2018 Gümüşhane Üniversitesi Besyo Yetenek Sınavı

2018 Gümüşhane Üniversitesi Besyo Yetenek Sınavı

2018 gümüşhane üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Gümüşhane Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yüyürlüğe giren
5765 sayılı Kanunla kurulmuştur. Gümüşhane’de Gümüşhane Üniversitesi adıyla kurulan bu Üniversite Rektörlüğe
bağlı olarak yeni kurulan İletşim Fakültesi, daha önce KTÜ’ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe
bağlanan Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu
(Aşağıda belirtildiği üzere daha sonra fakülteye dönüştürüldü), Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Şiran Mustafa Beyaz
Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne
bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Kelkit Aydın Doğan Meslek Yükseokulu ile Rektörlüğe
bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşturulmuştur. Mühendislik
Fakültesinin adı 26.04.2013 tarihli 28629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiş, 16.05.2013 tarih ve 28649 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4694
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak bunun yerine Turizm
Fakültesi kurulmuş, 08.04.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu kapatılarak bunun yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
Gümüşhane Üniversitesi kuruluşundan itibaren sürekli büyümeye başlamış, buna bağlı olarak yeni Fakülteler,
Yükseokullar ve Meslek Yüksekokulları ile bölümleri açılmıştır. Kurulduğu günden itibaren bünyesine eklenen İlahiyat
Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu yukarıda
açıklandığı üzere bu birimlerimiz daha sonra fakülteye dönüştürüldü), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO),
Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu, Kürtün Meslek Yüksekokulu,
Torul Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kelkit Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkezi Araştırma
Labaratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Bitkiler Geleneksel İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Gümüşhane
Üniversitesi halen 2 Enstitüsü, 7 Fakültesi, 1 Yüksekokulu, 10 Meslek Yüksokoulu ve 6 Araştırma ve Uygulama Merkezi
ile büyümesini hızlı bir şekilde sürdürmektedir.
6
1.2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 08/04/2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı,
28/04/2010 tarihli ve 27565 Sayılı Gazetede yayınlanarak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük
Eğitimi Bölümü, Rekreasyon Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü olmak üzere 4 bölüm olarak kurulmuş ve bu
tarihten itibaren faaliyetlerine başlamıştır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümüne ilk öğrencilerini alarak eğitim hayatına başlayan Yüksekokulumuz, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile
Spor Yöneticiliği (1. ve 2. Öğretim) Bölümüne ilk öğrencilerini alacaktır.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim CAN Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz ALBAYRAK Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Abdullah GÜMÜŞAY Müdür Yardımcısı
Mustafa ŞEREN Yüksekokul Sekreteri

BESYO Akademik Personeli Rektörlük Beden Eğitimi Bölümü Akademik Personeli
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim CAN Öğr. Gör. Necati YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Y. ALBAYRAK Öğr. Gör. Recep İMAMOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim BAYRAKDAROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Elif AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Osman KUSAN
Öğr. Gör. Dr. Abdullah GÜMÜŞAY
Öğr. Gör. Adem ALTUNBAŞ
Arş. Gör. Dr. Serdar BAYRAKDAROĞLU
Üniversitemizin Fiziki İmkanları
 1 Adet Spor Salonu
 2 Adet Kapalı Halı Saha
 2 Adet Açık Tenis Kortu
 1 Adet Kapalı Tenis Kortu
 1 Adet Açık Basketbol Sahası
 1 Adet Açık Voleybol Sahası
 1 Adet Çok Amaçlı Açık Saha
 1 Adet Mücadele Sporları Salonu
 1 Adet Jimnastik Salonu
 1 Adet Okçuluk Salonu
 1 Adet Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
 2 Adet Fitness Salonu
 1 Adet Futbol Sahası ve Atletizm Pisti
7
8
9
1.3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün amacı, üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, spor yeteneği
olan, göz-el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, bedence sağlam ve güçlü, spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen
gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen,
hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kişiler
yetiştirmektir. Mezun olan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları
ile dengi okullarda, diğer orta dereceli okullar ve Üniversitelerde, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü merkez ve
taşra teşkilatında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal
yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, çeşitli spor merkezlerinde, aerobik salonlarında ve
fitness merkezlerinde eğitmen olarak görev alabileceklerdir. Bölümde; Genel Kültür, Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve
Spor Alan Bilgisi kapsamındaki ders ve uygulamalara yer verilir.
Tarihçe
2010 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun kurulmasıyla açılan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü, ilk kez 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında 44 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans diploması
verilir.
Kabul Koşulları
Özel Yetenek Sınavı: Özel yetenek sınavına başvurabilmek için adayların YKS-TYT sınavına girmeleri gerekir.
Spor lisesi mezunları, tüm lise mezunları ve milli sporcular için YKS-TYT puanlarının herhangi birinden en az
150,000 veya daha fazla puanı alması koşuluyla başvurabilirler. Ayrıca Özel Yetenek Sınavında; çeşitli istasyonlardan
oluşan parkur testi, ÖSYM Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzuna uygun olarak hesaplanır.
Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü
(yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim göremeye hak kazanırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden
en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans diploması
verilir.
İstihdam Olanakları
Bu program mezunları, KPSS’den gereken puanı almaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından
beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak atanmaktadır.
Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl
sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az
45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi
başarmış sayılırlar. Ayrıca, bir yarıyıla ait ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de
başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.
10
1.4. Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yöneticiliği Bölümünün amacı; spora üst düzeyde yetenekli, yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip,
insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan hoşlanan ve sorumluluk sahibi kişiler yetiştirmektir. Bölümde
ağırlıklı olarak spor yönetimi ve organizasyonu ile spor işletmeciliği alanlarında eğitim-öğretim verilir. Bu bölümden
mezun olan öğrencilerimiz, amatör ve profesyonel liglerdeki spor kulüplerinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel
Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, kamu ve özel kuruluşlarla ilgili her türlü spor tesislerinde, sporcu
eğitim merkezlerinde, özel spor kurslarında çalışabilmektedirler.
Tarihçe
2010 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun kurulmasıyla açılan Spor Yöneticiliği Bölümü, ilk kez
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında I. Öğretime 60 öğrenci ve II. Öğretime 40 öğrenci olmak üzere toplam 100 öğrenci
ile eğitim öğretime başlayacaktır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Spor Yöneticiliği alanında lisans diploması verilir.
Kabul Koşulları
Özel Yetenek Sınavı: Özel yetenek sınavına başvurabilmek için adayların YKS-TYT sınavına girmeleri gerekir.
Spor lisesi mezunları, tüm lise mezunları ve milli sporcular için YKS-TYT puanlarının herhangi birinden en az
150,000 veya daha fazla puanı alması koşuluyla başvurabilirler. Ayrıca Özel Yetenek Sınavında; çeşitli istasyonlardan
oluşan parkur testi, ÖSYM Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzuna uygun olarak hesaplanır.
Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü
(yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim göremeye hak kazanırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden
en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Spor Yöneticiliği alanında lisans diploması verilir.
İstihdam Olanakları
Bu program mezunları, formasyon almak koşuluyla KPSS’den gereken puanı almaları durumunda Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) tarafından beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca amatör ve profesyonel
liglerdeki spor kulüplerinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, kamu
ve özel kuruluşlarla ilgili her türlü spor tesislerinde, sporcu eğitim merkezlerinde ve özel spor kurslarında
çalışabilmektedir.
Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl
sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az
45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi
başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de
başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.
11

2. ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2.1. Amaç ve Kapsam
Madde 1: Bu yönerge Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun bölümlerine ön kayıt
ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler.
Madde 2: Bu yönerge, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine giriş için ön kayıt yaptıracak adayların
başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt koşulları ile ilgili olan
hükümleri kapsar.
2.2. Tanımlar
Madde 3: Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
Üniversite: Gümüşhane Üniversitesi
Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörü
Rektörlük: Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü
Üniversite Yönetim Kurulu: Gümüşhane Üniversitesi Yönetim Kurulu
Senato: Gümüşhane Üniversitesi Senatosu
BESYO: Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı
TYT: Temel Yeterlilik Testi
ÖYS: Özel Yetenek Sınavı
ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı
ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı
OBP: Ortaöğretim Başarı Puanı
YP: Yerleştirme Puanı
2.3. Sınav Kurulları
Sınavın düzenleme ve yürütülmesiyle ilgili kurullar aşağıdaki gibidir.
2.3.1. Sınav Üst Kurulu
Madde 4: ÖYS Üst Kurulu, Üniversite Rektörü veya Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı başkanlığında
BESYO Müdürü ve Müdür Yardımcısı olmak üzere en az üç (3) kişiden oluşmaktadır. Sınav Üst Kurulu’nun görevleri
şunlardır;
a) Adayların özel yetenek giriş sınav programı, girecekleri yer ve zamanın belirlenmesi,
b) Sınav görevlileri ve jürilerinin oluşturulması,
c) Gerektiği hallerde sınavla ilgili her türlü düzenleme ve değişiklik yapmak,
2.3.2. Sınav Alt Kurulu
Madde 5: Yüksekokul Yönetim Kurulu, ÖYS Alt Kurul üyelerini gerekli gördüğü sayıda oluşturur. Sınav Alt
Kurulu, ÖYS’lerin işleyiş ve yürütülmesinden Sınav Üst Kurulu’na karşı sorumludur. Sınav Alt Kurulu’nun görevleri
şunlardır;
a) Özel yetenek sınavı şeklini belirlemek ve bununla ilgili Sınav Kılavuzunu hazırlamak,
b) Jürilerin oluşturulmasından sınav sonuçlarının ilanına kadar geçen sürede tüm işlemleri yürütmek,
c) Sınav güvenliği için alınacak önlemleri belirlemek,
d) Sınavlarla ilgili araç, gereç ve malzemelerin tespiti ve teminini sağlamak,
e) Gerektiğinde genel koordinatör ve/veya alt kurullar oluşturmak ve görevlendirmek,
f) Adayların itirazlarını değerlendirmek,
g) İhtilaf durumunda üst kurul sorumlu ve yetkilidir.
12
2.3.3. İtiraz Kurulu
Madde 6: İtiraz Kurulu, Sınav Üst Kurulu tarafından görevlendirilir. Kurulun görevleri jüri kararları hariç
sınavla ilgili her türlü itirazları incelemek ve sonuca bağlamaktır. Aday, sınav ile ilgili her türlü itirazını Gümüşhane
Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığının TR05 0001 2009 3810 0004 0000 41 Nolu hesabına (Halk Bankası Gümüşhane
Şubesi) 150 TL yatırdıktan sonra, üzerinde “BESYO Özel Yetenek Sınavı İtiraz Ücreti’’ ibaresi olan dekontla
birlikte yazılı olarak Sınav İtiraz Kurulu Sekreterliğine yapacaktır. Aday itirazını ilgili sınavın bitimine kadar yapmak
zorundadır. İtirazın haklı bulunması halinde yatırılan para adaya iade edilecektir.
2.4. Yürürlük ve Yürütme
Madde 7: Bu yönergenin yürürlüğe girmesi;
a) Bu yönerge, Gümüşhane Üniversitesi BESYO Yönetim Kurulu onayı ile Üniversite Senatosuna havale edilir
ve Üniversite Senatosunun kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
b) Bu yönerge, Gümüşhane Üniversitesi BESYO Müdürü tarafından yürütür.
c) Bu yönergede belirtilmeyen hususlar için ilgili kanun ve genel hükümler uygulanır.
d) Bu kılavuzda belirtilmeyen hususlarda Sınav Üst Kurulu yetkilidir.
Geçici Madde 1. Bu yönerge yürürlüğe girinceye kadar bu yönerge kapsamındaki her türlü yetki ve sorumluluk
Yüksekokul Yönetim Kurulu’na aittir.

3. ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ

3.1. Önemli Tarihler
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı’na ilişkin önemli tarihler Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1: Özel Yetenek Sınavına İlişkin Önemli Tarihler
Tarih Açıklama Yer
27 Ağustos – 01 Eylül 2018 Belge Kontrolü ve Ön Kayıt Gümüşhane Üniversitesi BESYO Binası
29 Ağustos – 03 Eylül 2018 Parkur Tanıtımı ve Deneme Eğitimi BESYO Spor Salonu
05 Eylül 2018 Göğüs Numaralarının Dağıtımı Gümüşhane Üniversitesi BESYO Binası
05-08 Eylül 2018 Özel Yetenek Sınavı BESYO Spor Salonu
09 Eylül 2018 Asil ve Yedek Listelerin İlanı Gümüşhane Üniversitesi İnternet Sitesi
10-12 Eylül 2018
13-14 Eylül 2018
Kazanan Adayların Kesin Kayıtları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Spor Yöneticiliği Bölümü
Gümüşhane Üniversitesi BESYO Binası
17-18 Eylül 2018
19-21 Eylül 2018
Birinci Yedek Yerleştirme
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Spor Yöneticiliği
Gümüşhane Üniversitesi BESYO Binası
24-28 Eylül 2018 Ikinci Yedek Yerleştirme Gümüşhane Üniversitesi BESYO Binası
13
ÖNEMLİ UYARI: Sınav Üst Kurulu, gerektiğinde ilan edilmek suretiyle; sınavla ilgili her türlü değişikliği yapabilir.
Adaylar, sınav üst kurulunun duyuru ve ilanlarını takip etmek zorundadır.
DUYURU: Sınava giren tüm adayların göğüs numaraları 5 Eylül 2018 tarihinde saat 08:00-10:30 arası dağıtılacaktır.
Belirtilen gün ve saatlerde göğüs numaralarını almayanlar, SINAVA ALINMAYACAKTIR.
DUYURU: Sınava başvuran tüm adayların parkuru tanıma ve deneme yapabilmesi için 29 Ağustos – 03 Eylül tarihleri
arasında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonunda KOORDİNASYON PARKURU kurulacaktır.
3.2. Ön Kayıt Yeri ve Tarihi
Ön kayıtlar, adayların özel yetenek sınavı için web sitesindeki online başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra
Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundaki ön kayıt bürosunda aşağıda verilen başvuru için
gerekli belgelerle 27 Ağustos – 01 Eylül 2018 tarihleri arası ŞAHSEN veya VEKALETEN (noter onaylı) yapılacaktır.
POSTA YOLUYLA YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.
14
3.4. Başvuru Koşulları
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 2018 yılında YKS-TYT’ye girmiş olmak,
c) Tüm lise mezunları (alan/kol/bölüm gözetmeksizin) ve milli sporcular için YKS-TYT puanlarının herhangi
birinden en az 150,000 puan almış olmak,
d) Engelli adayların Yükseköğretim Kurul Başkanlığı’nın 15.02.2018 tarih ve 32625594-11624 sayılı yazısına
istinaden; bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel
bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif
bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu
raporu” ile belgeleyenlerden en az 100.000 veya daha yüksek puan almış olan aday başvuru yapabilecektir.
Engelli adaylar kendi aralarında değerlendirilecektir.
3.5. Başvuru İçin Gerekli Belgeler
a) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının fotokopisi (T.C. kimlik numarası ve soğuk damgası
olmayan veya özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız yada fotoğrafı kendisine benzemeyen kimliklerle adayların ön
kayıt işlemi KESİNLİKLE yapılmayacaktır)
b) Son 6 ay içinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğraf (belge kontrol ve ön kayıt sırasında nüfus cüzdanı aslı
ve fotokopisi karşılaştırılacaktır)
c) 2018 YKS-TYT Sonuç Belgesinin internet çıktısı
d) Orta Öğretim Başarı Puanını gösteren 2018 YKS-AYT Sonuç Belgesinin fotokopisi (Sadece YKS-TYT’ye
girmiş olan adaylar da YKS-AYT Sonuç Belgesini alabilirler)
e) Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin fotokopisi (diploma veya belgede
alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinden alacakları onaylı
öğrenci belgesi ile sınava başvurabilirler. Mezuniyet sınavı için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar
ise bu durumlarını belgeledikleri taktirde başvuruda bulunabilirler)
f) Spor lisesi mezunu olan adaylar için 30.03.2012 tarihinden önce mesleğe yönelik program uygulayan orta
öğretim kurumlarından (spor alanı) mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görenlerin spor
alan okullarına kayıt tarihini gösteren belge (kayıt tarihini gösteren belge mezun olduğu Okul Müdürlüğü
tarafından onaylı olmalıdır)
g) Herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan (özel hastahaneler dahil) alınacak olan ve sınava katılmasında bir
sakıncanın olmadığını gösteren sağlık raporu (Engelli kontenjanlarına başvuracak adaylar hariç)
h) Başvuru belgelerinin doğruluğuna dair taahhütname formu (belge kontrolü ve ön kayıt esnasında kayıt
masasından verilecektir. Şahsen başvuru yapmayan adayların taahhütname formları, noter onaylı vekalet
verdiği kişiler tarafından dolduracaktır)
i) Milli sporcular için ilgili özerk veya resmi spor federasyonlarından veya Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az
Genel Müdür Yardımcısı) onaylı (kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler vb. gibi millilik kategorisi
belirtilen) Millilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi (12.05.2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmelikte yer alan yarışmalar esastır).
j) Engelli adaylar için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu’’ aslı veya noter tasdikli fotokopisi (başvuru tarihinden
önce, son 1 yıl içinde alınmış olmalıdır)
k) Parkur tanıtımı ve deneme eğitimi için banka dekontu
15
ÖNEMLİ UYARI !!!
BAŞVURU EVRAKLARI TAM OLMAYAN VEYA YANLIŞ BEYANDA BULUNAN ADAYLARIN
ÖN KAYIT VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ YAPILMAYACAKTIR. ÖN KAYIT İÇİN TESLİM EDİLEN
EVRAKLARIN TAMAMI, ASILLARI VE NOTER TASDİKLİ SURETLERİ KESİN KAYIT ESNASINDA
İBRAZ EDİLMEK ZORUNDADIR. KAYIT SIRASINDA TESLİM EDİLEN BELGELER İLE ASILLARI
ARASINDA FARKLILIK TESPİT EDİLİRSE, ADAY HAKKINDA MEVCUT KANUN, YÖNETMELİK
VE YÖNERGELER ÇERÇEVESİNDE YASAL İŞLEM YAPILACAK VE ADAYLARIN SINAVLARI
GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. SINAVI GEÇERSİZ SAYILAN ADAYLARDAN BOŞALAN KONTENJAN
KADAR YEDEK ADAYLAR KAYIT HAKKI KAZANACAKTIR.
16

