2018 Konya Selçuk Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 Konya Selçuk Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2018 konya üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi; son yıllarda ortaya koyduğu fiziki yapılanma, teknolojik
donanım, sosyal-spor-kültürel tesisler ve çevre düzenlemeleri ile modern bir üniversite
konumuna gelmiştir. Bilim çağı olan 21. yüzyıla emin adımlarla girerken, üniversitenin
Konya il merkezinde modern kampüsü ve 22 ayrı merkezde Meslek Yüksekokulu
bulunmaktadır. Bugün Selçuk Üniversitesi; 24 Fakültesi, 5 Yüksekokulu, 1 Devlet
Konservatuarı, 22 Meslek Yüksekokulu ve 45 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile eğitim ve
öğretimine devam etmektedir. Gerçekleştirdiği yenilik ve gelişmelerle kabuğuna sığamaz hale
gelen Selçuk Üniversitesinin 100000’ e yakın öğrencisi mevcuttur.
Başarılı öğrencilerin ilk sıralarda tercih ettiği bilim yuvası haline gelen Selçuk
Üniversitesi; her alanda kalitenin yükselmesine, çağın gereği bilgi ve teknolojinin
kullanılmasına büyük önem vermektedir.
Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Alaeddin Keykubat Kampüsü
içerisinde kurulan alışveriş merkezlerinde giyimden sinemaya, kafeteryadan eğlence
merkezlerine kadar geniş bir yelpazede kaliteli ve ucuz hizmet sunulmaktadır. Böylece
Üniversitemiz kampüs alanı eğitimin hizmetlerinin yanında sosyal yaşam alanları olarak da
personelimize ve öğrencilerimize katkı sağlamaktadır.
Üniversitemiz Yönetimi
Rektör : Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
Rektör Yardımcısı : Prof. Dr. Özdemir KOÇAK
Rektör Yardımcısı : Prof. Dr. Ahmet Kağan KARABULUT
Rektör Yardımcısı : Prof. Dr. Hüseyin KARA
Rektör Yardımcısı : Prof. Dr. Mehmet OKKA
Genel Sekreter : İbrahim HALICI
1.2. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Fakültemiz 1987 yılında Eğitim Fakültesi’ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü olarak kurulmuş ve 1992 yılında 4 yıllık Yüksekokul haline
dönüştürülmüştür. Bakanlar Kurulunun 16.02.2015 tarih ve 2015/7316 Sayılı Kararı ile
6
(Resmi Gazete 09/03/2015 tarih ve 29290 sayı) S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
kapatılarak “ S.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi” açılmıştır.
Fakültemiz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor
Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri ve bu bölümlere bağlı 6 anabilim dalından
oluşmaktadır.
Fakültemiz akademik yapılanması ve spor tesisleri bakımından ülkemizin önde gelen
Fakültelerinden biridir. Öğrencilerimizin eğitim yaptıkları; kapalı tribüne sahip 1 çim futbol
sahası, 10 kulvarlı olimpik kapalı yüzme havuzu, 8 kulvarlı atletizm pisti, 2 kondisyon
merkezi, 3 ayrı spor salonu, 13 genel amaçlı antrenman salonu, 4 açık tenis kortu, 2 açık
basketbol sahası ve 4 açık mini futbol sahası mevcuttur. Fakültemiz öğrencileri kendi
branşlarında birçok ulusal ve uluslararası başarılara sahiptirler.
Fakültemiz akademik yapılanması ise şöyledir:
17 Profesör, 11 Doçent, 12 Dr. Öğretim Üyesi, 17 Öğretim Görevlisi ve 9 Araştırma
Görevlisi ile toplam 66 akademik personelden oluşmaktadır. Şimdiye kadar 3190 mezun
veren Fakültemizde toplam 1185 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %36’ü bayan,
%64’si erkektir. Fakültemizde Sağlık Bilimleri Enstitüsü bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor,
Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora
Eğitimi yapılmaktadır.
