Ordu Üniversitesi Besyo Sınavı 2019

Ordu Üniversitesi Besyo Sınavı 2019

Ordu Üniversitesi Besyo Sınavı 2019 için tıklayınız

2.4. Başvuru Koşulları

 1. a) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümüne ön kayıt
  başvurusunda bulunacak adayların 2019 yılına ait TYT puan türlerinin herhangi birinden en az
  150 puan almış olmaları gerekmektedir,
  b) 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden
  2019 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim
  programlarına başvurmak isteyenlerin 2018-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır.
  c) Milli sporcular derecelerini belirten belgelerinin aslını ibraz etmek zorundadırlar. Bu belgeler
  ilgili federasyonlar veya Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmalıdır. Milli sporcular kendi
  aralarında değerlendirilecektir. Milli sporcular Koordinasyon testine katılmak zorundadır.
  d) Engelli adayların Yükseköğretim Kurul Başkanlığı’nın 15.02.2018 tarih ve 32625594-11624
  sayılı yazısına istinaden, 2018 veya 2019 Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az
  100 ve üzeri puan alan aday başvuru yapabilecektir. Engelli adaylar kendi aralarında
  değerlendirilecektir.
  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Spor Yöneticiliği Bölümü için
  adaylar başvuru formunda öncelikli tercihlerini belirtmek zorundadırlar. Tercih işleminden
  sonra herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

2.4.1. Ön Kayıt Sırasında Gerekli Belgeler

 1. a) 2018 TYT (2019 TYT puan türüne dönüştürülen) veya 2019 TYT Sonuç Belgesi,
  b) Ön Kayıt Formu (Ön kayıt sırasında verilecektir),
  c) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet 4.5 x 6 cm boyutlarında vesikalık ya da biyometrik
  fotoğraf,
  d) Fotoğraflı T.C numaralı Nüfus Cüzdanı ve bir adet fotokopisi,
  e) Mezuniyet belgesi ya da diplomanın fotokopisi (Belge veya diploma üzerinde
  alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar,
  üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru
  Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu
  durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler),
  f) Yüksek şiddetli aktivite içeren bu sınava girmesinde sağlık açısından bir sakınca olmadığına
  ilişkin doktor raporu (Doktor ’un ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır)*, veya adayın
  sınava girmesinde sağlık açısından herhangi bir sorununun olmadığına dair kendi beyanı.
  g) Engelli Adaylar ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslını veya noter tasdikli suretini’ ön
  kayıt sırasında teslim etmek zorundadır.
  h) Milli sporcular için ilgili federasyon ya da Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel
  Müdürlüğü’nden alınmış Millilik belgesinin aslı ve fotokopisi (Özerk federasyonlar için
  federasyon yetkilisi tarafından, özerk olmayan federasyonlar için Başbakanlık Gençlik ve Spor
  Genel Müdürlüğü’nden onaylı)**.
  *Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği, Özel Yetenek Sınavı
  yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
  Bölümü’nde ve Spor Yöneticiliği Bölümü’nde sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek
  şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporları gibi bazı kamp derslerini
  içermektedir. Bu nedenle Özel Yetenek Sınavı’na başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse
  eğitim/öğretim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü
  sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
  **Milli sporcular, milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğe (Resmi Gazete, Sayı:
  27932, 12 Mayıs 2011, EK) uygun olarak düzenlenmiş 01.01.2016 sonrası hak edilmiş
  millilik belgesi ile sınava müracaat edeceklerdir. ENGELLİ SPORCULAR için Beden
  Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne başvuru alınmayacaktır. Spor Yöneticiliği
  Bölümü’ne Engelli Kontenjanına başvurması gerekmektedir.

2.5. Özel Yetenek Sınavı Genel Hükümleri

 1. a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yayınladığı, ‘2019 Öğrenci Seçme ve
  Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’ndaki ‘Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi’ başlığı
  altında yer alan temel ilke ve kurallar ile TYT Puan katkısı ve OBP ağırlığına ilişkin hükümleri
  bu sınav için de geçerlidir. Bu dönem içerisinde YÖK ve ÖSYM tarafından yapılacak olan
  değişiklikler aynen uygulanır.
  b) Sınav/değerlendirme sonunda toplam puanları eşit olan adaylardan, başvuruda kullanılan
  TYT Puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması durumunda, OBP’ si
  yüksek olan aday tercih edilir.
  c) Sınav sonucunda asıl ve yedek aday listeleri Yüksekokul Müdürlüğü ve Rektörlük onayını
  takiben 48 saat içinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nca ilan edilir. Adaylar sonuçlara,
  listelerin ilan edilmesinden sonra 24 saat içinde 250 TL karşılığında Beden Eğitimi ve Spor
  Yüksekokulu’na şahsen dilekçe ile itiraz edebilirler. Bunun dışındaki itirazlar kabuld) Sınav sırasında ilgili teste ilişkin yapılacak itirazlar, 24 saat içinde dilekçe ve 250 TL
  karşılığında Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığı’na yapılır. Ücret ödenmediği takdirde dilekçeler
  dikkate alınmaz. Adayın itirazı haklı bulunduğu takdirde yatırılan ücret iade edilir, haksız
  bulunduğunda ise ücret iade edilmez.
  Ordu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınav Üst Kurulu gerekli
  gördüğü durumlarda özel yetenek sınavının uygulanması ile ilgili tüm konularda gerekli
  değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.