2018 Kayseri Erciyes Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Kayseri Erciyes Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 kayseri üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

1- ÖZYES İÇİN UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

a) Sınav ile ilgili tüm duyurular, okulumuzun internet sitesinden (http://besyo.erciyes.edu.tr/ )
veya okulumuz ilan panolarından yapılır.
b) Sınav ile ilgili tüm uygulamalar, ÖZYES yönergesi ve ÖZYES kurulu kararlarına dayanır.
c) Okulumuza müracaat eden adayların, sahte belge ve asılsız beyanda bulundukları tespit
edilir ise, adayın tüm hakları elinden alınır ve gerekli hukuki işlem süreci başlatılır.
d) Özgeçmiş müracaatları sadece Basketbol, Futbol, Halk Oyunları, Hentbol, Voleybol,
Atletizm, Artistik jimnastik, Badminton, Boks, Güreş, Judo, Kayak, Kick Boks, Muay
Thai, Oryantiring, Taekwondo, Tenis, Yamaç Paraşütü ve Yüzme branşlarında kabul
edilecektir. Bahsedilen bu branşlar dışında özgeçmiş müracaatı alınmayacaktır.
Koordinasyon parkuruna ise bahsedilen bu branşlar dışında da adaylar müracaat
edebileceklerdir. Diğer bir ifade ile tüm adaylar özgeçmiş puanı olmaksızın koordinasyon
parkuruna katılabileceklerdir.
e) Bölümlere ait kontenjanlar tablo 1 de sunulmuştur.
f) ÖZYES ile ilgili tüm tarihler tablo 2 de sunulmuştur.
g) Engelli kontenjanı 23.05.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan
karar gereği öğrencilerin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlardaki puan barajının
kaldırıldığı, YKS puanı dışında diğer öğrenciler için aranan koşulların engelli öğrenciler
içinde aranmasının uygun olduğu kararı dikkate alınarak uygulanacaktır. Engelli öğrenci
kontenjanı her program için %10 olarak uygulanacak kontenjanlar Tablo 1.de sunulmuştur.
Yeterli sayıda öğrenci başvurusu olmaması veya yerleşememesi durumunda açıkta kalan
engelli kontenjanları ilgili program kontenjanına aktarılacaktır.
h) ÖZYES için üzeri numaralı sınav tişörtleri, adaylar tarafından temin edilecektir. Adayların
sınava bu tişörtlerle girmeleri zorunludur. Adayların sınav esnasında kullanacakları
malzemelerin ve bu tişörtlerin üzerine herhangi bir yazı, amblem, herhangi bir gurubu temsil
eden logo, işaret, Milli Güvenlik Kurulu tarafından tanımlanmış terör örgütlerinin
propagandasını içeren yazılar vs. yazmaları yasaktır. Kurallara uygun davranmayan adaylar
sınava alınmazlar.
i) Sınavın yapılacağı alanda, ismi okunan adaylar “Sınav Giriş kartı” ve “Nüfus cüzdanı” ile
birlikte giriş kontrol masasına müracaat etmek zorundadır. Kimliği şüpheye yer verecek
şekilde olanlar sınava alınmazlar.
j) Her aday, tablo üç de belirtilen sınav saat ve tarihlerinde sınav yerinde bulunmak
zorundadır. Bu şartlara uymayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
k) Her hangi bir olumsuzluk durumunda ÖZYES Sınav Komisyonu sınav gün, saat veya
yerinde bir değişiklik yapabilir, bu durumda adaylar önceden bilgilendirilirler.
l) Adaydan alınan ve ÖZYES notu hesabında kullanılacak olan bütün bilgiler ilan edilecektir.
Bilgilerde olabilecek herhangi bir eksiklik veya yanlışlık ÖZYES Yönetim kuruluna aday,
tarafından bildirilmek zorundadır. Adaylar ÖZYES Yönetim Kurulu tarafından yapılan
ilanları takip etmekle yükümlüdür.
m)Sınav kurallarına uymayan (kural veya etik dışı davranan, malzemelere zarar veren,
v.b.) adaylar sınav komisyonu kararıyla diskalifiye edilirler.
1
n)Sınava başvuran bütün adaylar, sınavın tüm kurallarını peşinen kabullenmişsayılır.
o)2018 yılı ÖZYES sınavı için, sınav değerlendirme ve yerleştirme ücreti alınabilir.
Ücretlendirme başvuru döneminden önce ilan edilir.

