2019 Muş Alparslan Üniversitesi Besyo Yetenek Sınavı Kılavuzu

2019 Muş Alparslan Üniversitesi Besyo Yetenek Sınavı Kılavuzu

2019 muş üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

ÖN KAYIT ŞARTLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

 Yüksekokulumuza sınav başvurusu yapacak adaylardan kayıt ücreti alınmayacaktır.
 Sporcu özgeçmişi olmayan adaylar da Özel Yetenek Sınavına başvuru yapabilir. Fakat Sporcu
özgeçmişi olmayan adayların sporcu özgeçmişi puanları sistem tarafından otomatik olarak sıfır
(0) olarak tanımlanacaktır.
 2019 YKS 1. Oturum (TYT) sınav puanı; Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü müracaat
edecek adayların en az 170, Engelliler İçin Egzersiz ve Spor Bölümü, Antrenörlük Eğitimi
ve Spor Yöneticiliği Bölümüne müracaat edecek adayların en az 160 ve üzeri puana sahip
olması gerekmektedir.
 TYT puanı; Milli Sporcularda en az 150, Spor Lisesi Mezunlarında en az 150 ve Engelli
sporcularda ise 100 olarak belirlenmiştir. Spor Lisesi Mezunlarında Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi Bölümüne müracaat için en az 160 Puan istenmektedir.
 Ayrıca, Engelliler İçin Egzersiz ve Spor Bölümüne müracaat edecek adaylardan, Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Meslek Programı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Erken
Çocukluk Eğitimi ve Özel Eğitim Dalları) ile Anadolu Teknik Programı, Sağlık Hizmetleri
Alanı (Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği Dalları) mezun
adaylarının müracaatları için TYT puanı 150 olarak belirlenmiştir.
 Sınava başvuru yapacak adayların (Milli sporcu hariç) 2011, Milli Kontenjandan müracaat eden
adayların ise 2014 yılı ve sonrasına ait sporcu geçmişine sahip olmaları gerekmektedir. Aksi
takdirde adayın sporcu özgeçmişi değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Kılavuzda belirtilen (A), (B) veya (C) millilik belgesi ile başvuracak adaylar, Millilik
belgesinin aslını veya ilgili kurum/noter tarafından onaylı örneğini ibraz etmek zorundadır.
 C) Milli olan adayların, Millilik kontenjanına başvuru yapabilmesi için (C) Millilik belgesiyle
birlikte Yıldızlar, Gençler veya Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonalarında ilk 5’e veya
katıldığı Uluslararası Turnuvalarda ilk 5’e girmiş olduğunu beyan etmek zorundadır. Bu adaylar
belgelerini beyan etmediği takdirde (C) Millilik kontenjanına başvurusu kabul edilmeyecektir
2019-2020 Özel Yetenek Sınav Kılavuzu-Yönergesi
Bölüm Bazında Müracaata Esas TYT Taban Puanları
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü
Milli Sporcu: 150 Diğer Adaylar: 170
Spor Lisesi :160
Engelliler İçin Egzersiz ve Spor Bölümü
Milli Sporcu: 150
Engelli Sporcu: 100 Diğer Adaylar: 160 Spor Lisesi : 150
Sağlık Hizmetleri ile Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi Alanları:150
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Milli Sporcu: 150 Engelli Sporcu: 100 Diğer Adaylar: 160 Spor Lisesi : 150
Spor Yöneticiliği Bölümü
Milli Sporcu: 150 Engelli Sporcu: 100 Diğer Adaylar: 160 Spor Lisesi : 150

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

Online (ön kayıt) başvuru formunun ıslak imzalı çıktısı,
2019 yılına ait YKS 1. Oturum (TYT) sonuç belgesinin çıktısı,
Fotoğraflı ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,
Adayın son 2 ay içinde çekilmiş, 2 adet vesikalık fotoğrafı,
Sporcu Özgeçmiş Puanına esas teşkil edecek belgelerin aslı, ilgili kurum veya noter
tarafından onaylıfotokopisi,
Resmi veya Özel sağlık kuruluşlarından (aile hekimliği de olabilir) alınmış sağlık raporu. Sağlık
raporu üzerinde “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek sınavlarına katılmasında
sakınca yoktur” veya “spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi yer almalıdır.
Bununla birlikte sporcu özgeçmişi ile müracaat eden adaylar, ilgili sezonlarda en az 6 (Altı) müsabakaya
ait ilgili kurumlarca verilen katılım belgelerinden herhangi birini (müsabaka listesi), (müsabaka cetveli),
(müsabaka raporu) veya (sonuç belgesi) ibraz etmek zorundadır.
Lisans belgesindeki son vizenin özel yetenek giriş sınavı başvuru tarihinden önceki tarihli olması
gereklidir.
Sınava başvuru yapacak olan adaylar, ilgili kurumlarca verilen (Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar,
Milli Eğitim Bakanlığı veya bu kurumların il müdürlüklerinden) sporcu lisanslarını veya sporcu özgeçmişini
beyan eden belgelerinin aslını veya ilgili kurum/noter tarafından onaylı fotokopisini ibraz etmek
zorundadır.
2019-2020 Özel Yetenek Sınav Kılavuzu-Yönergesi