4. KONTENJAN

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesindeki Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine (I. ve II. Öğretim) alınacak öğrencilerin dağılımı tablo 2’de verilmiştir.
ÖNEMLİ: 08/02/2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan
programlar için geçerli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülerek ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda
yayımlanan her bir program kontenjanının %10’unun engelli öğrenciler için ayrılmasına (örneğin, 30 kontenjanın 3’ünün
engelli öğrenci için, 27’sinin ise diğer adaylar için ayrılmasına) karar verilmiştir. Engelli adaylara ayrılan kontenjanlar
Tablo 2’de verilmiştir.
ÖNEMLİ: YÖK’ün 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı yazısı uyarınca milli sporculara ayrılan kontenjanların %75’i olimpik
spor dallarına başvuran Milli sporculara, kalan %25’i ise olimpik olmayan spor dallarından başvuran Milli sporculara
ayrılacaktır. Milli sporculara ayrılan kontenjanlar tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 2: Kontenjan Dağılımı
Tablo 3: Milli Sporcuların Kontenjan Dağılımı
ÖNEMLİ: Tablo 2 ve 3’de belirtilen kontenjanlara yeterli başvuru olmaması halinde kontenjanlar arasında birinden
diğerine kontenjan transferi Yüksekokul Yönetim Kurulu onayı ile yapılabilir.
4.1. Milli Sporcular İle İlgili Açıklamalar
Milli sporcu statüsünde değerlendirilebilmek için; sınav tarihinden önceki 10 yıl içinde aşağıdaki müsabaka ve
yarışmalara katılmış olmaları ve ilgili federasyon veya Spor Genel Müdürlüğünden almış oldukları belgenin onaylanmış
olması gerekmektedir. Adaylar, milli sporcu oldukları müsabakaların yer, tarih ve organizasyon türünü belirten resmi
belge ile ön kayıt bürosuna müracaat edeceklerdir. Milli sporcular kontenjanlarında açık kaldığı takdirde, açık kalan
kontenjanlar genel kontenjana eklenir. Milli sporcular kendi aralarında sıralanırlar. KKTC uyruklu milli sporcular bu
haktan yararlanamaz.
12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 sayılı resmi gazetede yayınlanan milli sporculara ait yönetmelik hükümlerine göre
alınacaktır. Buna göre; Aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda yer alan sporcular, katıldıkları yarışma türüne göre
(A), (B) veya (C) sınıfı “milli sporcu” belgesi almaya hak kazanır.
Program Adı
Kontenjanlar
Toplam
Öğrenci (Normal) Öğrenci (Engelli)
Erkek Kadın
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 40 27 8 75
Spor Yöneticiliği (I. Öğretim) 30 24 6 60
Spor Yöneticiliği (II. Öğretim) 20 16 4 40
Program Adı
Kontenjanlar
Toplam
Olimpik Sporlar Olimpik Olmayan Sporlar
Erkek Kadın Erkek Kadın
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 6 3 2 1 12
Spor Yöneticiliği (I. Öğretim) 4 2 2 1 9
Spor Yöneticiliği (II. Öğretim) 2 2 1 1 6
17
(A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.
1. Olimpiyat, Paralimpik ve Deafolimpik Oyunları,
2. Büyükler Kategorisindeki Dünya Şampiyonaları Finalleri,
3. Büyükler Kategorisindeki Avrupa Şampiyonaları Finalleri,
4. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları
Finalleri,
(B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.
1. Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonaları Finalleri,
2. Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve Dünya Şampiyonalarındaki Grup Eleme Müsabakaları,
3. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları
Finalleri,
4. Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların Ümitler, Gençler ve Yıldızlar Kategorisindeki Dünya
ve Avrupa Kupaları Finalleri,
5. Üniversite Oyunları,
6. Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları,
7. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları,
8. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları,
9. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen Dünya Askeri Oyunları ile Avrupa ve Dünya
Şampiyonaları,
10. Olimpik Branşlarda Uluslararası Federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi branşlarda en az 17 ülke
sporcusu, takım sporlarında ise en az 9 ülke takımının katıldığı diğer Uluslararası Yarışma veya Turnuvalar,
C sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için (A) ve (B) sınıfı milli sporcu belgesi için öngörülen yarışmalar
dışında kalan uluslararası müsabakalara ve turnuvalara katılmak şarttır.
Olimpik Sporlar: Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları’nda yarışması bulunan dallardır. 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları
33 spor dalında gerçekleştirilecektir. Kış Olimpiyat Oyunları ise 15 spor dalında gerçekleşmektedir. Söz konusu sporlar
her Olimpiyat Oyunları’na göre farklılık gösterebilir. Günümüz Yaz Olimpiyat Oyunları’nın ‘Spor Dalları’ şunlardır:
Atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, beyzbol/softbol, binicilik, bisiklet, boks, cimnastik, dalga sörfü, hokey, eskrim,
futbol, güreş, golf, halter, hentbol, judo, kano, kürek, kaykay, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, ragbi, sportif
tırmanış, su sporları, taekwondo, tenis, triatlon, voleybol, yelken, yüzme’dir.Kış Olimpiyat Spor Dalları ise; Alp disiplini,
biathlon, kayakla atlama, kayaklı koşu, kuzey combine, serbest stil kayak, snowboard, artistik buz pateni, buz hokeyi,
curling, kısa mesafe sürat pateni, sürat pateni, kızak, skeleton ve yarış kızağı’dır.
Olimpik Olmayan Sporlar: Yukarda belirtilen Olimpik Spor Dalları dışında kalan spor branşlarıdır. Detaylı
bilgi için; http://www.olimpiyat.org.tr internet sitesi ziyaret edilebilir.
4.2. Engelli Adaylar İle İlgili Açıklamalar
Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon ile ‘‘yaygın gelişimsel
bozukluklar’’) otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar,
sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını ‘‘engelli sağlık
kurulu raporu’’ ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavına kabul edilirler. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların,
durumlarını ‘‘engelli sağlık kurulu raporu’’ ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavına müracaat etmeleri halinde
TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak olan
koordinasyon parkuru test sonuçlarına göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
ÖNEMLİ: Engelli adaylar için ayrılan kontenjanlara yeterli başvuru olmaz veya adaylar değerlendirme dışında kalırlar
ise (koordinasyon testinde başarısız olmak) bu kontenjanlar Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile diğer adaylar için
ilan edilen kontenjanlara aktarılır.
18