2. BÖLÜMLER ve KONTENJANLAR

Tüm adaylar, gerekli şartları sağlamak koşulu ile istediği bölümü tercih ederek Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi (I. öğretim ve II. öğretim), Spor Yöneticiliği (I.
öğretim ve II. öğretim) ve Rekreasyon (I. öğretim ve II. öğretim) bölümleri öğretim
programlarına başvurabilirler. Adayların yerleştirmeleri sadece tercih ettikleri bölümlerle
alakalı yapılacaktır.
Her bölüme Erkek, Kadın, Engelli ve Milli öğrenci alınacaktır (Tablo 1). Tabloda belirtilen
kontenjanların herhangi birisi dolmadığı takdirde; Boş kalan kontenjanlar her iki cinsiyetteki
ilgili adaylar ile doldurulacaktır. Aynı cinsiyette yeterli sayıda aday ya da başvuru olmaması
halinde ilgili kontenjanlara karşı cinsten adaylar yerleştirilir. Bu kural tüm kontenjanlar ve Milli
sporcular içinde geçerlidir.
Tablo 1: 2018-2019 Öğrenim Yılı İçin, Bölümlere Alınacak Öğrenci Sayıları
BÖLÜMLER VE ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI T
O
P
L
A
M
BÖLÜMLER I.Öğretim Öğrenci Sayısı II. Öğretim Öğrenci
Sayısı
Milli(Olimpik) Genel Milli(Olimpik
)
Genel
Cinsiyet E K E K EE EK E K E K EE EK
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
5 4 23 13 3 2 50
Antrenörlük Eğitimi 5 4 23 13 3 2 5 4 26 15 3 2 100
Spor Yöneticiliği 5 4 23 13 3 2 5 4 26 15 3 2 100
Rekreasyon 5 4 23 13 3 2 5 4 26 15 3 2 100
Genel Toplam 350
K: Kadın E: Erkek
EE:Engelli Erkek EK:Engelli Kadın
2
2. ÖZYES İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER
ÖZYES ön kayıt ile alakalı önemli tarihler Tablo 3’te belirtilmiştir. Adaylar,
okulumuza şahsen müracaat ederek sınav başvuru kaydını tamamlamalıdırlar. ÖZYES
başvuru kaydını tamamlayan adaylara sınav giriş kimlik belgesi verilecektir. Eksik
evrak, Posta yolu veya bir başkası adına yapılan başvurular kesinlikle kabul
edilmez.
Tablo 3: Sınav Akış Şeması
TARİHLER AÇIKLAMALAR
KAYIT 1-3 Ağustos 2018 ERÜ Spor Bilimleri
Fakültesi
http://besyo.erciyes.edu.tr/
ÖZGEÇMİŞ İLANI 6 Ağustos 2018 http://besyo.erciyes.edu.tr/
ÖZYES 8-10 Ağustos 2018 Prof.Dr. Ahmet BİLGE SS
SINAV SONUÇLARININ İLANI 13 Ağustos 2018 http://besyo.erciyes.edu.tr/
KESİN KAYIT ÖSYM tarafından
belirlenecek tarihte
yapılacak
ERÜ Spor Bilimleri
Fakültesi
YEDEKLERİN İLANI Kesin Kayıt
Tarihinden Sonra İlan
Edilecektir.
ERÜ Spor Bilimleri
Fakültesi
YEDEKLERİN KAYITLARI Yedeklerin İlanından
Sonra Duyurulacaktır.
ERÜ Spor Bilimleri
Fakültesi