SINAV HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE GENEL HÜKÜMLER

 Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme
Kurulunun kararı uyarınca adayların “YKS 1. Oturum (TYT) puanı”, “Ortaöğretim Başarı Puanı
(OBP)”,Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) [“Sporcu Özgeçmişi Puanı(SÖP) ve BeceriKoordinasyon Parkuru Puanı (BKP)”] değerlendirmeye esas alınacaktır.
 Posta ya da kargoda oluşabilecek gecikmeler sebebiyle evrak teslim tarihinden sonra (23
Ağustos 2019 saat: 17:00) ulaşan başvuru evraklarından ya da bu evrakların kaybolmasından
Yüksekokulumuz sorumlu değildir.
 Başvuru formunun çıktısı ve ekinde istenen tüm belgeleri en geç 23 Ağustos 2019 Cuma günü
mesai bitimi saat 17:00’a kadar “Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Müdürlüğü, Diyarbakır Yolu 7. km 49250- MUŞ” adresine elden, iadeli taahhütlü
posta ya da kargo ile (posta ve kargo masrafı adaya aittir) ulaştırmaları gerekmektedir.
 WEB üzerinden (http://besyo.alparslan.edu.tr/) online olarak başvurusunu tamamlayan adaylar (22
Ağustos 2019 saat 17:00’a kadar) kayıt sonunda imzalı online (ön kayıt) başvuru formunun çıktısı ve
ekinde istenen tüm belgeleri en geç 23 Ağustos 2019 Cuma günü mesai bitimi saat 17:00’a kadar
“Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü,
Diyarbakır Yolu 7. km 49250- MUŞ” adresine elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile ( posta ve
kargo masrafı adaya aittir) ulaştırmaları gerekmektedir.
 2019 YKS ’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt
hakkı kazanan adaylar da sınava başvurabilirler.
 Adaylar sınav ile ilgili detaylı bilgi ve değerlendirmeleri pdf dosyası olarak MŞÜ BESYO
başvuru web sayfasından indirebilirler.
 Sınav başvurusu ve kesin kayıt esnasında istenen “sporcu özgeçmişi ve diğer belgelerin
doğruluğu”, ilgili kurumlar (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Spor Federasyonları,
ÖSYM, GHSİM, SGM vs.) aracılığıyla sorgulanacaktır.
 Adaylardan istenen bilgi ve belgelerdeki yanıltıcı, doğru olmayan beyanlar tespit edildiği
takdirde, bu adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında “Haklarında yasal işlem
başlatılacaktır”.
 2-6 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak olan Beceri-Koordinasyon Parkuru sınavına önce kadın
adaylar alınacaktır. Kadın adaylar 2 Eylül’de, erkek adaylar ise 3-6 Eylül tarihlerinde saat 09:00’da
Beceri- Koordinasyon Parkuru sınavına girecektir. Erkek adaylar online başvuru sırasına göre dört
güne yayılarak adayların sınava girecekleri gün belirlenecektir.
 Adayların Beceri-Koordinasyon Parkuru sınavına girecekleri gün üniversitemizin web sayfası
üzerinden (http://besyo.alparslan.edu.tr/) en geç 29 Ağustos 2019 tarihine kadar ilanedilecektir.
 Adayların Beceri-Koordinasyon Parkuru sınavına giriş sıralaması, online sistem üzerinden
2019-2020 Özel Yetenek Sınav Kılavuzu-Yönergesi
verilen sıra numarası esas alınarak belirlenecektir. Aday göğüs numaraları sınav başlamadan önce
verilecektir.
 Adaylar Beceri-Koordinasyon Parkuru sınavına 10‘ar kişilik gruplar halinde alınacaktır. Aday
ilk sınava girme hakkında grubunun sonuna yetişemezse sınav hakkını kaybedecektir.
 Kadın ve erkek öğrenci kontenjan dağılımı kendi içerisinde değerlendirmeye tabi
tutulacaktır.
 Milli sporcular sadece sporcu özgeçmişi ile değerlendirmeye alınacaktır. Milli sporcular kendi
kontenjanları içerisinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Uyarı: Millilik kontenjanına başvurunun fazla olması durumunda, millilik kontenjanının dışında
kalan milli adayların diğer adayların kontenjanına başvuru yapabilmesi için online sistem
üzerinden hem millilik kontenjanına, hem de diğer adayların kontenjanının bulunduğu kutucuğu
işaretlemesi gerekmektedir. Aksi takdirde sadece millilik kontenjanından değerlendirilmeye
alınacaktır.
Milli Sporcular Millilik Kontenjanı dışında da sınava girmek isterlerse diğer kontenjanlara
kayıt yaptırmak suretiyle Beceri-Koordinasyon Parkuru sınavına girebilirler.
 Millilik kontenjanı dolmadığı takdirde bu kontenjanların dağılımında sınav komisyonu
yetkilidir.
 Özel Yetenek Sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla
ilgili ihtilaflı konularda Sınav Komisyonu karar almaya yetkilidir.
Adaylar başvuru kılavuzunda yer alan hükümlerin tamamını kabul etmiş sayılır. Yüksekokul Sınav
Komisyonu gerektiğinde sınav başvuru tarih, yer ve saatinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu
değişiklikler, Yüksekokul web sitesi aracılığıyla adaylara duyurulur. Bu esaslar, MŞÜ Senatosu
karar tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü adına Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yürütülür.
2019-2020 Özel Yetenek Sınav Kılavuzu-Yönergesi
BECERİ-KOORDİNASYON PARKURU
Not: Parkurda her adaya 2 hak verilecektir, adayın 2 deneme sonundaki en iyi derecesi dikkate
alınarak puanı hesaplanacaktır.
Uyarı: Her istasyona ait kurallar sınav sabahı adaylara uygulamalı olarak anlatılacaktır.
2019-2020 Özel Yetenek Sınav Kılavuzu-Yönergesi

