmaktadır.

TESİSLER

Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği
Bölümlerini bünyesinde bulunduran Yüksekokulumuz, fiziksel donanımı ile
üniversitemizde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.
BAİBÜ Gölköy Kampüsü’nde spor kompleksi için ayrılan alanda; kompleksi
oluşturan yapılarla birlikte oturma ve açık dinlenme alanları da oluşturulmuştur.
Kompleksin kuzeyinden başlayan ve kampüsü çevreleyen meşe ormanlarının etrafından
dolaşan farklı uzunlukta etaplar içeren hayat yolu parkuru bulunmaktadır.
10
Yüksekokulumuz; Gölköy Kampüsü ortasında iki katlı merkez binası,
yanında toplam oyun alanı 1800 m2 olan iki salondan oluşmaktadır. Bina içinde; ders
salonları, laboratuvar, modern soyunma odaları, öğrenci kantini, idari ve öğretim
elemanları ofisleri bulunmaktadır.
11
Ayrıca 1500 m2
‘lik oyun alanı, 3 dershane, fizyoloji laboratuvarı ve havalı
silahlar atış poligonu içeren 3’üncüspor salonu da kullanıma açılmıştır.
Açık oyun alanları olarak; sentetik yüzeyli futbol sahası, futbol sahasının
etrafında 4 kulvarlı tartan koşu pisti, 1 basketbol ve 1 voleybol sahası, tenis kortları ve
Gölköy çevresinde BESYO ve bazı kuruluşların (DSI, Çevre Koruma Vakfı ve
Belediye) iş birliği ile yapılmış olan yürüyüş ve egzersiz parkuru vardır. İzzet Baysal
Kültür Merkezinde ise, halk oyunları ve dans derslerinde kullanılan bir dans salonu
mevcuttur.
25 metrelik kapalı yüzme havuzu ve 420 m2
‘lik Fitness Salonu İzzet Baysal
Kampüsünde üniversitemiz mensupları ve halka hizmet vermektedir.
12
13
Yüksekokulumuza 2015 yılında 2 kattan oluşan 2000 m2
‘lik alana sahip Çok
Amaçlı Spor Salonu eklenmiştir. Salon içinde; güreş ve tekvando gibi mücadele
sporlarının yapılabileceği salon, tırmanma duvarı, okçuluk eğitim alanı, ritim eğitimi ve
dans salonu, soyunma odaları, bilgisayar laboratuvarı ile 50 kişilik seminer salonu yer
almaktadır.
14

BÖLÜM 2

TÜM ADAYLAR İÇİN (ENGELLİ ADAYLAR HARİÇ)
2018 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

KONTENJANLAR

2018-2019 Öğretim yılında, bölümlere ayrılan erkek ve kadın kontenjanlar
aşağıdaki tabloda verilmiştir
BÖLÜMLER
Antrenörlük
Eğitimi
(I. Öğretim)
Antrenörlük
Eğitimi
(II. Öğretim)
Beden
Eğitimi
Öğretmenliği
Bölümü
Spor
Yöneticiliği
Bölümü
(I. Öğretim)
Spor
Yöneticiliği
Bölümü
(II. Öğretim)
Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın
Milli Sporcu Kontenjanı 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
Engelli Aday Kontenjanı 2 2 2 2 – – 2 2 2 2
Diğer Aday Kontenjanı 20 12 20 12 25 16 20 12 20 12
Toplam Kontenjan 25 15 25 15 28 17 25 15 25 15
GENEL TOPLAM
KONTENJAN 40 40 45 40 40
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuza toplam 205 (128 erkek, 77
kadın) öğrenci alınacaktır. Yeterli sayıda erkek veya kadın sporcu başvurusu olmayan
bölümlerin kontenjanı diğer adaylardan tamamlanacaktır. Her bölümün kontenjanı
içerisinden %10 milli sporcular için kontenjan ayrılacaktır. Milli sporcu kontenjanına
başvuru yapan sporcular, başvuru yaptıkları kontenjan için kendi aralarında
değerlendirileceklerdir. 180 TYT puanının üzerinde puana sahip olan milli sporcular,
istemeleri halinde milli kontenjanından başvuru yapmayarak, diğer adaylarla
değerlendirilmek isteyebilirler. Yeterli sayıda milli sporcu başvurusu olmayan bölümlerin
kontenjanı diğer adaylardan tamamlanacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI

1) T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olmak,
2) Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümü
sınavına başvuracak adayların 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) en az
180,000 Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı almış olmaları (Liselerin Spor alanlarından
mezun olanlar dahil),
15
3) Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümü
sınavına başvuracak olan milli sporcu adaylar, 2018 Yükseköğretim Kurumları
Sınavından (YKS) en az 150,000 Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı almış olmaları,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Aday başvuru formu (Başvuru esnasında doldurulacaktır),
2) Online başvuru formu çıktısı,
3) 2018 yılına ait YKS Sonuç Belgesi internet çıktısı,
4) Kimlik numarası olan T.C., K.K.T.C., fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki
yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi (Geçerlilik süresi ve kimlik numarası yazılı
olan Pasaportlar da kabul edilecektir),
5) Milli sporcuların, milli sporcu olduklarını gösteren ve ilgili kurumca verilen belgenin
aslı ya da noter tasdikli sureti (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri
geçerli değildir),
6) Sportif öz geçmiş değerlendirmesinden yararlanmak isteyen adayların; Tablo A’da
bulunan Sporculuk Seviyesi Puanı kriterlerinden “lisanslı sporculuktan” puan
alabilmeleri için en az 3 yıllık, Tablo B’de bulunan Hakemlik ve Antrenörlük
Seviyesinde puan alabilmeleri için en az 12 aylık geçerli olan belgelerinin aslı ya da
noter tasdikli sureti,
7) Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Spor Lisesi ve Spor
Meslek Lisesinin “Spor” alanlarından başvuru yapacak adaylar, öğrenim gördükleri
kurumlarından, 30.03.2012 tarihine kadar mezun olan veya bu tarihte kayıtlı olan
öğrenciler, durumlarını belgelendirdikleri takdirde ek puan için değerlendirmeye
alınacaklardır.
8) Adaylar müracaat esnasında ÖSYM şifreleri ile birlikte başvuruda bulunacaktır.
ÖSYM şifresi olmayan adayın müracaatı alınmayacaktır.
9) “Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ibaresi olan Sağlık Raporu getirilecektir.
ÖNEMLİ UYARI: Eksik evrak ile başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Yetenek
sınavına başvuru yapan adaylar ön kayıt esnasında ÖSYM kayıtlarında yer alan bir
önceki yıla ilişkin yerleştirme durumu, ortaöğretim başarı puanı, alan öğrencisi olup
olmadığı vb. gibi şahsi bilgilerini kontrol etmek ve buna göre ön kayıt yaptırmak
16
zorundadır. Aday; bilgilerde yanlışlık, eksiklik veya uyuşmazlık olması durumunda,
bunu ön kayıt tarihleri sona ermeden Müdürlüğe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Yanlış beyanlardan aday sorumludur.

SINAV GİRİŞ KARTI

Her adaya üzerinde fotoğrafı bulunan bir Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı verilir.
Adaylar sınava girerken Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı ile diğer bir resmi kimlik
belgesini (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya geçerli tarihli pasaport) birlikte bulundurmak ve
istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Adayların aldığı derece ve puanlar Özel Yetenek
Sınav Giriş kartlarındaki ilgili bölümlere işlenir. Bu kart üzerindeki derece ve puanlar ile
komisyonun tuttuğu kayıtların uyuşmaması halinde sınav komisyonunun tutmuş olduğu
kayıtlar esas alınır.

İTİRAZLAR

 Adaylar Özel Yetenek Sınavında girdikleri testler ile ilgili itirazlarını, ilgili testler
tamamladıktan sonraki 2 saat içerisinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğüne şahsen dilekçeyle yapabilirler. Belirlenen süre içerisinde ve şahsen
yapılmayan başvurular itiraz komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 İtirazı yapan aday, aday numarasını ve iletişim bilgilerini belirten dilekçesinde itiraza
konu olan durumu detaylandırarak bildirmesi gerekmektedir.
 Adaylar Özel Yetenek Sınavı bitiminde asılacak olan kontrol listelerine ilişkin
itirazlarını, ilanı takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar yazılı olarak Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen dilekçeyle yapabilir. Belirlenen
süreden sonra yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
17

2018 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMASI

Öğrenci adayları, sınav giriş belgesi, geçerli ve fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus
cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ve marka haricinde yazı, amblem veya şekil
bulunmayan spor kıyafetleriyle (şort, tek renk tişört veya eşofman, spor ayakkabısı)
sınavlara katılmak zorundadırlar.

BAŞVURU TARİHLERİ

Ön başvurular 06-12 Ağustos 2018 tarihlerinde online olarak yapılacaktır. Online
başvuru yapan adaylar kesin müracaatlarını 13-15 Ağustos 2018 tarihlerinde mesai
saatleri içerisinde (08:00-16:30) BAİBÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğü’ne evraklarını şahsen teslim edip aday numaralarını alarak
tamamlayacaklardır. Posta yoluyla yapılan evrak teslimi kesinlikle dikkate
alınmayacaktır.

SINAV TARİHİ ve YERİ

Sınavlar 29 Ağustos-02 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak olup, sınavlara
girmeye hak kazanan adayların listesi ve detaylı sınav programı 28 Ağustos 2018
tarihinden itibaren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda ve “www.besyo.ibu.edu.tr”
internet sitesinde ilan edilecektir.
Her aday, kendi aday numarası için belirtilen zaman aralığında sınav yerinde
olmak ve yetenek sınavına katılmak zorundadır. Özel Yetenek Sınavı, BAİBÜ Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tesislerinde belirtilen tarih ve zaman aralığında
yapılacaktır.
NOT: Tüm programlar için tek sınav yapılacak olup, adaylar tercih sırasına göre
yerleştirilecektir.
18

ÖZEL YETENEK SINAVITESTLERİ

Özel yetenek sınavında yer alan test ve değerlendirme kriterleri ve bölümlere
göre alınabilecek en yüksek puanlar aşağıda sunulmuştur.
ÖZEL YETENEK SINAV PUANI (ÖYSP)
AŞAMALAR TESTLER
Antrenörlük
Eğitimi
Bölümü
Beden Eğitimi
Öğretmenliği
Bölümü
Spor
Yöneticiliği
Bölümü
1. Aşama 1500 m Koşu Testi 1-2 ELEME
2. Aşama
30 m Koşu Testi 50 50 50
Modifiye T-Çeviklik Testi 50 50 50
Geriye Sağlık Topu Atma Testi 50 50 50
3. Aşama Spor Özgeçmişi 100 100 100
TOPLAM PUANLAR 250 250 250
¹ Olimpik branşlarda milli olan sporcular 1500m Koşu Testinden muaftır
² Kadınlar Adaylar; 6 dakika 50 saniyeden daha az sürede, Erkekler Adaylar ise; 5 dakika 50 saniyeden
daha az sürede koştuklarında, diğer aşamalara geçmeye hak kazanacaklardır.