Fakülte Yönetimi
Dekan V. : Prof.Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN
Dekan Yrd. : Prof.Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN
Dekan Yrd. : Doç. Dr. İbrahim BOZKURT
Fakülte Sekreteri V. : Ali Nihayi ÜRÜN
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN
Prof. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN
Prof. Dr. Tahir BALEVİ
Prof. Dr. Mehmet KILIÇ
Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Doç. Dr. Adem CİVAN
Dr. Öğr.Üyesi Ahmet SANİOĞLU
7
Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN
Prof. Dr. Tahir BALEVİ
Prof. Dr. Fahrettin ALKAN
Prof. Dr. Turgut KAPLAN
Prof. Dr. Mehmet KILIÇ (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Böl. Bşk.)
Prof. Dr. Halil TAŞKIN (Antrenörlük Eğitimi Böl. Bşk.)
Prof. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN (Spor Yöneticiliği Böl. Bşk. )
Prof. Dr. Serkan Revan (Rekreasyon Böl. Bşk. )
Doç.Dr. Ekrem BOYALI
Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Dr. Öğr.Üyesi Mehmet ALTIN
1.3. Bölümler
1.3.1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Bu bölümde lisans eğitimi 1987 yılından itibaren yapılmaktadır. Bölümde 4 Profesör,
2 Doçent, 2 Dr. Öğr.Üyesi, 12 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi mevcuttur. Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan nitelikli
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerini yetiştirmektedir. Bölümde hareket ve antrenman,
sporda psiko-sosyal alanlar ve spor bilimlerinde teorik derslere ve uygulamalara yer verilir.
Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile
dengi okullarda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez taşra teşkilatında, engellilere yönelik
sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarında görev alabilirler. Bölümde Yüksek
Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir.
1.3.2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Antrenörlük Eğitimi bölümde 7 Profesör, 5 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Öğretim
Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. 2002-2003 eğitim öğretim yılında lisans
eğitimine başlanmıştır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı
olan, spor eğitimcilerini yetiştirmektedir. Bölümde, hareket ve antrenman, spor-sağlık ve spor
bilimlerinde teorik derslere ve uygulamalara yer verilir. Bölüm mezunları, amatör ve
profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez taşra
teşkilatlarında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda antrenör ve yardımcı antrenör olarak
8
çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi
ve organizasyonlarında görev alabilirler. Bölümde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi
verilmektedir.
1.3.3. Spor Yöneticiliği Bölümü
Bölümde 3 Profesör, 1 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma
Görevlisi görev yapmaktadır. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 40 öğrenci ile lisans
eğitimine başlanmıştır. Spor Yöneticiliği Bölümü’nde, ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı
olan, spor yöneticileri yetiştirilmektedir. Mezunlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez
taşra teşkilatının öğretim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, ülkemizin
turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları
kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan
faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel,
kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, herhangi bir
birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi
olarak görev alabileceklerdir. Program, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikli spor
yöneticilerini yetiştirirken hukuk, işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi
ders ve konuları da içermektedir. Bölümde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir.
1.3.4. Rekreasyon Bölümü
Bölümde 1 Profesör, 4 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi görev
yapmaktadır. Lisans eğitimine 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Bu
programın amacı, demokrasi, insan hakları, bilimsel, kültürel ve meslek etik değerleri ile
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için etrafındaki tüm
bireylerin değerlerine saygılı, yaratıcı ve çok yönlü düşünebilen bireysel farklılıklara değer
veren rekreasyon uzmanları yetiştirmektir. Rekreasyon bölümünü başarıyla tamamlayan
mezunlar, “Rekreasyon Eğitmeni” unvanı alacaklardır. Rekreasyon Bölümü mezunlarının
bütün özel ve devlet kurumlarının spor sektörü, sağlık sektörü (rehabilitasyon merkezlerinde,
fizik tedavi merkezleri gibi) ve hizmetler sektöründe (sosyal tesisler, spor tesisleri, yerel
yönetimler, üniversiteler gibi) istihdam edilmeleri ön görülmektedir. Bölümde Yüksek Lisans
eğitimi verilmektedir.
9

2. 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Ö ZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI GENEL
KOŞULLARI VE TANITIMI

2.1. Amaç ve Kapsam
Bu kılavuz Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ nin Bölümlerine Özel
Yetenek Giriş Sınavı ile öğrenci alınmasını ve buna ilişkin bilgileri içerir. Kılavuz içerisinde
kontenjanlar, müracaat şartları, sınavın uygulanış, puanlama ve kesin kayıt bilgileri yer
almaktadır. Kılavuzun hazırlanmasında S.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Giriş
Sınav Yönergesi esas alınmıştır.
Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü hallerde sınav sisteminde değişiklik (tarih, saat, yer,
puanlama vb.) yapma hakkına sahiptir.
2.2. Kontenjanlar
Konya S.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi’ ne alınacak öğrenci kontenjan dağılımları
aşağıdaki gibidir.
Bölüm
Kontenjan
Bayan Erkek Engelli Milli TOPLAM
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 16 24 – 10(4B,6E) 50
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 9 17 4(2E,2B) 10(4B,6E) 40
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (2. Öğretim) 9 17 4(2E,2B) 10(4B,6E) 40
Spor Yöneticiliği Bölümü 13 23 5(3E,2B) 9(4B,5E) 50
Spor Yöneticiliği Bölümü (2. Öğretim) 11 21 4(2E,2B) 4(2B,2E) 40
Rekreasyon Bölümü 14 18 4(2E,2B) 4(2B,2E) 40
Rekreasyon Bölümü (2. Öğretim) 14 18 4(2E,2B) 4(2B,2E) 40
– Milli Sporcu ve engelli kontenjanları toplam kontenjan içerisindedir. Milli
kontenjanı dolmadığı takdirde bu kontenjanlar genel kontenjana eklenecektir.
– İlgili programa başvuran engelli öğrenci kontenjanının ayrılan kontenjandan fazla
olması durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana yerleşemeyen
adayların, ÖSYS Puanının değerlendirmeye katılan diğer öğrenciler ile birlikte ÖSYS
puanlaması dahil edilerek değerlendirmeye tabi tutulacaktır,
– Erkek milli kontenjanı dolmazsa bayan milli adaylardan puan sıralamasına göre,
bayan milli kontenjanı dolmazsa erkek milli adaylar puan sıralamasına göre yerleştirilecektir.
Engelli adaylar sınavın ön eleme, koordinasyon testi uygulama sınavından muaftır. Bu
adayların branş puanı ve spor özgeçmişleri değerlendirmeye alınacaktır.
Engelli kontenjanları dolmadığı taktirde öncelikle engelli kontenjanları kendi
içerisinde tamamlanacak yine eksik kontenjan kalır ise boş kontenjan milli olmayan genel
kontenjana aktarılacaktır.
10
Adaylar 7 bölüme de müracaat edebileceklerdir. Her program için asil ve yedek
listeler de ayrı ayrı ilan edilecektir.
ÖZEL DURUMLAR
1- Bayan öğrenci kontenjanına yeterli aday seçilmediği takdirde kontenjanlar erkek
adaylar arasından tamamlanacaktır.
2- Milli sporcular A, B veya C millilik belgesine sahip sporculardır. Milli sporcular kendi
kontenjanları içerisinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır
3- Kontenjandan fazla milli sporcu müracaatı olursa ilgili kontenjan için milli sporcular
puan sıralamasına göre kesin kayıt hakkı kazanacaktır.
4- Engelli adayların engel durumunu ve beden kazanma gücünden azalma oranını
gösteren Adli Tıp Sağlık Kurum Raporunu müracaat sırasında teslim etmeleri
zorunludur. Engelli adayların sınava müracaat sırasında bu adayların raporları ve
belgeleri sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra müracaatları uygunsa işleme
alınacaktır.
5- Engelli adayların sınav puanlaması ve kontenjan dağılımları kendi içerisinde
yapılacaktır.
6- Engelli adayların müracaat sırasında “Spor Özgeçmişlerini” gösteren belgenin aslını
veya noter tasdikli örneğini müracaat sırasında teslim etmeleri zorunludur.
7- İlgili programa başvuran engelli öğrenci kontenjanının ayrılan kontenjandan fazla
olması durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana
yerleşemeyen adayların, ÖSYS Puanının değerlendirmeye katılan diğer öğrenciler ile
birlikte ÖSYS puanlaması dahil edilerek değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
8- Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) hesaplanırken kullanılacak
formül aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
a. Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik
program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen
tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili
ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için
uygulanmayacaktır.) Bu adaylardan ((30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe
yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya
belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler ) mezuniyet
tarihini gösterir belge istenecektir.
