Türksat 15 Bin TL Maaşla İşçi Alımı Yapıyor

Türksat 15 Bin TL Maaşla İşçi Alımı Yapıyor

TÜRKSAT İŞKUR üzerinden duyurdu: KPSS’siz birçok personel alımı yapılacak.

TÜRKSAT tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve birçok kadroda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. Bugün yayınlanan personel alımının tüm detaylarına haberimizde yer verdik.

Son başvuru tarihinin 31 Ekim 2022 olduğuna yer verildi.

TÜRKSAT personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
 •  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.
 • Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

PERSONEL ALIMI YAPILAN KADROLAR

İlanda aşağıdaki kadrolara alım yapıldığına yer verildi:

 1. BT Yazılım Geliştirme Uzmanı
 2. BT Büyük Veri Uzmanı
 3. BT Proje Yöneticisi
 4. BT Network Uzmanı
 5. BT Linux – Unix Uzmanı
 6. BT Çözüm Mimarı
 7. Ürün Yönetim Uzmanı
 8. Yönetim Sistemleri Uzmanı
 9. Satın Alma Uzmanı
 10. Sözleşme Yönetimi Uzmanı
 11. Regülasyon Uzmanı
 12. KH Kablo Sistemleri Malzeme Uzmanı
 13. Muhasebe Uzmanı
 14. KH Kablo Sistemleri Altyapı Uzmanı
 15. İş Geliştirme Uzmanı
 16. İnsan Kaynakları Uzmanı
 17. İnşaat ve Proje Uzmanı
 18. BT Zararlı Yazılım Analiz Uzmanı
 19. Bütçe ve Raporlama Uzmanı
 20. Finans Uzmanı
 21. BT Yazılım Mimarı
 22. BT Veri Tabanı Uzmanı
 23. BT Veri Madenciliği Veri Analizi Uzmanı
 24. BT Uygulama Güvenlik Analiz Uzmanı
 25. BT Test Uzmanı
 26. BT Program Yöneticisi
 27. BT Sızma Testi Uzmanı
 28. BT İşletim Sistemi Uzmanı
 29. BT Güvenlik Operasyon Uzmanı
 30. BT Güvenlik Sistem Yöneticisi
 31. BT Güvenlik Mimarı
 32. BT Grafik Tasarım Uzmanı
 33. BT Depolama Sistem Uzmanı
 34. BT Analiz Uzmanı
 35. BT Altyapı ve Sistem Mimarı

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

TÜRKSAT personel alımına başvuru yapacak adayların “https://kariyer.turksat.com.tr/ilan/site.aspx?p=1” adresine gitmesi gerekmektedir. Bu adrese gittikten sonra başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçin ve sağ üstteki Başvur yazan yerden başvurunuzu yapın.

Üyeliğiniz yoksa TÜRKSAT Kariyer sayfası üzerinde bir özgeçmiş oluşturmanız gerekecektir.

YAZAR BİLGİSİ