3. ÖZYES BAŞVURU ŞARTLARI ve GEREKLİ BELGELER

a. Türkiye Cumhuriyeti (T.C) vatandaşı olmak.
b. Adayın ‘Spor Bilimleri Fakültesi sınavlarına girmesine ve atletik performans
göstermesine engel bir sağlık sorunu yoktur’ ’ ibareli herhangi bir sağlık
kuruluşundan alınmış, sağlık raporu (son 3 ay içerisinde alınmış olmalı)
getirmesi,
c. Daha önce bir Yüksek Öğretim Kurumundan disiplin nedeniyle çıkarılmamış
olmak,
d. 2018 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) I. Oturum TYT(Temel
Yeterlilik Testi) Sınavından 180 puan almış olmak
e. Milli sporcuların, milli olduklarını belirten ilgili federasyonlardan veya Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü’nden (GSGM) alınmış kurum onaylı belgenin aslı ve
fotokopisi (milli sporcuların öğretmenlik bölümü için 2018 YKS
(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) I. Oturum TYT(Temel Yeterlilik
Testi) Sınavından180 puan diğer bölümler için 150 puan almış olmaları),
f. Liselerin spor alan-kol bölümünden mezun olan adaylar, ilgili makamlardan
alınmış onaylı belgenin aslı ve fotokopisi (bu adaylar, öğretmenlik bölümü için
2018 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) I. Oturum TYT(Temel
Yeterlilik Testi) Sınavından 180 puan, diğer bölümler için 150 puan
almış olmaları),
g. İnternet ortamında (www.erciyes.edu.tr sitesinde ilan edilecek linkten
doldurulmuş)
h. Engelliler kontenjanları için sınav başvurusunda bulunacak adaylar 2018 YKS
(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) I. Oturum TYT(Temel Yeterlilik
Testi) Sınavından en az 100 puan almaları ve durumlarını “Engelli Sağlık
3
Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavına kabul edilirler.
ÖZYES Ön Başvuru Formu
i. Başvuru dilekçesi doldurmak (kayıt sırasında verilecek),
j. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
k. Lise diplomasının aslı ve fotokopisi, Eğer aday henüz mezun durumda değil ise,
asıl kayıt tarihine kadar mezun olacağına dair resmi belge,
l. 2018 YKS Sınav Sonuç Belgesi, Sporcu özgeçmiş belgesinin aslını getirmeleri
gerekmektedir.
4

4. ÖZYES UYGULAMASI (Koordinasyon parkuru):