DEĞERLENDİRME

Özel Yetenek Sınavları Yüksekokul Müdürlüğünce hazırlanacak ve
uygulanacaktır. Sınav sonuçları puan halinde ifade edilecek ve bu puana Özel Yetenek
Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanmasında
ÖSYM tarafından ilan edilen formül kullanılacaktır. İlgili formülün ÖSYM tarafından
yeniden düzenlenmesi halinde gerekli olan tüm değişiklikler aynen yansıtılacaktır.
Hesaplamada kullanılacak puanlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanı (ÖYSP -SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı(OBP)
c) 2018-TYT Puanı (TYT-P)
19
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Spor Alanından Gelenler (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik
program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve
öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim
kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.
Aday Spor Alanından Geliyor ise;
Yerleştirme Puanı= (1.17 x ÖYSP-SP)+(0.11 x OBP)+(0.22 x TYT-P)+(0.03 xOBP)
Aday Diğer Alanlardan Geliyor ise;
Yerleştirme Puanı= (1.17 x ÖYSP-SP)+(0.11 x OBP)+(0.22 xTYT-P)
NOT: Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için özel yetenek sınavında uygulanan tüm
fiziksel testlere katılması zorunludur. Adayların fiziksel testlere kendileri için ilan edilen
tarih ve saatlerde girmeleri zorunludur. Testlere zamanında gelmeyen adaya her ne
sebeple olursa olsun yeni bir sınav hakkı verilmeyecektir.
Özel yetenek sınavında karşılaşılabilecek ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2018 Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzda yer
almayan istisnai durumlarda, karar verme yetkisi, özel yetenek sınav komisyonuna aittir.
20