5. KOORDİNASYON TESTİ

5.1. Koordinasyon Parkuru Uygulama
1. Aday, koordinasyon testine fotosel aralığından geçerek başlar ve birinci istasyona yönelir. Aday 95 cm
yüksekliğindeki atlama masası engelinin üzerinden geçerek birinci istasyonu tamamlar. Aday bu engeli
geçerken istediği teknikle geçebilir ama atlama masasının her iki tarafında bulunan ve adayın geçmek zorunda
olduğu alanı sınırlayan iki çubuğun arasından geçmek zorundadır. Aday engel üzerinden geçişi esnasında bu
çubuklardan herhangi birini kırar, yerinden çıkarır yada atlama masasını devirirse denemesi geçersiz sayılacak
ve sıfır (0) puan almış kabul edilecektir.
2. Aday 2. istasyonda kasa içindeki hentbol topunu alarak denge aletinin önünden belirtilen alana 2 kez atış
yapar ve topu tekrar kasa içine koyarak diğer istasyona geçer. Hentbol topu adayın elinden kaçarsa, aday
hentbol topunu alarak belirtilen alanda atışlarını tamamlar ve topu kasa içine koyarak devam eder. Hentbol
topu kasa içinden ne şekilde olursa olsun çıkarsa aday topu alarak kasa içine koymak zorundadır.
3. Aday 3. istasyonda yükseklikleri kadınlarda 60 cm’ye, erkeklerde 70 cm‘ye ayarlı 4 tane slalom engellerinden
geçerek karşı tarafında bulunan huninin etrafından dönüp sonraki istasyona yönelir. Bu istasyonda slalomlar
yere ve birbirlerine bantla sabitlenecektir. Eğer aday bu istasyonda herhangi bir engeli yıkması ya da kırması
halinde denemesi geçersiz sayılacak ve sıfır (0) puan almış kabul edilecektir. Adayın engellere dokunmasında
herhangi bir sakınca yoktur.
4. Aday 4. istasyonda istediği kasadan başlayarak sağlık toplarının yerlerini saat yönünde değiştirecektir Sağlık
topu kasa içinden ne şekilde olursa olsun çıkarsa aday topu alarak kasa içine koymak zorundadır.
5. Aday 5. istasyonda kasadan basketbol topunu alır, basketbol topu ile slalom çubukları arasından slalom
yaparak sonrasında işaretli huniler arasından geçerek pota altında adayın tercihine göre ister turnike atışı
isterse diğer atış çeşitlerinden birini kullanarak isabetli bir atış yapar. Slalom geçişleri sırasında adaylar her
bir slalom arasından geçmek zorunda ve basketbol topunu her slalom arasına bir kez vurmak zorundadır (4
slalom çubuğu arasına 3 kez top vurmalıdır). Sonraki vuruşlar adayın tercihine kalmıştır. Aday herhangi bir
sebeple slalom çubuklarından birini devirirse denemesi geçersiz sayılacak ve sıfır (0) puan almış sayılacaktır.
Slalom geçişi yapılıp işaretli huniler arasından geçildikten sonra yapılan atışta isabet şartı vardır. Atış sonunda
isabet olmazsa aday aynı basketbol topunu alarak ister sağ taraftaki huninin etrafından isterse sol taraftaki
huninin etrafından dolaşarak atışını tekrarlar ve sonrasında isabet ettirmeye çalışır. Diğer istasyona geçiş için
basket şartı zorunludur. Aday, isabetli atışını yaptıktan sonra basket topunu alarak kasanın içine bırakır ve
diğer istasyona geçer. Basket topu kasa içinden ne şekilde olursa olsun çıkarsa aday topu alarak kasa içine
koymak zorundadır.
6. Aday 6. istasyonda hunilerin etrafından dolaşarak mekik koşusu yapacaktır. Mekik koşusunda 3 adet huni
vardır.
7. Son istasyonda aday koşu yönüne yatay yerleştirilmiş ve bar yükseklikleri (bayanlarda alçak olan bar 110 cm
– yüksek olan bar 125 cm; erkeklerde alçak olan bar 120 cm – yüksek olan bar 135 cm ) farklı ayarlanmış
paralel bar yer almaktadır. Bu istasyona gelen aday ilk paralel barın altından geçip içine girerek, diğer paralel
barın üzerinden atlar. Aday ilk paralel barının altından, diğerinin ise üstünden geçmek zorundadır. Yüksek
olan paralel barına çıkarken ve oradan aşağıya atlayışta adaylar el ve ayaklarını kullanabilir. Karın dönüşü ile
paralel bardan geçiş kural dışıdır. Bu durumda hareket baştan tekrarlanır. İstasyonu geçen aday fotoselden
geçerek parkuru tamamlar.
19
5.2. Koordinasyon Parkuru
1. Atlama masası