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
11
b. Aday diğer alanlardan geliyorsa YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + (
0,22 x TYT-P )
9- Öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanın en düşük
240 bininci başarı sırasına sahip olmaları durumu 2019 YKS’ ye ertelenmiştir.
2.3. Özel Yetenek Giriş Sınavı ve Kayıt Tarihi
Ön Kayıt : 01 – 05 Ağustos 2018
Sınav : 13 – 17 Ağustos 2018
Kesin Kayıt : 03 – 05 Eylül 2018
Yedek Kayıt : 06 Eylül 2018
İkinci Yedek Kayıt : 07 Eylül 2018
NOT: Engelli adayların kayıtları 05 Ağustos 2018 tarihinde ilgili komisyon tarafından
incelendikten sonra alınacaktır. Adayları şahsen başvurmaları gerekmektedir.
2.4. Adaylarda Aranan Nitelikler
1- Spor Bilimleri Fakültesine başvuracak adayların 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS), TYT’ ye katılmış olması ve TYT puanının; spor alanı çıkışlı adaylar en az 180 puan,
milli sporcu adaylar en az 150 puan, Engelli adaylar en az 100 puan ve diğer alandan
gelen adaylar için ise Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için en az 220 puan,
Fakültemiz diğer bölümleri için en az 200 ve daha fazla puan almış olmalıdır.
2- Milli kontenjandan müracaat edecek adaylar için 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan milli sporcu belgesi verilmesi hakkında
yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış A, B veya C sınıfı milli sporcu belgesi. (Bkz. Ek 1.
Milli Sporcu Belgesi verilmesi Hakkında Yönetmelik)
3- Engelli (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile
“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu,
RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar) adayların engel oranlarını ve beden kazanma gücünden azalma oranını gösteren
Adli Tıp Sağlık Kurum Raporunu müracaat sırasında teslim etmeleri zorunludur.
4- Engelli adayların müracaat sırasında “Spor Özgeçmişlerini” gösteren belgenin (Spor Genel
Müdürlüğü ve ilgili birimden alınan) aslını veya noter tasdikli örneğini müracaat sırasında
teslim etmeleri zorunludur.
12
5- Yükseköğrenim kurumlarının 4 yıl veya daha fazla süreli programlarını bitirmiş erkek
adayların kayıt tarihinde askerlik ile ilişiğinin olmaması gerekmektedir. Askerlik durum
belgesi istenecektir.
4- Sınava herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı bulunan ve herhangi bir
yükseköğretim programını kazanmış adaylar da başvurabilir.
2.5. Sınav Şekli ve Puanlama
a) Özel Yetenek Giriş Sınavına katılan adayların başarı puanları 2018 öğrenci seçme
sınavı (YKS-TYT) kılavuzundaki esaslara göre belirlenecektir. Bununla ilgili puanlama
ve sınav şekli puanlama bölümünde açıklanacaktır.
b) 2017 ÖSYS’ de YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya
düşürülecektir.
2.6. Başvuruda Gerekli Belgeler
Adaylara, ön kayıt esnasında dilekçe formu verilecektir. Adaylar kendilerine ilişkin
kimlik bilgilerini dilekçe formlarına doğru olarak gireceklerdir. Burada yapılan yanlışların ve
verilen eksik bilgilerin sorumluluğu adaylara aittir.
1- 2018 TYT Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
2- Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C. kimlik numaralı onaylı fotokopisi-Belgenin aslı ibraz
edildiğinde Fakültemizde onay yaptırabilir)
3- Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Giriş
Sınavlarına girmesinde sakınca yoktur” açıklamalı sağlık belgesi
4- 2 adet 4,5 x 6 cm ebadında fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
5- Milli sporcular için Ek 1’de belirtilen “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında
Yönetmeliğe uygun öncelikle federasyon başkanlıklarınca düzenlenecek GSGM spor
faaliyetleri dairesi başkanlığınca kayıt numarası verilerek onaylanmış yeni A, B veya C sınıfı
milli sporcu belgesi.
