2018 Mersin Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Mersin Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 mersin üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

1993 yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü olarak Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde
başlamış ve 1999 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Çiftlikköy Yerleşkesi Spor Merkezi Kompleksi
içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Ortak kullanıma açık spor salonları, yüzme havuzu, açık
spor tesisleri, laboratuarları, derslikler, kütüphane ve kafeterya gibi öğrencilerin eğitim/öğretim, sosyal ve
kültürel gelişimlerine hizmet edecek ortamlar bulunmaktadır.
Yüksekokulumuzda 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi bahar yarıyılı itibariyle Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü’nde 195, Spor Yöneticiliği Bölümü’nde 29, Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde ise 103 olmak
üzere toplam 327 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Rekreasyon (I. ve II. Öğretim) Bölümüne ilk kez 2018-2019
eğitim ve öğretim döneminde öğrenci alınacaktır. Bununla birlikte yüksekokulumuzun Eğitim Bilimleri Enstitüsü
kapsamında Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda da yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı 98
öğrencisi bulunmaktadır.
Ayrıca yüksekokulumuzda bir profesör, sekiz doçent, sekiz doktor öğretim üyesi olmak üzere on yedi
öğretim üyesi, altı öğretim görevlisi ve iki araştırma görevlisi olmak üzere toplam 25 öğretim elemanı
bulunmaktadır.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde toplam 230 öğrenci
alınacaktır. Ayrıca, birinci ve sekizinci yarıyıllar hariç, her dönem için her sınıfa iki öğrenci yatay geçiş kontenjanı
bulunmaktadır. Buna ek olarak, Farabi, Erasmus ve Mevlana programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışı öğrenci
değişimi yapılmaktadır.
TANIMLAR
BESYO : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
TYT-HP : Temel Yeterlilik Testi Ham Puanı
ÖYSP-SP : Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puan
YP : Yerleştirme Puanı

GENEL BİLGİLER

1. Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Tablo 1’de belirtilen bölümlerine 2018-
2019 Eğitim-Öğretim yılı için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.
2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 2018-TYT-HP’den en az 250 puan alan adaylar; Spor
Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon (I. ve II. öğretim) Bölümleri için 2018-TYT-HP’den en az
225 puan alan adaylar sınava başvuru yapabilecektir.
3. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarını değerlendirme işlemi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor
Yöneticiliği, Rekreasyon ve Rekreasyon II. Öğretim Programı için üç, Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ise
tek aşamalıdır.
4. Birinci aşamada, Beceri Koordinasyon testi sonuçlarına göre; ikinci aşamada ise TYT puanlarına göre
eleme yapılacak; üçüncü aşamada her iki eleme sonucunda kalan adayların Yerleştirme Puanı (YP)
2018-ÖSYS Kılavuzu’nda belirtilen formül aracılığıyla hesaplanacaktır.
5. Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel
bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif
bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık
kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla engelli adayların sınava başvuruları kabul edilecektir.
4
Tablo 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na Alınacak Öğrencilerin Bölüm ve Spor Dallarına İlişkin Kontenjan
Dağılımları
Bölüm Kodu Bölüm / Spor Dalı
Kontenjan
(Kadın)
Kontenjan
(Erkek)
Engelli
Kontenjan
(Kadın)
Engelli
Kontenjan
(Erkek)
Toplam
107490019 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 25 25 – – 50
107490197 Spor Yöneticiliği Bölümü 18 18 2 2 40
107490209 Rekreasyon Bölümü 27 27 3 3 60
107490210 Rekreasyon Bölümü (II. Öğretim) 18 18 2 2 40
107490143 Antrenörlük Eğitimi Bölümü (toplam) 18 18 2 2
40
 Basketbol 5 5 – 1*
 Voleybol 5 5 1 –
 Yüzme 3 3 – 1
 Badminton 3 3 1 –
 Tenis 2 2 – –
*Tekerlekli sandalye basketbolu

ÖN KAYIT/KAYIT ONAY VE SINAV TARİHLERİ

Online Sınav Kaydı ve Kayıt Onaylatma:
Tarih:06-10 Ağustos 2018 (kayıt işlemleri mesai gün ve saatleri içerisinde yapılır)
Adres: http://besyosinav.mersin.edu.tr
Saat:08:00-17:00 (Kayıt saati bitiminden sonra kayıt alınmayacaktır)
Adaylar önce online kayıt yaptırmalı ve sonra kaydı şahsen onaylatmalıdır.
Yer: Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çiftlikköy Merkez Kampusu,
Yenişehir/MERSİN
Sınav Tarihi ve Yeri:
Tarih:13-15Ağustos 2018
Yer: Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çiftlikköy Merkez Kampusu,
Yenişehir/MERSİN
Kesin Kayıt Tarihleri (Kazanan Adaylar için):
Asiller Adaylar : 27-29 Ağustos 2018
Yedekler : 31 Ağustos 2018