BECERİ-KOORDİNASYON PARKURU AÇIKLAMALARI

1. İstasyon (Öne Düz Takla): Aday, “başla” komutunu aldıktan sonra başlama çizgisinde
fotosel arasından geçerek zamanı başlatır. Uzunluğu 2 metre, genişliği 1 metre olan cimnastik
minderi üzerinde öne doğru düz takla atar.
İhlaller:
Öne taklada eller ve sırt bölgesi mutlaka mindere temas etmeli, vücudun herhangi bir bölgesi
minderin sağ veya sol tarafından dışarıya taşmamalıdır. Aksi takdirde aday görevli tarafından
TEKRAR komutu ile uyarılarak adaydan hareketi tekrar etmesi istenir. Tekrar etmediği takdirde
adayın parkur derecesi geçersiz sayılacaktır.
2. İstasyon (Denge Aleti): Aday 5 ayrı bölgeden oluşan denge aletinin 1.(ilk) ve 5. (son)
bölgelerine basmak şartı ile denge aletini boydan boya yürüyerek veya koşarak geçer. Denge
aletinin yerden yüksekliği kadınlarda 55 cm, erkeklerde 70 cm olacaktır.
İhlaller:
Başlangıç çizgisinin ilerisinden harekete başlayan veya bitiş çizgisinin gerisinden önce dengeden
düşen veya inen aday, düştüğü numaralı bölgeden tekrar denge aletine çıkarak devam etmek
zorundadır. Aksi halde parkur derecesi geçersiz sayılacaktır.
3. İstasyon (Üstten- Alttan Engel Geçişi): Aday 3’ü üstten ve 2’si alttan olmak üzere toplam 5
engeli geçmek zorundadır. Üstten engelin yüksekliği 50 cm, alttan engelin yüksekliği ise 110
cm’dir.
İhlaller:
Aday yere ve üste sabitlenmiş olan slalom çubuklarını kırması veya devirmesi durumunda adayın
parkur derecesi geçersiz sayılacaktır.
4. İstasyon (Sağlık Toplarının Taşınması): Aday 3 bölmeden oluşan kasadan 3 farklı kilodaki
sağlık toplarını diğer kasaya taşır.
İhlaller:
Topları taşırken düşüren aday topu bulunduğu yerden alıp kasaya yerleştirmek zorundadır. Topu
bırakırken top kasadan çıkarsa aday topu yeniden alıp kasaya yerleştirmek zorundadır, eğer aday
topları kasaya koymadan parkura devam ederse parkur derecesi geçersiz sayılacaktır.
5. İstasyon(Düz Slalom Koşusu): Aday 6 slalom çubuğunun arasından geçmek zorundadır.
Aday slalom çubuklarının sol tarafından koşuya başlayacaktır.
İhlaller:
Slalom çubukları yere sabitlenmiştir. Buna rağmen çubukları düşüren adayın parkur derecesi
geçersiz sayılacaktır. Aday slalom koşusuna yanlış taraftan başlarsa durdurulup doğru yerden
girmesi için görevli tarafından uyarılacaktır. Aday uyarıyı dikkate almadığı takdirde parkur
derecesi geçersiz sayılacaktır.
6. İstasyon (Labirent Koşusu): Aday toplamda 50 metre uzunluğunda olan labirentin tamamını
koşarak tamamlar.
İhlaller:
Adayın labirent dışına çıkması veya labirentleri devirmesi durumunda parkur derecesi geçersiz
sayılacaktır.
7. İstasyon (Sıçrama Tahtası): Aday yüksekliği 40 cm olan sıçrama tahtasının sağında ve solunda
belirlenmiş olan altı (6) bölgeye sıçrama tahtasının üzerinden sağa(1)-öne(2)-sola(3)- öne(4)-sağa(5)-
ve son olarak öne (6) sıçrama yaparak istasyonu bitirir. İstasyona giriş ve çıkışta tek ayak sıçrama
yapılabilir geri kalan sıçramaların hepsi çift ayak olmak zorundadır.