KAYIT HAKKI ve YERLEŞTİRME

Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim) ve Spor
Yöneticiliği (I. ve II. Öğretim) Bölümleri için ortak bir sınav yapılacak olup adaylar
tercih sıralarına göre yerleştirilecektir. Sınav sonucunda Beden Eğitimi Öğretmenliğine
45 öğrenci (28 erkek+17 kadın), Antrenörlük Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi II. Öğretim,
Spor Yöneticiliği ve Spor Yöneticiliği II. Öğretim programlarının her birine ise 40’ar
öğrenci (25 erkek+15 kadın) kayıt olmaya hak kazanacaktır. Yeterli sayıda erkek veya
kadın sporcu başvurusu olmayan bölümlerin kontenjanı diğer adaylardan
tamamlanacaktır. Her bölüm kontenjanı içerisinden %10 milli sporcular için kontenjan
ayrılacak ve programların her birine 3 erkek ve 1 kadın milli sporcu alınacaktır. Milli
sporcu kontenjanının dolmaması halinde ise kontenjan diğer adaylardan tamamlanacaktır.
Sınav sonunda Yerleştirme Puanı eşit olan adaylardan Özel Yetenek Sınavı Puanı daha
yüksek olan aday tercih edilecek, yine eşitlik söz konusu ise puan türüne bakılmaksızın
TYT’deki en yüksek puana sahip olan aday tercih edilecektir.
21
ÖZELYETENEKSINAVINDA UYGULANACAK FİZİKSEL TESTLER
1500 METRE KOŞU TESTİ
Adayların dayanıklılık performansı, 1500 metre koşu testi ile ölçülecektir. Aday,
350 metrelik sentetik zeminli atletizm pistinde, kulvarsız olarak koşarak 1500 m’yi (4 Tur
+ 100 m) belirlenen süre içerisinde koşar. Koşular 30’ar kişilik gruplar halinde, başlama
işaretiyle birlikte kronometrenin çalışmasıyla başlar. Adayların, koşu esnasında
geçtikleri turlar, görevliler tarafından kayıt edilir. Her adaya yalnızca 1 (bir) koşu hakkı
verilir. 1500 m koşu testini, kadın adaylar 6 dakika 50 saniyeden, erkek adaylar ise 5
dakika 50 saniyeden daha az sürede koşmaları gerekmektedir. Belirlenen sürelerde
koşamayan adaylar, özel yetenek sınavının 2.ci aşamasında bulunan fiziksel testlere
katılamayacaklardır.
22
30 METRE SÜRAT KOŞUSU TESTİ
Adayların sürat değerleri, 30 metre (m) sürat koşu testi ile ölçülecektir. 30 metre
(m) sürat koşu testi; kapalı alan ve parke zeminde, fotosel ile süratin ölçüldüğü bir testtir.
Aday, 30 m başlangıç çizgisinin 10 cm gerisinde bulunan çizgiye (ayak koyma çizgisi)
ayağını (sağ veya sol) yerleştirir. Çıkış işaretinden sonra aday hazır olduğunda koşuya
başlar. Koşu mesafesinin sonunda bulunan fotoselden geçerek koşuyu bitirir.
Adaya, ardışık olmayan 2 (iki) koşu hakkı verilir ve en iyi derecesi (en düşük
zaman saniye olarak) değerlendirmeye alınır. 30 Metre Sürat Koşusu testi sonuçlarına
ait puanlama EK 1’de verilmiştir.
23
MODİFİYE T-ÇEVİKLİK TESTİ
Adayların çeviklik değerleri, Modifiye T-Çeviklik testiyle ölçülecektir. Modifiye
T-Çeviklik testi; kapalı alan ve parke zeminde, fotosel ile çabukluğun ölçüldüğü bir
testtir. Aday, başlangıç çizgisinin 10 cm gerisinde bulunan çizginin hemen gerisine
ayağını (sağ veya sol) yerleştirir. Çıkış işaretinden sonra aday hazır olduğunda koşuya
başlar.
Aday sırasıyla;
a) 1 numaralı engelin sol tarafından geçerek 2 numaralı engele doğru koşar.
b) 2 numaralı engelin sağ (veya sol) tarafından geçerek 3 numaralı engele doğru koşar.
c) 3 numaralı engelin sağ (veya sol) tarafından geçerek 1 numaralı engele doğru koşar.
d) 1 numaralı engelin solundan geçip, bitiş çizgisinde bulunan fotoselden geçerek
testi bitirir.
Adaya, ardışık olmayan iki koşu hakkı verilir ve en iyi derecesi (en düşük zaman)
değerlendirmeye alınır. Modifiye T-Çeviklik testi sonuçlarına ait puanlama EK 2’de
verilmiştir.
Modifiye T-Çeviklik Test Düzeneği
Başlangıç
Çizgisi
Bitiş
Çizgisi
3 1 2
5 metre 5 metre 10
metre
24
GERİYE SAĞLIK TOPU ATMA TESTİ
Adayların üst gövdesine ait kuvvet değerleri, geriye doğru sağlık topu atma testi
ile ölçülecektir. Aday, atış alanının 10 cm önünde bulunan çizgiye, atış yönüne sırtını
dönerek, her iki ayağının topuğunu koyar ve atış yapmak için hazır hale gelir. Erkekler 3
kg. kadınlar 2 kg’lık sağlık topunu iki elle, baş üzerinden geriye doğru atar. Atış sonrası,
atış alanı başlangıç çizgisi ile topun düştüğü yer (başlangıç çizgisine en yakın nokta)
arasındaki mesafe (m) ölçülür.
Adaya, ardışık 2 (iki) atış hakkı verilir ve en yüksek derecesi değerlendirmeye
alınır.
Geriye doğru sağlık topu atma testi sonuçlarına ait puanlama EK 3’te verilmiştir.
Topun baş üzerinden atılmaması (sağlık topunun vücudun sağ ya da sol tarafından elden
çıkarılması), atış alanı sınırlarının ihlal edilmesi, atış açısının dışına atış yapılması
durumunda adayın o atışı hata olarak değerlendirilir ve o atıştan sıfır (0) puan verilir.
25
SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUANLAMA TABLOSU
TABLO A. SPORCULUK SEVİYESİ PUANI
Puanlar Başarı Seviyeleri
100 A Seviyesi Millilik belgesine sahip olmak (SGM ve ilgili Federasyonlarca
onaylı millilik belgesi ibraz edilmelidir).
90 Türkiye rekoru sahibi olmak (Büyükler ve Gençler) (SGM ve/veya İlgili
Federasyon onaylı belge olmalıdır).
85
B Seviyesi Millilik belgesine sahip olunduğu organizasyonda ilk üç (3) dereceye
girmiş olmak (SGM ve ilgili Federasyonlarca, elde edilen derecenin yazıldığı onaylı
millilik belgesi ibraz edilmelidir).
80 Yıldız ve miniklerde Türkiye rekoru sahibi olmak (SGM ve/veya İlgili
Federasyon onaylı belge olmalıdır).
