Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20.09.2021-20.05.2022 tarihleri arasında aylıksız izne ayrılan öğretmene 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32’nci maddesi uyarınca ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ne şekilde ödeneceğine dair görüş yazısı yayımladı.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32. maddesinde, “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. “ ve 7258 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli K cetvelinin IV. Diğer Ödemeler kısmında “… Öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75 i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır…” hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, her öğretim yılının başında fiilen öğretmenlik yapanlara ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin yukarıda belirtilen özel hükümler doğrultusunda göreve başlama tarihi esas alınmak üzere oranlı olarak ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 71. maddesinde kamu zararı; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması” şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 12.09.2022 tarih ve 57373244 sayılı görüş yazısında; “Bu kapsamda, öğretmenlere öğretim yılının başladığı ay içinde eğitim ve öğretim yılına hazırlanmaları amacıyla ödenen söz konusu öğretim yılına hazırlık ödeneği, kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olan mevzuata aykırı bir işlem olmaması nedeniyle kamu zararı unsurlarını taşımamaktadır.” açıklamalarına yer vererek her öğretim yılının başında fiilen öğretmenlik yapanlara ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin yukarıda belirtilen özel hükümler doğrultusunda göreve başlama tarihi esas alınmak üzere oranlı olarak ödenmesi gerektiğini belirtti.

YAZAR BİLGİSİ