İLETİŞİM ADRESİ:

Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Çiftlikköy Kampusu, Yenişehir/MERSİN
TEL : (0-324) 361 00 01 (10 hat)/16511-16530

BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER

1)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Rekreasyon II.
Öğretim Bölümleri için 2018-TYT sınavına girmiş ve herhangi bir puan türünden TYT-Ham Puan.
a. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için en az 250,
b. Spor Yöneticiliği Bölümü için en az 225,
c. Antrenörlük Eğitimi Bölümü için en az 225,
d. Rekreasyon ve Rekreasyon II. öğretim programı için en az 225 puan almış olmak,
2) Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ilgili spor dallarında geriye dönük en az 3 (üç) yıllık kulüp sporcu lisansına
sahip olmak (engelli adaylar dahil) (okul lisansları hariç).
3) Sağlık açısından engeli ve organ anomalisi olmamak (engelli adaylar için “engelli sağlık kurulu raporu” ile
başvurular kabul edilir)
5

Sınav Başvuru Kaydı İçin İstenen Belgeler:

1) Online Kayıt Formu çıktısı.
2) Özel kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Pasaport).
3) Sağlık Raporu (beden eğitimi ve spor özel yetenek sınavlarına girmesine engel olmadığı ve herhangi bir
organ anomalisi bulunmadığına dair rapor) ya da 18 yaşını tamamlamış adaylar, sınav kaydı onaylatma
işlemi sırasında “Sağlık Beyan Formu” ile sağlık durumunu beyan ederek sınava başvuru yapabilir. Yalan ya
da yanlış beyan yapılması durumunda sınavda başarılı olsalar dahi sınav başvuruları ve sonuçları iptal edilir.
Ayrıca Mersin Mahkemeleri vasıtasıyla adli işlem başlatılır. Ayrıca, engelli adaylar için “Engelli Sağlık Kurulu
Raporu”nun aslını sunmak zorunludur.
4) Sporcu Lisansı:(Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuran adaylar (engelli adaylar dahil) için Antrenörlük
Eğitimi Bölümüne başvuran adaylardan ilan edilen spor dalları için 2017-2018 spor sezonu da dahil olmak
üzere geçmiş herhangi 3 yıla ait “Sporcu Lisansı” olması şarttır. Adaylar (engelli adaylar dahil), sporcu
lisanslarını ilgili spor federasyonu ya da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri aracılığıyla Spor Genel
Müdürlüğü Sporcu Sicil-Lisans Sistemi’nden onaylı çıktı alarak başvuru sırasında ıslak imzayla onaylanmış
şekilde teslim etmelidir. Okul sporcu lisansları bu kapsam dışındadır.