Koordinasyon parkurunda aday, başla komutuyla başlama çizgisindeki fotoselden geçerek
süreyi kendisi başlatır ve bitiş çizgisindeki fotoselden geçerek süreyi kendisi sonlandırır.
Adaylar sınav sırasında giriş fotoselini çalıştırmak ve çıkış fotoselini durdurmak zorundadır. Bu
uygulamaları yapamadığı takdirde kaybedeceği süre için herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
Koordinasyon parkuru sırasında, parkurda görevli öğretim elemanları adayın eksik ya da yanlış
uygulamalarını HATA komutu ile aday’ a bildirir. HATA! Uyarısı alan aday, hata yapılan
istasyonu ya da hareketi baştan tekrarlamak zorundadır. Koordinasyon parkurunu, erkek
adaylar en geç 80 saniyede, kadın adaylar en geç 90 saniyede tamamlamak zorundadırlar. Bu
sürelerde tamamlayamayan adaylar koordinasyon sınavından sıfır puan alırlar. Koordinasyon
parkurundan sıfır puan alan adaylar değerlendirmeye alınmazlar.
1. İstasyon: Aday, sınava başladıktan sonra yere dik yerleştirilen 10 adet slalom çubuk
arasından geçerek istasyonu tamamlar. Birbirlerine çapraz olarak yerleştirilen slalom
çubukları arasındaki uzaklık 150 cm ve genişlik 1 metredir. İstasyona giren aday birinci
slalom çubuğunun sağ tarafından geçerek toplam 10 slalom yapar. Aday geçişler esnasında
slalom çubuğunu tutar, devirir veya slalomun yanlış yönünden geçiş yaparsa, HATA
komutuyla uyarılır. Aday yaptığı hatayı düzelterek istasyona en baştan tekrar başlar. Aday
istasyonu hatasız tamamladıktan sonra 2. istasyona geçer.
2. İstasyon: Aday erkekler için yüksekliği 70 cm, kadınlarda 60 cm olan ve aralarında 120 cm
mesafe olan 8 engelin altından ve üstünden geçerek istasyonu tamamlar. Aday, birinci
engelin altından geçerek istasyona giriş yapar. Bir alttan ve bir üstten geçiş yaparak parkuru
tamamlar. Aday engelleri geçerken devirir, pozisyonunu bozar, yanlış geçer veya benzer
hatalar yaparsa HATA komutuyla uyarılır. Engeli orijinal hale getirdikten sonra parkuru en
baştan tekrar eder.
3. İstasyon: Aday bu istasyonda, yerde hazır bulunan (erkekler için 3 numara, kadınlar için 2
numara) hentbol topunu alarak 3,5 metre uzaklıkta bulunan 150X100 cm ebadında platform
üzerindeki; yerden yüksekliği 150 cm yukarıda bulunan 25 cm. çapındaki hedefe atışlarını
yapar. Aday atışları 3,5 m. Mesafeyi belirleyen çizginin gerisinden ve tek elle yapmak
zorundadır. Atışlar istasyonda hazır bulunan hentbol topu ile yapılır. 3 başarılı atış yapan
aday istasyonu tamamlamış sayılır. İsabetli atışlar platformda bulunan elektronik sistem
tarafından sayılır ve ekranda aday tarafından da görülür. Kurallara uygun olmayan atışlar
HATA komutu ile uyarılır ve aday kaldığı sayıdan devam ederek atışlarını tamamlar. 3.
istasyonu tamamlayan aday topu başlangıç noktasına koyar. Aday 4. İstasyona geçerken
sahanın köşesinde bulunan dikmeyi dışardan geçmek zorundadır. Dikmeyi tutar, devirir
veya yanlış yerden geçerse, HATA komutuyla tekrar geri gelip, dikmeyi düzeltmeli ve
nizami bir şekilde geçmelidir.
4. İstasyon: Aday, yere sabit halde duran her biri farklı renkte 4 adet sepet (çapı 25 cm) içinde
bulunan topları 3 metre uzaklıkta olan aynı renkteki sepetlere taşır. Aday topu yanlış
renkteki sepete yerleştirir veya top sepetin dışına çıkar ise HATA komutuyla uyarılır. Aday
hatasını düzelterek parkura devam eder. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan
sonra bir sonraki istasyona geçer. 4. istasyonu tamamlayan aday 5. İstasyona geçerken
sahanın köşesinde bulunan dikmeyi işaretlenen yönden (dışından) geçmek zorundadır. Bu
dikmeyi tutar, devirir veya yanlış yerden geçerse, HATA komutuyla tekrar geri gelip,
slalomu nizami bir şekilde geçmelidir.
5. İstasyon: Adaylar (erkekler 50 cm, kadınlarda 40 cm) aralarında 100 cm mesafe olan 5
engelin üstünden çift ayak sıçrayarak istasyonu tamamlar. İstasyondaki tüm engeller çift
ayak sıçrayıp çift ayak düşülerek geçilmek zorundadır. Son engel geçildikten sonra adayın
tek ayak düşmesine izin verilir. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra bir
5
sonraki istasyona geçer.
6. İstasyon: Aday, yerden yüksekliği 130 cm., çapı 90cm., yere 90 derece açı ile yerleştirilmiş
sepete 4 metre mesafeden sağlık toplarını kullanarak atışlar yapar. 3 sağlık topundan
(Erkekler 5 kg., Kadınlar 3 kg.) birisini sepetin içerisine atan aday istasyonu tamamlayarak
bir sonraki istasyona geçer. Aday atış çizgisini ihlal ederse HATA komutu ile uyarılır. Aday
sağlık toplarının hiçbirisini sepete atamazsa, atmış olduğu toplardan birini alarak sepetin
içine isabetli bir atış yapana kadar atışlarına devam eder. Kurallara uygun isabetli bir atış
yapan aday bir sonraki istasyona geçer.
7. İstasyon: Aday, zeminde ard arda sıralanmış 9 adet karenin (40 x 40 cm) içine ve dışına çift
ayak (eş zamanlı) sıçrama yaparak istasyonu tamamlar. Aday, İstasyona girmeden önce çift
ayak basar ve ilk kare içerisine çift ayak düşerek devam eder. Sıçramalar bir kutucuğun
içerisine ve onu takip eden kutucuğun dışına yapılarak silsileyle tamamlanır. Çift ayak eş
zamanlı sıçramalar ve doğru sıralama elektronik sistem tarafından, çizgiye temas ve diğer
olası hatalar parkur görevlisi tarafından tespit edilir ve uyarılır. HATA komutu ile uyarılan
aday istasyonu en başından tekrar yapar. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan
sonra, bitiş fotoselinden geçerek parkuru tamamlar.
Koordinasyon parkuru bittikten sonra adayın sınav derecesi, sınav giriş kartına sınav
komisyonu tarafından yazılır ve anons edilir.
6
KOORDİNASYON PARKURU
7