İhlaller:
Aday sıçrama tahtasında hata yaparsa, hata yaptığı yerden devam etmek zorundadır. Aday sıçrama
esnasında engel üzerine basarsa veya sıçramadan (yürüyerek, tek ayak vb.) engel geçişi yaparsa, görevli
tarafından uyarılmasına rağmen hatanın yapıldığı yerden tekrar istasyona devam etmezse parkur
derecesi geçersiz sayılacaktır.
*Adayın son istasyondan sonra bitiş bölgesindeki fotoseller arasından geçerek süreyi durdurması
gerekmektedir. Süreyi durduramayan aday tekrar fotosel arasından geçerek durdurma işlemini
tamamlamalıdır. Aksi halde diskalifiye edilir.
Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun (rapor dâhil),
ayrıca sınava alınmayacaktır.
Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında Fair-play ve sportmenliğe aykırı davranışta bulunan, sınav
komisyonu, görevlilere ve diğer adaylara sözlü veya filli saldırı, hakaret vb. durumlar sergileyen, sınav
malzemelerine zarar veren ve sınav kurallarını ihlal eden adaylar komisyon kararı ile sınavdan
diskalifiye edilirler. Ayrıca aday hakkında suç duyurusunda bulunulur.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Adayların YKS 1. Oturum (TYT), OBP puanları ve bir yükseköğretim kurumunda kaydı olup
olmadığı konusundaki bilgiler ÖSYM’den BESYO Online başvuru sistemi
(https://www.besyo.alparslan.edu.tr/) üzerinden otomatik olarak alınmaktadır. Adayların diğer kişisel
bilgileri kendi beyanlarından elde edilmektedir.
 Beceri-Koordinasyon Parkurunda 240 kadın ve 330 erkek aday (genel kontenjanın 3 katı kadar)
değerlendirmeye alınacaktır. Kadın adaylarda parkur derecesi en iyi olan ilk 240, erkek adaylarda ise
parkur derecesi en iyi olan ilk 330 aday ön değerlendirilmeye hak kazanır.
 Beceri Koordinasyon Parkur derecesi sıralamasına göre ilk 240 kadın ve ilk 330 erkeğin beceri
koordinasyon parkur puanı ve sporcu özgeçmişinden aldığı puan hesaplanarak, belirtilen tarihte ilan
edilecektir.
 Adaylar Beceri-Koordinasyon sınavından aldıkları parkur puanları ile adayların online başvuru
sisteminde elde ettikleri Sporcu Özgeçmişi Puanları analiz programı ile değerlendirilerek sonuçlar
ilan edilecektir.
 Sporcu Özgeçmişi puanının % 60’ı ile Beceri-Koordinasyon parkuru puanının % 40’ının
toplamı Özel Yetenek Sınav Puanını (ÖYSP) belirleyecektir.
 Adaylar Beceri-Koordinasyon Parkurunda elde ettikleri derecelere karşılık gelen puan ile
Sporcu Özgeçmişinden aldıkları puanın birlikte hesaplanması sonucu Özel Yetenek Sınav Puanı
kesinleşecektir (Adayın Beceri–Koordinasyon Parkur süresi, parkur puanını belirler. Bu puan
değerlendirmeye alınacak en düşük süreden, en yüksek süreye sıralanarak hesaplanacaktır).
 Aday başvurduğu spor branşında tabloda karşılığı bulunan sporcu özgeçmişi puanını online
başvuru sistemi ile kendileri seçerek kaydetmektedir. Adayın beyanı ve gönderdiği sporcu özgeçmişi
belgesi sınav komisyonunca incelenmesi sonucunda, eğer beyanı doğru ise onaylandıktan sonra,
başvuruda bulunduğu spor branşından aldığı puan kesinleşir.