6- Engelli adayların engel oranlarını ve beden kazanma gücünden azalma oranını gösteren
Adli Tıp Sağlık Kurum Raporunu müracaat sırasında teslim etmeleri zorunludur.
7- Engelli adayların müracaat sırasında “Spor Özgeçmişlerini” gösteren belgenin(Spor Genel
Müdürlüğü ve ilgili birimden alınan) aslını veya noter tasdikli örneğini müracaat sırasında
teslim etmeleri zorunludur.
13
8- 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim
kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan
öğrencilerden mezuniyet tarihini gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.
Not:
1- Adayların kendisi veya bir yakını ön kayıt yaptırabilir, posta ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Eksik belge ile müracaat alınmayacaktır.
2- Ön kayıt sonrası program ve branş tercihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
3- Adaylar sınavın tüm kurallarını peşinen kabullenmiş sayılır.
4- Sınav Üst Kurulu gerekli gördüğü hallerde sınavın zamanı ve süresi ile ilgili değişiklik
yapabilir.
5- Engelli adayların rapor durumları sınav üst kurulunca denetlenecektir.
2.7. Başvuru Yeri, Tarih ve Saatleri
Ön kayıt başvuru, S.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi, Alaeddin Keykubat Kampüsü,
KONYA adresinde Fakülte binasında bulunan Öğrenci İşleri Bürosuna, 01 – 05 Ağustos 2018
tarihleri arasında 09:00-12:00, 13:30-16:00 saatleri arasında yapılacaktır. İletişim Tel: (0332-
223 47 94 – 95 – 96 – 97)
2.8. Sınav Yerleri
Özel Yetenek Giriş Sınavının ön eleme aşaması ve bazı branş sınavları (
Atletizm,Futbol vb. ) Konya Merkezde bulunan Atatürk Stadyumu 1Nolu sahada yapılacaktır.
Beceri koordinasyon testi Alaeddin Keykubat Kampüs alanı içerisinde yer alan salonda
yapılacaktır.
14

3. ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı özel yetenek giriş sınavı, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği programı, Antrenörlük Eğitimi programı birinci ve ikinci öğretim, Spor
Yöneticiliği Programı birinci ve ikinci öğretim ve Rekreasyon Bölümü birinci ve ikinci
öğretim için ORTAK yapılacaktır. Ancak Rekreasyon Bölümü için özel yetenek giriş
sınavı hesabında branş puan değerlendirilmesi yapılmayacaktır.
-Milli kontenjanından müracaat eden A, B veya C sınıfı millilik belgesine sahip
adaylar ön eleme testinden muaf olup, doğrudan koordinasyon testine gireceklerdir. Milli
adayların branş puanları millilik durumu ve spor branşına göre değerlendirilecektir.
– Engelli kontenjanından sınava girecek adaylar sınavın ön eleme ve koordinasyon
testi aşamasından muaftır. Bu adayların branş puanı ve spor özgeçmişleri
değerlendirilecektir.
 Engelli kontenjanından sınava girecek adaylar ile ilgili bilgiler ve ayrıntılar
ayrıca duyurulacaktır.
 Engelli Adaylılarının ön kayıt başvuruları 05 Ağustos 2018 tarihinde şahsen
alınacaktır, Engelli Adayların başvuru evrakları ilgili komisyon tarafından
incelenecektir.
Branş sınavına katılmayan Engelli adaylar için kesinlikle puanlama yapılmayacak,
sıralama listelerinde yer almayacaktır. Branş sınavlarına katıldığı halde diskalifiye olan
adaylar branş sınavından 0 (sıfır) puan alacak, puanlamaya ve sıralama listelerine dahil
olamayacaklardır.
3.1. Sınavın Birinci Aşaması (Ön Eleme Aşaması)
Genel Fiziksel Performansın Ölçülmesi: 100 m sürat koşu testi tüm adaylar için 1.
ön eleme aşamasıdır. 1. ön eleme aşamasında uygulanacak olan 100 m koşu testinde bayan
adaylar 16.20 sn ve altında, erkek adaylar 13.20 sn ve altında koştuklarında başarılı
sayılır. 100 m sürat koşu testini belirlenen sürede başarıyla geçen adaylar 800/1500 m koşu
15
testine katılmazlar ve sınavın diğer aşamalarına (beceri-koordinasyon testi ve branş sınavı)
devam ederler.