6. İTİRAZLAR

Sınav sonuçları ilan edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.
a) Sınav sırasında sınavına İtiraz eden aday, Türkiye Ziraat Bankası Kayseri Merkez Şubesi, TR38
0001 0001 5940 0636 0050 01 Nolu hesabına 150 TL yatırdığına dair makbuz ile birlikte itiraz
dilekçesini ÖZYES sınav komisyonu başkanlığına getirir.
b) Sınav giriş kimlik belgesini kaybeden adaylara yeni kimlik belgesi verilecektir. Türkiye Ziraat
Bankası Kayseri Merkez Şubesi, TR38 0001 0001 5940 0636 0050 01 Nolu hesabına 50 TL
yatırdığına dair makbuz ile birlikte kayıp dilekçesini ÖZYES sınav komisyonu başkanlığına getirir.

7. ÖZGEÇMİŞ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GENELİLKELER

a) En az 3 yıl lisanslı sporcu özgeçmişi bulunmayan adaylar özgeçmiş değerlendirilmesine
alınmazlar. Okul lisansları da değerlendirmeye alınmaz. Bu iki kurala uymayan adayların
müracaatları için özgeçmiş standart puanı hesaplanmaz.
b) Sporcu Özgeçmiş Belgeleri spor federasyonlarından ve/veya Spor Genel Müdürlüğü’nden onaylı
olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
c) Sporcu Özgeçmiş Belgelerinde “sahte veya yanlış beyan” tespit edilen adaylar hakkında yasal
işlem başlatılır. Bu adaylar diskalifiye edilir.
d) Adaylar başvuruları sırasında verdikleri özgeçmiş belgeleri Sporcu Özgeçmiş
Tablolarına göre değerlendirilir.
e) Adaylar başvuru sırasında, sporcu özgeçmiş kriterlerinden kendilerine uyan SADECE EN
YÜKSEK PUANI alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.
Tablo 4: Takım Sporları (Basketbol, Futbol, Hentbol ve Voleybol) İçin Özgeçmiş Puanları
PUA
NLAR
TAKIM SPORLARI İÇİN, BRANŞLARA GÖRE ÖZGEÇMİŞ PUAN TABLOSU
FUTBOL VOLEYBOL BASKETBOL HENTBOL
50
TFF Milli Takımlarından
herhangi birisinde yer
almak (Erkek-Kadın),
Profesyonel Süper Ligde
oynamış olmak
Milli takımlarda yer almış olmak (Erkek- Kadın)
40*
Profesyonel 1.Ligde
oynamış olmak (Erkek)
Erkekler-Kadınlar En üst
ligde oynamış olmak
Erkekler-Kadınlar En üst
ligde oynamış olmak
Erkekler-Kadınlar Süper
Liginde oynamış olmak
30*
Profesyonel 2 Ligde
oynamış olmak (Erkek)
Kulüpler Gençler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonalarında ilk 5(beş)
dereceye girmiş takımlarda oynamış olmak. (son beş yıl içerisinde)
20*
Profesyonel 3. Ligde
oynamış olmak (Erkek)
Erkekler-Kadınlar 1.
liginde oynamış olmak.
Erkekler-Kadınlar en üst
ligin bir alt kategorisinde
oynamış olmak.
Erkekler-Kadınlar 1.
liginde oynamış olmak
10*
A2, U21,BAL Liglerinde
oynamış olmak(Erkek),
Kadınlar 1.Liginde
oynamış olmak
Erkekler-Kadınlar
2. liginde oynamış olmak
Erkekler-Kadınlar en üst
ligin iki alt liginde oynamış
olmak.
Erkekler-Kadınlar 2.
liginde oynamış olmak
*Adayların Özgeçmiş Puanı Alabilmesi İçin, Puanlama Yapılacak Sezonlara Ait En Az Beş
Müsabakada Bulunmuş Olması Gerekmektedir.
8
Tablo 5: Bazı Bireysel sporlar (Artistik jimnastik, Badminton, Boks, Güreş, Judo, Kayak,
Oryantiring, Taekwondo, Tenis ve Yüzme) için özgeçmiş puanlama kriterleri
PUANLAR ÖZGEÇMİŞ KRİTERLERİ
50 Olimpiyat oyunları, dünya kupası, dünya şampiyonasına katılmış olmak veya A milli olmak
46 Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası, Akdeniz oyunlarına katılmış olmak veya B milli olmak
42 Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk
3 dereceye girmiş olmak
38 Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk 8 dereceye girmiş
olmak
34 Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvaya girmiş olmak
30 Türkiye şampiyonası (BÜYÜKLER) kategorisinde ilk 3 dereceye girmiş olmak
26 Türkiye şampiyonası (GENÇLER) kategorisinde ilk 3 dereceye girmiş olmak
22 Türkiye şampiyonası (YILDIZLAR) kategorisinde veya TOSF tarafından düzenlenen Türkiye
şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak
15 Türkiye şampiyonası (BÜYÜKLER) kategorisinde ilk 8 dereceye girmiş olmak
Tablo 6: Bazı Bireysel sporlar (Kick Boks ve Muay Thai) için özgeçmiş puanlama kriterleri
PUANLAR ÖZGEÇMİŞ KRİTERLERİ
50 Dünya kupası, Dünya şampiyonasına katılmış olmak
46 Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası, Akdeniz oyunlarına katılmış olmak
42 Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk
3 dereceye girmiş olmak
30 Türkiye şampiyonası (BÜYÜKLER) kategorisinde ilk 3 dereceye girmiş olmak
22 Türkiye şampiyonası (GENÇLER) kategorisinde ilk 3 dereceye girmiş olmak
Tablo 7: Yamaç Paraşütü için Özgeçmiş Puanlama Kriterleri
SEVİYELER PUANLAR
IPPI ParaPro P3 50 Puan
IPPI ParaPro P4 60 Puan
Vinçle Kalkış 60 Puan
IPPI ParaPro P3 60 Puan
(En az 80 katılımcısı bulunan FAI CAT-2 yarışmasında gol yapmış P3 pilotu)
IPPI ParaPro P5 75 Puan
IPPI ParaPro P4 80 Puan
(En az 80 katılımcısı bulunan FAI CAT-2 yarışmasında gol yapmış P4 pilotu)
IPPI ParaPro P5 90 Puan
(En az 80 katılımcısı bulunan FAI CAT-2 yarışmasında gol yapmış P5 pilotu)
T1 (Tandem ticari olmayan) 80 Puan
Paramotor 80 Puan
FAI CAT – 2 yarışmalarında ilk 3’e giren her pilot 90 Puan
(Hedef Yarışmalarında En az 30 katılımcı diğer dallarda en az 80 katılımcı olmalı)
T2 (Tandem Ticari) 100 Puan
A sınıfı Öğretmen Pilot 100 Puan
B sınıfı Öğretmen Pilot 100 Puan
C sınıfı Öğretmen Pilot 100 Puan
D sınıfı Öğretmen Pilot 100 Puan
FAI CAT – 1 yarışmalarına katılan her pilot 100 Puan
IPPI : FAI’nin düzenlemiş olduğu Uluslar arası Yamaç paraşütü Seviye kartı.
P3-P5 : Pilotların IPPI a göre seviyeleri,
FAI : Uluslar arası Havacılık Federasyonu
CAT-1 : FAI’nin düzenlemiş olduğu Dünya veya Kıtalararası şampiyonalar
CAT-2 : FAI’nin onaylamış olduğu ulusal veya uluslararası yarışmalar.
9
Tablo 8: Halk Oyunları Özgeçmiş Puanlama Kriterleri
PUANLAR ÖZGEÇMİŞ KRİTERLERİ
50* A sınıfı milli sporcu belgesi.
45* B sınıfı milli sporcu belgesi.
40* C sınıfı milli sporcu belgesi.
40** Halk Oyunlarında ilgili Federasyon tarafından Büyükler kategorisinde düzenlenen Türkiye
Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3 dereceye girmek.
35** Halk Oyunlarında ilgili Federasyon tarafından Gençler kategorisinde düzenlenen Türkiye
Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3 dereceye girmek.
30** Halk Oyunlarında ilgili Federasyon tarafından Yıldızlar kategorisinde düzenlenen Türkiye
Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3 dereceye girmek.
10** Halk Oyunlarında Türkiye birinciliğine katıldığını gösteren kafile listesi
*Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak ilgili Federasyondan
alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan en az genel müdür yardımcısı onaylı
** İlgili Federasyondan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan en az genel müdür yardımcısı onaylı.
Atletizm Branşı Özgeçmiş Puanlama Kriterleri
Adaylar Atletizm Federasyonu tarafından onaylanmış resmi yarışma sonuç belgeleri ile
müracaat ederler. Atletizm disiplin dallarına ait sonuç belgeleri arasındaki en iyi dereceler ile
müracaat edeceklerdir. Bu belgeler 2013-2018 yılları arasında yapılmış müsabakalara ait
olmalıdır. Adaylar bu belgeleri ön kayıt sırasında teslim eder.
Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, Atletizm Disiplin dallarına ait puanlama Uluslararası
Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) güncel puan cetveli kullanılarak hesaplanacaktır.
Hesaplanan dereceler sınav komisyonu tarafından standart puana dönüştürülecek ve en yüksek
puandan en düşük puana doğru sıralanarak ve ilan edilir.
