Şırnak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 2019

Şırnak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 2019

Şırnak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 2019 için tıklayınız

 1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. Lise ya da dengi okuldan mezun olmak.
  3. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamış olmak.
  4. Spor eğitimine mani olabilecek bedensel, zihinsel veya konuşma engellerinden biri veya birkaçı
  bulunanlardan sınava başvuranlar kazansalar dahi sınavları iptal edilir.
  5. Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne başvuruda bulunabilmek için; tüm lise mezunları (spor liseleri
  ile liselerin spor alan/kol/bölümleri dahil) ve Milli sporcular 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları
  Sınavına (YKS) girerek Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
  (Öğretmenliği) için en az 180 puan almış olmak şartı aranır.
  6. Sağlık Raporu; “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavına
  Girmesinde Sakınca Yoktur” (Bu ibarenin bulunmaması durumunda sağlık raporu kabul
  edilmeyecektir) ibareli ve fotoğraflı resmi bir sağlık kurumundan alınmış belge olmalıdır.
  7. Milli sporcuların, milli sporcu olduklarını gösteren belgenin (ilgili Federasyon veya Spor Genel
  Müdürlüğünce onaylı) A, B, C sınıfı Milli Sporcu Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti (K.K.T.C.
  ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir).
  Milli Sporcuların Durumu;
  • Millilik kontenjanlarına başvuracak adayların Milli Takım adına müsabakalara katılmış
  olması ve bu durumu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden almış oldukları belgenin
  onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Milli sporcu statüsünde başvuran kadın ve erkek adaylar kendi aralarında yetenek sınavına
  girip Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği formüle göre yerleştirme puanı yüksek
  olandan düşük olana doğru sıralanacaktır.
 • Milli Sporcuların kontenjanlarında; erkek milli kontenjanı dolmazsa, bayan milli
  kontenjanlarına aktarılır, bayan milli kontenjanı dolmazsa erkek millikontenjanlarına
  aktarılır. Kadın ve erkeklerde kontenjanlar dolmazsa boş olan kontenjanlar genel
  kontenjana aktarılır.
  • Milli sporcular 12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 sayılı resmi gazetede yayınlanan milli
  sporculara ait yönetmelik hükümlerine göre alınacaktır.
  • Milli Sporcu kontenjanına başvuran adayların millilik belgeleri ve diğer evrakları sınav
  komisyonunca incelenip normal adayların yetenek sınavı bitiminden sonra Milli
  Sporcuların yetenek sınavı yapılacaktır.
 1. ÖN KAYITLAR

Ön kayıtlar 25 TEMMUZ – 31 TEMMUZ 2019 tarihleri arasında internet adresinden
elektronik ortamda başlayacaktır. Elektronik ortamda kayıt için; kılavuz
http://www.sirnakbesyosinav.com/ adresindeki duyurular alanında yayınlanacaktır.
Not: Online sistemde başvurusunu yapan ve başvurusu onaylanan adayların sınav gününe kadar
Yüksekokulumuza gelmelerine gerek yoktur.