 Tüm adaylar için hesaplanan Yerleştirme Puanları (YP) kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı en
yüksek puandan en düşük puana doğru sıralandıktan sonra, adayların tercih sırası dikkate alınarak, aday
ilgili bölüme kayıt hakkı kazanır.
 Asıl adayların belirlenmesinden sonra geri kalan kadın (160) ve erkek (220) adaylar yedek aday
ilan edilir. Aynı YP’ye sahip olan adaylar YKS (TYT) puanı yüksek olandan düşük olana doğru
sıralanırlar. Eğer, YKS (TYT) puanı da eşitse, SÖP puanı yüksek olandan, düşük olana doğru sıralanır.
SÖP’ün de eşit olması durumunda OBP puanı yüksek olandan düşük olana doğrusıralanır.
 Özel Yetenek Sınavı sonucunda kazanan ve kayıt yaptırmayan öğrenci adayların yerine yedek
öğrenci kontenjanından kayıt yapılacaktır. İlan edilen kontenjanların dolmaması durumunda, Sınav Üst
Komisyonu Kararı ile parkur sınavından başarılı olmuş, ancak değerlendirmeye girememiş
adayların YP’leri hesaplanarak kontenjanların dolması sağlanır.
 Özel Yetenek Giriş Sınavı Puanlarının hesaplanması, 2019 Yüksek Öğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslar ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır.
Adayın yerleştirme puanı (YP), aşağıda detayı verildiği şekilde istatistik yöntemlerle
standartlaştırılarak hesaplanacak, ÖSYM’nin belirlediği katsayılardan oluşan formül uygulanarak
adayların yerleştirme puanı belirlenecektir (Sınav değerlendirmesinde kadın ve erkek adaylar ayrı
gruplar olarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır). Engelli adaylar ilan edilen kontenjanın içerisinde
yer almakta, ancak bu hesaplamanın dışındadır. Engelli ve Milli adaylar kendi içerisinde
değerlendirilecektir.
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı
alınacaktır.
1. Özel Yetenek Sınavı Puanı-Standart Puanı (ÖYSP-SP)
2. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
3. 2019-YKS Puanı (TYT)
Yerleştirme Puanı; “ÖYSP-SP”, “2019-YKS (TYT) Puanı”, “Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (OBPSÖZ, OBP-SAY, OBP-EA puan türlerinin en yükseği) ve Özel Yetenek Sınavı Puanı- Standart Puanına
(ÖYSP-SP) [(Beceri Koordinasyon Parkuru Sınavı) ve (Sporcu Özgeçmişi)] göre hesaplanır.
Beceri-Koordinasyon testine girmeyen, diskalifiye olan ve Beceri Koordinasyon testinden
başarısız olan adayların Özel Yetenek Sınav Puanı hesaplanmayacak ve sıralamaya
alınmayacaktır.
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart
puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının
ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak
ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan
ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan
öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan
adaylar için uygulanmayacaktır).
YP = ( 1.17 x ÖYSP-SP ) + ( 0.11 x OBP ) + ( 0.22 x TYT-P ) + ( 0.03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa;
YP = ( 1.17 x ÖYSP-SP ) + ( 0.11 x OBP ) + ( 0.22 x TYT-P )