Birinci (1.) ön elemede başarısız olan adaylar 2. ön eleme aşamasına katılırlar. 2. Ön
eleme aşamasında uygulanacak olan 800 m koşu testinde bayan adaylar 3 dk. 25 sn ve
altında, 1500 m. koşu testinde erkek adaylar 5 dk 20 sn ve altında koştuklarında başarılı
sayılır. 2. ön eleme aşamasında başarılı olan adaylar sınavın diğer aşamalarına (becerikoordinasyon testi ve branş sınavı) katılırlar.
İKİNCİ (2.) ÖN ELEMEDEN DE BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR ÖZEL
YETENEK GİRİŞ SINAVINDAN ELENİR VE SINAVIN DİĞER AŞAMALARINA
KATILAMAZLAR.
3.1.1. 100 m sürat koşu testi (Atatürk Stadyumu 1Nolu saha)
Bu test, 100 metrelik bir parkurda başlangıç ve bitiş çizgileri arasındaki mesafeyi kat
etme süresini ölçer. Fotoselli elektronik kronometre ile ölçülen değer dijital ekranda adaylara
ve velilere izlettirilir. Sırası gelen aday giriş fotoselinin önünde bekler. Aday, numarası dijital
ekranda göründükten sonra hazır olduğu anda çıkış yapar ve fotoselli kronometre çalışmaya
başlar. Aday 100 m sonundaki varış fotoselinden geçmek zorundadır. Bu fotoselden geçtiği
anda fotoselli kronometre durur ve adayın derecesi saniye cinsinden kaydedilir.
Herhangi bir nedenle varış fotoselinden geçmeyen, kendi kulvarı dışında koşan
ve görevlilerin uyarılarını dikkate almayan adaylar diskalifiye edilir ve bu testten elenir.
Sürat koşusu testi için her adayın 1 (bir) hakkı vardır.
3.1.2. 800/1500 m koşu testi (Atatürk Stadyumu 1Nolu saha)
Bayan adaylar için 800 m, erkek adaylar için 1500 m koşu mesafesini kat etme
süresini ölçer. Adaylar gruplar halinde çıkış çizgisinde toplanır. Elektronik sinyalle birlikte
adaylar koşuya başlar. Bitiş çizgisini geçen her adayın derecesi ayrı ayrı saniye cinsinden
kaydedilir. Adayların bu test için 1 (bir) hakkı vardır.
3.2. Sınavın İkinci Aşaması (Puanlama Aşaması)
Bu aşama beceri koordinasyon testi ve spor branşı sınavından oluşmaktadır.
Bu Aşamaya, Ön Elemeyi Geçen Adaylar İle, Milli Sporcu Belgesine Sahip (A, B
veya C) Milli Sporcu Kontenjanından Müracaat Edenler Girecektir.
16
3.2.1. Beceri-Koordinasyon Testi (BKT)
Sınav yeri, Kampüs 75. Yıl Kapalı Spor Salonudur. Sınav; minderde düz takla, denge
aletinde yürüyüş, duvara basketbol topu atıp tutma, bank üzerinde sağa sola çift ayak sıçrama
ve atlama beygirinden geçiş hareketlerinin arka arkaya yapıldığı bir parkuru tamamlama
süresini kapsar.
Aday teste başladığı anda fotoselli kronometre çalışır. Test minderde düz takla ile
başlar. Düz takladan sonra denge aletine çıkan aday aletin sonuna kadar koşar/yürür. Aday
denge aletinden düşerse yeniden düştüğü yerden ( denge tahtasının üzerindeki numaralı /
işaretli yerden) koşmaya/yürümeye devam etmelidir.
