2018 Muğla Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Muğla Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 muğla üniversitesi besyo özel yetenek sınavı klavuzunu görüntülemek için tıklayınız 

GENEL HÜKÜMLER:

a. Ön kayıtlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ne internet
üzerinden online olarak yapılacaktır.
b. Bu sınavın uygulanmasında, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) Kılavuzu’nda
yer alan Özel Yetenek Gerektiren Yüksek Öğretim Programlarına öğrenci alımı ile ilgili
ilke ve kurallar esas alınacaktır.
c. Özel Yetenek Gerektiren Yükseköğretim Programlarına başvurabilmek için adayların
2018 yılında yapılan YKS’ye girmeleri zorunludur. Başvuru ve yerleştirme işlemlerinde
adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) Puanı esas alınacaktır.
d. Özel Yetenek Sınavı sonunda Yerleştirme Puanları (YP) eşit olan adaylar için sırasıyla
TYT Puanı ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) daha yüksek olan aday tercih edilecektir.
e. Özel Yetenek Sınavı sonunda, adaylar ön kayıtta beyan ettikleri program tercih sırası
dikkate alınarak en fazla bir asil listede ve yedek listelerinde yer alacaktır.
f. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınavı kazanmış olsa dahi kaydı
yapılmayacak, kaydı yapılmış olan adayların kayıtları silinecek ve hakkında kanuni işlem
yapılacaktır. Başvuru esnasında kayıt için gerekli belgelerden herhangi birinin eksik
olması durumunda ön kayıt yapılmayacaktır.
g. Sınav Yürütme Kurulu, sınav kurallarına uygun olmayan tutum ve davranış sergileyen
adayların sınavlarını geçersiz sayma hakkına sahiptir.
h. Bu kılavuzda yer almayan konularla ilgili olarak Sınav Yürütme Kurulu karar vermeye
yetkilidir.

2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b. Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü,
Rekreasyon Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümüne başvuruda bulunabilmek için
adayların, Tablo 1’de belirtilen 2018 YKS sınavı TYT puan türlerinin herhangi
birinden asgari puan şartlarını sağlamış olması gerekir.
Tablo 1: Bölüm/Programlara Ait Taban Puanlar
Bölümler
Puanlar (TYT- EA, SÖZ, SAY, DİL)
Engelli Milli Sporcu Spor Alanı Diğer
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (N.Ö.) 100 160 160 180
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (İ.Ö.) – 160 160 180
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü – 160 180 240
Rekreasyon Bölümü (N.Ö.) 100 160 160 180
Rekreasyon Bölümü (İ.Ö.) – 160 160 180
Spor Yöneticiliği Bölümü (N.Ö.) 100 160 160 200
Spor Yöneticiliği Bölümü (İ.Ö.) – 160 160 200
N.Ö.=Normal Öğretim Programı; İ.Ö.=İkinci Öğretim Programı.
EA= Eşit Ağırlık, SÖZ=Sözel, SAY= Sayısal, DİL= Yabancı Dil
2

3. KONTENJANLAR

Bölüm/Programlara ait kontenjanlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Bölüm/Programlara Ait Kontenjanlar
Program Genel Kontenjan Milli Sporcu
Kontenjanı*
Engelli
Kontenjanı*
Antrenörlük Eğitimi
Bölümü (N.Ö.)
40
(10 kadın+30 erkek)
4
(1 kadın+3 erkek)
4
(1 kadın+3 erkek)
Antrenörlük Eğitimi
Bölümü (İ.Ö.)
40
(10 kadın+30 erkek)
4
(1 kadın+3 erkek) 0
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü
40
(15 kadın+25 erkek)
4
(2 kadın+2 erkek) 0
Rekreasyon Bölümü
(N.Ö.)
40
(15 kadın+25 erkek)
4
(2 kadın+2 erkek)
4
(2 kadın+2 erkek)
Rekreasyon Bölümü
(İ.Ö.)
40
(15 kadın+25 erkek)
4
(2 kadın+2 erkek) 0
Spor Yöneticiliği
Bölümü (N.Ö.)
40
(15 kadın+25 erkek)
4
(2 kadın+2 erkek)
4
(2 kadın+2 erkek)
Spor Yöneticiliği
Bölümü (İ.Ö.)
40
(15 kadın+25 erkek)
4
(2 kadın+2 erkek) 0
* Milli Sporcu ve Engelli kontenjanları genel kontenjana dâhildir, kontenjanlar dolmadığı takdirde genel
kontenjana aktarılacaktır.

4-ÖN KAYITLAR.

