TÜBİTAK KPSS’siz 311 personel alımı yapacak.

TÜBİTAK KPSS’siz 311 personel alımı yapacak.

TÜBİTAK KPSS ŞARTSIZ 311 PERSONEL ALIMI YAPACAK: İŞTE BAŞVURU 2022

Tübitak tarafından bir son dakika açıklamasında bulundu ve KPSS şartı olmadan 311 personel alımı yapılacağına yer verildi. Aday Araştırmacı kadrosuna yapılacak alımda başvuruya ilişkin bilgiler şu şekilde paylaşıldı:


BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

TÜBİTAK tarafından yayınlanan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

– Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

– Askerlik durumu itibariyle; askerlik ile ilişiği bulunmamak

YAZAR BİLGİSİ