Astsubay Ve Subay Nasıl Olunur?

Astsubay Ve Subay Nasıl Olunur?

Askerlik dediğimiz zaman akan sular durur askerlik ülkemizin en değerli ve önemli mesleklerinden biridir. Her Türk gencinin hayallerinden biri olan askerlik gibi kutsal bir meslek bir çok gencimizin de mesleği olmuştur. Ancak hala devam etmekte olan bu askerlik hayali hakkında maalesef ki yeterince bilgiye sahip değiliz gelin hep beraber Astsubay Ve Subay Nasıl Olunur? sorusuna cevap vermeden önce öğrenelim.

Astsubay Nedir?

Astsubay subaydan kıdemsiz, erbaş ve erlerden kıdemli olan askerlere denmektedir. Türk silahlı kuvvetlerinin yapı taşlarından biri olan astsubay; teknik, komuta ve idari kadrolarda yer almaktadır. Astsubay 15 yıl hizmet vermek zorundadır. Çavuş, kıdemli çavuş, üstçavuş, kıdemli üstçavuş, başçavuş, kıdemli başçavuş olmak üzere 6 rütbe bulunmaktadır.

Bu mesleği yapmak isteyen adaylardan özgüven, fiziksel dayanıklılık, liderlik özelliği, uyum yeteneği, stresle başa çıkma, disiplin beklenmektedir. Nasıl olunur sorusuna da bu özellikler ipucu oluşturmaktadır.

Orduevleri, Lojman ve askeri kamplardan yararlanma haklarına sahiptirler. Astsubaylar deniz, hava, kara ve bandoda görev yapabilmektedirler. Düşman hava araçlarıyla mücadele, muhabere görevi, görev ve yetki alanlarında güvenliği sağlama, birlikler arası iletişimi sağlama gibi vazifeleri bulunmaktadır. Emekli astsubaylar, yöneticilik ve güvenlik amirliği yapabilmektedir.

Astsubay Nasıl Olunur?

Astsubay olabilmek için zorlu bir süreç önünüzde bulunmaktadır. Şartları sağlayan adaylar çok fazla çalışması gerekmektedir. Ancak astsubay olabilmek için lise mezunu olmak yeterli sayılmaktadır. Lise bitiminin ardından Üniversiteye Giriş Sınavına girilip alından puanın ardından tercih yapılır. Astsubay Meslek Yüksekokulu için TYT puanı, Harp Okulu için TYT ve AYT puanı gerekmektedir. Eğitim 2 yıl, yatılı ve parasızdır.

Bunun dışında üniversiteye okuyarak (2 veya 4 yıllık) mezun olan adaylar TSK‘nın duyurularını takip ederek astsubay olmak için askerlik şubesine başvuru yapabilirler. Yapılan testler , mülakat sonucunda yeterli başarıyı sağlarsa astsubay olabilirsiniz.

Astsubay olmak isteyen adaylar 3 sınava girmesi gerekmektedir.

  • Sözlü sınav (50 soru sorulmakta(Atatürkçülük, T.C Anayasası, İnkılap ve Türkçe derslerinden sorular sorulmakta))
  • Yapılan sözlü sınavda en az 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Yeterli puan alan adaylar sınava girmeye hakkazanır.

Astsubay Alım Şartları

 •Diş yapısının kusursuz olması

 •Erkeklerde boyun minimum 1.64 olması 

 •Kadınlarda boyun minimum 1.58 olması

 •Lise ya da lise dengi okuldan mezun olmak 

 •Üniversitelerin 4 yıllık ya da 2 yıllık bölümlerinden mezun olmak

 •Herhangi bir sağlık sorunun olmaması

 •Vücudunda dövme, çizik ya da yanık bulunmaması

 •Sicilinin temiz olması

 •4 senelik üniversite bitirenler için 28 yaş üstü, 2 senelik üniversite bitirenler için 26 yaş üstü olmamak

 •Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Subay Nedir?

 Subay; asteğmen, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, tuğgeneral/tuğamiral, tümgeneral/tümamiral, korgeneral/koramiral, orgeneral/oramiral, mareşal/büyük amiral gibi çeşitli rütbelerde ve profesyonel olan askerlere denmektedir. Topçu, öğretmen ya da istihkam gibi çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. 

Subay Nasıl Olunur? sorusunda cevap olarak sahip olunması gereken bir takım kişilik özelikleri vardır. Bunlar disiplin, sosyallik, gelişme açıklık, özgüven, strese dayanıklılık problem çözme becerisi, gurup çalışmasına yakınlıktır.

 Subay; başında bulunduğu birliği sevk ve idare ettirir, birlikler içerisindeki iletişimi sağlar, araç ve gereçlerin her zaman kullanıma hazır olmasını sağlar, muhabere görevlerine katılır, birliğe bağlı araçları yönlendirir. 

Subay Nasıl Olunur?

Subay Nasıl Olunur? subaylık için istenen her şarta uygun olmak önemlidir. Subay olabilmek için iki seçenek bulunmaktadır.

  • Askeri lisede eğitim görmek ve rütbe sahibi olmak
  • Lisans mezunu olup subaylık sınavına başvurmak

Hem sözlü hem de Fiziki mülakatlar yapılmaktadır. Fiziki mülakat boy ve kilo oranı ile ilğilidir.

 Ortaokul mezunu olanlar askeri lise giriş sınavına girdikten sonra subaylık sınavlarına katılabilirler.

Lise mezunu olanlar Kara, Hava ya da Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından herhangi birine başvuru yaparak subay olabilirler.

Bunun yanında adaylar YKS’ den yeterli puan alınarak gerekli şartlar sağlandıktan sonra subay olabilirler.

Lisansüstü eğitim mezunları da 32 yaşından büyük değillerse subay olma şansına sahiptir.

 Subaylık için yapılan yazılı sınavda Coğrafya, T.C. Anayasası, İnkılap Tarihi, Türkçe, Atatürkçülük ve Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar konularıyla ilgili sorular sorulmaktadır. Aynı zamanda meslek bilgisi ile ilgili de yazılı sınav yapılmaktadır. Onda da adayın mezun olduğu bölümle ilgili sorular yer almaktadır.

 Fiziki yeterlilik sınavında ise mekik, koşu derecesi, basketbol topu fırlatma, durarak uzun atlama, şınav konularında denemeye tabi tutulmaktadırlar. 

 Subay Olma Şartları

 •Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

 •Kadınlar için en az 1.62 boyunun olması

 •Erkekler için en az 1.68 boyunun olması

 •Adli sicil kaydının temiz olması

 •Hukuki engelinin bulunmaması

 •Ağır suçlar işlememiş olması

 •Evli ise eşinin de herhangi bir ağır suç işlememiş olması

 •Fiziki yeterlilik sınavında gerekli başarıyı elde etmiş olması

 •Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alması

Bu makalemizde Subay ve Astsubay olmaktan bahsettik bizi dikkate aldığınız için teşekkürler.

YAZAR BİLGİSİ