Kadınların müracaat edecekleri atletizm disiplin dalları: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m,
3000m, 100m eng., 400m eng., 3000m eng., uzun atlama, üç adım atlama, yüksek atlama, sırıkla
yüksek atlama, gülle atma (4 kg), disk atma (1 kg), cirit atma (600 gr) ve çekiç atma (4 kg)
disiplinlerinden oluşmaktadır. Ayrıca gülle atma, disk atma, cirit atma ve çekiç atma
disiplinlerinde belirtilen ağırlıklar ile elde edilmiş dereceler dikkate alınacaktır.
Erkeklerin müracaat edecekleri atletizm disiplin dalları: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m,
5000m, 110m eng., 400m eng., 3000m eng., uzun atlama, üç adım atlama, yüksek atlama, sırıkla
yüksek atlama, gülle atma (7,260 kg), disk atma (2 kg), cirit atma (800 gr) ve
çekiç atma (7,260 kg) disiplinlerinden oluşmaktadır. Ayrıca gülle atma, disk atma, cirit atma ve
çekiç atma disiplinlerinde belirtilen ağırlıklar ile elde edilmiş dereceler dikkate alınacaktır.
8. ÖZYES PUANI HESAPLAMA
a) Özgeçmişi olmayan ya da geçersiz sayılan adaylar için özgeçmiş standart puanı sıfır olur.
b) Koordinasyon parkurunu belirlenen süre içerisinde tamamlayan adayların puanları
hesaplamaya alınır, diskalifiye olan adayların puanları hesaplanmaz ve elenir.
10
Tablo 9: Spor branşlarının özgeçmiş katsayıları
BRANŞLAR ÖZYES ÖZGEÇMİŞ KATSAYILARI (OOK)
Atletizm 0.40
Badminton 0.40
Basketbol 0.40
Boks 0.40
Cimnastik 0.40
Futbol 0.40
Güreş 0.40
Hentbol 0.40
Judo 0.40
Kayak 0.40
Kick Boks 0.20
Muay Thai 0.20
Oryantiring 0.40
Tekwondo 0.40
Tenis 0.40
Voleybol 0.40
Yamaç Paraşütü 0.40
Yüzme 0.40
ÖYSP-SP-DP= Özgeçmiş standart puanı X OOK + koordinasyon parkur standart puanı X (1-OOK)
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak
toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı Değerlendirmeye Alınacak Puan (ÖYSP-SP-DP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
c) 2018-YKS Puanı (YKS-P) (YKS puanlarının en büyüğü)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart
puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının
ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül
kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP)
aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alanda (liselerin spor alan-kol) geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir
mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya
öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP-DP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği programı için aday
genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa)
11
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP-DP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS-P )
2017-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya
düşürülecektir. Bu kural, açık öğretim programları için de uygulanacaktır.
9. KESİN KAYIT BELGELERİ
1. Kayıt yaptıracak öğrencinin bankaya gitmeden önce okulumuza gelip öğrenci numarası
alması gerekmektedir.
2. Adayın YKS Sonuç Belgesi’nin aslı,
3. Lise Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesi’nin aslı,
4. T.C. Nüfus Cüzdanının onaylı örneği ve fotokopisi,
5. Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet 4.5×6 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf,
6. Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığını gösterir belge, (1995 ve daha önce
doğumlulardan istenir),
7. Adayın Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmesinde engel bir sağlık sorunu olmadığını
belirten tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu (son 3 ay içerisinde alınmış olmalı),
8. Noter onaylı sporcu özgeçmiş belgesi
9. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Yarıyıla ait Katkı Payı banka dekontu (2. Öğretim için).