SINAVIN UYGULANMASI

1) Sınav kaydı onaylatma işlemi aday tarafından şahsen yapılır.
2) Sınav kaydı onaylatma işlemi sırasında adaya üzerinde fotoğrafı bulunan “Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi”
verilecektir. Sınav Giriş Belgesi’ni göstermeyen aday sınava alınmayacaktır. Aday sınav sırasında bu belge
ile birlikte yanında ‘Özel Kimlik Kartı’ da bulundurmak zorundadır (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya
Pasaport).
3) Adaylar için sınav ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve adayların uymaları gereken kuralları içeren “Özel Yetenek
Sınavı Kılavuzu”, http://besyosinav.mersin.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
4) Sınav süresince mazeret bildirmek amaçlı alınan sağlık raporları geçersizdir.
5) Her aday, ilan edilen grupta ve kendi sırasında sınava girmek zorundadır. İnternet sayfasında ilan edilecek
olan tarih, yer ve saatte hazır bulunmayanlar sınava girme haklarını kaybetmiş olacaklardır. Sınav Yürütme
Kurulu sınav gün, yer ve saati konusunda değişiklik yapabilir.
6) Kılavuzda belirtilmeyen konular hakkında Sınav Yürütme Kurulu yetkilidir.
7) İtirazlar, Sınav Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir. Aday varsa itirazını sadece ilgili oturum esnasında
yazılı olarak yapabilir.
8) Adaylara beceri koordinasyon parkuru için iki sınav hakkı verilir, en iyi derece değerlendirmeye alınır.
9) Adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve
Rekreasyon II. öğretim bölümleri için bir ya da birden fazla tercih yapabilir. Aday tercih sırasını kayıt onay
işleminden sonra değiştiremez, değişiklik talep edemez. Değerlendirme, adayın tercih sırasına göre
yapılacaktır. Antrenörlük Eğitimi bölümünü, sadece ilgili spor dallarından birinde sporcu lisansı olanlar
tercih edebilir.Tercih sırasına göre herhangi bir bölümün kazananlar asil listesinde bulunan bir aday,
diğer bölümlerin kazananlar asil ya da yedek listesinde bulunamaz, hak talep edemez.
10) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran adaylar, başka bir spor dalında sporcu lisansları olsa dahi birden
fazla spor dalı seçimi yapamazlar.
11) Antrenörlük Eğitimi Bölümünü kazanan ve kayıt olan adaylar, sadece kendi branşlarında uzmanlık eğitimi
alabilirler.
12) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt evrakları ile birlikte üniversite veya devlet
hastanelerinden, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon
ve Rekreasyon II. öğretim programlarına kesin kayıt yaptırmasında ve eğitim öğretimi sürdürmesinde bir
sakınca olmadığını” gösteren sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.
13) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı yoktur.
14) Sınava başvuran engelli adaylar, belirlenen bir komisyon tarafından ayrı bir sınavla değerlendirilerek
sonuçları ilan edilir.
6
15) İlan edilen engelli kontenjanları dolmazsa; engelli adaylar için ilan edilen kontenjanlar, bölümlerdeki
cinsiyet sayıları eşit olacak şekilde bölümlerin kontenjanlarına aktarılır.
16) Bölümler arasında (örneğin; antrenörlük eğitimi bölümünden diğer herhangi bir bölüme) ve cinsiyetler
arasında (kadından erkeğe ya da erkekten kadına) kontenjan aktarımı yapılmaz. İstisna: Eğer tüm yedekler
yerleştirildikten sonra bölüm kontenjanları hala dolmamışsa puan sırasına göre cinsiyetler arası kontenjan
aktarımı yapılır. (örneğin; Spor Yöneticiliği için ilan edilen 20 kadın kontenjan, tüm kadın yedekler
yerleştirildikten sonra hala dolmamışsa Spor Yöneticiliği Bölümünün erkek yedekler listesindeki en yüksek
puanlı aday/adaylar kontenjan aktarımı yapılarak kayıt hakkı kazanır)
17) Antrenörlük Eğitimi Bölümünde yedekler yerleştirildikten sonra dahi kontenjanlar dolmazsa spor branşları
arasında kontenjan aktarımı yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanamamış olan adaylar arasından spor branşı
ayırımı yapılmaksızın özel yetenek sınavından aldığı puan sıralamasına ve cinsiyetlerine göre kontenjan
aktarımı yapılır. Örneğin; kontenjanı dolmayan bir spor branşındaki kadın adayların yerine kesin kayıt hakkı
kazanamamış olan ve özel yetenek sınavından en yüksek puan almış diğer kadın adaylar branşına
bakılmaksızın kontenjan aktarımı yapılarak sınavı kazanma hakkı elde ederler.