75 B Seviyesi Millilik belgesine sahip olmak (SGM ve ilgili Federasyonlarca
onaylı millilik belgesi ibraz edilmelidir).
70
Branşında uluslararası federasyonlarca düzenlenen en üst lig müsabakalarında
(Şampiyonlar Ligi gibi) takım (Takım sporlarında en az üç (3) müsabakada
oynandığını belgelendirmek zorunludur) veya ferdi olarak Türkiye’yi temsil etmiş
olmak (SGM ve/veya ilgili Federasyonlarca Onaylı resmi belge olmalıdır).
65
Branşının büyükler kategorisindeki en üst liginde (Birinci Sıradaki Lig) Ferdi ya da
Takım (Takım sporlarında en az beş (5) müsabakada oynandığını belgelendirmek
zorunludur) halinde Türkiye’de ilk üç (3) girmiş olmak (SGM ve/veya ilgili
Federasyonlarca Onaylı resmi belge olmalıdır).
60
C Seviyesi Millilik belgesine sahip olunduğu organizasyonda ilk üç (3) dereceye
girmiş olmak (SGM ve ilgili Federasyonlarca, elde edilen derecenin yazıldığı onaylı
millilik belgesi ibraz edilmelidir).
50 C Seviyesi Millilik belgesine sahip olmak (SGM ve ilgili Federasyonlarca
onaylı millilik belgesi ibraz edilmelidir).
40
Branşının diğer kategorilerinde (2. lig, 3. lig, gençler, yıldızlar vb.) Türkiye genelinde
yapılan ulusal müsabakalarda Ferdi ya da Takım (Takım sporlarında en az beş (5)
müsabakada oynandığını belgelendirmek zorunludur) halinde ilk üç (3) girmiş
olmak (SGM ve/veya ilgili Federasyonlarca, Onaylı resmi belge olmalıdır).
25 9 yıl ve üzerinde sporcu lisansına sahip olmak
15 6 – 8 yıllık sporcu lisansına sahip olmak
10 3 – 5 yıllık sporcu lisansına sahip olmak
NOT: Sporculuk Seviyesi Puanında kişinin aldığı en yüksek seviye geçerli olacaktır.
Puan aldığı seviyenin tekrarında veya daha alt seviyelerden ikinci kez puan alınamaz. 3
yıldan daha az olan sporcu lisansları değerlendirmeye alınmayacaktır.
26
TABLO B. ANTRENÖRLÜK VE HAKEMLİK SEVİYESİ PUANI
Puanlar* Açıklamalar
50 5. Kademe Antrenörlük
40 4. Kademe Antrenörlük
30 3. Kademe Antrenörlük
20 2. Kademe Antrenörlük
10 1. Kademe Antrenörlük
20 10 yıl ve üstü Hakemlik
15 7 – 9 yıl Hakemlik
10 4 – 6 yıl Hakemlik
5 1 – 3 yıl Hakemlik
* 12 aydan daha az olan antrenörlük ve hakemlik belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
NOTLAR:
1. A ve B tablosundan alınan puanlar toplanacaktır.
2. Belgelendirmek kaydı ile ilk millilikten sonra her bir millilik sayısına +5 puan verilir.
3. Takım sporlarında adayın maçlarda oyuna girdiğine dair belgelendirmeyi yapması
şarttır.
4. Uluslararası hakemlerin puanı 2 ile çarpılacaktır.
5. Sportif özgeçmiş değerlendirmesi sonucunda bir aday bütün puanlar toplamında en
fazla 100 puan alabilecektir.
6. Olimpik olmayan sporlarda A tablosundaki lisanslı sporculuk yılından alınan puanlar
hariç elde edilen sporculuk seviyesi puanları ikiye bölünerek değerlendirmeye
alınacaktır.
7. Yukarıdaki puanlama tablolarında yer alan maddeler dışında ortaya çıkabilecek istisnai
durumlarda değerlendirme ve karar verme yetkisi sportif özgeçmiş değerlendirme
komisyona aittir.
27
EKLER
EK 1. 30 METRE SÜRAT KOŞUSU TESTİ PUAN TABLOSU
KADINLAR
Süre (saniye) Puanlar ERKEKLER
Süre (saniye)
4.29 ve altı 50.0 3.79 ve altı
4.30 – 4.34 47.5 3.80 – 8.84
4.35 – 4.39 45.0 3.85 – 3.89
4.40 – 4.44 42.5 3.90 – 3.94
4.45 – 4.49 40.0 3.95 – 3.99
4.50 – 4.54 37.5 4.00 – 4.04
4.55 – 4.59 35.0 4.05 – 4.09
4.60 – 4.64 32.5 4.10 – 4.14
4.65 – 4.69 30.0 4.15 – 4.19
4.70 – 4.74 27.5 4.20 – 4.24
4.75 – 4.79 25.0 4.25 – 4.29
4.80 – 4.84 22.5 4.30 – 4.34
4.85 – 4.89 20.0 4.35 – 4.39
4.90 – 4.94 17.5 4.40 – 4.44
4.95 – 4.99 15.0 4.45 – 4.49
5.00 – 5.04 12.5 4.50 – 4.54
5.05 – 5.09 10.0 4.55 – 4.59
5.10 – 5.14 7.5 4.60 – 4.64
5.15 – 5.19 5.0 4.65 – 4.69
5.20 – 5.24 2.5 4.70 – 4.74
5.25 ve üstü 0.0 4.75 ve üstü
28
EK 2. MODİFİYE T-ÇEVİKLİK TESTİ PUAN TABLOSU
KADINLAR
Süre (sn) Puanlar ERKEKLER
Süre (sn)
10.49 ve altı 50.0 9.49 ve altı
10.50 – 10.59 47.5 9.50 – 9.59
10.60 – 10.69 45.0 9.60 – 9.69
10.70 – 10.79 42.5 9.70 – 9.79
10.80 – 10.89 40.0 9.80 – 9.89
10.90 – 10.99 37.5 9.90 – 9.99
11.00 – 11.19 35.0 10.00 – 10.19
11.20 – 11.39 32.5 10.20 – 10.39
11.40 – 11.59 30.0 10.40 – 10.59
11.60 – 11.79 27.5 10.60 – 10.79
11.80 – 11.99 25.0 10.80 – 10.99
12.00 – 12.19 22.5 11.00 – 11.19
12.20 – 12.39 20.0 11.20 – 11.39
12.40 – 12.59 17.5 11.40 – 11.59
12.60 – 12.79 15.0 11.60 – 11.79
12.80 – 12.99 12.5 11.80 – 11.99
13.00 – 13.19 10.0 12.00 – 12.19
13.20 – 13.39 7.5 12.20 – 12.39
13.40 – 13.59 5.0 12.40 – 12.59
13.60 – 13.79 2.5 12.60 – 12.79
13.80 ve üstü 0.0 12.80 ve üstü
29
EK 3. GERİYE SAĞLIK TOPU ATMA TESTİ PUAN TABLOSU
KADINLAR (2 Kg’lık Top)
Uzaklık (metre) Puanlar ERKEKLER (3 Kg’lık Top)
Uzaklık (metre)
14.50 ve üstü 50.0 17.50 ve üstü
14.00 – 14.49 47.5 17.00 – 17.49
13.50 – 13.99 45.0 16.50 – 16.99
13.00 – 13.49 42.5 16.00 – 16.49
12.50 – 12.99 40.0 15.50 – 15.99
12.00 – 12.49 37.5 15.00 – 15.49
11.50 – 11.99 35.0 14.50 – 14.99
11.00 – 11.49 32.5 14.00 – 14.49
10.50 – 10.99 30.0 13.50 – 13.99
10.00 – 10.49 27.5 13.00 – 13.49
09.50 – 09.99 25.0 12.50 – 12.99
09.00 – 09.49 22.5 12.00 – 12.49
08.50 – 08.99 20.0 11.50 – 11.99
08.00 – 08.49 17.5 11.00 – 11.49
07.50 – 07.99 15.0 10.50 – 10.99
07.00 – 07.49 12.5 10.00 – 10.49
06.50 – 06.99 10.0 09.50 – 09.99
06.00 – 06.49 7.5 09.00 – 09.49
05.50 – 05.99 5.0 08.50 – 08.99
05.00 – 05.49 2.5 08.00 – 08.49
04.99 ve altı 0.0 07.99 ve altı
30