Denge aletinden inen aday önceden kutu içine yerleştirilmiş olan basketbol topunu
alarak duvardaki hedefe 5 kez topu atıp tutar. Hedefe vuruşlar elektronik olarak sayılır. Topu
tutamayan ve hedef dışına vuran aday topunu tekrar alarak atışına devam eder. Burada önemli
olan adayın topu duvarda asılı olan hedefe 5 kez vurmasıdır. Aday 5 isabetli vuruştan sonra
topu kutu içerisine koymak zorundadır. Daha sonra cimnastik sırası üzerinde çift ayakla 5 kez
sağa ve 5 kez sola sıçrayan aday ( ellerini sıçrama tahtasına dokundurmadan ) hazır olan
atlama beygiri üzerinden atlayarak hızla parkurdan çıkar. Atlama beygiri bayan adaylar için
yan yerleştirilir. Tüm beden atlama beygirinin üzerinden geçmek zorundadır. Erkek adaylar
için atlama beygirinin üzerinden geçerken bacaklar iki yanda olabilir. Atlama beygirinin
üzerine ayak tabanlarıyla temas edilirse hatalı geçiş kabul edilir. Aday tekrar doğru
geçişi yapmak zorundadır. Testin başında ve sonunda yer alan fotosele bağlı kronometre
adayın parkuru tamamlama süresini belirler. Sonuçlar dijital ekranda adaylara ve velilere
izlettirilir. Bu teste her adayın 2 kez katılma hakkı vardır. 2 kez katılan adayların en kısa
süresi test sonucu olarak kaydedilir. İkinci hakkını kullanmadan salonu terk eden adaylar 2.
hakkından vazgeçmiş sayılır. Test esnasında görevlilerin uyarılarını dikkate almayan adaylar
17
diskalifiye edilir ve bu testten sıfır (0) puan alırlar. Erkek adaylar için 30:00 saniyenin
üzeri, bayan adaylar içinse 40:00 saniye üzeri sıfır (0) puandır. Dereceler saniye cinsinden
kaydedilir. Kendi aday numarası sırasında sınava girmeyen aday tekrar teste alınmaz. Becerikoordinasyon puanının Özel Yetenek Sınavı puanı (ÖYSP) içerisindeki oranı % 50’dir.
Yerleştirme puanı (YP) hesaplama şekilleri (Bkz. VI. SINAV SONUÇLARININ
PUANLANDIRILMASI) bölümünde açıklanmıştır.
3.2.2. Branşa Özel Yeterliliğin Ölçülmesi (Branş Sınavları)
Fakültemizin bütün bölümlerinde adaylar seçtikleri tek branştan sınava girerler. Bu
sınavdan aldıkları puanlar branş sınavı puanı olarak kaydedilir. Branş sınavlarına ilişkin
ayrıntılı bilgi Branş Sınavı Uygulamaları başlığı altında verilmiştir. Adaylar müracaat
sırasında tercih ettiği branştan sınava girmek zorundadır. Sınav aşamasında branş
değişikliği yapılmayacaktır. Branş puanının Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) içerisindeki
oranı % 50’dir (Rekreasyon bölümü için branş puanı kullanılmayacaktır).
Yerleştirme ve puan hesaplama şekilleri (Bkz. VI. SINAV SONUÇLARININ
PUANLANDIRILMASI) bölümünde açıklanmıştır. Fakültemiz özel yetenek giriş
sınavlarında açılacak branş sınavları 5. bölümde detaylandırılmıştır.
Milli Sporcular (A, B Veya C Millilik Belgesine Sahip) Branş Sınavlarına
Alınmayacaktır. Bu adaylara branş puanı olarak;
A millilerde :100 puan
B millilerde :95 puan
C millilerde :-Olimpik branşlarda bireysel ve takım sporlarında 85 puan,
-Olimpik olmayan branşlarda bireysel ve takım sporlarında 75 puan
verilecektir.
– Milli Sporcu Branş Puanları Sadece Milli Sporcu Gruplarında Değerlendirilecektir.
– Engelli adaylar başvuru sırasında belirtmiş oldukları branş sınavına gireceklerdir. Branş
puanının %50’si ve Spor Özgeçmişinden alacakları puanın % 50 si Toplanarak
değerlendirmeye alınacaktır.
Engelli Özel Yetenek Giriş Sınav Puanı = (Spor Özgeçmiş Puanı x % 50) + (Spor Branşı
toplam puanı x %50) şeklinde belirlenecektir.

 

Konya besyo hazırlık kursu-konya besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.