18) Özel Yetenek Sınavı nesnel ölçüm araçlarıyla yapılacak ve sonuçlar bilgisayar aracılığıyla hesaplanarak
adaylara duyurulacaktır.
19) Kesin kayıtlar, Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılacaktır; asıl listeden kesin kayıt
yaptırmayan adayların yerine yedek listeden sırasıyla kayıt yapılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
 Spor Yöneticiliği Bölümü
 Rekreasyon Bölümü (I. ve II. Öğretim)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümü Özel Yetenek Sınavı’nın
nasıl yapılacağı ve Yerleştirme Puanı’nın (YP) nasıl hesaplanacağı aşağıda belirtilmiştir.
Birinci Aşama: Özel Yetenek Sınavı için kayıt yaptıran her aday, programda ilan edilen sırayla “Beceri
Koordinasyon Testi’ne” alınacaktır. Bu testte kadın-erkek adayların ayrı ayrı elde edilen dereceler dikkate
alınarak en iyi dereceye göre sıralama yapılacak ve katılanların en düşük dereceden başlamak üzere %25’i
elenecektir. Örneğin; 750 erkek adayın katıldığı Beceri Koordinasyon testinde, alınan dereceye göre sıralama
yapıldığında, alt sıralarda kalanların % 25’ine denk gelen 187 aday elenecek ve ikinci aşamaya 563 aday geçmiş
olacaktır. Eleme alt sınırında puan eşitliği olduğu durumlarda eşit puanlı adaylar ikinci aşamaya alınacaktır.
İkinci aşamaya geçme hakkı kazanan adaylar bölüm ve cinsiyete göre ayrı ayrı ilan edilecektir.
İkinci aşama: İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan kadın ve erkek adayların TYT-HP puanları dikkate
alınarak en yüksek puandan düşük puana doğru sıraya konulacak ve en düşük puandan başlamak üzere %25’i
elenecektir. Örneğin; ikinci aşamaya geçen 563 erkek aday, TYT-HP puanlarına göre sıraya konulduğunda en
kötü puanlardan başlamak üzere %25’i elenerek (140 aday) 423 erkek aday üçüncü aşamaya kalır (İstisna: Eğer
bu şamada yapılan eleme sonucu kalan aday sayısı (kadın-erkek ayrı ayrı), cinsiyet kontenjanlarının
toplamının üç katından daha az kalırsa bu eleme uygulanmaz). Birinci aşamada olduğu gibi eleme alt sınırında
puan eşitliği olduğu durumlarda eşit puanlı adaylar ikinci aşamaya alınacaktır. İkinci aşamaya kalan tüm adaylar
üçüncü aşama değerlendirmeye katılır.
Üçüncü aşama:Bu aşamada adayların Yerleştirme Puanları (YP) hesaplanacaktır. Adayların Beceri
Koordinasyon testinden aldıkları puanlar bu aşamada aşağıda verilen formül yardımıyla Özel Yetenek Sınavı
Standart Puana (ÖYSP-SP) dönüştürülecektir. Bu puan 2 ile çarpılarak aşağıdaki formül uygulanacaktır.
Adayların YP’leri en yüksek puandan düşük puana göre sıralama yapılacak ve ilan edilen kontenjan kadar aday
tercih sırasına göre asil veya yedek listeden kazanmış olacaktır.
 Antrenörlük Eğitimi Bölümü:
Antrenörlük Eğitimi Bölümü için başvuruda bulunan adayların Yerleştirme Puanlarının (YP) hesaplaması
aşağıda verilen işlem basamaklarına göre yapılacaktır.
7
1. Bu bölüme başvuran adayların yerleştirme puanları, bölümü tercih eden adayların tamamı dahil edilerek
hesaplanır. Yerleştirmeler, başvuru yapılan branşa ve puan sıralamasına göre yapılır. Örneğin; basketbol
branşından sınava başvuran erkek adaylar sadece basketbol branşından sınava başvuran erkek adaylarla
kendi içinde sıralanır.
2. Adayların Beceri Koordinasyon Testi’nden alınan puanları standart puana dönüştürülerek ÖYSP-SP
hesaplanır. Bu puan 2 ile çarpılarak aşağıdaki formül uygulanır. Adayların YP’leri en yüksek puandan düşük
puana göre sıralama yapılacak ve ilan edilen kontenjan kadar aday tercih sırasına göre asil veya yedek
listelere yerleşmiş olacaktır.
Özel Yetenek Sınavı Standart Puanları (ÖYSP-SP) ve Yerleştirme Puanları (YP) hesaplanmasında
aşağıdaki formüller kullanılacaktır (OSYS-2018, s. 30).
a) Aday aynı alandan geliyorsa;(30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde
öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna
30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa;
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
Önemli Not:2017-ÖSYS’de, LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına
yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. 2017-ÖSYS’de,
sınavsız geçiş hakkı ile ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır (ÖSYS2018, s. 30).