BÖLÜM 3

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVI
KONTENJANLAR
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında kontenjanları;
BÖLÜMLER
Antrenörlük
Eğitimi
(I. Öğretim)
Antrenörlük
Eğitimi
(II. Öğretim)
Beden
Eğitimi
Öğretmenliği
Bölümü
Spor
Yöneticiliği
Bölümü
(I. Öğretim)
Spor
Yöneticiliği
Bölümü
(II. Öğretim)
Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın
Engelli Aday
Kontenjanı 2 2 2 2 – – 2 2 2 2
TOPLAM 4 4 0 4 4
olmak üzere toplam 16 (8 erkek, 8 kadın) öğrenci alınacaktır. Her bölüm kontenjanı
içerisinden (Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü hariç) %10 engelli adaylar için
kontenjan ayrılacaktır. Engelli aday kontenjanına başvuru yapan sporcular, başvuru
yaptıkları kontenjan için kendi aralarında değerlendirileceklerdir. 180 TYT puanının
üzerinde puana sahip olan engelli sporcular, istemeleri halinde engelli kontenjanından
başvuru yapmayarak, diğer adaylarla değerlendirilmek isteyebilirler. Yeterli sayıda
engelli aday başvurusu olmayan bölümlerin kontenjanı diğer adaylardan
tamamlanacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI

1) T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olmak,
2) Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümü sınavına başvuracak engelli
adayların 2018 YKS (TYT bölümünden) sınavından en az 100,000 ve üzerinde puanı
almış olmaları,
3) Bir üniversite veya devlet hastanesinden “bedensel engelli, görme engelli, işitme
engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum
bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar,
sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)” engellerinden en az
31
birisini “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” (Raporda; “spor yapmasına” mani bir hal
olmadığı ibaresi yer alması zorunludur) ile belgelemek,
4) Engelli adayların, engel durumlarını belgeleyemediklerinde, başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
5) Engelli Sağlık Kurulu Raporunun sınav başvuru tarihinden önce, son bir (1) yıl
içerisinde alınması ve sağlık kurulunda, başvuran adayın engel durumu ile ilgili uzman
hekimin bulunması gerekmektedir.
6) Engelli adayların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 75850160-199-24304 sayılı
kararında belirtilen engel gruplarından en az birinden %25-50 arasında engel oranına
sahip olması gerekmektedir. Adayların var olan engellilik durumuna başka bir engel
daha eşlik ediyorsa, toplam engel oranı %50’yi geçen başvurular kabul
edilmeyecektir.
7) İlgili Spor Federasyonu Başkanlıklarından (Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu,
Görme Engelliler Federasyonu, İşitme Engelliler Federasyonu, Özel Sporcular Spor
Federasyonu ve diğerleri) alınan en az iki (2) yıllık ferdi veya takım sporlarına ait
sporcu lisansına sahip olunması zorunludur (lisanslar üst üste iki (2) yıl olmak zorunda
değildir).
8) İbraz edilen lisans yıllarından herhangi bir yıla ait olmak koşuluyla, en az bir (1)
müsabakaya veya yarışmaya katıldıklarına ilişkin ilgili kurumdan (Spor Genel
Müdürlüğü, Federasyonlar, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu kurumların İl/İlçe
Müdürlüklerinden/temsilciliklerinden) verilen resmi katılım belgesine (müsabaka listesi,
müsabaka cetveli, müsabaka raporu, sonuç belgesi) sahip olmaları gerekmektedir.
9) Yukarıda istenen tüm belgelere sahip engelli adayların başvuruları, Engelli Aday
Değerlendirme Komisyonunca değerlendirecek ve adayın spor bilimleri alanında
eğitim almasına engel bir durum olmaması halinde adayların başvuruları kabul
edilecektir.
NOT: Yetenek sınavına başvuru yapan adaylar ön kayıt esnasında ÖSYM kayıtlarındaki
şahsi bilgilerini kontrol etmek ve buna göre ön kayıt yaptırmak zorundadır. Aday;
bilgilerde yanlışlık, eksiklik veya uyuşmazlık olması durumunda, bunu ön kayıt tarihleri
sona ermeden Müdürlüğe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Yanlış beyanlardan
aday sorumludur.
32

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Aday başvuru formu (Başvuru esnasında doldurulacaktır),
2) 2018 yılına ait YKS Sonuç Belgesi internet çıktısı,
3) Kimlik numarası olan T.C., K.K.T.C., fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki
yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi (Geçerlilik süresi ve kimlik numarası yazılı
olan Pasaportlar da kabul edilecektir),
4) Bir üniversite veya devlet hastanesinden “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” (Raporda;
“spor yapmasına” mani bir hal olmadığı ibaresi yer alması zorunludur),
5) Engelli Milli sporcuların, engelli milli sporcu olduklarını gösteren ve ilgili kurumca
verilen belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların
millilik belgeleri geçerli değildir),
6) Sportif öz geçmiş değerlendirmesinden yararlanmak isteyen adayların; Tablo 2’de
bulunan Sporculuk Seviyesi Puanı kriterlerinden “lisanslı sporculuktan” puan
alabilmeleri için en az 2 yıllık lisanlı ve faal olarak yarışmalara katıldığını resmi olarak
belgeleyen evrakların aslı ya da noter tasdikli sureti,
7) Adaylar müracaat esnasında ÖSYM şifreleri ile birlikte başvuruda bulunacaktır.
ÖSYM şifresi olmayan adayın müracaatı alınmayacaktır.
ÖNEMLİ UYARI: Eksik evrak ile başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