2. Hentbol topu ile duvarda 2 pas

FİNİSH
3. 4 tane slalom engelinden geçme
7. Paralel bardan geçiş
4. Sağlık topu değişimi

6. Mekik koşusu

5. Basketbol topuyla slalom ve isabetli atış

S
T
A
R
T
20

6. ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL KURALLARI

1) ÖYS ve Değerlendirmeleri, 2018 YKS kılavuzu gereği Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
esaslara göre Yüksekokul Yönetim Kurulunca görevlendirilen komisyonlar ve diğer elemanlarca yapılır ve
BESYO Müdürlüğünce yürütülür.
2) Kitapçıkta belirtilmeyen konularda karar vermeye, gerekli görüldüğü hallerde sınav programı, tarihinde,
yerinde, yöntemi ve öğrenci kontenjanlarında değişiklik yapmaya Özel Yetenek Sınav Üst Kurulu yetkilidir.
Yapılan değişiklikler adaylara sınav sırasında duyurulur ve adayların yapılan değişikliklere itiraz etme hakkı yoktur.
3) Tüm adayların, Sınav Üst Kurulunun sınav başlamadan önce veya sınav esnasında belirleyeceği BÜTÜN
KURALLARA VE YAPACAĞI DUYURULARA UYMALARI ZORUNLUDUR.
4) Adaylar, sınavda; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği (I. ve II. Öğretim)
Bölümüne başvurabilir.
5) Adayın, eksik belge ya da yanlış bilgi verdiği tespit edildiğinde sınavı geçersiz sayılacak ve geriye dönük
elde ettiği tüm hakları alınacak ve hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
6) Özel Yetenek Sınavında görevli olan öğretim elemanları ve diğer görevliler, adayların yaralanmasından
ya da sakatlanmasından, herhangi bir özel eşyaya gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz.
7) Özel yetenek sınavı süresince sınav uygulama kurallarını ihlal eden ve sınav düzenini bozacak davranışlar
sergileyen adaylar (sportmenliğe aykırı her türlü davranış, sınav komisyonu, görevliler ve diğer adaylara
sözlü veya fiili saldırı, hakaret veya benzeri durumlar, sınav malzemelerine zarar verme vb.) Özel Yetenek
Sınavı Üst Kurulu kararı ile sınavdan DİSKALİFİYE (İHRAÇ) edilirler. Bunun yanında aday hakkında
yasal işlem başlatılarak, varsa vermiş oldukları maddi zararın bedeli tahsil edilir.
8) Sınav esnasında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate alınmaz, adaya daha sonra
SINAVA GİRME HAKKI VERİLMEZ.
9) Adayların göğüs numaraları Gümüşhane Üniversitesi ve BESYO internet sitesinde ilan edilecektir. Göğüs
numaraları sınavın ilk günü (5 eylül) saat 08:00-10:30 arası dağıtılacaktır. Göğüs numarası olmayan adaylar
sınava alınmayacaktır.
10) Göğüs numaralarının dağıtılması esnasında her adaya üzerinde fotoğrafı bulunan Sınav Kimlik Kartı
verilecektir.
11) Sınav öncesi kimlik kontrolü ve evrak alımı yapılacağından dolayı, adaylar sınav süresince SINAV GİRİŞ
KARTLARI İLE NÜFUS CÜZDANI VEYA EHLİYET gibi özel kimlik belgelerini de yanlarında
taşımak zorundadırlar (ÖNEMLİ NOT: SINAV GİRİŞ BELGESİ VE KİMLİK BELGELERİ
YANINDA OLMAYAN ADAYLAR SINAVA ALINMAYACAKTIR).
12) Adaylar, sınavın başlayacağı saatten en az 30 dakika önce sınav yerinde olmak zorundadır. ADAYLAR
GÖĞÜS SIRA NUMARALARINA GÖRE SINAVA ALINACAKLARI İÇİN, KENDİ ADAY
NUMARA SIRASINA GÖRE SINAVA KATILAMAYAN VEYA NUMARASI ANONS
EDİLDİĞİ HALDE SINAV YERİNDE BULUNMAYAN ADAYLAR GEÇERLİ BİR
MAZERETİ (EMNİYET, JANDARMA, SAĞLIK KURULUŞU GİBİ) OLMADIKÇA DAHA
SONRA SINAVA ALINMAZLAR VE SINAVDAN DİSKALİFİYE EDİLİRLER…
13) Tüm adaylar Koordinasyon Testine girmek zorundadır (milli ve engelli adaylar da dahil).
14) Engelli ve milli adaylar için ayrılan kontenjanlara yeterli başvuru olmaz veya adaylar değerlendirme dışında
kalırsa (koordinasyon testinde başarısız olmak) bu kontenjanlar Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile
diğer adaylar için ilan edilen kontenjanlara aktarılır.
15) Sınavlara tüm adaylar spor kıyafetleri ile girecektir (eşorfman, spor ayakkabı, şort, tayt, forma vb). Adaylara,
reflektörlü amblem bulunduran kıyafetler giymelerinden dolayı fotosel cihazın durdurması halinde yeni
hak verilmeyecektir.
16) Koordinasyon testinde her adayın iki (2) hakkı vardır. Sınavlarda testleri tamamlamadan kendi isteği ile
testi bırakan (terk eden) adaylara (teknik bir arızaya bağlı olmadığı takdirde) testi tekrarlama hakkı ve bu
testten puan verilmez. Ancak aday diğer hakkında testi tamamlamış ise bu derecesi değerlendirmeye alınır.
Her iki hakkında da testi terk eden adaylar puanlama ve yerleştirmede dikkate alınmaz.
21
17) Testi bitiren adayların test skorları, sınav komisyonu tarafından adayların sınav giriş kartlarına işlenir ve