BECERİ KOORDİNASYON TESTİ

Not: Adaylara iki hak verilecektir.
Şekil 1. Beceri Koordinasyon Parkuru ve İstasyonları
8
1. Engel Geçişi:
Aday, başlangıç noktasından geçerek fotoselli kronometreyi başlatır. 15 cm yüksekliğinde ve 100 cm. aralıklarla
dizilmiş 5 adet engelin üzerinden; engele basmadan ve pas geçmeden koşarak bu istasyonu tamamlar ve diğer
istasyona geçer.
2. Öne takla:
Aday cimnastik minderi üzerinde bir adet öne takla yapar. Öne takla formu dışındaki bir başka takla formu ile
hareket yapılamaz. Başka bir takla formu kullanan aday uyarıldığında hareketi tekrar eder. 3 tekrar sonucunda
başarısız olan aday bir sonraki istasyona geçer.
3. Öne ve Yanlara Sıçrama:
Aday değişen yüksekliklerde (öne ve yana sıçrama engelleri farklı yüksekliklerde olabilir) konumlanmış beş engelden
oluşan sıçrama istasyonuna gelir. Bu istasyonda aday engelleri sırasıyla öne, sola ve sağa olmak üzere çift ayak
sıçramalar yapar (1. Sıçrama öne, 2. Sıçrama sola, 3. Sıçrama sağa, 4. Sıçrama öne, 5. Sıçrama sağa, 6. Sıçrama sola
ve 7. Sıçrama öne). Aday sıçrama sırasında engeli düşürürse düzeltir ve düşürdüğü engelin üzerinden tekrar sıçramak
suretiyle kaldığı yerden devam ederek istasyonu tamamlar.
4. Top Atma-Tutma:
Aday sepet içerisinde bulunan 3 tenis topundan birini alarak çizgi ile belirlenmiş 5 m. uzaklıktaki duvara tek elle
sırasıyla beş atış ve tutuş yapar. 5 tutuş yapana kadar devam eder. Aday duvardan seken topu tek veya çift elle
tuttuktan sonra tekrar aynı top ile atışa devam edebilir. Topun kaçması durumunda aday kaçan topu yakalayarak
veya sepetten yeni bir top alarak atışına devam eder. Aday yere çarptırarak top atamaz ve tutamaz. Aday, son topu
atıp tuttuktan sonra topu sepete koyarak istasyonu tamamlar.
5. Düz ve Geri Koşu:
Aday, 15 m. mesafeyi geri geri koşar sonra dönüşte düz koşu yapar ve bir sonraki istasyonuna geçer. Koşu sırasında
aday düşerse kaldığı yerden aynı formatta koşuya devam eder. Ayrıca parkurda hiçbir koni, slalom çubuğu ya da
engel zemine sabitlenmemiştir, eğer aday bunlardan birini devirir ya da düşürürse kendisi düzeltir ve kaldığı yerden
devam eder.
6. Sağlık Topu Taşıma:
Aday, bu istasyonda tek ve çift olarak numaralandırılmış ve bir kutu içine konulmuş 6 adet sentetik ağırlık topunu,
“TEK”-“ÇİFT” olarak isimlendirilmiş kasalara sırasıyla taşır. Aday istediği toptan başlayabilir ve her seferinde bir top
taşıyabilir. Tek numaralı topları TEK, çift numaralı topları ÇİFT kutusuna koymak zorundadır. Aday, sepete yanlış bir
top koyması durumunda (örneğin; Tek numaralı topu çift numaralı kasaya koyma gibi) uyarılır ve topu doğru kasaya
koymak zorundadır. Aday, kaçan top olursa yakalayarak ilgili kasaya koyar ve kaldığı yerden devam eder.
7. Korfbol Sayısı:
Aday, sepette bulunan basketbol topuyla istediği mesafeden, istediği stil ya da şekilde belli bir yükseklikteki (2
metreden az olmamak kaydıyla)korfbol çemberine 2 adet başarılmış sayı yapar. Burada atışın mesafesi, şekli, stili ya
da tekniğine dikkat edilmeyecektir. Sadece 2 adet başarılmış (çemberden girmiş top) sayı dikkate alınacaktır. Aday, 2
atışı başarması durumunda diğer istasyona devam eder.2 başarılı atış için 6 tekrar hakkı vardır. 6 tekrardan sonra
aday bir sonraki istasyona geçebilir. Eğer top kaçarsa kaçan topu adayın kendisi yakalayarak kaldığı yerden devam
eder. Atışlar tamamlandığında aday topu sepete koymak zorundadır.
8. Engel üzerinden geçme:
Aday,belli bir yükseklikteki engelin (atlama beygiri) üzerinden, engele temas ederek ya da etmeyerek geçer. Ancak
bu geçiş sırasında aday, engelin sağ ve sol tarafına konulan dikmeleri devirecek olursa dikmeyi eski konumuna
getirip engeli yeniden geçmek zorundadır.
9. Slalom ve Bitiriş:
Aday belli aralıklarla çapraz şekilde konumlanmış slalom çubukları etrafından dolaşarak slalom yapar ve bitiriş
noktasına gelir. Slalom çubukları devrilirse aday tarafından düzeltilir ve bitişe doğru yönelir. Aday, bitiriş noktasında
fotoselli kronometreyi durduramamışsa (örneğin; cihazın altından ya da üstünden geçerek ya da cihaza
çarparak)geri dönerek kronometreyi durdurur, sorumluluk kendisine aittir. Fakat cihazlardaki teknik aksaklıklardan
kaynaklanan durumlarda aday sorumlu tutulmaz.

 

Mersin besyo hazırlık kursu-mersin besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.