SINAV GİRİŞ KARTI

Her adaya üzerinde fotoğrafı bulunan bir Engelli Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı
verilir. Adaylar sınava girerken Engelli Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı ile diğer bir
resmi kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya geçerli tarihli pasaport) birlikte
bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Adayların aldığı derece ve
puanlar Engelli Özel Yetenek Sınav Giriş kartlarındaki ilgili bölümlere işlenir. Bu kart
üzerindeki derece ve puanlar ile komisyonun tuttuğu kayıtların uyuşmaması halinde
sınav komisyonunun tutmuş olduğu kayıtlar esas alınır.
33

İTİRAZLAR

 Adaylar Engelli Özel Yetenek Sınavında girdikleri testler ile ilgili itirazlarını, ilgili test
tamamladıktan sonraki 2 saat içerisinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğüne şahsen dilekçeyle yapabilirler. Belirlenen süre içerisinde ve şahsen
yapılmayan başvurular itiraz komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 İtirazı yapan aday, aday numarasını ve iletişim bilgilerini belirten dilekçesinde itiraza
konu olan durumu detaylandırarak bildirmesi gerekmektedir.
 Adaylar Özel Yetenek Sınavı bitiminde asılacak olan kontrol listelerine ilişkin
itirazlarını, ilanı takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar yazılı olarak Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen dilekçeyle yapabilir. Belirlenen süreden
sonra yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

ENGELLİ ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMASI

Özel Yetenek Sınavı içeriği Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilen sınav
kılavuzunda detaylı olarak açıklanacaktır.
 Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümleri için ortak bir sınav yapılarak
adaylara ait yerleştirme puanları hesaplanıp, adaylar tercih sıralarına göre
yerleştirilecektir.
 Özel Yetenek Sınavı ile ilgili oluşturulacak komisyonlar ve görev alacak kişiler
Yüksekokul Müdürlüğünce sınav öncesinde belirlenecektir.
 Adayların, değerlendirmeye alınabilmesi için Engelli Özel Yetenek Sınavında
uygulanan fiziksel yeterliliğinin belirlenmesi testine katılması zorunludur.
1) Adayların öncelikle 400 m Koşu-Yürü Testine katılıp baraj değerinin altında
testi tamamlaması zorunludur. 400 m Koşu-Yürü Testinde başarısız olan adaylar
elenecektir.
2) 400 m Koşu-Yürü Testini başarı ile tamamlayan adaylar ikinci aşama olan
sportif özgeçmiş değerlendirmesinden yerleştirme puanları hesaplanacaktır.
 Adayların 400 m Koşu-Yürü Testine kendileri için ilan edilen tarih ve saatlerde
girmeleri zorunludur. Testlere zamanında gelmeyen adaya her ne sebeple olursa olsun
yeni bir sınav hakkı verilmeyecektir.
34
 Engelli Özel yetenek sınavında karşılaşılabilecek ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2018 Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzda yer
almayan istisnai durumlarda, karar verme yetkisi özel yetenek sınav komisyonuna aittir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru yapan engelli adaylar müracaatlarını 06 Ağustos 2018 (08:00-16:30
saatleri arası) ile 07 Ağustos 2018 tarihinde (08:00-12:00 saatleri arasında) BAİBÜ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’ne evraklarını şahsen teslim edip
aday numaralarını alarak tamamlayacaklardır. Posta yoluyla yapılan evrak teslimi
kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Engelli Aday Değerlendirme
Komisyonu Raporu sonrasında belirlenerek detaylı sınav programı 07 Ağustos 2018
tarihinde saat 18:30’dan itibaren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda ve
“www.besyo.ibu.edu.tr” internet sitesinde ilan edilecektir.

SINAV PROGRAMI

07 Ağustos 2018, 14:00-17:00 saatleri arasında, Engelli Aday Değerlendirme
Komisyonu tarafından adayların engel durumu değerlendirilmesi yapılacaktır.
Adayların yukarıda belirtilen saatlerde Yüksekokulda bulunmaları gerekmektedir.
Engelli Özel Yetenek Sınavları 08 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak olup, sınava
girmeye hak kazanan adayların listesi ve detaylı sınav programı 07 Ağustos 2018
tarihinde saat 18:30’dan itibaren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda ve
“www.besyo.ibu.edu.tr” internet sitesinde ilan edilecektir.

DEĞERLENDİRME

Engelli adayların Özel Yetenek Sınav Puanları, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın 75850160-199-24304 sayılı kararı gereğince, TYT puanları
değerlendirmeye katılmadan (2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunda yer
alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna
göre değerlendirilecektir. İlgili değerlendirme kriterleri ÖSYM tarafından yeniden
düzenlenmesi halinde gerekli olan tüm değişikler aynen yansıtılacaktır.
35

