2019 Balıkesir ÜNİVERSİTESİ Besyo ÖZEL YETENEK SINAVI

2019 Balıkesir ÜNİVERSİTESİ Besyo ÖZEL YETENEK SINAVI

2019 Balıkesir ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI için tıklayın

2.8.1. ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru formu (Ön kayıt esnasında verilecektir)
2- 2019 TYT sonuç belgesinin aslı
3- 2018 yılında her hangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmiş adayların 2018 yılına ait ÖSYS
yerleştirme sonucu (genel yerleştirme, ek yerleştirme ve özel yetenek sınavı yerleştirme) belgesinin aslı
4- 4.5 x 6 ebadında son iki ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (sakalsız)
5- TC kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş
fotokopisi
6- Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenim belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi
7- Sağlık Kuruluşlarından alınacak “Sağlık İzin Belgesi” ,
Bedensel engelli adaylar için son bir yıl içerisinde aldıkları Bedensel Engelli Raporu
8- Milli sporcu adayların 2015 yılı ve sonrasında Milli Takım Adına müsabakalara katılmış olması ve bu
durumu ön kayıt esnasında belgelemesi zorunludur. Milli sporcular için Milli Sporcu Belgesi’nin
aslı(Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacaktır) ve ya noterden tasdikli sureti.
9- Sınava girecek adayların “Spor Özgeçmiş” belgesi ibraz etmeleri durumunda ek puan almaya hak
kazanacaklardır. Bu belge Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden veya ilgili
federasyonlardan alınacak spor özgeçmişine ait onaylı belgedir.
a) Adaylar, başvuru sırasında “Spor Özgeçmiş puan kriterlerinden” kendilerine uyan en yüksek puanı
alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmedikleri takdirde tüm sorumluluk
adayın kendisine aittir. Sonradan verilen veya eksik olan belgeler üzerinden hak iddia edemezler.
b) Özellikle Okullararası müsabakalar ile Amatör ve Altyapılardaki İl müsabakaları için ASKF
veya GHSİM alınacak onaylı belgeler.
c) Onaysız belgeler geçersiz sayılır. Okunamayan, anlaşılır olmayan ve üzerinde tahribat olan
belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Sahte evrak ile beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci 4. Sınıfa geçse bile yasal işlem yapılır.
Sahte beyan ispatlandığında öğrencinin Yüksekokul ile ilişkisi kesilir.
e) Bedensel engelli sporcular; Sınava gelirken yanlarında, Türkiye Bedensel Engelliler Spor
Federasyonunca onaylanmış, milli sporculuk kategorisini gösteren belge ile ulusal ve uluslararası
başarılarının dökümünü içeren belgeleri getirmeleri sınav jürisine teslim etmeleri gerekmektedir.
Sınav sırasında resmi olarak belgelenemeyen milli sporculuk durumu ya da sportif başarı dikkate
alınmaz ve puanlanmaz.
Adaylar sporcu özgeçmiş belgesini ön kayıt esnasında vermek zorundadırlar. Spor özgeçmiş bilgileri
http://besyo.balikesir.edu.tr adresinde belirtilmiştir.
10- Eksik belge veya ilan edilen süre dışında ve posta ile kesinlikle yetenek sınavına başvuru kabul
edilmeyecektir. Adayın ancak kendisi başvuruda bulunabilecektir.
11- 2018-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt
olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.
Halen kayıtlı adayların öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarından alacakları öğrenci belgelerini
sunmaları zorunludur. Bu durumda olup da ilgili belgenin sunulmamasından doğacak her türlü sorumluluk
adayın kendisine aittir.

2.8.2. ÖNKAYIT İŞLEMLERİ

1. Adaylar, Önkayıt kayıt formunu başvuru esnasında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci İşleri
Önkayıt Bürosundan alabilirler. Önkayıt formu okunaklı ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Önkayıt form
belgesinin geçerli sayılabilmesi için aday tarafından imzalanmış olması gerekir. Sınav sonrası kayıt ve denetim
işlemlerinde imza büyük önem taşıyacağından, atılacak imza, değişmeyen ve her zaman kullanılan nitelikte
olmalıdır.
2. Başvuru belgeleri önkayıt tarihinin son günü mesai bitimine kadar eksiksiz olarak Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Öğrenci İşleri Önkayıt Bürosuna teslim edilmelidir.
2.8.3. ÖNKAYITLA İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR
1- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz programlarına başvuracak adayların 2018 (TYT puanı 200.000
ve üzeri olan adayların 2019 nihai dönüştürülmüş puanlarını kullanabilirler) veya 2019 TYT sınav
puanları esas alınacaktır.
a) Spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan ve millî sporculardan 2019-TYT Nihai Sınav
Puanının en az 150,000 (OBP hariç) olması gereklidir.
b) Yukarıda (a) maddesinde sözü edilenler dışındaki başvuru yapan adayların 2019-TYT Nihai Sınav
Puanının en az 180,000 (OBP hariç) olması gereklidir.
c) Bedensel engelli adayların son bir yıl içerisinde aldıkları bedensel engelli raporunu teslim etmeleri
kaydıyla; 2019-TYT Nihai Sınav Puanının en az 100,000 puan (OBP hariç) olması gereklidir
2. Adaylar her üç bölüme ve II. öğretimlere de başvuruda bulunabilirler. Birden fazla bölüme başvuran
adaylar, hangi bölümü tercih edeceklerine dair tercih sıralamasını ön kayıt esnasında belirtmek
zorundadırlar. Bedensel engelli adaylar belirtilen kontenjanlar dışında diğer bölümlere başvuramazlar.
3. Ön kayıt tamamlandıktan sonra hiç bir şekilde bölüm tercihine ilişkin değişiklik yapılamaz.
4. Spor eğitimine mani olabilecek psikolojik, bedensel veya konuşma engellerinden biri veya birkaçı
bulunanlar sınava başvuramazlar; kazansalar dahi sınavları iptal edilir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.