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZLAR

Beceri-Koordinasyon Parkuru sınavına giren adaylar, sınava girdikten sonra ilk 24 saat içerisinde varsa
itirazlarını şahsi itiraz dilekçesi ile sınav komisyonuna değerlendirilmek üzere vermek zorundadır.
Sporcu özgeçmiş değerlendirmeleri 06-07 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Sporcu özgeçmişi ve
Beceri-Koordinasyon Parkuru Puanı 09 Eylül 2019 tarihinde ilan edilecektir. 10 Eylül 2019 Salı günü
saat 17.00 ‘a kadar yapılan itirazlar sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Asıl ve yedek
listeler 11 Eylül 2019 Çarşamba günü ilan edilecektir.
Adayların yerleştirme puanlarına (YP) göre asıl ve yedek listeler ve ayrıca başvuru yapan her adayın
sınav sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar, genel liste olarak açıklanacaktır. Sınav sonucunda asıl ve
yedek aday listeleri ÖSYM’nin OBP açıklama süreci ile ilgili gecikmeler olması durumunda, sınav
sonuçlarının ilanı resmi OBP’nin açıklanmasının hemen ardından, iki (2) iş günü içerisinde Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünce ilan edilecektir.
* Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)’nın ağırlıklı sınav sonucunun hesaplanabilmesi için YKS (TYT)
Sınav sonuçlarının açıklanmış olması gerekmektedir.
Adaylar sonuçlara, listelerin ilan edilmesinden sonraki ilk 24 saat içinde kendi sınavları ile ilgili olarak
“MŞÜ BESYO Sınav İtiraz Komisyonuna” dilekçe ile başvurabilirler.
Kesin Kayıt Tarihi ve Gerekli Belgeler
Yerleştirmeye hak kazanan asıl adayların kesin kayıt tarihleri 12-18 Eylül 2019’dur. Kayıtlar Muş
Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci İşleri tarafından
gerçekleştirilecektir. Asıl adaylardan kaydını yaptırmayanlar olduğu takdirde, yedek listesindeki
sıralama esas alınarak yedek kayıt işlemleri yapılacaktır. Yedek kayıtlarının işleyişi ile ilgili bilgiler
Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu web sayfasından asıl kayıt tarihleri
bitmesinden sonra ilan edilecektir.
Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler
1. 2019 YKS Sınav Sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı)
2. Adayın lise ve dengi okul mezun olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli geçici mezuniyet
belgesi (Aslı görülecek, onaylı fotokopisi teslim edilecek),
3. Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda
öğrenim görmesinde sağlık yönünden bir sakınca yoktur, ibaresi yer almalıdır.)
4. Millilik belgesi (Aslı görülecek, onaylı fotokopisi teslimedilecek),
5. 6 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar 4.5 x 6 cm ebadında, son altı ay içinde önden adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),
6. Askerlik durum belgesi,
Asıl ve Yedek Aday Kayıt Yeri:
Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci İşleri – Güzeltepe Külliyesi,
Muş/Merkez

MİLLİLİK BELGELERİNİN DEĞERLENDİRİLME KRİTERLERİ

 Milli kontenjandan müracaat edecek adaylar (2014 ve sonrası yıllara ait millilik belgelerini) için
12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan milli sporcu belgesi
verilmesi hakkında yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış (A), (B) veya (C) sınıfı milli sporcu
belgesini;
 Kılavuzda belirtilen (A), (B) veya (C) millilik belgesi ile başvuracak adayların millilik
belgesini,(millilik belgesinin aslı, ilgili kurum/noter tarafından onaylı fotokopisi),
 C millilik kontenjanına başvuru yapan adaylar C millilik belgesiyle birlikte (Yıldızlar), (Gençler)
veya (Büyükler) kategorisinde Türkiye Şampiyonalarında ilk 5’e veya katıldığı uluslararası
turnuvalarda ilk 5’e girdiğine dair belgelerini ibraz etmek zorundadır.
 Adayların (A), (B) veya (C) milli oldukları Uluslararası Şampiyona ve Turnuvalara en az 10(on)
ülkenin katılması gerekmektedir.
 Milli sporcu adayların sınav sonuçlarının belirlenmesi Millilik Sertifikası düzeylerine göre
yapılacak olup, sıralama önce (A), sonra (B) ve sonra (C) şeklinde olacaktır. Millilik Sertifikası aynı
olan adaylar Büyükler, U23, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar şeklinde sıralanacaktır. Millilik kontenjanı
doldurulurken adayların eşit sertifika ibrazı durumunda Yerleştirme Puanı (YP) dikkate alınacaktır.