imzalanır. Adaylar test skorlarının doğru olarak sınav giriş kartlarına işlenip işlenmediğini kontrol ettikten
sonra sınav giriş kartındaki ilgili bölümü imzalayıp sınav salonundan ayrılırlar.
18) Özel yetenek sınavı koordinasyon parkurunda elektronik bir süre ölçer kullanılır. Test skorlarının geçerli
sayılabilmesi için elektronik süre ölçer sisteminin başlaması ve durması gerekir. Elektronik süre ölçerin
bitiş kapısından geçilirken adayın vücudunun tamamının iki kapı arasından geçmesi gerekir. Adayların bitiş
kapısında tüm vücudu kapıdan geçmeyip (alttan-üstten geçilmesi) elektronik süre ölçerin durdurulmaması
süreyi devam ettirecektir. Bu tür durumlardan adayın kendisi sorumludur ve süre durmaz ise aday hakkını
kullanmış sayılarak, süre ölçerin durduğu andaki test süresi kayıt edilir.
19) Erkekler için 70 saniye, bayanlar için 90 saniye içinde koordinasyon parkurunu tamamlayamayan adayların
Koordinasyon Testi puanı sıfır (0) olarak hesaplanacaktır (milli sporcular ve engelli adaylar dahil). Her iki
denemesinde de parkuru tamamlayamayan veya sıfır (0) alan adaylar başarısız olarak kabul edilecekler ve
değerlendirmeye alınmayacaklardır.
20) Aday, sınav ile ilgili her türlü itirazını Gümüşhane Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığının TR05 0001
2009 3810 0004 0000 41 Nolu hesabına (Halk Bankası Gümüşhane Şubesi) 150 TL yatırdıktan sonra yazılı
olarak Sınav İtiraz Kurulu Sekreterliğine yapacaktır. Aday itirazını ilgili sınavın bitimine kadar yapmak
zorundadır. İtirazın haklı bulunması halinde yatırılan para iade edilecektir.
21) ÖYS Koordinasyon Testi, kameralarla kayıt altına alınmaktadır. Spor salonundaki sınavları, adayların
aileleri veya yakınları BESYO kantinine kurulacak ekranlardan canlı olarak izleyebilirler.
22) Sınava başvuru yapan adaylar, bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
23) KILAVUZDA SEHVEN YAZILMIŞ İFADELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.

7. ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARININ HESAPLANMASI

Yükseköğretim Genel Kurulu 06-07.12.2012 tarih ve 2012.29.1270-1271 sayılı Yükseköğretim Programları
ve Kontenjanları Kılavuzu’ndaki formüle göre her bir adayın Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) hesaplanır. Her
adayın ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP), Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), 2018 YKS-TYT Puanı (YKS-TYT-P)
gözönünde bulundurularak 2018 YKS Kılavuzuna göre Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda belirtilen şekilde adayın
Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanır. Bu hesaplama sonunda adayların yerleştirme puanları dikkate alınarak en yüksek
puandan başlayarak sıralamaları yapılır. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde; eşit puanlı adayların
kendi aralarında sıralaması 2018-YKS-TYT puanlarına göre büyükten küçüğe doğru; eşit puanlı adaylardan YKSTYT puanları aynı olanların kendi aralarında OBP puanlarına göre büyükten küçüğe doğru; eşit puanlı adaylardan
YKS-TYT ve OBP puanlarının her ikisinin de eşit olması halinde alandan gelenin öncelikli olarak sıralamaya dahil
edilmesi yoluyla ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday belirlenerek Rektörlük Makamına arz edilir ve hesaplanan
YP puanları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nce ilan edilir.
Sınava giren tüm adayların yerleştirme puanı hesaplanabilmesi için koordinasyon sınavına girmek ve alt
limitler üzerinde bir puan almış olmak zorundadırlar. Koordinasyon sınavına girmeyen veya sınava girip puan
alamayan adaylar değerlendirmeye alınmazlar.
Tüm adaylar için (engelli ve milli adaylar dahil); koordinasyon sınav parkurunda kadın adaylar için 90 saniye,
erkek adaylar için ise 70 saniye “Alt Limit” olarak belirlenmiştir. Alt limitler ve üstü sürede sınavı tamamlayamayan
adaylar “DİSKALİFİYE” olur ve sınav puan hesaplaması yapılmaz.
En İyi Süre: 100 Puan
Alt Limit ve Üzeri Süre: 0 Puan
22
7.1. ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınavı Puanı – Standart Puanı) Hesaplanması
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) hesaplanması için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir.
ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak,
sonra her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
???????? =
???? ??????????? ???????
???? ??????
???????? ????? =