KAYIT HAKKI

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü haricinde diğer tüm bölüm kontenjanları
içerisinde %10 engelli adaylar için kontenjan ayrılacaktır. Antrenörlük Eğitimi ve Spor
Yöneticiliği Bölümlerindeki her bir programa 2 erkek ve 2 kadın engelli aday alınacaktır.
Yeterli sayıda engelli aday başvurusu olmayan bölümlerin kontenjanı diğer adaylardan
tamamlanacaktır. Sınav sonunda adaylara ait yerleştirme puanlarının eşitliğinde,
adaylardan takvim yaşı daha küçük olan tercih edilecektir.
ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVI TESTLERİ
Engelli adaylar için Özel Yetenek Sınavı, engelli adayın fiziksel yeterliliğinin
belirlenmesi (400 m Koşu-Yürü Testi) ile sportif özgeçmişi oluşturmaktadır.
Tablo 1. Engelli Adaylar İçin Özel Yetenek Sınav Puanı
AŞAMALAR Değerlendirme Kriterleri Antrenörlük Eğitimi
Bölümü
Spor Yöneticiliği
Bölümü
1. Aşama (Eleme) 400 m Koşu-Yürü Testi *
– –
2. Aşama (Seçme) Sportif Özgeçmiş 200 200
TOPLAM PUANLAR 200 200
*
Tüm engelli adaylar Uluslararası Paralimpik Komitesi kurallarına göre düzenlenen 400 m
koşu-yürü testini 4 dakika (240 saniyede) tamamlamak zorundadır (Kulvarsız).

YERLEŞTİRME PUANININ (YP) HESAPLANMASI

Yerleştirmeye Esas Olan Puanları;
a) Sportif Özgeçmiş Puanı (%100)
Not: Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için 400 m Koşu-Yürü Testine katılması
zorunludur. İlan edilen tarih ve saat dışında testler kesinlikle tekrarlanmayacaktır.
36
ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYGULANACAK FİZİKSELTEST
1. 400 METRE KOŞU-YÜRÜ TESTİ (ELEME)
Adayların koşu-yürüme performansı, 400 metre koşu-yürü testi ile ölçülecektir.
Aday, 350 metrelik sentetik zeminli atletizm pistinde, kulvarsız olarak koşarak veya
yürüyerek 400 m’yi (1 Tur + 50 m) belirlenen süre içerisinde koşar. Koşular katılım
sayısına göre 10’ar veya 20’şer kişilik gruplar halinde, başlama işaretiyle birlikte
kronometrenin çalışmasıyla başlar. Her adaya yalnızca 1 (bir) koşu hakkı verilir. 400 m
koşu-yürü testini, kadın ve erkek adaylar 4 dakikadan (240 saniye) daha az sürede
koşmaları gerekmektedir. Belirlenen sürelerde koşamayan adaylar, engelli özel yetenek
sınavının ikinci aşamasında bulunan sportif özgeçmiş değerlendirmesine
katılamayacaklardır.
SPORTİF ÖZGEÇMIŞ PUANLAMA TABLOLARI
TABLO 2. SPORCULUK SEVİYESİ PUANI
Puan Başarı Seviyeleri
100 Bireysel veya takım halinde Paralimpik Oyunlara yarışmacı olarak katılmış
olmak
90 Bireysel veya takım halinde Dünya Şampiyonasına yarışmacı olarak katılmış
olmak
80 Bireysel veya takım halinde Avrupa Şampiyonasına yarışmacı olarak katılmış
olmak
70
Bireysel veya takım halinde İlgili federasyonun yarışma takviminde bulunan,
Uluslararası en az 9 ülke veya 17 sporcunun katıldığı turnuvalarda ilk üçe
girmek
60
Bireysel veya takım halinde İlgili federasyonun yarışma takviminde bulunan,
Uluslararası en az 9 ülke veya 17 sporcunun katıldığı turnuvalarda sporcu olarak
katılmak
50 Bireysel veya takım halinde Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceyi almak
40 Bireysel veya takım halinde Üniversitelerarası veya Liselerarası Türkiye
Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak
30 Bireysel veya takım halinde Türkiye Şampiyonalarında yarışmalara katılmış
olmak
20 Bireysel veya takım halinde Bölge Şampiyonalarına katılmış olmak
10 2 yıllık lisanslı ve faal olarak yarışmalara katılmış olmak
37
Not: Sporcuların müsabakaya katıldıklarını belgelendirmeleri zorunludur (SGM ve/veya
ilgili Federasyonlarca, Onaylı resmi belge olmalıdır). Sporculuk Seviyesi Puanında
kişinin aldığı en yüksek seviye geçerli olacaktır. Puan aldığı seviyenin tekrarında veya
daha alt seviyelerden ikinci kez puan alınamaz.
TABLO 3. HAKEMLIK VE ANTRENÖRLÜK SEVIYESI PUANI
Puan Antrenörlük Seviyesi Hakemlik Seviyesi
50 5. Kademe Antrenörlük Uluslararası Hakemlik
40 4. Kademe Antrenörlük 8 yıl ve üstü Ulusal Hakemlik
30 3. Kademe Antrenörlük 6 – 7 yıl Ulusal Hakemlik
20 2. Kademe Antrenörlük 4 – 5 yıl Ulusal Hakemlik
10 1. Kademe Antrenörlük 2 – 3 yıl Ulusal Hakemlik
NOTLAR:
1- Tablo 2 ve Tablo 3’ten alınan puanlar toplanacaktır.
2- Belgelendirmek kaydı ile ilk millilikten sonra her bir millilik sayısına +5 puan
verilir.
3- Takım sporlarında adayın en az 3 maç oyuna girdiğine dair belgelendirmeyi
yapması şarttır.
4- Sportif özgeçmiş değerlendirmesi sonucunda bir aday bütün puanlar toplamında
en fazla 200 puan alabilecektir.
5- Yukarıdaki puanlama tablolarında yer alan maddeler dışında ortaya çıkabilecek
istisnai durumlarda değerlendirme ve karar verme yetkisi Sportif Özgeçmiş
Değerlendirme komisyonuna aittir.

 

Bolu besyo hazırlık kursu-bolu besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.