 1. SINAV GÜNÜ
 • Sınav gününde adaylar; elektronik başvuru sırasında aldıkları ıslak imzalı başvuru formu, TC
  kimlik kartı/geçerli pasaport ve sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık raporlarını
  yanlarında getirmek zorundadır. Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda
  aday sınava alınmayacaktır ve sınava girme hakkını kaybedecektir.
  • Sınav sabah saat 09:00’da başlayacaktır (Adaylar en geç saat 08:15’de ısınmış olarak hazır
  beklemelidirler). Adaylar evraklarını başvuru masasındaki görevlilere teslim ettikten sonra
  onlara göğüs numaraları verilecek ve 25 kişilik gruplar halinde salona alınacaktır. Sırası gelip
  de o esnada hazır bulunmayan aday sınav hakkını kaybedecektir.
  • Her adaya 2 (iki) hak verilecektir. ÖYSP hesaplanmasında adayın parkurda elde ettiği en
  iyi derece dikkate alınacaktır.
  • Kadınlarda; sınav parkurunu 84.99 saniye ve altındaki sürede tamamlamayan adayların
  puanları hesaplamaya alınmayıp “Diskalifiye” sayılacaktır.
  • Erkeklerde; sınav parkurunu 79.99 saniye ve altındaki sürede tamamlamayan adayların
  puanları hesaplamaya alınmayıp “Diskalifiye” sayılacaktır.
 1. ÖZEL YETENEK SINAVI
 2. Bölüm: Aday, tamamen ense ve sırt üzerinden öne doğru yuvarlanarak minder üzerinde 2 adet
  öne takla atar. Öne takla hareketi ayakta başlayıp ayakta bitecektir. Yan veya omuz üzerinden
  dönüşler, minder dışındaki taklalar veya öne takla esnasında ayağın minder dışına temas etmesi
  durumunda, geçersiz sayılır. Geçersiz harekette aday gözetmenin “tekrar” ikazı üzerine hareketi
  doğru yapmak için tekrar eder.
  2. Bölüm: Aday, yüzü denge tahtasına dönük çift ayakla havada 360 derece dönerek (burgu) yine
  yüzü denge tahtasına dönük olacak şekilde yere çift ayak basarak burgu hareketini tamamlar.
  Dönüş sırasında adayın ayaklarının birinin veya tamamının minder dışına çıkması veya kendi
  etrafında 360 dereceyi tamamen dönememesi durumunda hareket tekrar edilecektir.
  3. Bölüm: Aday, 70 cm yükseklikteki denge aletinin üstünden (denge aletinin başında yer alan
  işaretli alanın üzerine ya da gerisine basarak başlayıp, denge aletinin sonunda yer alan işaretli
  alanın üzerine ya da daha ilerisine basarak bitirmek şartıyla) yürüyerek ya da koşarak geçer. Denge
  üzerinden erken düşülmesi ya da belirlenen kurallara uyulmaması durumunda başa dönülür ve
  hareket tekrar edilir.
  4. Bölüm: Aday, kasada bulunan futbol topunu işaretli alana veya işaretli alanın gerisine koyup 5
  tane slalom arasında top sürme (dribbling) yapar (Aday topu işaretli alana veya işaretli alanın
  gerisine koymazsa hareket tekrar edilecektir). Top sürme bittikten sonra aday futbol topunu
  slalomun sonundaki kasaya koymak zorundadır. Aday, topu kaçırması durumda slaloma kaldığı
  yerden devam eder.
  5. Bölüm: Aday, kasada bulunan basketbol topunu alarak işaretli alandan başlayarak (sektirerek)
  top sürmeye başlar ve 5 tane slalom çubuğu arasından top sürme (dribbling) yapar (Aday top
  sürmeye ilk slalomun gerisinden başlayacaktır aksi durumda “hata” ikazı alacaktır). Top sürme
  bittikten sonra aday basketbol topunu slalomun sonundaki kasaya koymak zorundadır. Aday, topu
  kaçırır, steps ya da topu taşır ise slaloma kaldığı yerden devam eder.
  6. Bölüm: Aday, kasa içerisinde bulunan voleybol topunu havaya atarak 2 metre mesafedeki
  belirlenen çizginin gerisinden duvara ardı ardına 3 manşet pas yapar ve dönen topu havada tutarak
  kasa içerisine koymak zorundadır. Manşet pas esnasında adayların ayakları belirtilen çizgiyi
  geçmemeli, top yere düşmemeli ve 3 manşet pas kesintiye uğramamalıdır. Manşet pas çift elle
  yapılmalıdır. Bu kuralların ihlal edilmesi durumunda istasyon en başından tekrar edilir.
  7. Bölüm: Aday, duvardan 4 m uzaklıkta ve kasanın içinde bulunan hentbol topunu, engelin
  arkasından duvara ardı ardına tek elle olmak üzere 3 defa atar ve çift elle 3 defa topu havada tutar
  ve 3. şutun sonundatopu havada çift elle tutarak kasaya koymak zorundadır. Şut esnasında
  adayların ayakları belirtilen çizgiyi geçmemeli, top yere düşmemeli ve 3 hentbol şutu kesintiye
  uğramamalıdır. Bu kuralların ihlal edilmesi durumunda istasyon en başından tekrar edilir.
 3. Bölüm: Aday, yerden 40 cm yüksekliğindeki sıçrama sırasının üzerinden 5 sağa 5 sola olmak
  üzere toplam 10 sıçrama yapar. Sıçramaların çift ayakla yapılması zorunludur. Sıçramaya başlama
  yeri ve sıçrama bölgesi denge tahtasının üzerinden olmak koşulu ile serbest bırakılmıştır.
  9. Bölüm: Aday, 1,70 metre aralıklarla konulmuş 60 cm, 100 cm ve 60 cm yüksekliğindeki üç
  engelin birincisinin üzerinden, ikincisinin altından ve son engelin üzerinden geçmek zorundadır.
  Engel geçişi sırasında engellerden herhangi birisini deviren aday, engeli kendisi düzeltmek ve
  devrilen engelin başından teste devam etmek zorundadır.
  10. Bölüm: Aday, aralarında 7,5 metre mesafe olan hunilerin etrafından koordinasyon parkurunda
  çizilmiş olan oklar yönünde ilerleyerek koşularını en kısa sürede tamamlamaya çalışır. Hunilerin
  devrilmesi durumunda aday huniyi düzeltip koşusuna kaldığı yerden devam etmek zorundadır.
  Kadınlarda iki erkeklerde toplamda üç huni olacaktır.
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.