Adaylar başvurularını, www.mu.edu.tr web sayfasından online olarak yapacaklardır.
Online kayıtların bitiş tarihinden sonra yapılacak incelemelerde, kayıt esnasında eksik veya
hatalı başvuru evrakı yüklemesi yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön kayıt
başvurusu kabul edilen ve özel yetenek sınavına girmeye hak kazanan adayların isim listeleri 31
Ağustos 2018 tarihinde web sayfasından ilan edilecektir. Her aday Tablo 2’de belirtilen
programlardan istediği tercihi/tercihleri yapabilir. Yapılan tercihler daha sonra değiştirilemez.
Tercih sıralaması yerleştirmede esas alınacaktır.
5. ONLINE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER (pdf formatında yüklenecektir)
a. Online başvuru formu,
b. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf jpeg formatında
yüklenecektir),
c. T.C. Kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
d. 2018 yılına ait TYT puanını gösteren belge,
e. “Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavına katılmasında sağlık açısından sakınca
yoktur” ibareli herhangi bir sağlık kurumundan son 6 (altı) ay içerisinde alınan rapor
(engelli adaylar hariç),
f. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu okul
müdürlüğü tarafından onaylı),
g. Milli sporcular için “Milli Sporcu Belgesi” Spor Genel Müdürlüğünden alınmış onaylı
belge olması gerekmektedir.
h. Engelli kontenjanına başvuracak adaylar için YKS kılavuzunda yer alan engellilik
durumlarını belirten ve ilgili resmi kurumca düzenlenen Sağlık Kurulu raporu.

6. KAYIT VE SINAVLA İLGİLİ TARİHLER

Ön Kayıt Tarihi 27-29 Ağustos 2018
Özel Yetenek Sınavı Tarihi / Saati 04 Eylül 2018 / 09:00*
Kesin Kayıt Tarihi 10-12 Eylül 2018
Yedek Kayıt Tarihi 14 Eylül 2018
*NOT: Özel Yetenek Sınavı Başlama Tarihi: 04 Eylül 2018 Saat: 09:00
Müracaat eden aday sayısına göre sınav tarih ve saat düzenlemesi yapılacaktır. Değişiklik yapıldığı
takdirde adaylara duyurulacaktır. Düzenleme sonrası ilan edilen tarih ve saate göre adaylar sınav yerinde
hazır bulunmak zorundadır.

7. ÖZEL YETENEK SINAVI VE DEĞERLENDİRME

1. Özel Yetenek Sınavı (Koordinasyon Testi Parkuru):
Koordinasyon Testi Parkuru fotosel cihazı ile ölçülür. Komisyon tarafından adayın başlangıç
ve bitiş arasındaki süresi kaydedilir. İki deneme hakkını kullanan adayın en iyi parkur derecesi
değerlendirmeye alınır. Koordinasyon Testi Parkurunda 6 (altı) istasyon bulunmaktadır (Şekil 1).
1. İstasyon : “Öne Takla”
2. İstasyon : “Denge Aletinden Geçiş”
3. İstasyon : “Top Değiştirme”
4. İstasyon : “Sağlık Topu İle Slalom”
5. İstasyon : “Çift Ayak Sıçrama”
6. İstasyon : “Sekiz Koşusu”
Koordinasyon Testi Parkuru İstasyonları
1. İstasyon “Öne Takla”:
Bu istasyonda, standart bir cimnastik minderi bulunmaktadır. Öne takla, minder üzerinde öne
doğru yuvarlanma hareketi ile gerçekleştirilir.
2. İstasyon “Denge Aletinden Geçiş”:
Aday, denge aleti üzerinde işaretlenen birinci çizginin gerisine basarak denge aleti üzerine çıkar
ve işaretlenen ikinci çizgiyi geçtikten sonra basılan son adımla iner. Bitiş noktasından önce
dengeden düşen aday harekete baştan başlar.
3. İstasyon “Top Değiştirme”:
Bu istasyonda, iki kasa içerisinde ikişer sağlık ve basketbol topu bulunmaktadır. Aday,
kasalardaki topları birer birer taşımak suretiyle yerlerini değiştirir. Topların kasaya bırakılması
sırasında dışarı giden topların alınıp kasa içine bırakılması zorunludur.
4. İstasyon “Sağlık Topu ile Slalom”:
Bu istasyonda, zemine sabitlenmiş çemberin içerisinde duran bir sağlık topu ve 6 adet slalom
çubuğu bulunmaktadır. Aday, çemberin içinde duran sağlık topunu alır, çubukların arasından
slalom yaparak gider ve aynı şekilde geri dönerek sağlık topunu aldığı çemberin içine bırakır.
5. İstasyon “Çift Ayak Sıçrama”:
Bu istasyonda aday, bir bankın üzerinden çift ayakla sağa ve sola toplam 6 (altı) kez nizami
sıçrama yapmak zorundadır. Sıçrama sırasında tek ayakla sıçrama, bankın üstüne basma ve el
yardımı (dokunma-dayanma) ile yapılan sıçramalar geçerli olarak sayılmayacaktır.6. İstasyon “Sekiz Koşusu”:
Bu istasyonda, iki adet işaret konisi vardır. Aday, konilerin çevresinden dönerek sekiz koşusu
yapmak zorundadır. Sonrasında aday, fotoselden geçerek parkuru tamamlar.

Muğla-besyo-hazırlık kursu-muğla-besyo-kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.