10. YEDEK LİSTELER ve EK KONTENJAN

a) 2018 Öğretim yılında Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinin belirtilen programlarına, ön
kayıt ve özel yetenek sınavı sistemi ile kesin kayıt hakkını kazanıldığı halde kayıt yapılmadığı
için kontenjan açığı bulunan bölümlere yedek listeden öğrenci alınır. Yedek kontenjanla ilgili
ilan tarihleri tablo 2 de bulunmaktadır. Yedeklerin yerleştirilmesi yerleşme puanı sıralaması
ve tercihleri göz önüne alınarak yapılır.
b) Yedeklerden kontenjanların dolmaması halinde adaylar ek kontenjan ilanına başvurabilirler.
Herhangi bir bölüme ek kontenjanla adaylar yerleştirilirken ayni cinsten kontenjan dolmadığı
takdirde karşı cinsten adaylar yerleştirilir. Ek kontenjan yerleştirilmesinde öğrencinin yeniden
yapacağı tercihler ve yerleşme puanı sıralaması göz önüne alınır.
c) Herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan aday, kayıt yaptırmadığı takdirde, sonraki
aşamalara kayıt hakkını kaybeder. Asıl listede kayıt hakkını kazanan adaylar, yedek kayıt ya
da ek kontenjan kayıt haklarından faydalanamazlar. Yedek listede kayıt hakkını kazanan
adaylar, ek kontenjan kayıt hakkından faydalanamazlar. Kayıt hakkını kazanan kişi belirtilen
tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde bu hakkını kaybeder.

 

Kayseri besyo hazırlık kursu-kayseri besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.