2019 Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı için tıklayınız

Ön Kayıt Bilgi ve Koşulları

 1. Ön kayıtlar onbasvuru.aku.edu.tr linkinden online olarak yapılacaktır. Online kayıt
  iĢlemi yaptıran adaylar kayıt onayları için 19-29 Ağustos tarihleri arasında (Hafta
  içinde) saat 12.00’a kadar Ģahsen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna müracaat
  ederek kayıtlarını onaylatmaları gerekmektedir.
  2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümü
  başvurularda puan türüne bakılmaksızın tüm bölümler için ya da 2019-TYT’den en az 150
  puan almaları gereklidir. 2018 TYT puanının kullanılması için ÖSYM’ye baĢvuran
  adaylar 2018 TYT puanlarını kullanabilir.
  3. Milli sporculardan millilik belgelerini kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.
  4. Engelli adayların bedensel engelli raporunu teslim etmeleri kaydıyla; 2018 ya da 2019
  TYT’de puan türüne bakılmaksızın en az 100 puan (OBP hariç) almış olmaları gereklidir.
  5. Engelli adaylar için 20 metre mekik koşu testi (mekik sayısı) yapılacaktır.
  6. Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar ön
  kayıt yaptıramazlar.
  7. Adaylar her üç bölüme de başvurabilirler.
  8. Her üç bölüm için de tek aşamalı Reaktif Koordinasyon Parkuru sınavı yapılacaktır (Çift
  hak olarak).
  9. İsteyen adaylar 19–29 Ağustos 2019 tarihlerinde saat 08.30 ile 13.00 arasında Reaktif
  Koordinasyon Parkur tanıtımına katılabilirler.

Önkayıt için gerekli belgeler

 1. Başvuru dilekçesi (Form dilekçe ön kayıt sırasında adaylara verilecektir)
  2. 2019 YKS Sınav Sonuç Belgesi (2018 TYT puanını kullanacak adaylar bu evrakı ibraz etmek
  zorundadır)
  3. Alandan gelen adaylar içinde 30.03.2012 tarihinden önce okula kayıt yaptırmıĢ olanlar,
  okula kayıt tarihlerini belgelemek zorundadır.
  4. Engelli adaylar için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon)
  ile yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT
  sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
  bozukluklar) engel durumlarını belirten son bir yıl içerisinde aldıkları “Engelli Sağlık
  Kurulu Raporu”.
  5. Milli Sporcular için ilgili federasyonlardan aldıkları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor
  Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış (resmi onaylı; kaşe ve imzalı) A, B, C sınıfı Millilik
  Belgesi (son üç yıl içinde milli oldukları müsabakaların yer ve tarihleri belirtilmiş olanbelgenin aslı). K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir.
  6. Fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (TC Kimlik numarası tespit edilerek geri
  verilir).
  7. Sağlık Kurumlarından (Üniversite, Devlet, Sağlık Ocakları vb gibi…) alınacak “Beden
  Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavlarına girmesinde b i r sakınca
  yoktur” ibareli sağlık raporu (tek doktor imzalı belgeler de kabul edilir)
  NOT: İstenen belgelerin asıllarını getirmeyen adayların kesin kayıtları yapılmayacağı gibi,
  belgelerle ilgili tutarsızlık veya evrakta sahtecilik yapılması durumunda adayların haklarında
  kanuni işlem yapılır. Kayıt esnasında fotoğraf çekimi yapılacağı için posta ile ya da başkası
  aracılığıyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Milli Sporcular

Milli sporcu statüsünde değerlendirilebilmek için; sınav tarihinden önceki 3 yıl içinde
aşağıdaki müsabaka ve yarışmalara katılmış olmaları ve ilgili federasyondan veya Spor Genel
Müdürlüğünden almış oldukları belgenin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar, milli
sporcu oldukları müsabakaların yer, tarih ve organizasyon türünü belirten resmi belge ile ön kayıt
bürosuna müracaat edeceklerdir. Milli sporcu adaylar, diğer adaylarla birlikte Reaktif
Koordinasyon Parkuru sınavına girerler. Milli sporcular kendi aralarında sıralanırlar. Milli
sporcu adaylar, aynı zamanda diğer adaylarla birlikte başarı toplam puanına göre de sıralanırlar.
12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 sayılı resmi gazetede yayınlanan milli sporculara ait
yönetmelik hükümlerine göre alınacaktır. Buna göre;
Aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda yer alan sporcular, katıldıkları yarışma türüne
göre (A), (B) veya (C) sınıfı “milli sporcu” belgesi almaya hak kazanır.
(A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak
şarttır.
1. Olimpiyat, Paralimpik ve Deafolimpik Oyunları,
2. Büyükler Kategorisindeki Dünya Şampiyonaları Finalleri,
3. Büyükler Kategorisindeki Avrupa Şampiyonaları Finalleri,
4. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve

Avrupa Kupaları Finalleri,

(B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak
şarttır.
1.Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonaları Finalleri,
2.Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve Dünya Şampiyonalarındaki Grup Eleme
Müsabakaları,
3.Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa
Kupaları Finalleri,
4.Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların Ümitler, Gençler ve Yıldızlar
Kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri,
5.Üniversite Oyunları,
6.Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları,
7.Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen Dünya
Şampiyonaları,
8.Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları,
9.Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen Dünya Askeri Oyunları ile Avrupa
ve Dünya Şampiyonaları,
10.Olimpik Branşlarda Uluslararası Federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi branşlarda
en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise en az 9 ülke takımının katıldığı diğer Uluslararası
Yarışma veya Turnuvalar,
(C) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için (A) ve (B) sınıfı milli sporcu belgesi için
öngörülen yarışmalar dışında kalan uluslararası müsabakalara ve turnuvalara katılmak
şarttır.

Engelli Adaylar

Engelli adaylar için, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet
Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4/ç maddesinde: “Doğuştan veya sonradan;
bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk
veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu
raporu ile belgeleyen engelli” sınav yürütme komisyonunun oluru ile üç bölüme de başvurabilirler.
Adaylar Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranını son 6 ayda Üniversitelerin Adli Tıp
Anabilim Dalı Başkanlığından veya diğer kamu hastanelerinden kurul raporu ile belgelemek
zorundadırlar. Engelli adaylar 20 metre mekik koşusu sınavına girerler. Aldıkları puana göre kendi
aralarında sıralama yapılır.
Engelli adayların, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (YKS Kılavuzunda yer alan
formül kullanılmadan) 20 metre mekik koşusu testinden aldıkları puana göre değerlendirilerek
(yetenek sınavını kazanan öğrencilerin) kayıtları yapılır.
Not: Eksik, sahte belge ya da yalan beyan verdiği tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Eksik, sahte belge ya da
yalan beyanın daha sonra tespit edilmesi durumunda, adayların öğrenim hakları geri alınarak, haklarında yasal işlem
başlatılacaktır. Evrakların değerlendirilmesinde Sınav Komisyonunun vereceği karar geçerli olacaktır.

Genel Açıklamalar

 1. Uygulama Sınavı, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Karşısında bulunan Beden Eğitimi ve
  Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonunda 19 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’da
  başlar.
  2. Sınavlara girmeyen veya giremeyen adaylar sınav haklarını kaybederler.
  3. Sınav sırasında bilgisayardaki sıralama takip edileceğinden sınav sırası gelen adayın sınav
  yerinde bulunması şarttır. Haklı ve geçerli bir mazereti olup bu mazeretin Sınav
  Komisyonu tarafından kabul edilmesi halinde aday için farklı bir sınav takvimi
  belirlenebilir.
  4. Adaylara ön kayıt esnasında fotoğraflı “Özel Yetenek Sınavı Kimlik Belgesi”
  hazırlanarak verilir. Adaylar bu belgeyi ve fotoğraflı Nüfus cüzdanı veya pasaportu tüm
  sınav boyunca yanlarında bulundurmak zorundadır. Soğuk damgası bulunmayan, belirli
  olmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da adaya benzemeyen fotoğraflı kimlikle
  gelen aday sınava alınmaz.
  5. Asılların ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen belgelerden herhangi birinin fotokopisi ile
  asıllarının birbirine uymaması halinde; bu belge sahibi sınavı kazanmış olsa dahi, kaydı
  yapılmayacak ve hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
  6. Sınav sonuçları Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz internet sitesinde duyurulur. Adaylara
  ayrıca ve şahsen bir duyuru yapılmaz.
  Ġtirazlar:
  Reaktif koordinasyon parkuru ile ilgili itirazlar varsa, aday sınavının bitimini takiben aynı
  gün dahil olduğu grubun sınavı bitmeden başvurusunu gerçekleştirmelidir. Adayın başvurusu
  sınav komisyonu tarafından aynı gün değerlendirilmeye alınarak ilan edilir.
  Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin kesin listelerin ilanından itibaren 24 saat içerisinde itiraz
  edebilirler, bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. Adaylar her türlü itiraz
  için, başvuru masasına yatıracakları 100 TL’yi gösteren makbuz ve itiraz dilekçesi ile birlikte,
  Özel Yetenek Sınav Komisyonuna başvururlar. İtirazın haklı bulunması durumunda yatırılan para
  iade edilir.

Özel Yetenek Sınavları Değerlendirme Esasları

Öğrenci adaylarının yerleştirilmeleri; 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) Kılavuzu’nda yer alan “Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi” bölümü dikkate
alınarak gerçekleştirilecektir.
YerleĢtirmeye esas olan puan;
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP); Özel Yetenek Sınav Puanı’nın standart puana
çevrilmesiyle elde edilecek puan,
b) Ortaöğretim BaĢarı Puanı (OBP);
c) 2019 (veya 2018) TYT Puanı (TYT-P); (YKS ham puanlarının en yükseği)
Yerleştirmeye esas olacak puan (YerleĢtirme Puanı: YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
* Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu
puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce
ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki
formüller kullanılacaktır.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.