???? ??????????? ??????????? ??????? −
???? ??????????? ????????????? ??????
???? ??????
???? ?????? − 1
???? − ?? = 10? (
?????? ???? ????? − ???? ????? ??ğ???????? ??????????
???? ??????????? ???????? ??????? ) + 50
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması
50, standart sapması 10’dur.
7.2. Yerleştirme Puanının (YP) Hesaplanması (YÖK Formülü)
Özel Yetenek yerleştirme puanının hesaplanması; ÖSYM tarafından yayımlanan “2018 YKS Kılavuzunda
belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Yerleştirmeye esas olan puanlamanın hesaplaması için aşağıdaki üç puanın belli
ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
c) 2018 TYT Puanı (TYT-P)
Adayların Yerleştirme Puanları, aşağıdaki formüller yardımıyla hem erkek hem de kadın adaylar için ayrı
ayrı hesaplanır ve en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanarak kontenjanlar bölümünde belirtilen sayı
kadar aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan
ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan
öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar
için uygulanmayacaktır)
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 YKS-TYT-P) + (0,03 x OBP)
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
ÖNEMLİ UYARI: 2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek
sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına (OBP) ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu
kural Açık öğretim programları için de uygulanacaktır. 2017-ÖSYS’de sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları
veya açık öğretimin ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar durumlarını
ön kayıt esnasında bildirmek zorundadır. Yanlış beyanda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılarak kayıtları
silinecektir. Adaylara ait tüm sınav bilgileri ÖSYM veri tabanından alınacak ve bu verilere göre hesaplamalar
yapılacaktır.
23

8. SONUÇLARIN İLANI VE KESİN KAYITLAR

8.1. Sınav Sonuçlarının İlanı
Özel Yetenek Sınav Sonuçları; 09 Eylül 2018 Pazar günü adayların yerleştirme puanlarına (YP) göre asil ve
yedek listeler ve ayrıca başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar genel liste olarak Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Üniversitenin internet sayfasından açıklanacaktır. Sınav sonuçları adaylara yazılı
olarak gönderilmez.
8.2. Kesin Kayıt
Asil adayların kesin kayıtları, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 10-12 Eylül 2018; Spor
Yöneticiliği Bölümü için ise 13-14 Eylül 2018 tarihleri arasında (mesai saatleri içinde) ve bizzat öğrenci tarafından
verilecek belgelerle Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na yapılır. Asil listeden kazanan
adaylar belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kesin kayıtlarını yaptırmadıklarında, kayıt haklarından
feragat etmiş sayılırlar ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemezler. Kesin kayıtlar sonunda boş kalan veya kesin
kayıt yaptırıp daha sonra kayıtlarını sildiren adaylardan boşalan kontenjanlar, kesin kayıtların bittiği gün (14 Eylül
2018) saat 18:00’da Gümüşhane Üniversitesi BESYO internet sayfasından ilan edilecek ve 17-21 Eylül 2018
tarihleri arasında (mesai saatleri içinde) yedekler listesinden YP sırasına göre kontenjan doluncaya kadar kayıt
yapılacaktır. Ancak yedek listeden kayıtlar dolmazsa, 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında (mesai saatleri içinde) 2.
Yedek yerleştirme kayıtları yapılacaktır. Kayıtlarla ilgili her türlü ilan (kayıt tarihleri, boş kontenjan, asil ve yedek
listeler vb.) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunun ilan panosundan ve Yüksekokul WEB sayfasından yapılır.
Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmaz.
8.3. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1) YKS-AYT sonuç belgesi
2) Lise veya dengi okul diploması (aslı veya onaylı örneği) veya mezuniyet belgesi
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi
4) Askerlik durum belgesi (askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için herhangi bir Yüksek Öğretim
Kurumuna kayıt olmasında sakınca olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınmış belge)
5) İkametgah belgesi
6) 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 4 x 6 ebadında)
7) Savcılıktan alınacak sabıka kaydı belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler geçersizdir)
Önemli Not: Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge veya belgeler ile kaydını
yaptıran adayların bu durumları, eğitim – öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişikleri
derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

9. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Yerleştirme puanı ve “asil ve yedek listesine” ilişkin itirazlar; listeler ilan edildikten sonra Gümüşhane
Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığının TR05 0001 2009 3810 0004 0000 41 Nolu hesabına (Halk Bankası
Gümüşhane Şubesi) 150 TL yatırılarak, dekont belgesiyle birlikte listenin ilanından itibaren 2 işgünü içerisinde
Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’ne ŞAHSEN dilekçeyle yapılmalıdır.
İtirazın haklı bulunması halinde yatırılan para adaya iade edilecektir. Belirtilen 2 işgünü içerisinde yapılmayan
itirazlar geçersiz sayılacaktır. Genel olarak sonuçları etkileyen durum söz konusu olursa, listeler yeniden düzenlenir
ve ilan edilir.

 

Gümüşhane üniversitesi besyo hazırlık kursu-gümüşhane besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.