SPORCU ÖZGEÇMİŞİ BELGELERİNİN DEĞERLENDİRİLME KRİTERLERİ

Sporcu LisansıSporcu lisansı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) veya özerk spor federasyonlarından alınan ve
sezonu (geçerlilik süresi) belirlenmiş (vize ettirilmiş) ferdi ya da kulüp sporcuları için müsabakalara
katılmak amaçlı hazırlanmış kimlik kartıdır.
Sporcu lisansları GSİM (Müdür veya ilgili Şube Müdürü) veya Özerk Spor Federasyonları (Federasyon
Başkanı veya Federasyon Genel Sekreteri) tarafından onaylanmış olmalıdır. Belgenin aslı veya ilgili
kurum/noter tarafından onaylı fotokopisi olmalıdır. Sporcu lisansları yıl hesaplamalarında vize
yaptırılan faal sezonlar esas alınır ve 2019 yılında alınan sporcu lisans belgeleri (kılavuzun yayınlandığı
tarihten önceki lisanlar için geçerli olacaktır) lisanslı sporcu olarak değerlendirilecektir.
Oynanan Ligi Belirten Belgeler
Özerk spor federasyonları tarafından düzenlenen liglerde, oynadığı ligi belirten ve adayların
(sporcunun) hangi takımda mücadele ettiklerini gösteren belge (Federasyon Başkanı veya Federasyon
Genel Sekreteri imzalı). Belgenin aslı veya ilgili kurum/noter tarafından onaylı fotokopisi kabul
edilir (amatör, bölgesel ve altyapı liglerinde ise GSİM’ lükleri tarafından onaylı olmalıdır). Branşlarda
istenen, en az 3, 4 veya 5 maç oynamış olmak gibi sporcu özgeçmişine sahip adaylar (müsabaka listesi,
cetveli veya sonuç listesi vb.) belgelerini ibraz etmek zorundadır.
ISF Dünya ve Avrupa Şampiyonasına Katılım Belgeleri
ISF (International School Sport Federation-Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından
düzenlenen ve Türkiye’yi temsilen bu müsabakalara katılmış olduğuna dair Türkiye Okul Sporları
Federasyonu tarafından onaylı olarak verilen belge veya sporcu lisansı ilgili spor branşında
Federasyon Başkanı veya Federasyon Genel Sekreteri imzalı, (GSİM Müdür veya ilgili Şube Müdürü),
belgenin aslı veya ilgili kurum/noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.
Türkiye Şampiyonalarına Katılım Belgeleri
a. Okul ya da özerk spor federasyonları tarafından kategorilerinde (büyükler, gençler, yıldızlar)
yapılan Türkiye Şampiyonalarına katıldığını gösteren belge (ilgili spor branşında Federasyon Başkanı
veya Federasyon Genel Sekreteri), belgenin aslı veya ilgili kurum/noter tarafından onaylı
fotokopisi kabul edilir.
b. Bireysel sporlar için Türkiye Şampiyonasında elde edilen sıralamayı gösterir ilgili özerk spor
federasyonu onaylı (Federasyon Başkanı veya Federasyon Genel Sekreteri, GSİM Müdür veya ilgili
Şube Müdürü), üst yazı ile birlikte federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği,
belgenin aslı veya ilgili kurum/noter tarafından onaylı fotokopisi kabul edilir.
c. Bireysel branşlarda Türkiye derecesi ile müracaat eden adayların katıldıkları yarışmalara ilgili
federasyondan en az 5 (beş) sporcunun katıldığına dair belgenin aslını, ilgili kurum veya noter
tarafından onaylı fotokopisini ibraz etmek zorundadır.
Uyarı!
Tüm Adaylar katılım belgeleriyle birlikte ilgili branştan katıldıkları şampiyonalarda veya özel
turnuvalarda ilgili kurum veya federasyondan yarışma sonuç belgenin aslı veya ilgili kurum/noter
tarafından onaylı fotokopisini ibraz etmek zorundadır.
Futbol Branşından Başvuran Adaylar
Amatör veya profesyonel lig kategorisinden başvuran adaylar için, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
veya ilgili TFF Bölge Müdürlüğü tarafından,
Adaylar;
a. Bu liglerde oynandığına dair maç hareketlerini belirtir onaylı ve imzalı belgeyi,
b. Kaç yıllık faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı lisans dökümünü,
c. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı lisans belgesini
ibraz etmek zorundadır.
SPORCU ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME TABLOLARI
Tablo 1: Olimpik Spor Dalları Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları Milli Sporcu Belgesi Dereceler
Başvurduğu spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 100
Başvurduğu spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak; 95
Başvurduğu spor dalında, C Kategorisi (Uluslararası federasyonların yarışma
takviminde yer alan ferdi branşlarda en az 10 ülke sporcusunun, takım sporlarında
ise en az 5 ülke takımının katıldığı yarışmalarda) Milli Sporcu Belgesine sahip
olmak. Başvurduğu spor dalında, katılmış olduğu uluslararası turnuvalarda ilk 5’e
girmiş olmak.
90
C millilik belgesine sahip olup, Türkiye şampiyonalarında ilk 5’e girmiş olmak 85
Aşağıda belirtilen en az 3 ligi olan olimpik takım spor branşlarından
1
En üst ligde oynamak veya gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye şampiyonu
olmak 80
2
İkinci sıradaki ligde oynamak veya gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye ikincisi
olmak 75
3
Üçüncü sıradaki ligde oynamak, her sezona ait 6 maç olmak üzere toplamda 5 sezon
ibraz etmek veya gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye üçüncüsü olmak 60
4
İlgili spor dallarında bölgesel amatör ligde oynamış olmak, her sezona ait 6 maç olmak
üzere toplamda 5 sezon ibraz etmek 40
5
2011- 2012 sezonu ve sonrasında ilgili branşta en az 7 yıl lisanslı sporcu olmak ve her
sezona ait 6 maç olmak üzere toplamda 5 sezon ibraz etmek 30
6
2011- 2012 sezonu ve sonrasında ilgili branşta en az 6 yıl lisanslı sporcu olmak ve her
sezona ait 6 maç olmak üzere toplamda 4 sezon ibraz etmek 25
7
2011- 2012 sezonu ve sonrasında ilgili branşta en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak ve her
sezona ait 6 maç olmak üzere toplamda 3 sezon ibraz etmek 20
8 2011- 2012 sezonu ve sonrasında ilgili branşta en az 4 yıl lisanslı sporcu olmak ve her
sezona ait 6 maç olmak üzere toplamda 3 sezon ibraz etmek 15
Not: En az 3 ligi olmayan spor branşları olimpik olmayan spor branşları kategorisinde değerlendirilir.
Aşağıda belirtilen olimpik bireysel spor branşlarından birinde
1 Büyükler, gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye şampiyonu olmak 80
2 Büyükler, gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye ikincisi olmak 70
3 Büyükler, gençler, yıldızlar, liseler düzeyinde Türkiye üçüncüsü olmak 60
4 2011- 2012 sezonu ve sonrasında ilgili branşta en az 7 yıl lisanslı sporcu olmak ve her
yıla ait 1 müsabaka olmak üzere toplamda 5 müsabaka ibraz etmek 30
5 2011 ve sonrasında ilgili branşta en az 6 yıl lisanslı sporcu olmak ve her yıla ait 1
müsabaka olmak üzere toplamda 4 müsabaka ibraz etmek 25
6 2011 ve sonrasında ilgili branşta en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak ve her yıla ait
1 müsabaka olmak üzere toplamda 3 müsabaka ibraz etmek 20
7 2011 ve sonrasında ilgili branşta en az 4 yıl lisanslı sporcu olmak ve her yıla ait
1 müsabaka olmak üzere toplamda 3 müsabaka ibraz etmek 15
Tablo 2: Olimpik Olmayan Spor Dalları Değerlendirme Ölçütleri ve Puanları Milli Sporcu Belgesi Dereceler
Başvurduğu spor dalında, A Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak 50
Başvurduğu spor dalında, B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak 40
Başvurduğu spor dalında, C Kategorisi (Uluslararası federasyonların yarışma
takviminde yer alan ferdi branşlarda en az 10 ülke sporcusunun, takım sporlarında ise
en az

 

Muş besyo hazırlık kursu-muş besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.